Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Informácia o jednoduchých pozemkových úpravách (JPU) pre majiteľov pozemkovVytlačiť
 

Jednoduché pozemkové úpravy (JPU) v praxi znamenajú zmenu hraníc pozemkov. Možno ich nazvať komasácia, či sceľovanie pozemkov. Realizujú sa podľa zákona č. 330/1991 Zb., sú riadené pozemkovým a lesným odborom príslušného okresného úradu. V procese JPU sú si všetci vlastníci rovnocenní a rovnako sa pristupuje ku súkromnému vlastníctvu, vlastníctvu mesta i štátu a neznámych vlastníkov.

Odhadovaná doba trvania projektu JPU je 2 až 3 roky.

Ciele JPU navrhovaných mestom Poprad v lokalite JUH 4 (Nový Poprad), k.ú. Poprad a Turnička, k.ú. Veľká (navrhnuté je maximálne možné územie podľa územného plánu):

- zjednodušiť vlastnícke vzťahy

- vytvoriť stavebné parcely pokiaľ možno vlastnené jediným vlastníkom (minimálna výmera stavebnej parcely je 400 m2); vlastníci, ktorých výmera nedosahuje minimálnu výmeru pre stavebnú parcelu budú mať spoluvlastníkov

- vytvoriť dostatok spoločných priestorov, ktoré umožnia vysoko kvalitné bývanie (komunikácie, odstavné plochy, parkoviská, chodníky, zeleň, komunitné centrá, občianska vybavenosť a pod.)

- zabezpečiť prístup ku každej parcele zahrnutej do JPU

Potrebu výmery spoločných priestorov znášajú všetci vlastníci projektu pomerne k svojmu vlastníctvu pričom maximálna zákonom povolená hodnota na spoločné priestory je stanovená na 25% vlastníctva. Konečný podiel pre spoločné priestory si odsúhlasia vlastníci. Podľa skúseností a dlhodobého vývoja nárokov (napr. potreba dodržať parametre rozmerov ciest a pod.) je vysoký predpoklad, že minimum výmery na spoločné priestory bude okolo 22%. O presnom podiele rozhodnú vlastníci v procese JPU.

Podľa zákona prejdú spoločné priestory do vlastníctva mesta pričom mesto je zo zákona povinné zabezpečiť starostlivosť o tieto spoločné priestory (napr. odpratávanie snehu, vývoz smetí, dostup hasičov a sanitiek, vhodné uloženie sietí). Mesto nemôže tieto spoločné priestory v budúcnosti previesť na iného vlastníka ani zaťažiť. Ak rozloha spoločných priestorov odsúhlasených vlastníkmi nezabezpečí mestu možnosť starať sa o spoločné priestory, mesto s vysokou pravdepodobnosťou odstúpi od zámeru realizovať JPU na náklady mesta.

Ak vlastníci pozemkov budú súhlasiť s týmito podmienkami, mesto Poprad uhradí náklady spojené s JPU vrátane zápisu nových parciel na listy vlastníctva.

Mesto Poprad vykonáva prostredníctvom zmluvného partnera prieskum záujmu o JPU.

Cenový pohľad na JPU (uvedené sú v súčasnosti známe trhové ceny v Poprade):

 

 

Cena pozemkov využívaných na poľnohospodárske účely bez určenia na výstavbu: 

 

   Do 10,- €/m2                                               

 

Cena pozemkov využívaných na poľnohospodárske účely určených na výstavby bez prístupu a vysporiadania vlastníckych vzťahov (pred JPU)

 

   Cca 50,- €/m2

 

Cena pozemkov určených na výstavbu po vysporiadaní vlastníctva a zabezpečení prístupu (po JPU)

 

   Cca 100,- €/m2

Teda ak sa vlastník nevysporiadaného pozemku bez zaisteného prístupu k pozemku zúčastní JPU, stratí do 25% rozlohy ale zdvojnásobí cenu pozemku. V konečnom dôsledku zvýši hodnotu svojho majetku o 50%

Odpredaj pozemkov

Ak vlastníci pozemkov uvažujú o odpredaji svojho pozemku, môžu navrhnúť mestu Poprad odkúpenie tohto pozemku. Podľa rozlohy a umiestnenia pozemku zváži mesto Poprad odkúpenie pozemkov za primeranú cenu.
Pozn.: Slovenský pozemkový fond je v súčasnosti ochotný predať pozemky v zmienených lokalitách za cenu cca 50,- EUR/m2.

POSTUP JPU:

Mesto žiada oslovených vlastníkov pozemkov, aby do 15.02.2017 doručili na Mestský úrad Poprad súhlas s realizáciou JPU (formulár dostali poštou, prípadne si ho môžu stiahnuť tu: Prehlásenie Turnička, Prehlásenie JUH 4 hyperlinky na formulár).

Mesto pozýva všetkých vlastníkov pozemkov v dotknutých lokalitách  na individuálne konzultácie so spoločnosťou AGROCONS B.Bystrica s.r.o. dňa 22. 02. 2017   na Mestskom úrade Poprad. Po tomto stretnutí samospráva vyhodnotí záujem vlastníkov o JPU.

Do 15. 03.2017 mesto Poprad rozhodne, či pristúpi k procesu JPU a v ktorých lokalitách. Tie môžu byť oproti pôvodnému zámeru zmenšené. Mesto pristúpi k JPU tam, kde súhlas vlastníkov pozemkov bude dosahovať 70% rozlohy. 

PRÍKLAD JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V PRAXI: 

Príklad spoluvlastníka 6 neprístupných parciel s viacerými spoluvlastníkmi a rozlohou spoluvlastníckeho podielu 6840 m2.

Možné umiestnenie parciel toho istého vlastníka po JPU bez spoluvlastníkov:

 


 
 

Pietna spomienka pri príležitosti 75. výročie prvého transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz Vytlačiť
 


 
 

Nová príležitostná pečiatka už v sobotu!Vytlačiť
 

  

V sobotu 25. marca 2017 bude Pošta Poprad 2 používať ručnú príležitostnú poštovú pečiatku "Pocta obetiam holokaustu" s domicilom Poprad 2. K dispozícii by mala byť nová poštová známka vydaná 24. marca i ďalšie materiály vydané pri tejto príležitosti. Pošta Poprad 2 na železničnej stanici je otvorená v sobotu od 7.30 do 13.00 h. K dispozícii bude aj nová poštová známka Pocta obetiam holokaustu, ktorú Slovenská pošta vydá v piatok 24. marca 2017, ako aj ďalšie materiály vydané pri tejto príležitosti. 

zdroj: http://www.kfpoprad.estranky.sk/

 


 
 

HODINA ZEME už v sobotu 25.marcaVytlačiť
 

Mesto Poprad sa aj v tomto roku zapojí do projektu HODINA ZEME. V sobotu 25.marca 2017 v čase medzi 20.30 a 21.30 hod vypne verejné osvetlenie na hneď niekoľkých miestach. Pôjde o nasvietenie kostolov a kultúrnych pamiatok v centre mesta, v Spišskej Sobote a v Strážach. Na Námestí sv. Egídia bude svietivosť verejného osvetlenia znížená približne o dve tretiny.

HODINA ZEME je symbolickým gestom, ktorým mesto Poprad rovnako ako ďalšie mestá, obce, domácnosti a firmy na celom svete dávajú najavo, že im záleží na trvalo udržateľnom živote na našej planéte. Ide zároveň o originálnu formu, ako upozorniť na klimatické zmeny a svetelné znečistenie na našej planéte.


 
 

Odstávka vody v Poprade - VeľkejVytlačiť
 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. informuje, že dňa 22. marca 2017  od 08:00 do odstránenia poruchy  bude prerušená dodávka pitnej vody v Poprade - Veľkej na Ul. SNP -  od križovatky s Hurbanovou po križovatku s Teplickou ulicou.

Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

 


 
 
Položky 176-180 z 1336

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Utorok 19.6.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.6.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.6.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 22.6.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.6.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.6.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.6.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka