Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Nočná policajná naháňačka s prekvapením v batožinovom priestoreVytlačiť
 

V noci z piatka na sobotu vyčíňal v uliciach Popradu cestný pirát. Rýchlou jazdou v protismere ohrozil dokonca aj popradských mestských policajtov v služobnom motorovom vozidle. Hliadka začala cestného piráta okamžite prenasledovať. Unikajúci vodič po rýchlej jazde v uliciach napokon odbočil na parkovisko pri rieke Poprad, kde z auta vybehol a zahodil kľúče od vozidla. Policajnej hliadke sa však vodiča podarilo zadržať. Pri kontrole bolo zistené, že 21-ročný vodič z Važca mal 0,93 Mg/l alkoholu v krvi /= 1,94 promile/. 
Ešte väčšie prekvapenie čakalo na mestských policajtov v samotnom vozidle. V ňom bolo zistených ďalších 6 osôb. Dve osoby pritom naháňačku absolvovali netradične - v batožinovom priestore motorového vozidla .
Voči vodičovi bolo vznesené obvinenie a začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prípad vyšetruje ODI OR PZ v Poprade.


 
 

Obrovský záujem o Hrnčiarsky bál Vytlačiť
 

Za prvé tri decembrové dni predaja vstupeniek na operetu Hrnčiarsky bál v podaní Štátnej opery Banská Bystrica si Popradčania kúpili už 600 lístkov. O veľkolepý darček mesta Poprad jeho obyvateľom k 70.výročiu spojenia Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou je tak skutočne obrovský záujem. Predstavenie sa uskutoční 3. januára 2016 o 18:00 v Aréne Poprad. Vstupenky za symbolické 1 Euro sú k dispozícii v Mestskej informačnej kancelárii mesta Poprad od 1.12.2015.

„Z dvanástich operiet Gejzu Dusíka je kvalitatívnym vrcholom Hrnčiarsky bál. Námet je zasadený do revolučných rokov 1848-1849, ktoré sú v slovenských dejinách spojené s národným hnutím Štúrovcov. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Opereta je kompozične prepracovaná a popretkávaná slovenským folklórom. Premiéru mala na scéne košického Štátneho divadla v roku 1956 a neskôr ju hrali takmer vo všetkých slovenských divadlách, aj v zahraničí. Dnes patrí toto dielo do zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby.“(zdroj: Štátna opera Banská Bystrica).

Mesto Poprad si významný historický medzník vo svojich novodobých dejinách – spojenie Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou do jedného mestského celku s názvom Poprad pripomenulo odborným programom už 23.10.2015 v kine Tatran. Vo vestibule MsÚ v Poprade v týchto dňoch prebieha putovná výstava fotografií približujúca premeny mesta a jeho častí počas uplynulých 70 rokov.

Foto: www.stateopera.sk


 
 

Ľadová plocha pri Aréne Poprad otvorenáVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo pre verejnosť aj na túto zimu verejné korčuľovanie na mobilných ľadových plochách. Prvá je k dispozícii pri Aréne Poprad denne v čase od 10:00 do 20:00 hod. Ľadová plocha pri Aréne však bude každý utorok, streda, štvrtok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase na nej bude prebiehať výuka korčuľovania detí z materských škôl. Navyše v pondelok 28.12.2015 bude plocha dopoludnia uzatvorená pre premiérový ročník amatérskej súťaže v curlingu pre verejnosť - POPRADSKÝ VIANOČNÝ ŠUTER (SHOOTER), do ktorej sa bude môcť zapojiť každý nadšenec športu.

„Druhá mobilná ľadová plocha – na Námestí sv. Egídia bola na mieste inštalovaná v uplynulých dňoch. V prípade, že všetko pôjde bez problémov, korčuľovať by sme na nej mohli už čoskoro,“ uviedol Miroslav Kalnaši z Arény Poprad, ktorej technický personál prevádzku verejných klzísk zabezpečuje. Malá mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia je určená deťom do výšky 140 cm.

Vstup na verejné ľadové plochy je pre verejnosť zadarmo. Popradská samospráva zabezpečuje prevádzku bezplatných klzísk pre verejnosť ako súčasť podpory možností športového vyžitia v meste.  

VIANOCE NA ĽADE budú môcť Popradčania zažiť aj na Zimnom štadióne mesta Poprad - verejné korčuľovanie na štadióne bude k dispozícii 25. a 31.12 vždy o 15:00 hod. 


 
 

Obe mobilné ľadové plochy naplno v prevádzkeVytlačiť
 

Mobilné ľadové plochy mesta Poprad sú v plnej prevádzke. Verejnosť ich môže využiť na bezplatné verejné korčuľovanie v nasledujúcich prevádzkových časoch: 

Mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia:   

 

pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod                                                                                           sobota od 10:00 - 20:00 hod                                                                                                           nedeľa od 10:00 - 18:00 hod

počas prázdnin od 10:00 do 20:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Mobilná ľadová plocha pri Aréne Poprad: 


každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne Poprad bude každý týždeň od utorka do štvrtka do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre výuku korčuľovania detí z materských škôl.

 


 
 

Blíži sa termín podania priznania k dani z nehnuteľnostiVytlačiť
 

Mesto Poprad ako správca dane upozorňuje občanov mesta Poprad na daňové povinnosti, týkajúce sa dane z nehnuteľností, ktoré ich čakajú v roku 2016.

Ak v priebehu roka 2015 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve nehnuteľností, daň na rok 2016 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa údajov z posledného podaného priznania k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2015 došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti alebo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na Mestskom úrade v Poprade najneskôr v termíne do 31.01.2016. Nakoľko koniec lehoty na podanie priznania pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. 01.02.2016. K priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré preukazujú tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povolení vkladu z okresného úradu - katastrálneho odboru, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, osvedčenie o dedičstve a i.

Daňovník (fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so sprievodcom), ktorému vznikol k 1. januáru 2016 nárok na zníženie dane z nehnuteľností podľa platného všeobecne záväzného nariadenia, si uplatní tento nárok v priznaní k dani z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie priznania na rok 2016, t. j. do 01.02.2016. Ak si daňovník nárok na zníženie dane v uvedenej lehote neuplatní, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie mu zaniká. V uvedenej lehote daňovník, okrem fyzickej osoby staršej ako 62 rokov, predloží aj doklady preukazujúce nárok na zníženie dane. Daňovníkovi, ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období a nenastali u neho zmeny, ktoré majú vplyv na zánik nároku na zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.

Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa oproti roku 2015 nezmenila.


 
 
Položky 206-210 z 1166

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka