Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Vo vianočnom zhone pozor na vreckárov!Vytlačiť
 

Mestská polícia Poprad v súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami a s tým spojeným konaním rôznych sprievodných kultúrnych podujatí, koncertov a vianočných trhov, vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť a pozornosť venovanú osobným veciam. "Práve toto obdobie každoročne priláka vreckových zlodejov, ktorí využívajú sústredenie väčšieho počtu osôb, nepozornosť ako aj zhon. V krátkom čase sú schopní nepozorovane sa zmocniť cenných vecí svojich obetí. Najmä mobilné telefóny, či peňaženky nachádzajúce sa v zadnom vrecku nohavíc sú pomerne ľahko dostupnou korisťou vreckových zlodejov. Netreba zabúdať ani na ženské kabelky, ktoré veľakrát ostanú pootvorené, pričom ich majiteľky si peňaženku nechávajú navrchu a uľahčujú tak zlodejom prácu," informoval náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.

Mestská polícia Poprad preto občanov upozorňuje na nasledujúce skutočnosti:

1. Odkladať si cenné veci do vnútorného vrecka bundy, predného vrecka nohavíc a pokiaľ je to možné v spodnej časti kabeliek. Kabelky si dôkladne uzatvoriť a častejšie si ich kontrolovať.

2. Venovať zvýšenú pozornosť bezpečnému uloženiu peňaženiek, pretože platobné karty, ktorými sa dá zaplatiť bezkontaktne(bez potreby použitia platného PIN kódu) môžu zlodeji po získaní ľahko zneužiť.

3. Počas nákupov v obchodných centrách nenechávať kabelky, príručné tašky alebo ruksaky v nákupných košíkoch, najmä keď sa počas nakupovania od týchto košíkov alebo košov vzďaľujeme.

4. Nadmerná konzumácia "vianočného punču" môže z niektorých osôb urobiť ľahší a prístupnejší terč pre vreckových zlodejov, ktorí si podnapité osoby odsledujú a potom už len čakajú na vhodnú príležitosť, kedy peňaženku alebo iné cenné veci vytiahnu z vrecka, tašky, či kabelky.

Krádež či strata finančnej hotovosti, platobných kariet alebo osobných dokladov dokážu nepríjemne narušiť predvianočný čas a spôsobiť problémy, ktorým sa pri dodržiavaní vyššie uvedených pravidiel dá vyhnúť.


 
 

Premiérová Mikulášska kvapka krvi sa vydarilaVytlačiť
 

  

Spolu 63 darcov prišlo darovať krv na premiérovú Mikulášsku kvapku krvi, ktorá sa uskutočnila v utorok 6.decembra vo vstupných priestoroch MsÚ v Poprade. Podujatie pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka pripravilo mesto Poprad v spolupráci so Slovenským červeným krížom – územným spolkom Poprad a Národnou transfúznou službou (NTS) Poprad.

„Pochopil som, že ľudia chcú byť ľudskí a prejaviť svoju lásku tým, že darujú krv. Darovali dnes krv neznámym a chorým, ktorí to potrebujú, ktorým môžu zachrániť život. Je to pekný symbol darovať niečo krásne na Mikuláša, oni darovali krv. Prišiel pekný počet darcov, nechýbali ani prvodarcovia, takže som s akciou maximálne spokojný,“ informoval Pavel Repovský, vedúci lekár NTS Poprad. Mikulášsku kvapku krvi podporilo darovaním krvi mnoho zamestnancov MsÚ, nechýbali ani darcovia krvi z okolitých obcí. Medzi prvými darcami nechýbalo ani vedenie mesta. „Mikulášska kvapka sa symbolicky koná v čase, kedy obdarúvame iných a je chvályhodné, ak je možné aj darovať krv,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý daroval krv spolu s viceprimátormi Igorom Wzošom a Pavlom Gašperom. Po júnovej Primátorskej kvapke krvi je Mikulášska ďalšou v poradí, ktorou chce i popradská samospráva podporiť darcovstvo tejto životodarnej tekutiny.

 


 
 

UMENIE V PODCHODE dostalo zelenú, samospráva hľadá najkrajší návrh Vytlačiť
 

Mesto Poprad hľadá ten najlepší výtvarný návrh, ktorý by prostredníctvom umenia grafity zveľadil podchod spájajúci centrum mesta so sídliskom JUH. Ide o súčasť projektu UMENIE V PODCHODE, s ktorým popradská samospráva uspela v rámci grantovej schémy Komunitné granty vypísanej Nadáciou VÚB. Projekt bol po prvom kole hodnotiaceho procesu vybraný odbornou komisiou do druhého kola, kde bol zaradený do verejného hlasovania. Aj v tom popradský projekt uspel, keď vďaka 945 hlasom patril medzi tri najlepšie v celom kraji a od Nadácie VÚB získal grant na realizáciu.

„Do konca decembra môžu Popradčania zasielať svoje náčrty alebo výtvarné návrhy elektronickou cestou na emailovú adresu podchod@poprad.sk . Prioritou sú návrhy týkajúce sa mesta Poprad, jeho histórie či dominánt. Zo získaných návrhov potom verejnosť pomôže vybrať ten najlepší,“ uviedol 1.viceprimátor Igor Wzoš. Do realizácie projektu bude zapojená komunita sprejerov, ktorá bude môcť obhájiť grafity ako typ hodnotného umenia. Príležitosť zapojiť sa dostanú aj dobrovoľníci.

 


 
 

Deti z popradských škôl vytvorili uličku vianočných prianí Vytlačiť
 

Na Námestí sv. Egídia v Poprade pribudlo 14 ozdobených vianočných stromčekov. Postarali sa o to deti z popradských škôl, ktoré tak vlastnoručne vyrobenými ozdobami spestrili vianočnú výzdobu v meste. „Táto myšlienka sa minulý rok ujala a teraz sa prihlásilo ešte viac škôl. Zapojiť deti, učiteľov a vytvárať komunitu je výborný nápad. V tomto roku mohli deti a školy navyše zavesiť na stromček aj svoje želania. Keďže sa blížia Vianoce a ľudia ich majú v tomto čase veľa, mohli by sme túto uličku pomenovať uličkou želaní. Každý, kto tadiaľ prejde a bude si niečo želať, tak sa mu to do troch dní splní,“ doplnil s úsmevom 1.viceprimátor Igor Wzoš.

V spoločností učiteľov sa o ozdobovanie stromčekov postarali predovšetkým deti. „Použili sme drevené paličky, bielu farbu a šišky. Vznikli z toho lyže, anjeli a rôzne ozdôbky. Mojim jediným želaním v tejto uličke želaní je, aby sme boli všetci zdraví,“ poprial si Jakub Richard Danilo. „Náš stromček je ekologický, ozdoby sme vyrábali zo starých kabátov a igelitových vrecúšok. Mojim prianím je, aby každý prežil krásne Vianoce,“ doplnil ďalší malý kreatívec Šimon Kožár.

Medzi prianiami, ktorými deti i celé školy ozdobili stromčeky, nechýba prianie na predĺženie veľkej prestávky či vybudovanie nového detského ihriska.

Celá aktivita so zdobením stromčekov a vianočnými prianiami je spoločným projektom mesta Poprad,OZ Pre mesto a popradských škôl. „Je to krásne spestrenie vianočných trhov, ale aj predvianočného času. V tomto roku sme urobili zmenu a nebudeme súťažiť o najkrajší stromček. Rozhodli sme sa, že všetky deti, ktoré sa zapojili, si odmenu zaslúžia rovnakým dielom. Minulý rok sa zapojilo jedenásť škôl, tento rok je ich ešte viac. Verím, že v budúcnosti zapojíme aj školy z blízkeho okolia. Mojim želaním je, aby sa mesto rozvíjalo správnym smerom a aby jeho centrum bolo pestré a živé. Mojim osobným prianím je, aby bol každý počas Vianoc šťastný,“ uviedol Ondrej Kavka z OZ Pre mesto. Vianočné stromčeky ozdobené školami ako aj celá ulička vianočných prianí bude dotvárať kolorit námestia až do 21.decembra, kedy po dopoludňajšom ocenení všetkých zapojených si budú môcť školy stromčeky previezť do svojich areálov.

ZŠ s MŠ Tajovského

 

ZŠ s MŠ Vagonárska

 

Spojená škola Partizánska

 

Spojená škola Dominika Tatarku

 

ZŠ s MŠ A.V.Scherfela 

 

Súkromná ZŠ Life Academy

 

ZŠ s MŠ Komenského

 

ZŠ Jarná


ZŠ s MŠ Francisciho

 

Cirkevná spojená škola 

 

ZŠ s MŠ Dostojevského

 

Spojená škola Letná


 

ZŠ s MŠ Poprad - MatejovceGymnázium Kukučínova

 


 
 

Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na budúci rok Vytlačiť
 

Všetkých prítomných osemnásť poslancov na štvrtkovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Poprade zdvihlo ruku za schválenie rozpočtu mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019.

Rozpočet na rok 2017 je stanovený ako vyrovnaný v celkovej výške 39 914 800 eur, čo je o 1,7 mil. eur viac ako v roku 2016.

„Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 35,7 mil. eur, bežné výdavky vo výške 34,5 mil. eur. Konštatujeme, že bežný rozpočet je prebytkový - prebytok pre rok 2017 dosahuje celkovú výšku 1,2 mil. eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 100 000 eur, kapitálové výdavky vo výške 4,67 mil. eur, tým pádom sa kapitálový rozpočet stáva schodkovým. Tento schodok budeme kryť z Rezervného fondu, ktorý mesto vytvára,“ zhrnul vedúci ekonomického odboru MsÚ Marián Matta.

Rozpočet bežných príjmov na rok 2017 vykazuje celkovo nárast o viac ako 1,8 mil. eur, t.j. o 5,38 perc. oproti schválenému rozpočtu roku 2016. Na celkovom raste bežných príjmov sa zásadne podieľa výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške 1,9 mil. eur. Výnos podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu pre rok 2017 sa očakáva vo výške 18,4 mil. eur, čo predstavuje nárast o 11,51 perc. oproti roku 2016.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 je vyšší o takmer 1,8 mil. eur oproti roku 2016. Je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku. Prihliada tiež na návrhy týkajúce sa zvýšenia mzdových nárokov zamestnancov školstva o 6 perc. a o 4 perc. pre zamestnancov verejnej správy s platnosťou od 1. januára 2017. Na poskytnutie dotácií sú v roku 2017 určené finančné prostriedky celkom vo výške 1,2 mil. eur, čo je o vyše 77 tisíc eur viac ako v roku 2016. Kapitálové príjmy vo výške 100 tisíc eur pozostávajú z príjmov za predaj pozemkov. Kapitálové výdavky vo výške 4,67 mil. eur sú rozpísané do pätnástich programov rozpočtu (podrobne na www.poprad.sk).

Schváleniu rozpočtu predchádzalo stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Poprad Zity Kozlerovej. Vyjadrila svoj názor a výhrady, ktoré sa týkali predovšetkým jednotlivých návrhov výdavkov, okrem iného výšky dotácií 1,2 mil. eur, poukázala na 13 návrhov na výdavky za zhotovenie prípravnej a projektovej dokumentácie, pričom podľa nej by malo byť prioritou ukončenie rozostavaných investičných akcií a ďalšie. Po schválení rozpočtu konštatovala: „Som rada, že poslanci tento najdôležitejší dokument schválili. Je to prvý predpoklad, aby mesto mohlo v pokoji začať pracovať v novom roku.“

Primátor Popradu Jozef Švagerko konštatoval: „Rozpočet je jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorým sa riadi samospráva a som rád, že bol jednomyseľne schválený. U príjmov veríme, že sa naplnia, u výdavkov zase budeme strážiť, aby sa neminuli nehospodárne, aby šli na účely, ktoré sú potrebné pre občanov mesta. Tento dokument zachytáva našu celoročnú prácu a teší ma, lebo je ohodnotením aj mňa samotného.“ (mar)


 
 
Položky 211-215 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.3.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 29.3.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.3.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Sobota 31.3.
Cyprián - L. Svobodu 2589/74 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka