Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Bezplatné prehliadky kostolov v centre mestaVytlačiť
 

Mestská informačná kancelária mesta (MIK) Poprad pripravila na december bezplatné vianočné prehliadky gotického rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia a Kostola Svätej Trojice evanjelickej cirkvi a. v. Bezplatné prehliadky sa budú konať od 7.decembra 2015 až do 6.januára 2016 vždy počas otváracích hodín MIK od pondelka do piatku v časoch o 14:00 hod a 16:00 hod. Zraz záujemcov o prehliadku bude vždy v Mestskej informačnej kancelárii Poprad. V prípade záujmu o individuálnu prehliadku kostola v iných časoch je potrebné kontaktovať MIK vopred, podmienkou je minimálny počet 5 osôb. Prehliadka kostola nie je možná v čase konania bohoslužieb.

MIK bude počas vianočných sviatkov otvorená v nasledujúcom režime:

 

Sobota / Saturday (12.12.2015) 9:00 – 17:00 hod

Nedeľa / Sunday (13.12.2015) 13:00 – 17:00 hod

Štvrtok / Thursday (24.12.2015) 9:00 – 12:00 hod

Piatok / Friday (25.12.2015) zatvorené/ closed

Sobota / Saturday (26.12.2015) zatvorené/ closed

Štvrtok / Thursday (31.12.2015) 9:00 – 12:00 hod

Piatok / Friday (1.1.2016) zatvorené/ closed

Utorok / Tuesday (6.1.2016) zatvorené/ closed

 

Kostol sv. Egídia je najcennejšou historickou pamiatkou, ktorá sa nachádza v strede mesta. Podľa legendy stála kedysi na jeho mieste, uprostred obrovských lesov, pútnická Kaplnka svätého Egídia. Ďalšou zaujímavosťou je fakt, že k severnej stene lode kostola bola kedysi pristavaná Kaplnka svätého Valentína, patróna všetkých zamilovaných. Žiaľ, dnes už neexistuje. Vznik kostola je datovaný do 2. polovice 13. storočia. V dávnej minulosti bol kostol konsekrovaný, o čom svedčia znaky posvätného pomazania stola hlavného oltára a dreva kríža na stenách kostola. V rokoch 1994 – 1998 bola reštaurovaná loď chrámu a ranogotický portál pri južnom vstupe do kostola. V roku 2008 bol do zrekonštruovanej barokovej skrine z 18. storočia vstavaný organ. Reštaurovanie kostola pomohlo odkryť súbor nádherných stredovekých nástenných malieb, ktoré stojí za to vidieť. Od roku 1998 sa v kostole opäť konajú bohoslužby – aktuálne vždy v pondelok až piatok o 12:00 a každú nedeľu o 6:00 a 17:00.  


 
 

Prvý rok nového vedenia mesta v znamení viacerých noviniekVytlačiť
 

Vedenie mesta Poprad, ktoré nastúpilo do úradu po voľbách v novembri 2014, hodnotilo prvý rok vo funkcii. Primátor Popradu Jozef Švagerko konštatoval, že to bol veľmi náročný a podnetný rok a hodnotí ho ako úspešný. Povedal: „Veľa vecí, ktoré sme si naplánovali urobiť, sa nám podarilo a na ďalších pracujeme. Z investičných akcií spomeniem rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice, obnovu interiéru a výťahov v Xenóne, rekonštrukcie škôl a pod. K ostatným zámerom, ktoré považujem za úspešné, patrí turistický vláčik, Podtatranský polmaratón, medzinárodný tenisový turnaj Tatry Challenger tour a ďalšie.“ Vyskytli sa však aj niektoré záležitosti, ktoré primátora zaskočili. Súviseli najmä so zdĺhavým procesom verejného obstarávania. Tento fakt potvrdil aj 1. viceprimátor Igor Wzoš, najnovšie čo sa týka obnovy verejného osvetlenia, pri ktorom sa mesto uchádza o prostriedky z eurofondov. Dodal: „Podali sme projekt, je kvalitne vypracovaný, bol úspešný, ale procesy verejného obstarávania sú neskutočne pomalé.“ Za mimoriadne dôležitú považuje prípravu a spracovanie nového Plánu rozvoja mesta Poprad. Tento dokument je už tesne pred finále. I. Wzoš ozrejmil: „Je to dlhodobý plán, kam sa má mesto uberať. Myslím si, že ideme dobrou cestou, ide o vizionársky plán, ktorý posunie mesto dopredu. Ako jedno z mála miest v ňom budeme mať aj kapitolu energetická bezpečnosť a energetický manažment. Musíme tomuto mestu vpečatiť dlhodobú stratégiu, aby sa rozvíjalo a dostať tu vysokú pridanú hodnotu rozvojom cestovného ruchu, vysokého školstva, sektoru informačných technológií atď.“ V budúcnosti by rád videl Poprad ako inovačné centrum a ako Smart City, čo vo voľnom preklade znamená inteligentné mesto.

Mesto v tomto roku pracovalo na mnohých projektových zámeroch a má ich pripravených približne 70, ktoré chce v budúcnosti realizovať z vlastných zdrojov a aj cez eurofondy. Pôjde medziiným o renováciu vnútroblokov v celom meste, zlepšenie technického stavu mestských budov, hlavne škôl, riešenie cintorína vo Veľkej a ďalšie. Jednou z hlavných úloh v budúcom roku bude vypísanie medzinárodnej architektonickej súťaže na rekonštrukciu Námestia sv. Egídia. Vedenie mesta si tiež osobitne cení, že občania sa viac zapojili do chodu mesta. Uskutočnili sa stretnutia s obyvateľmi Popradu Hovor s mestom, z ktorých vzišlo obrovské množstvo podnetov a mesto ich postupne rieši. Občania sa podieľali i na tvorbe nového územného plánu a podávali svoje námety a pripomienky.

NAJROZSIAHLEJŠIE INVESTIČNÉ AKCIE ZREALIZOVANÉ V ROKU 2015

- Futbalový štadión mesta Poprad – vybudovanie tréningového ihriska s umelou trávou a osvetlením,

- rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice,

- doplnenie hydroizolácie budovy základnej školy a vybudovanie dažďovej kanalizácie objektu Základnej školy na Komenského ulici,

- prestavba plochej strechy na sedlovú objektu Materskej školy na Okružnej ul.,

- rekonštrukcia bytového domu Xenón, 2. etapa – interiér + výťahy.

 

KOMUNIKUJÚCE MESTO

NOVINKA - HOVOR S MESTOM - séria 6 stretnutí s občanmi v jednotlivých častiach mesta,

NOVINKA - KÁVA S PRIMÁTOROM – viac ako 200 občanov využilo možnosť stretnúť sa a riešiť problémy s primátorom osobne,

NOVINKA - PODPORA MLADÝCH ĽUĎÍ – intenzívna komunikácia s Popradským mládežníckym parlamentom, podpora pri organizovaní kultúrno – spoločenských podujatí.

 

SLUŽBY PRE OBČANOV

NOVINKA - sprístupnenie digitalizovaného územného plánu mesta,

NOVINKA - zriadenie BEZPLATNEJ MEDIAČNEJ PORADNE - každý prvý štvrtok v mesiaci v čase od 14:00 do 16:00 hod.,

NOVINKA - modernizácia a rozšírenie pracoviska pokladníc MsÚ v Poprade - zvýšenie rýchlosti vybavovania stránok a zabezpečenie zodpovedajúceho komfortu pre klientov.

 

ŽIVOT V MESTE

NOVINKA - PODPORA DARCOV KRVI - zavedenie nových benefitov pre darcov krvi – bezplatné parkovanie, bezplatné vstupy na kultúrne podujatia organizované mestom,

NOVINKA - CENA PRE POPRADČANOV – zavedenie zľavy pre Popradčanov v Aquacity,

NOVINKA - vytvorenie novej KONCEPCIE CHOVU PSOV V MESTE NOVINKA - prevzatie psieho útulku do správy mesta,

NOVINKA - zriadenie odchytovej služby pod záštitou mestskej polície,

NOVINKA – zrealizované výchovno-vzdelávacie kynologické programy pre deti v školách,

NOVINKA - testovanie kynologických noviniek,

NOVINKA - príprava bezvôdzkových psích parkov,

NOVINKA - premiéra programu JOJ V MESTE – priamy prenos zo Spišskej Soboty,

NOVINKA - ADVENTNÉ MESTEČKO - novinka POPRADSKÝCH VIANOC ponúkajúca vianočné občerstvenie a suveníry - otvorené od 4.12. 2015 do 6.1.2016, 

- vypracovanie nového Komunitného plánu mesta Poprad na roky 2015 – 2020,

NOVINKA - rozšírenie možností starostlivosti o seniorov – doplnenie programov kúpeľnej starostlivosti v Aquacity Poprad,

NOVINKA - zabezpečenie vchodu do starej banskej štôlne v Kvetnici, oživenie banských tradícií,

NOVINKA – hľadanie vízií a návrhov architektonického stvárnenia obytných zón mesta v spolupráci s Fakultou architektúry STU Bratislava,

NOVINKA – zavedenie GPS monitoringu vozidiel a strojov pre efektívnejší a adresnejší výkon zimnej údržby,

- zbúranie azylového bývania na Ul. B Němcovej - príprava ďalšej etapy výstavby Národného tréningového centra SFZ.

 

PODPORA ŠPORTU V MESTE

NOVINKA - organizácia Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky - bežeckého podujatia s účasťou takmer 500 bežcov,

NOVINKA - príprava a účasť v štafetovom behu DUKLA – LIDICE,

NOVINKA - spoluorganizácia medzinárodného tenisového turnaja kategórie ATP - POPRAD -TATRY CHALLENGER TOUR.

 

PODPORA ŠKOLSTVA

NOVINKA - zriadenie ankety NAJ PEDAGÓG, v ktorej oceňovala pedagógov odborná verejnosť a návštevníci webového sídla mesta,

NOVINKA - otvorenie prvej technickej škôlky v meste,

NOVINKA - otvorenie enviromentálnej učebne.

 

PREZENTÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

NOVINKA - zavedenie turistického vyhliadkového vláčika, ktorý len v júli a auguste previezol takmer 6682 cestujúcich, 

NOVINKA - podpora novozriadenej leteckej linky POPRAD - VARŠAVA

NOVINKA -zriadenie informačných bodov na železničnej stanici a na letisku Poprad – Tatry,

NOVINKA -prvá billboardová kampaň mesta na letisku Poprad – Tatry ,

NOVINKA - sprístupnenie najcennejšej historickej pamiatky v centre Popradu - Kostol sv. Egídia dostupný aj počas organizovaných prehliadok

NOVINKA - vytvorenie edície originálnych suvenírov MADE IN POPRAD,

NOVINKA – Deň Popradu – prezentácia mesta na Svetovej zimnej univerziáde,

- obnovenie cezhraničnej spolupráce s mestom ZAKOPANE.

 

PARTNERSTVO A SPOLUPRÁCA

NOVINKA - MEMORANDUM o vzniku iniciatívy TATRY – SPIŠ 2020 – spolupráca Popradu s Levočou, Kežmarkom, Sp. Novou Vsou a Starou Ľubovňou,

- Národné stretnutie mládeže P – 15 – spoluorganizácia podujatia, na ktoré zavítalo viac ako 3 tisíc účastníkov z celého Slovenska.


 
 

Samospráva vyhodnocuje pripomienky k zmene a doplnku ÚPVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhodnocuje pripomienky k zmene a doplnku územného plánu(ÚP), ktoré obyvatelia zaslali samospráve resp. ich predostreli počas 6 stretnutí s občanmi v júni 2015. „Mesto obdržalo spolu 293 pripomienok, medzi ktorými nechýbali ani odvážne návrhy a riešenia. Mnohé pripomienky sa opakovali, niektoré si však vzájomne odporovali. Pripomienky budú preto primerane zahrnuté do zmeny a doplnku ÚP - Aktualizácie 2015,“ uviedol predseda Rady pre priestorové plánovanie (RPP) mesta Poprad Martin Baloga. Pripomienky boli vyhodnotené v RPP a boli spracované do správy o preskúmaní ÚP. „V prípade akceptovania budú zahrnuté do zmeny a doplnku UP s názvom Aktualizácia 2015 – v procese zmeny bude riešenie občanom predostreté a vysvetlené,“ doplnil Baloga. To sa udeje na spoločných stretnutiach, o ktorých budú občania vopred informovaní. Tam budú mať Popradčania zároveň nielen možnosť oboznámiť sa so zapracovaním pripomienok, ale budú mať aj možnosť samotné zapracovanie pripomienkovať. „Zber pripomienok a požiadaviek pre Aktualizáciu 2015 bol uzavretý 31.8.2015. Aj po tomto termíne však prišli ďalšie požiadavky. Tie sa sústreďujú na Odbore urbanizmu a priestorového plánovania mesta Poprad a budú predmetom ďalšej zmeny a doplnku ÚP. Mesto plánuje aktualizovať ÚP v pravidelných intervaloch,“ uzavrel 2.viceprimátor Pavol Gašper.  


 
 

13.TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK vo fotografiáchVytlačiť
 

13.ročník TRADIČNÉHO VIANOČNÉHO JARMOKU v Poprade vo fotografiách:

      


 
 

Darčeky pre deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdziVytlačiť
 

Popradské deti z rodín v hmotnej alebo sociálnej núdzi mali Vianoce už v predstihu! Špeciálne vianočné balíčky dostali na charitatívnom podujatí, ktoré už tradične pripravilo mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou. „Deťom sme odovzdali 150 balíčkov z celkového počtu 420. Zvyšné budú do Vianoc rozdané aj ďalším rodinám, ktoré z rôznych dôvodov nemohli prísť na podujatie. Sociálny odbor veľmi pozorne monitoruje situáciu v meste a  tým, ktorí sa ocitajú na hranici núdze, sa venuje zvýšená pozornosť. Chceme, aby kvôli horšej sociálnej situácii v rodine nebolo žiadne dieťa ukrivdené,“ uviedol 2.viceprimátor Pavol Gašper.V balíčkoch našli deti oblečenie, sladkosti, školské a hygienické potreby, nechýbali ani hračky.„Spája nás jedno srdce, ktoré majú aj pracovníci sociálneho odboru a ľudia, ktorí tieto darčeky pripravili. Je to preto, aby každý mohol zažiť vianočnú radosť. Aj naše deti pripravili darčeky a to v podobe nádherného programu,“ doplnil Jozef Králik z Apoštolskej cirkvi. Mesto Poprad pracuje s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi počas celého roka - poskytuje im komplexné poradenstvo, v lete organizuje pre deti pravidelný bezplatný letný tábor, rodinám poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. 


 
 
Položky 196-200 z 1091

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 5.12.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 7.12.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 8.12.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 9.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od .....12.2016:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od .....12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka