Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Zmenu a doplnok ÚPN 2016 poslanci MsZ neschválili!Vytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad neschválilo najdôležitejší dokument z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta - Zmenu a doplnok 2016 Územného plánu (ÚPN) 2016 mesta Poprad, ktorá zásadným spôsobom vytvárala predpoklady na zastavenie stagnácie a naštartovanie rozvoja mesta.. Práce na tomto dokumente trvali jeden a pol roka. Samospráva ho prerokovávala s inštitúciami, ale podrobne aj s verejnosťou. Viceprimátor Pavol Gašper, ktorý materiál predkladal, konštatoval, že do zmeny a doplnku ÚPN bolo zahrnutých aj približne 150 nových pripomienok zo strany občanov. Doteraz platný ÚPN bol schválený v roku 1998, v roku 2003-4 sa uskutočnila väčšia aktualizácia.

Na zastupiteľstvo prišli i občania, ktorí mali výhrady k dokumentu. Poslanci im udelili slovo. Denisa Vozáková zo Spišskej Soboty hovorila predovšetkým o problémoch v lokalite Walltech,Štefan Péter poukazoval na preťaženú lokalitu bývalých Stavomontáží, Teplickej a Stavbárskej ulice, Ján Vaľko z OZ Popradčania za čistejšie životné prostredie popísal krok, ktoré OZ podniklo a zdôraznil: „Návrh zmeny a doplnku ÚPN nerieši problémy občanov z tejto lokality, hrozí ďalšie rozširovanie Schule.“ Dodatočne v priebehu rokovania vystúpil s pripomienkami aj zástupca záhradkárov.

Svoj názor vyjadrili tiež poslanci. Vladimír Lajčák povedal: „Je to obrovský materiál, zdá sa mi celkovo dobrý a v podstate zostalo veľmi málo nevyriešeného. Nepozdáva sa mi pre 3-4 malé veci neprijať takýto zásadný materiál.“ 1. viceprimátor Igor Wzoš vypracovanú zmenu a doplnok pokladá za kvalitné a posúvajúce mesto v plánovaní o 10-20 rokov: „Mesto Poprad už dlhé roky bojuje so stagnáciou, počet obyvateľov dlhodobo klesá. Tento návrh aktualizácie ÚPN mohol byť jedným z vážnych nástrojov, ako tento stav zmeniť. To, že nebol prijatý v plnom znení je veľmi veľká škoda pre občanov mesta.“ Štefan Pčola objasnil, prečo hlasoval proti: „Mne sa nepozdávali procesné postupy, na naše otázky neboli jasné odpovede. Vážim si prácu tímu, ktorý na zmene a doplnku pracoval, ale môj názor je, že v tejto chvíli stačila digitalizácia ÚPN a riešenie dopravy a hlavne venovanie sa podrobne po určitých častiach, nie v takom veľkom celku.“

Konečné hlasovanie bolo 11 hlasov za, 8 proti. Viceprimátor P. Gašper uviedol: „Je mi ľúto, že dnes poslanci neschválili predkladaný materiál a hlavne boli proti tí poslanci, ktorí sedeli v laviciach, keď sa odsúhlasili problémové záležitosti, voči ktorým vystúpili občania na dnešnom rokovaní. V podstate zakonzervovali existujúci stav.“

Primátor Popradu Jozef Švagerko považuje situáciu za patovú, nechce v nej nechať občanov a verí, že sa poslanci k dokumentu ešte vrátia.

Ďalšie podrobnosti k tejto téme čítajte v najbližšom vydaní týždenníka Noviny Poprad. 

(mar)


 
 

Zámenu pozemkov v Kvetnici poslanci neschváliliVytlačiť
 

Poslanci na štvrtkovom zasadaní neschválili zámenu pozemkov rekreačného areálu v Mlynčekoch vo vlastníctve mesta za pozemky v Kvetnici vo vlastníctve spoločnosti Danmir s doplatkom vo výške 61 600 eur v prospech tejto firmy. Podľa znaleckých posudkov ide o rozdiel medzi hodnotou zamieňaných nehnuteľností – 194 tis. eur v Kvetnici oproti 132 400 eur v Mlynčekoch. Zámena mala vyriešiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami, chodníkmi a verejnou zeleňou v tejto mestskej časti.

Spoločnosť Danmir odkúpila kvetnické pozemky, ktoré zahŕňajú aj jedinú prístupovú cestu k tamojším bytovkám. Keď pred približne deviatimi rokmi zanikal liečebný ústav v Kvetnici, pozemky rozpredávala likvidačná komisia. Primátor Popradu Jozef Švagerko povedal: „Prečo si vtedy mesto neuplatnilo nároky u likvidátora, ale teraz musíme riešiť minulosť. Verím, že poslanci, ktorí hlasovali proti, prídu s nejakými možnosťami, ako situáciu riešiť. Občanom zostáva odkázať, aby si pozreli, ako poslanci hlasovali a prečo nepodporili tento návrh.“ V minulosti nebolo zriadené ani žiadne vecné bremeno na právo prechodu a prejazdu. Primátor nechce nechať obyvateľov Kvetnice ako rukojemníkov stavu, ktorý nespôsobili a stále verí, že sa nájde riešenie.

Predseda klubu opozičných poslancov Štefan Pčola, ktorý zámenu nepodporil, si nie je istý, či mesto vyčerpalo všetky právne možnosti: „Niekoľkokrát sme sa stretli spolu s poslankyňou Annou Schlosserovou s obyvateľmi Kvetnice. Chceli sme spoznať situáciu. Som toho názoru, že nie sú jasne zdokladované a vysvetlené vlastnícke práva a ak existuje možnosť, že vlastníci bytov budú zapísaní ako vecné bremeno na tej ceste, počkajme, kým vyčerpáme všetky právne možnosti.“ Takúto eventualitu uviedol na MsZ viceprimátor Pavol Gašper: „Uplatnenie vecného bremena zo zákona by však vyriešilo iba prejazd a parkovanie pre vlastníkov dotknutých bytov. Žiadna ďalšia osoba by tam nemohla ani prechádzať.“

Za schválenie zámeny hlasovalo 9 poslancov, 7 proti, zdržali sa 2, nehlasoval 1. (mar)


 
 

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úpravVytlačiť
 

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán Štátnej správy na úseku pozemkových úprav a Mesto Poprad v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Poprad, ktoré boli nariadené mrozhodnutím d. j. OU-PP-PLO-20 1 6 I 003021 -0 I0-MA zo dňa 04.10.2016, opätovne zvolávajú ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Poprad (d'alej len ,,ustanovujúce zhromaždenie"), ktoré sa uskutoční 29.03.2017 (streda) o 15:00 hod vo vel'kej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade Poprad. Učastníci pozemkových úprav na ustanovujúcom zhromaždení utvárajú na obstaranie svojich spoločných záležitostí združenie účastníkov pozemkových úprav, schvália stanovy združenia a zvolia predstavenstvo ako výkonný orgán združenia.

 
 


 
 

Bohatý program na jarné prázdninyVytlačiť
 

Jarné prázdniny v Poprade budú v znamení rôznych možností trávenia voľného času pre školákov a ich rodičov.

Centrum voľného času v Poprade pripravilo na obdobie jarných prázdnin pre školákov zaujímavý program. „Kompletná ponuka podujatí je zverejnená na našej internetovej stránke. Snažili sme sa program pripraviť tak, aby tam deti našli športové, zábavné, tvorivé, ale aj relaxačné aktivity. Na jednotlivé podujatia je potrebné sa dopredu prihlásiť. Herne budú v období prázdnin otvorené dve hodiny dopoludnia od 10. do 12. a dve hodiny popoludní od 14. do 16. hod. Do herne sa netreba prihlasovať, stačí prísť,“ zhrnula riaditeľa CVČ Poprad Drahomíra Gavurová.

Kino Tatran pripravilo pre veľkých i malých návštevníkov špeciálne prázdninové premietanie dvoch filmov v dopoludňajších časoch. PRÁZDNINOVÉ KINO bude v stredu 8.marca o 10:00 premietať rozprávku SPIEVAJ a v piatok 10.marca o 10:00 rozprávku OZZY. Viac na stránke kina TATRAN.

Mestská informačná kancelária pripravila na prázdniny špeciálnu ponuku JARNÉ PRÁZDNINY SO SPRIEVODCOM. Pôjde o jedinečné bezplatné prehliadky Kostola sv. Egídia a Námestia sv. Egídia v Poprade. Prehliadky sa začínajú v Mestskej informačnej kancelárií dňa 11.03.2017 o 13:30 hod. a 15:00 hod. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na fakty o historických pamiatkach, ale aj na rôzne zaujímavosti, ktoré sa bežne v sprievodcoch nedočítajú. 

 


 
 

Kino Tatran útulku, útulok kinuVytlačiť
 

Kino Tatran v Poprade pripravilo v spolupráci s Mestským útulkom pre túlavé a odchytené psy v Poprade zaujímavú akciu pri príležitosti uvedenia filmu PSIA DUŠA.

Každý, kto v sobotu a v nedeľu 18. a 19. februára 2017 navštívi mestský útulok a venuje chvíľu svojho času opusteným psom, získa okrem dobrého pocitu aj zľavu na vstupné na uvedený film, ktorý sa počas oboch dní bude premietať v kine Tatran o 19:00 hod. A nielen to! Euro z každej predanej vstupenky na toto víkendové premietanie bude odvedené v prospech útulku – na konto Dobrovoľnej zbierky na jeho podporu, ktorá bola vyhlásená ešte v novembri 2015. O samotnom zariadení, ktoré poskytuje strechu nad hlavou a starostlivosť pre psy bez domova, bude reč aj pred premietaním filmu. Hovoriť sa bude o možnostiach pomoci túlavým psíkom, o ich adopcii a ďalších zaujímavých témach.


 
 
Položky 196-200 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.3.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.3.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Sobota 31.3.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka