Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Bohatý program na jarné prázdninyVytlačiť
 

Jarné prázdniny v Poprade budú v znamení rôznych možností trávenia voľného času pre školákov a ich rodičov.

Centrum voľného času v Poprade pripravilo na obdobie jarných prázdnin pre školákov zaujímavý program. „Kompletná ponuka podujatí je zverejnená na našej internetovej stránke. Snažili sme sa program pripraviť tak, aby tam deti našli športové, zábavné, tvorivé, ale aj relaxačné aktivity. Na jednotlivé podujatia je potrebné sa dopredu prihlásiť. Herne budú v období prázdnin otvorené dve hodiny dopoludnia od 10. do 12. a dve hodiny popoludní od 14. do 16. hod. Do herne sa netreba prihlasovať, stačí prísť,“ zhrnula riaditeľa CVČ Poprad Drahomíra Gavurová.

Kino Tatran pripravilo pre veľkých i malých návštevníkov špeciálne prázdninové premietanie dvoch filmov v dopoludňajších časoch. PRÁZDNINOVÉ KINO bude v stredu 8.marca o 10:00 premietať rozprávku SPIEVAJ a v piatok 10.marca o 10:00 rozprávku OZZY. Viac na stránke kina TATRAN.

Mestská informačná kancelária pripravila na prázdniny špeciálnu ponuku JARNÉ PRÁZDNINY SO SPRIEVODCOM. Pôjde o jedinečné bezplatné prehliadky Kostola sv. Egídia a Námestia sv. Egídia v Poprade. Prehliadky sa začínajú v Mestskej informačnej kancelárií dňa 11.03.2017 o 13:30 hod. a 15:00 hod. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na fakty o historických pamiatkach, ale aj na rôzne zaujímavosti, ktoré sa bežne v sprievodcoch nedočítajú. 

 


 
 

Kino Tatran útulku, útulok kinuVytlačiť
 

Kino Tatran v Poprade pripravilo v spolupráci s Mestským útulkom pre túlavé a odchytené psy v Poprade zaujímavú akciu pri príležitosti uvedenia filmu PSIA DUŠA.

Každý, kto v sobotu a v nedeľu 18. a 19. februára 2017 navštívi mestský útulok a venuje chvíľu svojho času opusteným psom, získa okrem dobrého pocitu aj zľavu na vstupné na uvedený film, ktorý sa počas oboch dní bude premietať v kine Tatran o 19:00 hod. A nielen to! Euro z každej predanej vstupenky na toto víkendové premietanie bude odvedené v prospech útulku – na konto Dobrovoľnej zbierky na jeho podporu, ktorá bola vyhlásená ešte v novembri 2015. O samotnom zariadení, ktoré poskytuje strechu nad hlavou a starostlivosť pre psy bez domova, bude reč aj pred premietaním filmu. Hovoriť sa bude o možnostiach pomoci túlavým psíkom, o ich adopcii a ďalších zaujímavých témach.


 
 

Súťaž návrhov „Vyhliadková veža Kvetnica“Vytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlasuje verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na riešenie vyhliadkovej veže na vrchu Zámčisko, nachádzajúcom sa južne od Popradu nad mestskou časťou Kvetnica. Navrhovaná vyhliadková veža sa má stať objektom s potenciálom zatraktívniť pre širokú verejnosť plánovaný lesopark celomestského významu, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti. „Od súťaže očakávame taký návrh, ktorý čo najlepšie zapadne do prostredia a historického kontextu tohto miesta, ktorý chceme prezentovať. Zámčisko ponúka úžasné pohľady na nádherné okolie a táto vyhliadková veža by mala byť jeho novou dominantou,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Podľa podmienok súťaže musí výška veže poskytovať kvalitný výhľad na všetky svetové strany.

O výsledku súťaže rozhodne súťažná porota, zložená zo zástupcov mesta Poprad a stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 06.12.2016 do 14:00.

Súťažné podmienky na stiahnutie TU.

Mesto Poprad v zmysle súťažných podmienok vyhlásenej súťaže „Vyhliadková veža Kvetnica“ zverejňuje odpovede na otázky k vysvetleniu súťažných podmienok, doručené v lehote na komunikáciu s účastníkmu do 07.11.2016 do 14.00 hod.

Otázky a odpovede sú k dispozícii na stiahnutie.


 
 

Zimná údržba ciest a chodníkov v PopradeVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií Poprad oficiálne vstúpila do režimu zimnej údržby. Cieľom zimnej údržby je v maximálne možnom krátkom časovom úseku zaistiť bezpečnú zjazdnosť mestských komunikácií a schodnosť chodníkov.

Príprava na zimnú údržbu začala v mesiaci október prestavbou techniky – inštaláciou nadstavieb sypačov a radlíc, dopĺňaním posypového materiálu. Pre potreby zimnej údržby má už v týchto dňoch SMK v skladoch 140 ton posypovej soli a 250 ton inertného posypového materiálu. Ďalší posypový materiál sa bude v priebehu zimy dovážať priebežne podľa aktuálnych potrieb.

Prvý výjazd zaznamenala Správa mestských komunikácií v Poprade už 5.októbra.

Flotila mechanizmov SMK, ktoré budú ZÚ v meste Poprad zabezpečovať, zahŕňa túto techniku:

- 4 nákladné posypové vozidlá s radlicami,

- 4 malé nákladné posypové vozidlá s radlicami,

- 7 traktorov s radlicami,

- 1 traktorovú a dve ručné frézy,

- 3 kolesové nakladače

- 1 malý univerzálny nakladač.

V prípade potreby má SMK zazmluvnených 2 partnerov na zabezpečenie štandardnej údržby vo Veľkej a v Matejovciach. V prípade extrémnych podmienok sú zabezpečené mechanizmy na výpomoc od 7 ďalších partnerov.

Nástupištia zastávok MHD, schody, lávky cez rieku Poprad, prístupy k prechodom pre chodcov bude v zime udržiavať firma Brantner a. s., Poprad.

SMK Poprad zabezpečuje počas zimy zjazdnosť na 68 km mestských komunikácií a 32 km chodníkov. V Poprade sú však aj cesty I., II. a III.triedy, ktorých zimnú údržbu zabezpečujú iné organizácie – Slovenská správa ciest a Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

„Už počas roka sme komunikovali so zástupcami všetkých organizácií tak, aby výsledkom bola kvalitná zimná údržba a spokojní obyvatelia nášho mesta,“ uviedol primátor Poprad Jozef Švagerko.

„Najväčším problémom pri zimnej údržbe je už tradične statická doprava na sídliskách. Keďže áut je každým rokom viac a parkujú aj na chodníkoch, predovšetkým v nočných hodinách výrazným spôsobom obmedzujú možnosti ich údržby. Chceli by sme preto požiadať najmä vodičov, aby na to pri parkovaní mysleli,“ informoval pre príchodom zimy riaditeľ SMK Peter Fabian.

V zmysle Zákona o pozemných komunikáciách závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvislom zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Aj v tomto roku bude mať Správa mestských komunikácií v Poprade k dispozícii GPS monitoring techniky, ktorý zaviedla v minulom roku. Táto technológia výrazným spôsobom uľahčila a sprehľadnila zimnú údržbu. Je výraznou pomôckou predovšetkým pri operatívnom riešení jednotlivých zásahov počas údržby a rovnako verejnosť má možnosť sledovať pohyb mechanizmov.

Presný rozpis činností a priorít pri starostlivosti o mestské cesty a chodníky definuje Operačný plán pre výkon zimnej údržby mestských komunikácií a chodníkov v meste Poprad na zimné obdobie 2016/2017.


 
 

Klub Popradčanov chce postaviť maketu mestaVytlačiť
 

Klub Popradčanov (KP) je najstarším občianskym klubom v Poprade. Vznikol krátko po Nežnej revolúcii v roku 1990, v rokoch plných nadšenia a občianskej angažovanosti. Prvým predsedom sa stal Jozef Parížek. Až v neskorších rokoch vznikli ďalšie kluby v Spišskej Sobote, Veľkej, Matejovciach a Strážach.

KP bol v prvých rokoch mimoriadne aktívny. Známa je napr. jeho iniciatíva pri formovaní erbu Popradu, renovácii Reduty či podpore zriadenia parku Milana Zvaru, známeho esperantistu a mykológa. V roku 2010 však KP prerušil svoju činnosť. Mnohí z členov medzičasom navždy opustili rady klubu, iným pribudli roky a zdravotné problémy. Ale vlani došlo k oživeniu, keď sa koncom roka vymenili štatutári a v polovici októbra sa uskutočnila výročná členská schôdza. Zvolili na nej novú 7-člennú radu a tiež kontrolnú komisiu. Predsedníčkou KP sa stala Júlia Watter Domaratzká. O pripravovanej činnosti uviedla: „V roku 2017 sa chceme podieľať na Dňoch Popradu, obnoviť zaužívané stretnutie v prírode s ostatnými mestskými klubmi, oživiť otázku družobných – partnerských miest a dlhodobejším zámerom je vytvorenie makety mesta a mestských častí, ktorá by mohla stáť v centre mesta pri obchodnom centre a ďalšie.“ KP chce vyjadrovať svoje pripomienky i k príprave územného plánu, rozpočtu mesta a monitorovať plnenie volebného programu. V súčasnosti má klub vyše 30 členov, začínal s 200. Jeho prácu zachytáva kronika KP, ktorú dlhé roky viedol dnes už nebohý Július Maličký. Rada KP sa stretáva druhý utorok v mesiaci v priestoroch kancelárie MsÚ v ZŠ na Dostojevského ul. Vo svojich radoch privítajú každého Popradčana s dobrými nápadmi a podnetmi.

Stretnutie pozdravil i primátor Popradu Jozef Švagerko: „Som rád, že pri 70. výročí spojenia Popradu, Spišskej Soboty a Veľkej obnovuje tento klub svoju činnosť. Vítam takúto občiansku iniciatívu, pretože kluby niektorými svojimi aktivitami pomáhajú mestu, môžu pomôcť takisto pri zostavovaní participatívneho rozpočtu, pri riešení rôznych problémov, ako to cítim v Matejovciach, Spišskej Sobote, Veľkej, Strážach.“

Medzi zakladajúcimi členmi KP bol Ján Skok, ktorý za pribrzdenie činnosti považuje i chýbajúce stále sídlo, podobne ako majú ostatné občianske kluby. Verí však, že sa to zmení. Dodal: „Som toho názoru, že ľudia sa majú vyjadrovať k veciam verejným a dianiu v meste, tak ako sme to robili v začiatkoch.“ Ján Simkanič, ďalší z prvých členov, podotkol: „Je škoda, že ten entuziazmus, ktorý vládol po zmene spoločenskej situácie, nevydržal až do dnešných dní. Po KP vznikli kluby aj v iných častiach mesta, ale nemajú jednotiacu podobu a často sa izolujú samé pre seba, čo je na škodu. Tiež nám chýbajú mladí členovia, ale verím, že časom sa pridajú.“ Zaspomínal na tvorbu erbu, ktorý pôvodne ani nebol erb, ale akoby dopravná značka s červenou šípkou doľava. Mnohí sa vtedy červenej farby desili, hoci v erbovej symbolike má iné významy. Samotný Poprad síce nemal erb, ale mal historický znak, kde bol sv. Egídius. Hľadali sa súvislosti k celému Popradu, lebo moderný veľký Poprad potreboval svoj erb. „Tak sa vzal symbol sv. Egídia – atribút šípu a potom sa bojovalo o výtvarnú podobu. Zostali dva šípy a hlavne zostali tri štíty, čo je dosť vydarené, pretože sa odvodili od erbu, ktorý udeľovala Mária Terézia spišským mestám, keď ich znova vrátila pod správu Uhorska,“ vysvetlil J. Simkanič. (mar)


 
 
Položky 206-210 z 1329

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 21.5.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.5.
Dr.Max - 1. Mája
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.5.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Piatok 25.5.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Sobota 26.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka