Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Do čistenia popradských ulíc bolo v noci nasadených 13 mechanizmov Vytlačiť
 

Poprad má za sebou sneženie, vďaka ktorému pribudlo v uliciach postupne do 10 cm snehu. Vozidlá zimnej údržby sa v uliciach mesta objavili spolu s nástupom sneženia. “Prvé dva mechanizmy vyrazili do ulíc v stredu podvečer o 17:30. Tie začali s posypom ciest, po ktorých premáva MHD. Zmiešaný posyp bol realizovaný soľou a inertným materiálom. Následne o 18:00 vyrazilo do ulíc ďalších 10 mechanizmov na čistenie chodníkov a mestských komunikácií. Od polnoci k nim pribudol nakladač, ktorý sa venoval dočisťovaniu zálivov zastávok MHD,” informoval riaditeľ Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade Peter Fabian. Ranná smena, ktorá nastúpila o 6:00, pokračuje podľa potreby v dočisťovaní MK a chodníkov a predovšetkým v posype chodníkov inertným materiálom. Pohyb a nasadenie techniky počas zimnej údržby mohli občania sledovať online aj vďaka novinke, ktorú SMK Poprad spustila začiatkom februára. Túto funkcionalitu sprístupnila SMK na svojich webových stránkach.  


 
 

Pracovníci MOS vyzbierali v okolí hypermarketov za dva dni 1880 kg odpadu Vytlačiť
 

Pracovníci malých obecných služieb sa začiatkom týždňa venovali upratovaniu verejného priestranstva v okolí hypermarketov v západnej časti mesta. V priebehu dvoch dní vyzbierali 120 vriec odpadu. Spolu s likvidáciou čiernych skládok odstránili z okolia hypermarketov a zo zelene mimoúrovňovej križovatky dohromady 1880 kg odpadu!

V súčasnosti má mesto Poprad k dispozícii 53 pracovníkov MOS, ktorí pracujú v teréne, čo je o 20  menej ako v rokoch 2014 a 2015. Pracovníci MOS sa v súčasnosti venujú zbieraniu odpadkov v okrajových častiach mesta, čisteniu kontajnerových stanovíšť, v uplynulom období sa podľa podmienok venovali aj dohrabávaniu lístia.


 
 

Svetový deň sprievodcov v PopradeVytlačiť
 

Mestská informačná kancelária mesta Poprad pozýva pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov na jedinečné bezplatné prehliadky Kostola sv. Egídia a Námestia sv. Egídia so sprievodcom.

Prehliadky v Poprade sa uskutočnia v sobotu 20. februára 2016 o 12:00, 13:00 a 14:00 hod. Zraz účastníkov je v MIK Poprad.

Podujatie je súčasťou aktivít, ktoré už od roku 2004 pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov koordinuje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, člen Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Cieľom už 13.ročníka podujatia, ktoré je naplánované na sobotu 20.februára, je širokej laickej verejnosti priblížiť históriu i súčasnosť našich miest prostredníctvom výkladu kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu a prezentovať tak ich prácu a významný príspevok ku kvalitnej prezentácii našich miest pre domácich a zahraničných návštevníkov. Počas uplynulých 12 ročníkov dokázali podujatia priblížiť počas bezplatných prehliadok atraktivity slovenských miest pre viac ako 20000 záujemcov.


 
 

QR kód zjednoduší nahlasovanie porúch verejného osvetleniaVytlačiť
 

Správca verejného osvetlenia v meste Poprad – spoločnosť Siemens – ponúka jednoduchšiu možnosť nahlasovania porúch verejného osvetlenia. Ide o využitie QR kódu - dvojrozmerného čiarového kódu, ktorým je označený každý stĺp verejného osvetlenia. „Po nasnímaní tohto QR kódu smartfónom bude užívateľ automaticky navedený do aplikácie, v ktorej sa objaví mapka s lokalizovaným stĺpom verejného osvetlenia a na užívateľovi je už iba upresnenie problému – množstvo nefunkčných svietidiel a podobne, vďaka čomu bude môcť poruchová služba rýchlejšie a promptnejšie reagovať,“ informoval Richard Procik, technický riaditeľ divízie verejného osvetlenia v spoločnosti Siemens.

Využitie QR kódu je podľa Procika súčasťou stratégie SMART CITY a umožňuje niekoľko ďalších funkcionalít. „Napríklad spolupracujúce záchranné zložky môžu vstúpiť do databáz správcu verejného osvetlenia a podľa čísla na stĺpe verejného osvetlenia vedia presnejšie definovať miesto, kde sa incident stal. Vhodné je to napríklad aj pre turistov alebo návštevníkov mesta, ktorí dokážu vďaka tejto možnosti jednoducho lokalizovať svoju polohu,“ doplnil Procik.

Pri využití aplikácie a následne webovej stránky optimalizovanej pre mobilné zariadenia je potrebné povoliť lokalizáciu GPS a zariadenie ponúkne užívateľovi mapku so stĺpmi verejného osvetlenia v okolí a  možnosť označiť presnejšie nefunkčné osvetlenie.

Ďalšie možnosti nahlasovania porúch verejného osvetlenia:

TELEFONICKY: 24 - hodinový dispečing na čísle 052/7897651

WEB: prostredníctvom ON LINE formulára dostupného na stránke www.poprad.sk alebo na stránke správcu verejného osvetlenia

MOBILNÁ APLIKÁCIA: CITYMONITOR


 
 

Nové parkovisko pri bytovom dome Erbium sa stavať nebudeVytlačiť
 

Mestu Poprad bola dňa 22.12.2015 podaná petícia rodičov detí navštevujúcich Materskú školu pri ZŠ na Ul. Mládeže 2349/5 v Poprade, v ktorej žiadali mesto o zrušenie zámeru vybudovať parkovisko pri bytovom dome ERBIUM na sídlisku JUH I v Poprade. Parkovacie plochy mali byť situované na pozemkoch vo vlastníctve mesta, v priestore medzi obytnými domami ERBIUM, SELÉN a CÉR, polyfunkčným objektom na Ul. Ludvíka Svobodu súp. č. 4992 a súp. č. 2689 a pozdĺž oplotenia areálu MŠ Mládeže. Argumentovali tým, že parkovisko je plánované pred oknami tried a spální, čo spôsobí rušenie vyučovania a poobedňajšieho spánku detí. Ďalej poukazovali na to, že detí budú počas pobytu na detskom ihrisku vystavené výfukovým plynom z áut. Na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Poprad zaslalo podávateľke petície výzvu na odstránenie nedostatkov petície. Dňa 19.01.2016 boli jej nedostatky odstránené. Mesto Poprad v súvislosti s vybavovaním petície prekontrolovalo podpisové hárky priložené k petícii. Ich kontrolou bolo zistené, že petícia obsahovala 7 podpisových hárkov, na ktorých sa nachádzalo spolu 101 podpisov. Z tohto počtu neboli vzaté do úvahy 4 podpisy.

Pri vybavovaní petície sa prihliadalo aj na podnety občanov mesta, odporúčanie Komisie výstavby a majetku pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad a výsledky rokovaní. Na základe doterajších zistení bolo skonštatované, že nie je v záujme mesta situovať parkovisko do lokality, kde by svojim umiestnením mohlo spôsobiť zníženie kvality života občanov a rovnako aj detí navštevujúcich materskú školu. Nakoľko snahou mesta je predovšetkým utvárať zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, rovnako tak zabezpečiť pohodlie a kvalitu bývania svojich občanov, mesto ustúpilo od realizácie parkoviska vo vyššie uvedenom priestore a bude hľadať náhradné riešenia.  


 
 
Položky 196-200 z 1124

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

ďalšie dni

Piatok 24.2.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 25.2. - 28.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka