Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Mesto Poprad prevzalo psí útulok do svojej správyVytlačiť
 

Mesto Poprad od 1.septembra 2015 prevzalo do svojej správy útulok pre túlavé psy v lokalite Na letisko. Stalo sa tak v súvislosti s pripravenou komplexnou koncepciou chovu psov v meste. V tejto súvislosti bolo k 31.7.2015 ukončený prenájom útulku doterajšiemu nájomníkovi a od 1.septembra tak pracuje útulok pod priamym manažmentom mestského úradu. Po vykonanom audite stavu MsÚ okamžite pristúpil k realizácii nevyhnutných opráv a zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných útulkom, ktorý je určený výlučne na starostlivosť o túlavé psy. V blízkom časovom horizonte bude mať útulok vlastné webové sídlo a kontá na sociálnych sieťach. „Dobre fungujúci útulok je základným pilierom pre ďalšie aktivity samosprávy v súvislosti s navrhnutou koncepciou chovu psov mesta,“ uviedol prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka.  Odchytovú službu, ktorú do konca augusta 2015 zabezpečoval bývalý nájomník útulku, bude po novom zabezpečovať Mestská polícia mesta Poprad. Odchyt budú mať na starosti odborne spôsobilí príslušníci mestskej polície, ktorí budú na túto činnosť zodpovedajúco vybavení odchytovou tyčou, odchytovou sieťou a narkotizačnou zbraňou.

Prevzatie útulku pod manažment MsÚ a zabezpečenie odchytovej služby prostredníctvom mestskej polície sú konkrétnymi krokmi v zmysle koncepcie chovu psov v meste, ktorú samospráva spracovala v spolupráci s odborníkmi, občianskymi združeniami a klubmi pôsobiacimi na území Popradu.

Koncepcia je založená na čiastkových prvkoch:

  • na kvalitnom mestskom útulku,
  • v budovaní bezvôdzkových psích parkov,
  • v realizácii základných výcvikov smerujúcich k socializácii psov,
  • v permanentnej realizácii vzdelávacích aktivít zameranú na chovateľov psov a celú verejnosť,
  • v optimálnom nastavení pravidiel prijatých mestom (VZN).
     

Permanentnou aktivitou bude v tejto súvislosti vzdelávanie verejnosti. V zmysle rôznych cieľových skupín (napr. školy) bude realizovaný vzdelávací program zameraný najmä na problematiku zberu psích exkrementov a ich dopadu na človeka a životné prostredie. Prvé aktivity prebehli už v júni 2015, kedy mesto Poprad pripravilo spolu s kynologickými klubmi pôsobiacimi na území mesta sériu šiestich výchovnovzdelávacích vystúpení, počas ktorých skúsení tréneri predviedli nielen schopnosti svojich štvornohých zverencov, ale vysvetlili deťom tiež základy výchovy psíkov i samotných psovodov.

V meste Poprad je oficiálne zaevidovaných 2649 psov.


 
 

Vrcholí asanácia starého azylového domuVytlačiť
 

V Poprade v týchto dňoch vrcholí asanácia objektov azylového bývania a kotolne na Ul.Boženy Nemcovej. Starý azylový dom, ktorý bol skolaudovaný ešte v roku 1998, opustili nájomníci na jeseň 2014. Z priestorov, ktoré už nevyhovovali bezpečnostným ani hygienickým normám, sa nájomníci presťahovali do novopostavených sociálnych bytov na Levočskej ulici. Objekty na Ul. Boženy Nemcovej odvtedy čakali na svoju asanáciu, ktorá začala na sklonku tohto leta. Asanačné práce v hodnote 36 019.- Eur realizuje úspešný uchádzač z verejného obstarávania - spoločnosť DEMONTA z Košíc. Postupná demontáž objektov nie je  vzhľadom na ich konštrukciu jednoduchá. „Je to dosť náročné z hľadiska rôznorodosti materiálov, ktoré je z hľadiska likvidácie odpadu nutné všetky triediť a až následne je možné vyvážať ich na skládku,“ uviedol Richard Radek z Odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade. Stavenisko bolo odovzdané firme 29.8.2015 a práce by mali byť ukončené do 30 dní. Na uvedenom mieste by mala následne postupne vzniknúť ďalšia tréningová plocha Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu.

Podobný osud ako objekty azylového bývania na Ul.Boženy Nemcovej čaká aj na staré sociálne byty na Levočskej ulici.V súčasnosti prebieha konanie vo veci vydania povolenia odstránenia stavby a príprava zadávacích podmienok pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa asanácie objektu. Objekt na Levočskej ulici by mal byť asanovaný do konca roka. 


 
 

Na Rastislavovej ulici by mal vyrásť parkovací domVytlačiť
 

Mesto Poprad chce na Rastislavovej ulici na sídlisku JUH III vybudovať parkovací dom. Ten by mal predstavovať najvhodnejšie riešenie nedostatku parkovacích miest na sídliskách. Poslanci MsZ mesta Poprad na svojom 4.zasadnutí vo štvrtok 10.9.2015 schválili, že na štúdiu parkovacieho domu, ktorá poslúži pre ďalšie stupne projektových dokumentácií a pre EIU, bude vyhlásená verejná anonymná architektonická súťaž.

 infografika: katastrálny portál

Účelom súťaže je získanie najlepšieho architektonicko - konštrukčného návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno - stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti. Štúdia PARKOVACIEHO DOMU bude zároveň slúžiť podľa primátora Jozefa Švagerka ako vzor pre budovanie ďalších parkovacích domov v meste.

Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby parkovacieho domu s príjazdovou komunikáciou, sadovými úpravami a úpravou priľahlého priestranstva boli zadané ako max. 800000 € bez DPH. Navrhovaná novostavba parkovacieho domu by mala stáť presne na ploche jestvujúceho parkoviska na Rastislavovej ulici na sídl. JUH III v Poprade.

Požadovaná kapacita je približne 200 parkovacích miest.

Materiál konštrukcie objektu nie je určený. Pri návrhu bude nevyhnutné uprednostniť investične nenáročné konštrukcie, materiály a výrobky. Predpokladá sa: pojazdná strecha, s voľnými - priedušnými fasádnymi stenami prihliadajúc na bezpečnosť užívateľov objektu v zmysle platnej STN, otvorené parkovacie miesta. Pri návrhu konštrukčných systémov objektu a ich technických riešení je nutné sledovať ako architektonické, tak aj funkčné hľadisko, so zreteľom na maximálnu investičnú a prevádzkovú efektívnosť a jednoduchosť údržby. Navrhnutý objekt má rešpektovať obytné prostredie do ktorého bude vkladaný a riešenie - návrh by mal odrážať súčasné trendy architektúry. V návrhu musia byť zapracované aj sadové úpravy s možnosťou riešenia aj výsadby popínavej zelene na vonkajšej konštrukcii objektu. Návrh má byť variabilný teda variabilnosť projektu má byť zabezpečená možnosťou pridávania poschodí cca na 4 poschodia a zároveň s možnosťou zväčšovania plochy podľa daného územia. Zvážiť bude potrebné aj možnosť zakomponovania priestorov pre obchod a služby v prízemí parkovacieho domu.

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad už na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25. marca 2015 schválilo prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 12000 € na akciu Parkovisko Ul. Rastislavova - JUH III.V rámci investičnej prípravy akcie bolo po viacerých rokovaniach za účasti poslancov MsZ mesta Poprad Ing. Barana, Ing. Božoňa a predsedu Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad Ing. arch. Balogu konštatované, že najlepším riešením pre danú lokalitu bude výstavba parkovacieho domu na ploche jestvujúceho parkoviska na Rastislavovej ulici.  


 
 

Vláčik do konca septembra už len cez víkendyVytlačiť
 

Turistický vyhliadkový vláčik s audiosprievodcom v slovenskom a anglickom jazyku bude premávať do konca septembra už iba cez víkendy - v časoch od 10:00 do 16:00. Okrem toho ho bude možné stretnúť už iba počas mimoriadnych jázd. 

Turistický vyhliadkový vláčik mal v Poprade premiéru na Medzinárodný deň detí, s pravidelnými jazdami medzi centrom mesta, Aquacity Poprad a Spišskou Sobotou začal 13.6.2015. Počas júla a augusta prepravil vláčik viac ako 6000 cestujúcich. 

Návštevníci mesta majú naďalej možnosť spoznávať Poprad pomocou vyhliadkových jázd poschodovým retro autobusom. Ten je nasadený na linke MHD č.8  OBJAV/DISCOVER POPRAD premávajúcej v pondelok, v stredu a v piatok medzi autobusovou stanicou, Veľkou, Spišskou Sobotu a centrom mesta. S pomocou audiosprievodcu v slovenskom a anglickom jazyku ponúka cestujúcim rovnako možnosť spoznať zaujímavosti z minulosti i súčasnosti Popradu.

 


 
 

Test mobility vyhral v Poprade bicykelVytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad si pri príležitosti Dňa bez áut v rámci Európskeho týždňa mobility 2015 vyskúšalo viacero alternatív prepravy po meste. Malý test mobility na trase medzi sídliskom JUH III a autobusovou stanicou postavil vedľa seba chodca, cyklistu, cestujúceho v MHD a klienta taxislužby.

Ako prvý dorazil do cieľa na autobusovej stanici s časom 5minút 39 sekúnd cyklista – 2.viceprimátor Pavol Gašper. „Nešiel som pritom vôbec na víťazstvo. Skoro ráno je chladnejšie a na bicykli sa ide naozaj dobre, hlavne to človeka poriadne preberie,“ povedal Gašper. Podľa jeho názoru je v Poprade z pohľadu cyklistov dôležité pripravovať také cyklistické chodníky, na ktorých nebude dochádzať ku kolíziám s chodcami. Zároveň bude nevyhnutné doplniť najmä mobiliár v podobe stojanov na bicykle. „Všimol som si to nielen na autobusovej stanici ale aj v ostatných častiach mesta, je to námet na zamyslenie a nápravu,“ doplnil 2.viceprimátor.

Hneď po cyklistovi dorazil do cieľa klient taxislužby – 1.viceprimátor Igor Wzoš, ktorého druhé miesto vyšlo vďaka cene za prepravu 1,70.-Eur. Od chvíle objednania taxíka po príchod do cieľa mu to trvalo 6 minút 9 sekúnd. „ Očakával som, že môžem aj vyhrať, pretože som starý pasažier taxíkov - mám už otestované všetky taxislužby v Poprade a viem zhruba odhadnúť, ako rýchlo prídu. Dnes ma však aj napriek snahe tromfol kolega viceprimátor Gašper, ktorý to má na bicykli natrénované,“ povedal s úsmevom Wzoš. Podľa 1.viceprimátora bude v budúcnosti v rámci alternatív ohľaduplných voči životnému prostrediu dôležité sústrediť pozornosť predovšetkým na verejnú dopravu. „Osobne si želám, aby logistika liniek, grafikon, rýchlosť a najmä cena dopravy bola taká, aby motivovala akéhokoľvek občana mesta nasadnúť do autobusu a previezť sa na druhú stranu mesta, lebo bude mať istotu, že sa lacno a včas prevezie tam, kam potrebuje,“ dodal Wzoš.

Dvanásť minút a jednu sekundu od nasadnutia do autobusu dorazil do cieľa prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka. „Autobus odchádzal zo zastávky presne, do cieľa prišiel načas, bol čistý, takže som spokojný. Bonusom pre cestujúcich bola dnes navyše cesta zadarmo, z ktorej mali očividnú radosť,“ uviedol prednosta. Za štandardných podmienok by cesta MHD stála 0,70.-Eura pri platbe v hotovosti a 0,50.-Eura pri platbe čipovou kartou.

Ako posledný s časom 17 min 59 sek prišiel do cieľa primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý trasu zo sídliska na autobusovú stanicu absolvoval pešo. „Ako chodca ma potešilo, že až na jeden prípad boli na všetkých cestách, ktoré sme prechádzali, priechody pre chodcov, vodiči ma ani v jednom prípade na priechode neohrozili a bez problémov som došiel do cieľa. Dnešný deň bol ale predovšetkým o tom, aby sme poukázali na alternatívne spôsoby dopravy. Cieľom bolo zistiť, porovnať a vyhodnotiť možnosti presunu v meste Poprad. Bol to taký malý test mobility, ako v Poprade pokračovať a riešiť situáciu v MHD, nastavenie liniek, propagáciu, možno požičovňu bicyklov a podobne,“ vysvetlil primátor Popradu Jozef Švagerko.

Popradčania majú dnes - 22.septembra 2015 v rámci akcie Deň bez áut mestskú hromadnú dopravu zadarmo. V nej zároveň prebieha aj letáková kampaň, ktorej cieľom je upozorniť na výhody cestovania MHD:

1.vydanie prvej mestskej čipovej karty umožňujúcej cestovanie so zľavou zabezpečuje mesto Poprad pre svojich obyvateľov bezplatne,

2.pri platbe čipovou kartou možnosť v MHD jazdiť s prestupom do 30 min bezplatne,

3. držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety a držitelia Kňazovického medaily sú pri platbe čipovou kartou prepravovaní bezplatne,

4. jeden autobus môže na cestách nahradiť desiatky áut.

Mesto Poprad realizuje pravidelne aj trvalé opatrenia, ktoré systematicky zvyšujú bezpečnosť a skvalitňujú podmienky pre ľudí využívajúcich alternatívne a udržateľnejšie formy mobility. Medzi tieto opatrenia patrí pravidelné natieranie priechodov pre chodcov reflexnými nátermi, nasvietenie priechodov, rozširovanie chodníkov. Aktuálne sa pripravuje vybudovanie cyklochodníka spájajúceho Poprad s Veľkou Lomnicou, ktorý by mal doplniť jestvujúcu sieť cyklochodníkov v meste a jeho okolí v dĺžke takmer 12km.


 
 
Položky 196-200 z 1050

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 1.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 6.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 7.10.
Lekáreň CORRIB
Levočská 26A,
058 01 Poprad

0948 217 858

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 8.10.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka