Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Opravy a revitalizácie na cintorínoch Vytlačiť
 

Na popradských cintorínoch sa naplno rozbehla údržba a opravy, ktoré by mali zlepšiť stav infraštruktúry a odstrániť dlhoročné poruchy. Najintenzívnejšie sa pracuje na najväčšom pohrebisku v Poprade - na cintoríne v Poprade – Veľkej. „ Na tomto cintoríne sme opravili chodník ku krížu, opravili sme aj výlevku a prístupový chodník. Súbežne sa v priestoroch cintorína Poprad – Veľká pracuje na osvetlení, ozvučení, trativode a taktiež na štyroch nových stanovištiach vody. Toto všetko bude osadené až po dokončení chodníka. Tieto práce boli financované z prostriedkov, ktoré sme si zarobili vlastnou činnosťou. Z vlastných prostriedkov dokážeme v tomto roku urobiť ešte jeden chodník. Ak by sme chceli urobiť viac, potrebovali by sme prostriedky od mesta, pretože vlastné peniaze potrebujeme použiť aj na údržbu techniky a ďalšie nevyhnutné položky súvisiace s chodom spoločnosti. Opraviť pritom musíme aj múr vedúci popri ceste vedúcej na Veľký Slavkov, ktorý je v dezolátnom stave a na 5 miestach sa prepadáva,“ informoval konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb(PCS) v Poprade František Švirloch.

Na rad prišla aj zeleň na cintorínoch, konkrétne predovšetkým stromy. „Začali sme s vyrezávaním stromov, na ktoré bolo vydané rozhodnutie mesta, pokračovať budeme s orezávkami stromov na pohrebiskách vo Veľkej, v Spišskej Sobote, v Strážach i v Matejovciach,“ doplnil Švirloch.

Chodníky sa budú opravovať aj na cintoríne v Strážach – tam to však po dohode zrealizuje spoločnosť Brantner. PCS tam čaká oprava múru – ešte predtým sa však musí vysporiadať so stromami, ktoré rastú na súkromnom pozemku.

V Poprade je spolu 10 tisíc hrobových miest. Keďže zámerom vedenia PCS je aj digitalizácia cintorínov, začali pracovať na prieskume trhu a oslovili 3 firmy, ktoré túto službu ponúkajú.

„Chcem, aby bol na cintorínoch poriadok a aby to na nich vyzeralo tak, ako to na pietnom mieste má vyzerať. Peniaze sú potrebné na viacero vecí, sami a bez pomoci mesta to nedokážeme. Verím preto, že poslanci nás v tejto snahe podporia,“uzavrel konateľ PCS František Švirloch.

* rozšírená pôvodná správa

  

****

Na cintoríne v Poprade – Veľkej prebieha revitalizácia chodníkov. S prácami sa začalo 19.4.2016. Vybudovaný bol tiež nový prístupový chodník k vodovodnej výlevke pri vstupe na cintorín. Súbežne sa v priestoroch cintorína Poprad – Veľká pracuje na osvetlení, ozvučení, trativode a taktiež na štyroch nových stanovištiach vody. Toto všetko bude osadené až po dokončení chodníka.

V pláne sú tiež opravy murovaného plota vedúceho popri ceste v smere na Veľký Slavkov, ktorý je v dezolátnom stave. Oprava murovaného oplotenia je v pláne aj na cintoríne v časti mesta Stráže.

 


 
 

Odstávka vody v KvetniciVytlačiť
 

Z dôvodu havárie bude v Kvetnici odstávka pitnej vody zajtra, t.j. 26.5.2016 od 14:00 do odstránenia poruchy. V prípade, že zásoba vody vo vodojeme bude dostatočná, odstávku vody obyvatelia v dopoludňajších hodinách nepocítia.V prípade otázok kontaktujte dispečing PVPS na telefónnom čísle 052 / 78 73 117.


 
 

Odstávka dodávky vody Vytlačiť
 

PVPS, a.s. oznamuje verejnosti , že z dôvodu poruchy bude dnes 23.5.2016 od 8:30 odstavená dodávka vody pre odberné miesta na Partizánskej ulici od veľkej kruhovej križovatky po križovatku s Podtatranskou ulicou, ďalej Podtatranská od Partizánskej po Ul.29.augusta.


 
 

V Matejovciach začala pôsobiť občianska hliadkaVytlačiť
 

Od začiatku apríla bola v meste Poprad uvedená do činnosti občianska hliadka. Vznikla v rámci programu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Šanca na zamestnanie. Príslušníci občianskej hliadky, ktorí sú štyria, boli začlenení pod sociálny odbor Mestského úradu v Poprade. Túto prácu budú vykonávať do konca roka 2016 v koordinácii a pod dohľadom mestských policajtov.

„Prvotnou úlohou občianskej hliadky bude pomáhať pri ochrane verejného poriadku. Ďalej bude pôsobiť aj na úseku ochrany životného prostredia – nahlasovaní čiernych skládok a pod. V minulých dňoch boli uchádzači preškolení hlavne z oblasti trestného práva, zákona o priestupkoch a o cestnej premávke, aby ju vedeli riadiť hlavne počas zabezpečovania bezpečnosti detí pri príchode a odchode zo školy a to bezpečným prechodom cez hlavnú cestu,“ informoval náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula. Od záujemcov vyžadovali, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť komunity. Čaká ich trojmesačná skúšobná doba a ak by sa neosvedčili, dôjde k ich výmene.

Členovia občianskej hliadky budú mať reflexnú vestu s označením Občianska hliadka, na ktorej budú mať pripnutý preukaz člena občianskej hliadky s fotografiou a okrem toho budú vybavení baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej premávky. Pracovať budú vo dvojiciach od 7. do 15. hod. a od 14. do 22. hod., ale v prípade potreby budú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku aj po 22. hod.

„Pôsobnosť občianskej hliadky bude na teritóriu celého mesta Poprad, no keďže v Matejovciach je najvyššie zastúpenie obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity, tak zatiaľ sú hliadky situované tam. Nevylučujeme však, že bude podľa potreby využívaná aj v inej časti mesta,“uzavrel Šipula.


 
 

Parkovacie domy by mali pribudnúť vo viacerých lokalitáchVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici na sídlisku JUH III v Poprade. Cieľom súťaže je získanie najlepšieho architektonicko-konštrukčného návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti.

„Mesto pristúpilo k vypísaniu architektonickej súťaže z toho dôvodu, že už v prvom územnom pláne z roku 1998 sú v jednotlivých lokalitách sídliska JUH naplánované parkovacie domy. V súčasnosti je počet parkovacích miest nedostatočný. Ak si podľa STN prepočítame počet miest, ktoré by sme mali postaviť zistíme, že v súčasnosti nemáme ani polovicu potrebných parkovacích miest. Výsledkom činnosti povrchových parkovísk by bola likvidácia veľkej časti zelene, čo je nevýhodné vzhľadom ku kvalite bývania, ktorú chceme na sídliskách dosiahnuť. Preto sa pristúpilo k začatiu procesu architektonickej súťaže a následne postupnému budovaniu týchto parkovacích domov, pretože mestá nebudujeme pre autá ale pre ľudí,“ informoval predseda Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Martin Baloga.

Zvýšenie parkovacích kapacít v meste bolo jednou z najčastejších požiadaviek, s ktorými sa na samosprávu obracali obyvatelia počas minuloročných stretnutí vedenia mesta s občanmi. „Práve to bol dôvod, prečo mesto rozhodlo o vypísaní súťaže pre spracovanie návrhu parkovacieho domu. Návrh by mal spĺňať niekoľko podmienok: zvýšiť počet parkovacích miest, mal by byť esteticky prijateľný a zároveň využiteľný na rôznych miestach. Zámerom je vytvoriť modulový parkovací dom, ktorý by mal byť využiteľný na viacerých miestach v Poprade – všade tam, kde bude potrebné realizovať takúto stavbu,“ informoval 2.viceprimátor Pavol Gašper.

Lokalita JUH III na Rastislavovej ulici bola vybratá zámerne z toho dôvodu, že ide o husto zastavané sídlisko s veľkým množstvom parkujúcich áut.

V snahe lepšie spoznať názory obyvateľov tejto lokality na problematiku parkovania a možností jej riešenia zorganizovala poslankyňa MsZ Alena Madzinová stretnutie so zástupcami jednotlivých bytových domov v tejto lokalite. „Dozvedeli sme sa presnejšie detaily, pozorne sme počúvali želania občanov. Stretli sme sa aj s búrlivou debatou. Časť občanov poukazovala na to, že takéto poschodové parkovanie by mohlo znížiť kvalitu bývania v priľahlom bloku. Zároveň však pochopili, že parkovacích miest je nedostatok a mesto hľadá to najlepšie možné riešenie. Aby to bolo bezpečné, pekné, estetické a prinieslo zároveň nové parkovacie miesta,“ doplnila Alena Madzinová.

Súťaž zastrešuje Slovenská komora architektov, vďaka čomu očakáva samospráva účasť prominentných architektov a architektonických ateliérov.


 
 
Položky 186-190 z 1166

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka