Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Vianočná výzdoba putuje na svoje miestaVytlačiť
 

Vianočná výzdoba mesta Poprad patrí už tradične medzi tie najkrajšie na Slovensku. Po dôkladnej príprave pokračuje inštalácia ďalších jej prvkov.

Novým prvkom vianočnej výzdoby mesta Poprad bude adventný veniec v strede adventného mestečka, ktoré tento rok bude umiestnené do okolia fontány na Námestí sv. Egídia.

Zapálenie prvej sviečky na tomto adventnom venci sa uskutoční už v nedeľu 27.novembra 2016 o 17:00. Súčasťou programu bude koncert DH Popradčanka a požehnanie adventného venca.

V minulom roku bola vianočná výzdoba doplnená na Mnoheľovu ulicu, čím sa podarilo vytvoriť vianočnú atmosféru na hlavnej spojnici medzi železničnou stanicou a centrom mesta.

V tomto roku schválilo MsZ na nákup vianočného osvetlenia sumu 21-tisíc eur, ktorá bude použitá na kúpu 300 m nových girlánd na námestie, nakoľko pôvodné už boli natoľko opotrebované, že ich nebolo možné dopĺňať a presúvať.

„Vianočné osvetlenie sa začalo pripravovať na POPRADSKÉ VIANOCE 2016 už začiatkom novembra, kedy sa uskutočnila kontrola prvkov, ktoré sú nainštalované permanentne. Svetelné reťaze a dekorácie na stromoch boli preskúšané, poškodené a opotrebované časti boli nahradené novými. Na Ul. 1.mája boli vzhľadom na zatepľovanie niektorých objektov upravené konzoly na zachytenie hviezdneho neba. Kontrole a nevyhnutnému servisu sa nevyhla ani demontovaná a uskladnená výzdoba. Vzhľadom na opotrebenie niektorých starších prvkov začala samospráva s ich generálnymi opravami. Ešte pred inštaláciou tak v tomto roku absolvovala generálku kométa a vianočné gule, na budúci rok je v pláne vianočný stromček a postupne sviečky, betlehem a ďalšie prvky,“ informovala Iveta Borňáková z Msú v Poprade.

Dominanta vianočnej výzdoby mesta Poprad – 12 metrový anjel – bude do stredu kruhovej križovatky inštalovaná opäť s pomocou vrtuľníka. Malo by sa tak stať v priebehu budúceho týždňa – v závislosti od počasia.

Na vianočnú výzdobu je v rozpočte na rok 2016 vyčlenená suma vo výške takmer 50 000 €, ktorá zahŕňa montáž, demontáž, údržbu a opravy.

Do budúceho roka bude na základe požiadaviek poslancov vianočná výzdoba posilnená aj v mestských častiach a na sídliskách Juh.

Vianočnú výzdobu v meste Poprad už tradične rozsvietia deti spolu s Mikulášom v pondelok 5.decembra podvečer. Vianočná výzdoba bude svietiť do konca januára. Následne budú demontované vianočné prvky. Ostatná zimná výzdoba – girlandy, svetelné reťaze, ostane svietiť až do konca zimy ako dôležitý prvok prezentácie mesta pre turistov a jeho návštevníkov. Vzhľadom na to, že v čase svietenia tejto výzdoby bude ostatné verejné osvetlenie na Námestí sv. Egídia fungovať na 1/3 výkon, náklady na svietenie nepresiahnu štandardnú spotrebu elektrickej energie.


 
 

POPRADSKÉ VIANOCE 2016Vytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo na záver roka už tradične mimoriadne bohatý program podujatí pod spoločným názvom POPRADSKÉ VIANOCE 2016. Počas 34 podujatí sa predstaví spolu 350 účinkujúcich z celého Slovenska. Program začína už v nedeľu 27.novembra 2016 o 17:00 zapálením prvej sviečky na adventnom venci, ktorý pribudne pri fontáne na Námestí sv. Egídia a otvorením Adventného mestečka s chuťou primátorského punču. Zapáleniu prvej sviečky bude predchádzať koncert DH Popradčanka a požehnanie adventného venca. Hudobníci sa následne presunú na vežu Kostola sv. Egídia, aby po vežovom koncerte rozsvietili aj prvé adventné svetlo na tejto popradskej dominante.

Ďalšou dôležitou udalosťou POPRADSKÝCH VIANOC bude PRÍCHOD MIKULÁŠA. Ten najprv 4.decembra ako PUTUJÚCI MIKULÁŠ zavíta do jednotlivých častí mesta, aby sa o deň na to – 5.decembra o 17:00 - stretol so všetkými popradskými deťmi na Námestí sv. Egídia a spoločne rozsvietili vianočnú výzdobu mesta Poprad. Okrem rozsvietenia vianočnej výzdoby sa deti môžu tešiť aj na pyromuzikálny ohňostroj, rozprávkové postavičky a sladkosti. PRÍCHOD MIKULÁŠA do Popradu si každoročne nenechajú ujsť tisícky rodín s deťmi z Popradu a okolia.

TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK na Námestí sv. Egídia v Poprade otvorí svoje brány od 9. do 11.decembra. Bohatý sprievodný program, atrakcie pre malých i veľkých, to všetko spolu s výnimočnou vianočnou výzdobou robia z tohto vianočného jarmoku v Poprade jednu z najkrajších vianočných udalostí v krajine.

POPRADSKÉ VIANOCE budú už tradične aj na ľade. Bez ohľadu na počasie a prevádzku mobilných ľadových plôch pri Aréne Poprad a v centre mesta budú mať Popradčania možnosť 25. a 31.decembra vždy od 15:00 do 17:00 korčuľovať na Zimnom štadióne mesta Poprad.

Veľkú tradíciu má v Poprade aj ŽIVÝ BETLEHEM, ktorý POPRADSKÉ VIANOCE spestrí 25.decembra o 18:00. Skutoční herci spolu so živými zvieratkami predstavia návštevníkom známy biblický príbeh tak, ako si ho počas Vianoc pripomíname.

Počas Vianoc v Poprade nezabúdajú ani na opustené psíky. V utorok 27.decembra sa v Mestskom útulku pre túlavé a poustené psy uskutoční podujatie VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY, počas ktorého môžu ľudia s dobrým srdcom prísť vyvenčiť psíkov a priniesť im darčeky pod vianočný stromček.

Celý program POPRADSKÝCH VIANOC je navyše popretkávaný výnimočnými koncertmi. Okrem týchto adventných (27.novembra, 4.,11.,18.decembra), ktoré sa uskutočnia vždy pri adventom venci a na veži kostola, sa v Poprade predstavia aj: Peter Lipa s Milanom Lasicom(14.12.), Henry Tóth a WB band(15.12.), Michal Smetanka(26.12.), Ujo Ľubo(30.12.), ZEMPLIN ACCORDION TRIO(6.1.). Za zmienku stojí aj samostatný ŠTEDROVEČERNÝ VEŽOVÝ KONCERT Dychovej hudby Popradčanka 24.12. o 23.30hod. V dňoch 16.,17.a 18.decembra sa popradských kostoloch uskutočnia koncerty OTVOR SVOJE SRDCE, v nedeľu 18.decembra o 15:00 k nim pribudne aj XIX.Vianočný koncert POSOLSTVO VIANOC 2016 v evanjelickom kostole v Poprade – Veľkej.

Súčasťou programu POPRADSKÝCH VIANOC budú aj tradičné nedeľné divadelné predstavenia pre najmenších v Dome kultúry. Špeciálne v nedeľu 18.decembra o 11:00 k nim pribudne aj MALÁ DETSKÁ BURZA HRAČIEK A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH.

PROGRAM POPRADSKĚ VIANOCE 2016 december.jpg december.jpg (669.3 kB)

 
 

Finančné zdravie mesta Poprad je výbornéVytlačiť
 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prezentoval výsledky hodnotenia hospodárenia miest, obcí a územných celkov za obdobie 2012 - 2015. Mesto Poprad sa podľa tohto hodnotenia teší z výborného finančného zdravia. V hodnotení finančnej stability 50 najväčších miest sa Poprad umiestnil na 6.priečke, medzi mestami s viac ako 50 - tisíc obyvateľmi obsadil Poprad opakovane 1.miesto.

Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či mu hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie sa počíta kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie. INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od 0 do 6, mesto Poprad si svoje výborné finančné zdravie udržalo a dosiahlo skóre 5,41 bodu.

INEKO(Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.


 
 

Prekvapenie preventívnych kontrol - dievčatá nafúkali viac ako chlapci Vytlačiť
 

Popradskí mestskí policajti vykonali ďalšiu zo série preventívno – bezpečnostných akcií zameraných na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a kontrola zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. „Počas akcie skontrolovali policajti 5 prevádzok v meste Poprad, kde bolo vykonaných celkom 19 orientačných dychových skúšok na zistenie požívania alkoholických nápojov. Pozitívne boli 4 dychové skúšky, pričom zo štyroch mladistvých osôb pod vplyvom alkoholických nápojov boli 3 dievčatá vo veku 16 a 17 rokov. Najvyššia hladina požitia alkoholických nápojov bola zistená u 17 ročného dievčaťa a to 0,47 mg/l, čo je cca 0,94 promile. Za umožnenie požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov boli dvom dospelým osobám uložené blokové pokuty v celkovej výške 20,- €,“ informoval náčelník Metskej polície Poprad Štefan Šipula. Na vykonanie dychových skúšok bol príslušníkmi mestskej polície využívaný aj nový prístroj AlcoQuant, ktorý umožňuje aj tzv. pasívne meranie, čo skracuje a zefektívňuje vykonanie dychovej skúšky.

Preventívno – bezpečnostnej akcie sa zúčastnilo celkom 14 príslušníkov Mestskej polície Poprad. Aj vzhľadom k zisteným okolnostiam bude mestská polícia v takýchto preventívno – bezpečnostných akciách naďalej pokračovať.


 
 

Adventné mestečko otvorilo svoje brány Vytlačiť
 

POPRADSKÉ VIANOCE 2016 začali v nedeľu 27.novembra 2016 zapálením prvej sviečky na adventnom venci, ktorý pribudol pri fontáne na Námestí sv. Egídia. V ten istý deň bolo otvorené aj Adventné mestečko a pri tej istej príležitosti nechábal ani primátorský punč podávaný primátorom Jozefom Švagerkom a viceprimátormi Igorom Wzošom a Pavlom Gašperom. Po požehnaní adventného venca a zapálení prvej sviečky nasledoval koncert DH Popradčanka. Hudobníci sa následne presunuli na vežu Kostola sv. Egídia, aby po vežovom koncerte rozsvietili aj prvé adventné svetlo na tejto popradskej dominante.


 
 
Položky 211-215 z 1329

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad

ďalšie dni

Štvrtok 24.5.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Piatok 25.5.
Dr.Max - Jiřího Wolkera
Jiřího Wolkera (OC Kaufland),
058 01 Poprad
Sobota 26.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.5.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.5.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.5.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 31.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka