Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Správa mestských komunikácií nezaháľa ani v leteVytlačiť
 

Pracovníci Správy mestských komunikácií v Poprade sa v uplynulých dňoch venovali nielen oprave samotných mestských ciest a chodníkov, ale aj opravám lávok, osvetlenia podchodov, čisteniu kanalizačných vpustí či striekaniu vodorovného dopravného značenia. Pozrite si fotoreportáž z ich činnosti. 

  

  

  

  


 
 

Poprad preinvestuje v školách a škôlkach cez prázdniny 800-tisíc eurVytlačiť
 

Leto v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je v znamení rozsiahlych opráv, modernizácií i bežnej údržby. Celkovo bude počas leta preinvestovaných okolo 800 000  eur. Najväčšie investície počas leta putujú do materských škôl.

Kapitálové výdavky boli naplánované na tieto práce: výmena gastrotechniky v ŠJ (ZŠ s MŠ Dostojevského, ZŠ s MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ Koperníkova), rekonštrukcia školských jedální MŠ (Mládeže,5 a Záborského ul. ), rekonštrukcia niektorých striech na materských školách (MŠ Podtatranská ul., MŠ Záborského ul. a MŠ Ulica mládeže 5) a hydroizolácia v ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul.  Mesto uspelo tiež v 2 projektoch na rekonštrukciu telocviční v ZŠ Jarná a ZŠ Komenského.

„Aj keď sú to investície do budov a vybavenia, musíme to vnímať v prvom rade ako investíciu do vzdelania. Školy a škôlky potrebujú kvalitné vybavenie a zázemie, aby výučba mohla prebiehať v takých podmienkach, ako si to naše deti zaslúžia,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.

Jednotlivé práce postupujú podľa plánu. Trpezlivejší však musia byť rodičia detí, ktoré navštevujú Detské jasle mesta Poprad. „Robí sa kompletná rekonštrukcia kuchyne, čo si vyžaduje dlhší čas. Nebolo možné odstaviť detské jasle na celé dva mesiace, ako by sa to dalo v prípade materskej školy. Prevádzka v jasliach už začala, ale kuchyňa ešte dokončená nie je. Zásobovanie jedlom sme zabezpečili z MŠ na Ulici mládeže 11 aj pre detské jasle,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová. V týchto dňoch sa pracuje na hydroizolácii budov na Vagonárskej ulici, rekonštrukcie striech prídu na rad následne.


 
 

Popradčania majú k dispozícii dva zberné dvory Vytlačiť
 

Popradčanom sa opäť skvalitnili možnosti na odovzdanie rôznych druhov odpadov. K zbernému dvoru na sídlisku Juh – Ul. L. Svobodu, ktorý bol otvorený už v roku 1998, pribudol ďalší. Spoločnosť Brantner Poprad dostala povolenie na prevádzku druhého zberného dvora na jar a od začiatku apríla slúži najmä na výkup železa a farebných kovov. Od júla 2016 je určený aj na ostatné odpady ako sú stavebný a objemný, elektroodpad, atď.

Pre občanov Popradu ide o ústretový krok, pretože najmä pre obyvateľov Veľkej sa vzdialenosť podstatne skrátila a popradská samospráva je spokojná, pretože pri počte obyvateľov nad 50 tisíc by malo mať mesto dva zberné dvory.

Obidva zberné dvory – na Ul. L. Svobodu a Hraničnej ul. v Poprade sú cez leto, teda v júli a auguste otvorené v predĺžených hodinách od pondelka do piatka: 7. - 19. hod., v sobotu od 10. do 15. hod., nedeľa je zatvorené. V septembri bude otváracia doba počas pracovných dní kratšia o hodinu, teda do 18. hod. (takisto býva aj v apríli až júni) a od októbra do marca je otvorené od 7. do 17. hod. Sobotňajšie otváracie hodiny sú rovnaké počas celého roka.

„Zberný dvor na Hraničnej ulici má rozlohu 7660 m2 a je lepšie vybavený ako zberný dvor na sídlisku Juh. Je v ňom umiestnená aj elektromagnetická mostová váha a môžeme tam od občanov vykupovať okrem papiera aj železo a farebné kovy. Občania môžu odovzdávať prakticky všetky veci, ktoré sa v domácnosti bežne používajú a už ich nepotrebujú. Je to papier, plasty, sklo, drevo, kovové obaly, elektroodpad, stavebné odpady, nábytok, biologicky rozložiteľný odpad, textil, okrem starých vozidiel a pneumatík. Konečný používateľ je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať výlučne distribútorovi pneumatík a staré vozidlo do zariadenia na zber starých vozidiel resp. spracovateľovi starých vozidiel. Drobný stavebný odpad sa bude od budúceho roka, t.j. od 1. januára 2017, odovzdávať len v zbernom dvore na Hraničnej ulici, z toho dôvodu, že tento odpad musí byť odvážený. V tomto zbernom dvore od občanov vykupujeme nielen papier, kartón a použitý jedlý olej, ale aj železo a farebné kovy ako sú meď, hliník, mosadz, bronz, nerez, zinok, olovo,“ uviedol konateľ spoločnosti Brantner Ondrej Korenko. Papier, kartón a použitý jedlý olej spoločnosť Brantner vykupuje takisto naďalej vo svojom zbernom dvore na Ul. L. Svobodu. Odovzdanie všetkých ostatných odpadov (elektroodpad, nábytok, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, atď.) je pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Poprad bezplatné.

Zberné dvory sú vyťažené. Aj Popradčania si čoraz viac uvedomujú nevyhnutnosť separovania a recyklovania odpadov, a preto využívajú možnosť odovzdávať ich na ďalšie spracovanie. „Obyvatelia Popradu za obdobie prvého polroka 2016 odovzdali do zberného dvora na sídlisku Juh takmer 2236 ton odpadu, z toho najviac predstavoval stavebný odpad 1182 ton, nasledoval objemný odpad 851 ton, papier, elektroodpad, použitý jedlý olej, motorový olej, batérie a akumulátory. Za rok 2015 to bolo celkovo takmer 4475 ton odpadu, z toho najviac stavebného odpadu 2380 ton, nasledoval objemný odpad 1707 ton, papier, elektroodpad, batérie a akumulátory, motorový olej a použitý jedlý olej,“ konštatoval O. Korenko. (Noviny Poprad)


 
 

Chodníky pripravené na veľké opravyVytlačiť
 

Leto v meste sa vyznačuje nielen mnohými kultúrnymi a športovými podujatiami, ale neodmysliteľne k nemu patria aj opravy ciest a komunikácií. Primátor Popradu Jozef Švagerko uviedol, že mesto okrem prípravy troch najvýznamnejších investičných akcií – kruhovej križovatky na Ul. L. Svobodu, rekonštrukcie ulice Staré ihrisko a Velická cesta, venuje v tomto čase veľkú pozornosť veľkoplošným opravám ciest a chodníkov. V najkritickejšom stave sú chodníky s povrchom z liateho asfaltu, ktorý nie je taký trvácny ako klasický cestný asfalt.

„Opravy chodníkov, mestských komunikácií, opravy a vyčistenie kanalizačných vpustov a ďalšie práce realizuje Správa mestských komunikácií. Pri väčších investičných akciách by sme chceli dosiahnuť, aby sa zladili s prácami vlastníkov sietí, najmä vodárov a energetikov,“ podotkol primátor. Celkovo SMK plánuje do konca septembra opraviť 15 500 m2 chodníkov a približne 2 tisíc m2 mestských ciest. Riaditeľ SMK Peter Fabian povedal: „Momentálne pripravujeme chodníky pred veľkoplošnými opravami, teda odstraňujeme starý liaty asfalt. Firma Strabag, ktorá vyhrala túto zákazku nastúpi koncom augusta robiť pokládky nových kobercov. Verím, že občania budú zhovievaví, pri takom veľkom rozsahu prác sme museli odstraňovať starý asfalt v predstihu kvôli príprave pred realizáciou prác ak chceme, aby tieto opravy boli do konca septembra hotové. Na jednej strane to znížilo komfort chodcov pred samotnou pokládkou nových povrchov, na strane druhej to ale zabezpečí plynulú a rýchlu pokládku nových povrchov zo strany zhotoviteľa.“ Výber chodníkov a komunikácií bol vypracovaný SMK Poprad na základe požiadaviek a podnetov občanov a schválený vedením mesta a MsZ.

Okrem opráv chodníkov v rôznych častiach mesta sa budú robiť aj opravy 3 mestských komunikácií – ku základnej škole vo Veľkej, na Ul. Fraňa Kráľa k obytnému domu a napojenie na rekonštrukciu cesty na Ul. staré ihrisko. Termín ukončenia týchto prác je do konca septembra. „Záleží to aj od počasia, čím skôr, tým lepšie, aby sme sa mohli venovať ďalším rozbehnutým prácam ako sú opravy schodov na sídliskách – pri Výkriku, na Šoltésovej ul., oprave lávky na 1. mája, dostriekavaniu parkovacích boxov na sídliskách, čisteniu vpustov, z ktorých mnohé sú vpadnuté a musíme ich opravovať a ďalším,“ zrekapituloval P. Fabian. 


 
 

Lepšia orientácia v prímestských rekreačných lesochVytlačiť
 

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Mestské lesy, s.r.o. Poprad osadilo v miestnej časti Kvetnica dve exteriérové tabule s turistickou mapou prímestských rekreačných lesov mesta Poprad.

Mapa obsahuje vyznačené okruhy, náučné chodníky, cyklistické chodníky, studničky, altánky a ohniská. Cieľom osadenia týchto tabúľ je zabezpečiť domácim a zahraničným turistom lepšiu orientáciu v teréne. Jedna z tabúľ sa nachádza v blízkosti odpočívadla pri cyklistickom chodníku, druhá na mieste bývalej starej Tančiarne.


 
 
Položky 176-180 z 1218

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Utorok 26.9.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Streda 27.9. - 28.9.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.9.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Sobota 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka