Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Mesto získalo 19 návrhov parkovacích domovVytlačiť
 

Mesto Poprad dostalo 19 návrhov na riešenie parkovacieho domu na sídlisku JUH III. Ich autori sa zapojili do verejnej anonymnej architektonicko-konštrukčnej súťaže návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici. Súťaž vyhodnotila porota zložená zo zástupcov mesta a stavovských organizácií – Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

„Porota pracovala v dvoch kolách, na prvom stretnutí sme vybrali prvých sedem návrhov, ktoré postúpili do druhého kola. Okrem troch najlepších sme ocenili aj ďalších piatich autorov za parciálne riešenia jednotlivých návrhov,“ informoval predseda poroty Peter Marcinko zo Slovenskej komory architektov. Ten vyzdvihol spôsob, ktorým sa mesto Poprad rozhodlo najlepší návrh na parkovací dom hľadať. „Musím konštatovať, že je to veľmi dobrý postup pri riešení verejných investícií. Toto je potrebné chápať ako súťaž, v ktorej sa vyprofilovali názory na riešenie danej témy v danom priestore. Ďalej musí prebehnúť niekoľko ďalších stupňov prípravy projektovej dokumentácie, kde sa bude spresňovať – budú sa zbierať názory verejnosti, zapracujú sa finančné požiadavky a možnosti mesta. Vybrali sme taký víťazný návrh a kolektív, ktorý je podľa nás schopný danú tému zvládnuť a priviesť ju do úspešného konca,“ uzavrel Marcinko. Mená víťazov ako aj samotné návrhy predstaví samospráva hneď po tom, čo o výsledkoch súťaže informuje jednotlivých účastníkov.

„Ide o pilotný projekt, ktorý by mal mať využitie nielen na sídlisku ale aj v ďalších častiach mesta, kde boli parkovacie domy už v minulosti naplánované. Malo by to zapadnúť do prostredia a podľa možností skrášliť daný priestor,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. „Členovia poroty ma ubezpečili, že súťaž má zmysel, návrhy boli zmysluplné a vieme ich využiť aj v praxi. Toto je podstatná informácia a argument, prečo chceme pri riešení ďalších urbanistických otázok v meste pokračovať touto cestou,“ informoval Švagerko.

„Som veľmi rád, že prišlo toľko návrhov. Bolo v nich toľko inovácií, ktoré som za svoj profesný život v rámci garáží ešte nevidel,“ uviedol člen poroty a predseda komisie výstavby a majetku MsZ mesta Poprad Slavomír Božoň. „Navrhovaný garážový dom rieši približne 260 parkovacích miest. Je to síce kvapka v mori z pohľadu potrieb celého sídliska, ale v danej lokalite to vyrieši parkovacie problémy na 90 percent,“ doplnil Božoň.

Všetky návrhy budú od 1.augusta 2016 vystavené v priestoroch vestibulu MsÚ v Poprade ako aj na webových stránkach mesta.

„Chceme dať možnosť aj občanom, aby sa v rámci verejného prezentovania všetkých návrhov zoznámili s ponúknutými riešeniami a dali nám spätnú väzbu. Získané názory potom budeme komunikovať s autormi víťazného návrhu,“ doplnil Ľuboslav Mlynarčík, vedúci odboru urbanizmu a územného plánovania MsÚ v Poprade.

Mesto Poprad vyhlásilo verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov v polovici apríla, uzávierka prijímania súťažných návrhov bola 30.júna. Cieľom súťaže bolo získať najlepší architektonicko-konštrukčný návrh, ktorý by okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bol originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostal v povedomí širokej verejnosti.


 
 

Rekonštrukcia Bernolákovej ulice napredujeVytlačiť
 

Rekonštrukcia Bernolákovej ulice v Poprade pokračuje pieskovaním chodníkov so zhutnením, rovnako tak vypĺňaním špár na parkovacích miestach kamenivom so zhutnením. Na komunikácii bol už položený asfaltový koberec. Pripravuje sa inštalácia dopravných značiek, vodorovného dopravného značenia, terénne úpravy. Predpokladaný termín odovzdania stavby bol stanovený na 5.august 2016.

  

- - -

V Poprade pokračuje komplexná rekonštrukcia Bernolákovej ulice - od vyústenia z parkoviska za hotelom Poprad až po Alžbetinu ulicu. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 114,57m. Niekdajšie pozdĺžne státie bude nahradené šikmým pod uhlom 45°. Týmto riešením sa zabezpečí možnosť parkovania pre 20 osobných vozidiel, čím sa zvýši kapacita v porovnaní s pozdĺžnym státím o 6 vozidiel.  Jednosmerný pruh komunikácie bude živičný, parkovací pruh bude z drenážnej dlažby. Zo zámkovej dlažby budú obojstranné chodníky. Predpokladané ukončenie stavebných prác je do 15.08.2016.

   

  


 
 

Rozšírená ľadová plocha v Poprade bude spĺňať parametre na podujatia IIHFVytlačiť
 

Zimný štadión mesta Poprad sa pripravuje na rozšírenie ľadovej plochy. Z pôvodných minimálnych povolených rozmerov - dĺžky 56 m a šírky 26 m na nové rozmery – dĺžku 60 a šírku 29m. „Súvisí to s tým, že na podujatia IIHF sú rozmery stanovené na dĺžku 60 m a šírku 26 až 30 m. Keďže Poprad bude hostiť majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov v roku 2017, rozšírenie ľadovej plochy bolo nevyhnutné, uviedol Pavol Kubičko, vedúci Správy športových zariadení MsÚ v Poprade.

S úpravou rozmerov ľadovej plochy súvisia aj ďalšie úkony:

- demontáž starých mantinelov a montáž nových mantinelov na rozmery: dĺžka 60 m a

šírka 29 m,

- úprava ochranných sietí za bránkami,

- prekrytie priestoru za mantinelom z tribúny C,

- nastavenie bočného osvetlenia ľadovej plochy,

- rozšírenie osvetlenia nad plochou,

- doplnenie chladiaceho média,

- vyregulovanie technológie chladenia,

- úprava schodiska, prechod z tribún do priestoru za mantinelmi vzhľadom na rozšírenie

plochy v súvislosti s únikovými východmi.

Ďalšie zmeny sa týkajú rozmerov mantinelov a ochranných skiel. Na základe zmeny pravidiel ľadového hokeja (IIHF – 2014)týkajúcich sa rozmerov mantinelov a ochranných skiel, bol Slovenský zväz ľadového hokeja povinný tieto zmeny zapracovať do svojich pravidiel. To viedlo k tomu, že na zimných štadiónoch,na ktorých sa hrá TIPSPORT LIGA a 1. hokejová liga SR, bola vykonaná kontrola za účelom preverenia typov osadených mantinelov a ich vhodnosť pre prispôsobenie novým pravidlám o rozmeroch mantinelov a ochranných skiel po obvode hracej plochy. Na základe vyhodnotenia výsledkov kontroly je na zimnom štadióne v Poprade potrebné vykonať výmenu ochranných skiel. SZĽH na základe uznesenia Výkonného výboru SZĽH poskytne na túto výmenu 50 % z celkových kalkulovaných nákladov (t. j. 13 000 €). „Pôvodná výška mantinelov bola 1200 mm okolo celého obvodu. Nový mantinel bude mať výšku 1100 mm. Pôvodná výška ochranných skiel bola 2000 mm okolo celého obvodu ihriska. Nové sklá majú výšku v oblúkoch a za bránami  2500 mm a po oboch krajoch ľadovej plochy 1900 mm. Oproti pôvodnému stavu budú doplnené sklá aj v priestore medzi striedačkami,“ doplnil Kubičko.

„Mesto Poprad sa snaží riadiť úpravy tak, aby mohli hokejisti vykorčuľovať na rozšírenú ľadovú plochu čo najskôr. Dopĺňa sa chladenie, rozbiehajú sa práce na rozšírení osvetlenia, následne prídu na rad nové mantinely a inštalácia skiel. Robíme všetko preto, aby sme chladenie mohli spustiť začiatkom augusta,“ uviedol primátor Popradu Ing. Jozef Švagerko. V rozpočte mesta Poprad boli na vyššie uvedené zmeny vyčlenené finančné prostriedky 110 000 €.


 
 

Plot útulku vymaľovali deti vysnívanými psíkmiVytlačiť
 

Mestský útulok v Poprade zažil farebný víkend. Na plote útulku pribudlo 28 malieb malých i veľkých psíkov od výmyslu sveta, ktoré namaľovali deti so svojimi rodičmi počas akcie NAMAĽUJ SI SVOJHO PSÍKA. Cieľom podujatia bola pomoc útulku a a propagácia dobrovoľníckej činnosti v prospech jeho psích obyvateľov.

Akcia určená malým i veľkým priateľom útulku dala priestor detskej tvorivosti, ponúkla možnosť zoznámiť sa nielen s útulkom a jeho obyvateľmi ale aj s úspešnými chovateľmi a ich šikovnými zverencami, ktorí sa predstavili v sprievodnom programe. Okrem samotného maľovania psíkov na plot útulku sa malí i veľkí zapojili aj do venčenia psíkov či súťaže v maľovaní na tvár, ktorá bola ďalším spríjemnením celého podujatia.

Iveta Borňáková z odboru správy majetku MsÚ v Poprade povedala: “ Nie každý má možnosť osvojiť si psa. Ale ak chce, môže prísť do útulku a venovať svoj čas a lásku psíkom mu čas. To je základ akcie – aby sme ľudí naučili chodiť do útulku a ak chcú, aj pomôcť - akýmkoľvek spôsobom. Útulok je verejnosti prístupný počas celého týždňa. Máme určitý režim, pondelok je vyhradený ako sanitárny deň, ale ak niekto chce prísť, môže. V prevádzkovom poriadku máme vyhradené hodiny pre verejnosť – verejné venčenie – cez týždeň je to do 16h., v piatok do 17h. a cez víkend do 14h,“ doplnila Iveta Borňáková. Podrobnosti nájde verejnosť na webovej stránke utulok.poprad.sk .

  

Ďakujeme všetkým, ktorí akciu NAMAĽUJ SI SVOJHO PSÍKA podporili:
Canislog, Josera, www.dog-kurier.sk, Popradský mládežnícky parlament, Aquaspa Ganovce,Grandhotel Smokovec, Autocentrum 66, LR,Mary Kay,Pedikúra Sasanka,Kozmeticky salón SynCare,Country club Šuňava,Decléor.


 
 

Prerušenie dodávky vody Vytlačiť
 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že dnes 10.8.2016 od 8:00 do odstránenia poruchy  bude prerušená dodávka pitnej vody v Poprade na Levočskej ulici - od železničného priecestia v smere na Levoču - areály a sídla firiem- Správa mestských komunikácií Poprad, VSD, areál inžinierských stavieb.

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať dispečing Poprad na tel.č.: 052 / 78 73 117. 


 
 
Položky 211-215 z 1232

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 15.12.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 16.12.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Nedeľa 17.12.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Pondelok 18.12.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad
Utorok 19.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.12.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.12. - 22.12.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka