Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

V rebríčku transparentnosti Poprad s hodnotením C+Vytlačiť
 

Transparency International Slovensko po dvoch rokoch opäť hodnotila otvorenosť 100 najväčších samospráv na Slovensku. Poprad skončil napokon na 49.mieste – rovnako ako pred dvomi rokmi. V hodnotených oblastiach však došlo k zmenám – kým v roku 2016 získal Poprad 51% bodov zo 100 a hodnotenie C+, v roku 2014 to bolo 47% bodov zo 100 a hodnotenie C. Poprad patrí v aktuálnom hodnotení medzi lídrov pri opatreniach v oblasti Predaj a prenájom majetku, nad slovenským priemerom boli hodnotené opatrenia v oblastiach Prístup k informáciám, Predaj a prenájom majetku, Byty a sociálne zariadenia, Etika a konflikt záujmov, Územné plánovanie a stavebný úrad a Obecné podniky a investície. Naopak najväčšie rezervy boli v oblastiach Dotácie a granty, Personálna politika a Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb. Najvýraznejší skok zaznamenal Poprad v oblasti Územné plánovanie a stavebný úrad – z 0% na 67%.

1. Prístup k informáciám  

80% 2016    

93% 2014

2. Účasť verejnosti na rozhodovaní  

53% 2016  

28% 2014

3. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 

11% 2016    

25% 2014

4. Predaj a prenájom majetku 

68% 2016  

37% 2014

5. Rozpočet 

52% 2016  

69% 2014

6. Dotácie a granty  

0 % 2016  

0 % 2014

7. Byty a sociálne zariadenia  

40% 2016  

24% 2014

8. Personálna politika 

16% 2016  

11% 2014

9. Etika a konflikt záujmov 

48% 2016  

57% 2014

10. Územné plánovanie a stavebný úrad 

67% 2016

0 % 2014

11. Obecné podniky a investície

79% 2016

25% 2014

Najtransparentnejším mestom na Slovensku je Vranov nad Topľou, ktorý sa posunul na vrchol rebríčka zo siedmeho miesta v roku 2014. Z hodnotenia Otvorená samospráva 2016 od Transparency International Slovensko vyplýva, že až dve tretiny miest sa oproti roku 2014 väčšmi otvorili verejnej kontrole. Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. /zdroj: www.transparency.sk/

1.Vranov nad Topľou 79% A

41.Spišská Nová Ves 55% C+

49.Poprad 51% C+

64.Kežmarok 47% C

79.Nitra 44% C-


 


 
 

Poslanci pomohli KvetničanomVytlačiť
 

Poslanci popradského mestského zastupiteľstva ešte v októbri schválili zámenu rekreačného areálu vo vlastníctve mesta Poprad v Mlynčekoch za pozemky pod komunikáciami, chodníkmi a verejnou zeleňou na Kvetnici spoločnosti DANMIR bez doplatku. Spoločnosť však na zámenu bez doplatku nepristúpila a trvá na doplatku rozdielu v hodnotách zamieňaných nehnuteľností vo výške 61 600 eur. To sa stalo témou rušnej rozpravy na rokovaní MsZ minulý štvrtok.

V záujme Kvetničanov prevažovali názory za doplatok, najmä, keď sa objavili ponuky DANMIRu pre občanov Kvetnice na odkúpenie pozemkov do ich osobného vlastníctva. Poslanec Štefan Pčola za poslanecký klub Sieť, Smer-SD a niektorých nezávislých poslancov deklaroval, že si síce uvedomujú vážnosť situácie, ale nie sú za doplatok. Zároveň však cítia, že Kvetničanom treba pomôcť. Poslankyňa Beáta Sichrovská uviedla, že na terajšom zastupiteľstve zostalo naprávať hriechy minulosti a obyvatelia Kvetnice si pomoc zaslúžia. Poslanec Peter Brenišin dodal, že Kvetničania túto situáciu nespôsobili a mesto by im malo pomôcť. Trpia už približne desať rokov, odkedy objekty a pozemky v Kvetnici po zániku tamojšieho liečebného ústavu zmenili majiteľov. Poslanec Ondrej Kavka podčiarkol, že treba urobiť nápravu a 1. viceprimátor Igor Wzoš zdôraznil, že ide o kvalitu života obyvateľov tejto mestskej časti. Vladimír Lajčák sa však obával precedensu a požiadavku DANMIRu pokladá za tlačenie k múru. Diskutovali i ďalší poslanci. Primátor dodal, že pôvodný doplatok mal byť až 120 tisíc eur, 90 percent Kvetničanov využíva prístupová cestu, ktorá je tiež súčasťou vysporiadania, a preto pokladá schválenie odkúpenia s doplatkom za najprijateľnejšie riešenie.

Pred rozhodnutím si poslanci vyžiadali prestávku, kde prehodnocovali svoje postoje (na foto) a nakoniec pri hlasovaní schválili 16 hlasmi za a 2 zdržanými za zámenu s doplatkom. Primátor Jozef Švagerko povedal: „Obyvatelia Kvetnice boli rukojemníkmi situácie, ktorú nespôsobili a toto je cesta, ako im vieme pomôcť. Netvrdím, že je to najlepšie riešenie, ale je lepšie ako žiadne. Je dôležité, keď ľudia cítia, že mesto za nimi stojí.“ (mar)


 
 

Vyhlásenie výsledkov architektonickej súťaže VYHLIADKOVÁ VEŽA KVETNICAVytlačiť
 

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky verejnej anonymnej architektonicko – konštrukčnej súťaže návrhov na riešenie vyhliadkovej veže na vrchu Zámčisko, nachádzajúcom sa južne od Popradu nad mestskou časťou Kvetnica. V stanovenej lehote do 06.12.2016 do 14:00 hod. bolo vyhlasovateľovi súťaže doručených 42 súťažných návrhov, z ktorých všetky splnili formálne podmienky účasti v súťaži.Predložené súťažné návrhy boli spracované na vysokej technickej, odbornej a grafickej úrovni. Hodnotenie sa uskutočnilo dvojkolovo.

Porota na základe získaného celkového počtu bodov zostavila poradie bodovaných návrhov nasledovne:

návrh č. 31 110 bodov

návrh č. 14 97 bodov

návrh č. 16 95 bodov

návrh č. 28 78 bodov

návrh č. 35 77 bodov

návrh č. 05 74 bodov

Po vyhodnotení boli otvorené vnútorné obálky za účelom identifikácie autorov jednotlivých návrhov. Súťažná porota rozhodla o udelení cien a odmien nasledovne:

1. cena 2 200,- €

Návrh č. 31:

Autori: Ing. arch. Vladimír Torda, Zvolen

Ing. Stanislava Tordová, Medvedzie

Hodnotenie poroty: Vhodné začlenenie do okolitej krajiny, výtvarne a architektonicky výrazne emotívne a nápadité riešenie, výborne zvládnuté funkčne a prevádzkovo, objekt svojím nadčasovým riešením prináša do krajiny atraktívny turistický artefakt, vyjadruje symbiózu architektúry a prírody.

 

2. cena 1 500,- €

Návrh č. 14:

pantograph s.r.o., Brezno

Autor: Ing. arch. Peter Kožuško, Zvolen

Spolupráca: Ing. arch. Peter Hudač, Filip Krajč

Hodnotenie poroty: Minimalisticky poňatá hmota predstavuje riešenie s jednoduchými výrazovými prvkami, dobre zvládnutá proporcia hmoty je oživená horizontálnym členením (vyhliadkové plošiny), hľadanie vzťahu k regiónu – odkaz na hrázdenú architektúru.

 

3. cena 1 000,- €

Návrh č. 16:

Autori: Ing. arch. Peter Školek, Bratislava

Ing. Jozef Fugger, Šípkové

Ing. Gabriel Bartoš, Štrba

Hodnotenie poroty: Návrh je odrazom histórie lokality, postupné striedanie materiálov s odľahčením v hornej časti ozvláštňuje architektonické riešenie, technicky jednoducha realizovateľný návrh.

 

odmena 200,- €

Návrh č. 28:

Autori: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Bratislava

Ing. arch. Norbert Sládečka, Piešťany

Hodnotenie poroty: Architektonický koncept vychádzajúci z organickej hmoty, ktorá v celej trase výstupu umožňuje kontakt s krajinou.

 

odmena 200,- €

Návrh č. 35:

Autor: Ing. arch. Miloslav Dulík, Poprad

Hodnotenie poroty: Atypické konštrukčné riešenie vytvára možnosť dobrého funkčného využitia, návrh poskytuje možnosť panoramatických výhľadov na krajinu z rôznych výškových úrovní.

 

odmena 200,- €

Návrh č. 05:

Autor: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Komárno-Nová Stráž

Spoluautor: Ing. arch. Gábor Nagy, Okoč

Hodnotenie poroty: Dynamicky koncipovaná hmota vytvára obvodovým plášťom zaujímavé skĺbenie hmoty veže s jej funkčným využitím.

 

Navrhovaná vyhliadková veža sa má stať objektom s potenciálom zatraktívniť pre širokú verejnosť plánovaný lesopark celomestského významu, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti.

Súťažná porota bola zložená zo zástupcov mesta Poprad a stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Predsedom poroty bol Ing. arch. Peter Marcinko, ďalšími členmi poroty Ing. arch. Ľudovít Vartovník, Ing. arch. Ján Derevjaník, Ing. arch. Jarmila Vojtaššáková a Ing. Róbert Dula.


 
 

V Poprade potešili 200 detí z rodín v núdzi Vytlačiť
 

Mesto Poprad v spolupráci s Apoštolskou cirkvou Slovenska v stredu 14. decembra 2016 odovzdalo 200 deťom zo 112 rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií, vianočné balíčky . Darčeky potešili deti z neúplných rodín, z rodín, ktorým boli deti zverené do  náhradnej starostlivosti a rovnako rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. „V týchto balíčkoch si deti mohli nájsť hygienické a školské potreby, sladkosti, hračky a oblečenie. Aj takouto formou sa mesto snaží zmierniť sociálnu situáciu týchto rodín a už trinástym rokom sa usiluje o to, aby boli Vianoce aj pre tieto deti sviatkami štedrosti,“ informovala Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade.

Sociálni pracovníci pracujú s týmito rodinami počas celého roka a to poskytovaním sociálneho poradenstva, organizovaním letného tábora, poskytovaním šatstva, ktoré získavajú od občanov, v spolupráci so SČK im poskytujú z rôznych zbierok potravinovú pomoc.


 
 

Psíky v popradskom útulku mali oneskorené VianoceVytlačiť
 

Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy v Poprade usporiadal v utorok 27.decembra ďalší ročník podujatia VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY. Aj napriek chladnému počasiu so silným vetrom, ktoré ovplyvnilo dramaturgiu podujatia, si cestu do útulku našla približne stovka dobrých ľudí. Už tradične dominovali rodiny s deťmi, ktoré okrem toho, že vzali psíkov na prechádzku, priniesli obyvateľom útulku aj oneskorené vianočné darčeky. „Psíkovia dostali takmer 300kg granúl, 20 kg konzerv, rôzne maškrty, pod stromčekom nechýbali ani misky, obojky, deky či vankúše,“ vyratúva Peter Greňa z útulku. „Sme radi, že okrem pre nás už známych tvárí si cestu do útulku našli aj ďalší – veľkí i malí milovníci zvierat. V jednom prípade prejavili dokonca záujem aj o adopciu, takže to je asi ten najkrajší darček,“ uzavrel Greňa.

V popradskom útulku je v súčasnosti 27 psov, v dočasných opaterách ďalších 17 psov. Od začiatku roka do 27.decembra 2016 prijal útulok spolu 172 psíkov. Z toho 91 psíkom pomohol útulok nájsť nový domov, ďalších 37 zatúlaných psov pomohol útulok vrátiť pôvodným majiteľom.


 
 
Položky 216-220 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 20.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 21.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 22.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 23.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka