Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Hviezdoslavova ulica opäť slúži verejnostiVytlačiť
 

Hviezdoslavova ulica v Poprade, ktorej komplexná rekonštrukcia začala v polovici júla, opäť slúži verejnosti. Komunikácia od križovatky s Alžbetinou ulicou po križovatku s Ulicou 1. mája v dĺžke 384,55 m absolvovala rekonštrukciu v celom priečnom profile s jednotným šírkovým usporiadaním a výmenou podkladových vrstiev. Súčasťou stavby bola aj rekonštrukcia chodníkov po obidvoch stranách komunikácie, dva zálivy autobusových zástavok a odvodnenie. Chodníky a odstavné pruhy zastávok boli zhotovené z betónovej zámkovej dlažby, komunikácia z asfaltobetónu. Zrealizované chodníky sú oproti pôvodným širšie, a tým bezpečnejšie a komfortnejšie. Pribudol tiež nový úsek chodníka pred hotelom Gerlach.

„Som rád, že sa Hviezdoslavova ulica dokončila. Nebolo to jednoduché a rekonštrukcia nešla stále podľa našich predstáv. Zisťovali sme nové skutočnosti, ktoré pôvodný termín ukončenia rekonštrukcie predĺžili. Ale teraz je táto, jedna z najstarších ulíc Popradu, hotová. Ďakujem občanom, že boli trpezliví. Je to pre nich taký predmikulášsky darček,“uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Pôvodne avizovaný termín odovzdania celej stavby – 14.október 2015 sa nepodarilo dodržať kvôli neočakávaným komplikáciám, ktoré spôsobili nekvalitné podložie a podzemné rozvody rôznych subjektov uložené v nesúlade s platnými normami. Kvôli vyriešeniu týchto problémov muselo mesto urobiť rokovacie konanie v zmysle platných právnych predpisov. Pôvodné náklady vo výške 318 tisíc eur museli byť z uvedených dôvodov navýšené o viac ako 60 tisíc eur. Počas preberania mesto identifikovalo 12 nedostatkov, ktoré uložilo zhotoviteľovi odstrániť. Stavba mala byť pôvodne ukončená 14. októbra, kvôli vyššie uvedeným komplikáciám bol termín posunutý na 23.november. 


 
 

Euroregión Tatry uspel s ďalším projektom na rozvoj cykloturistikyVytlačiť
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry. V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, Európskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, Prešovským samosprávnym krajom, mestami Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a obcou Dlhá nad Oravou začalo Združenie Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci november. Kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podhalie, Orava a Liptov), zlepšenie dostupnosti a sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl, aktívny oddych a bezmotorové formy dopravy. Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu Euroregiónu „Tatry“ prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci; ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie; umožní vznik nových pracovných miest; prispeje k zníženiu turistickej záťaže v Tatrách; priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu; odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na slovensko-poľskom pohraničí; umožní a bude popularizovať aktívne trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách), atď. V predchádzajúcich rokoch boli v rámci viacerých výziev a projektov prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ a jeho členov vypracované štúdie a projektové dokumentácie nevyhnutné pre samotné budovanie jednotlivých úsekov cyklochodníka. Okrem tohto boli v uplynulom období vybudované časti dielčich cyklochodníkov, ktoré sa nachádzajú na hlavnej trase Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier alebo sú jej odbočkami. Existujúce cyklistické chodníky preukázali vysokú životaschopnosť a sú nepretržite využívané turistami a miestnymi obyvateľmi na pohybové aktivity. Priniesli podstatné oživenie turistického ruchu daného územia. Keďže medzi návštevníkmi nášho euroregiónu evidentne dochádza k vzostupu cykloturistiky, bolo rozhodnuté, že v rámci podporeného projektu Združenia Euroregión Tatry pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry budú vypracované: 1. Jednostupňová projektová dokumentácia (DSP, DRS) okolo historického centra mesta Kežmarok, 2. Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) Poprad – Matejovce, 3. Jednostupňová projektová dokumentácia (DSP, DRS) Liptovský Mikuláš – Okoličné a 4. Dvojstupňová dokumentácia v Dlhej nad Oravou – projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby za účelom postupného vybudovania týchto úsekov cyklochodníka. Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka na slovenskej a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“. Úsek cyklochodníka na katastrálnom území mesta Kežmarok sa bude napájať na plánovaný cyklochodník Kežmarok – Spišská Belá (na základe pripravených dokumentácií sa o finančné prostriedky na samotnú výstavbu budú uchádzať mestá Kežmarok a Spišská Belá v rámci najbližšej výzvy Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020) a následne na už existujúci cyklochodník na trase Spišská Belá – Tatranská Kotlina. Na trase Spišská Belá – Podolínec – Vyšné Ružbachy bola zatiaľ v rámci iného projektu Združenia Euroregión Tatry spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Na úseku Vyšné Ružbachy – Stará Ľubovňa je už spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (vyhotovená v rámci iného projektu). Práve tento úsek bude nadväzovať na medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 11. Cieľom je prepojiť regionálnu cyklotrasu okolo Tatier s medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 11 na území Slovenska. Z k. ú. Kežmarku sa opačným smerom bude cyklochodník napájať ďalej na Huncovce – Veľkú Lomnicu a Poprad. Na trase od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Mesto Poprad bude v rámci tohto projektu pokračovať v príprave projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) Poprad – Matejovce s napojením na už spomínaný úsek od k. ú. Huncovce – Veľká Lomnica po k. ú. Poprad. Aj v regióne Liptova a Oravy (napr. v meste Liptovský Mikuláš celkovo 3,2 km) sa už vybudovali časti cyklochodníkov v rámci Cesty okolo Tatier. Podobne v regióne Oravy sa už prepojila slovenská a poľská časť Euroregiónu „Tatry“ na hraničnom prechode Suchá Hora. Je potrebné postupne pripravovať dokumentácie, aby bolo možné poprepájať jednotlivé úseky cyklochodníka v rámci jednotlivých regiónov. Realizácia projektu v budúcnosti so sebou prinesie výhody pre celú lokálnu spoločnosť v podobe zvýšenia turistickej návštevnosti bez dopadu na životné prostredie, vzbudenie nových podnikateľských iniciatív a vytvorenie podmienok pre aktívny odpočinok. Celková výška rozpočtu projektu činí: 47.173,70 € (z toho: spolufinancovanie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR vo výške: 40.000,00 € a vlastné zdroje: 7.173,70 €).

Ing. Radoslava Krafčíková (Združenia Euroregión Tatry)

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

      


 
 

PRÍCHOD MIKULÁŠA - dopravné obmedzenia i MHD zadarmoVytlačiť
 

Spoločné vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s farebným pyromuzikálnym ohňostrojom  čaká na Popradčanov a návštevníkov mesta v piatok 4.12.2015 o 17:00 hod. Pódium spolu s veľkoplošnou obrazovkou bude umiestnené vo východnej časti Námestia sv. Egídia. Mikulášsku atmosféru na námestí  si návštevníci podujatia predĺžia  stretnutím s rozprávkovými postavami, fotením svojich ratolestí vo fotoateliéroch, vôňou vianočnej medoviny, občerstvením a mikulášskym prekvapením pre všetky deti. 

Z dôvodu použitia pyrotechniky bude v rámci preventívnych opatrení úplná uzávierka cestnej premávky na miestnych komunikáciách Levočská ul. – úsek od križovatky so Štefánikovou ul. po križovatku s Francisciho ul. a časťou Ulice popradskej brigády, úsek cca 65 m od križovatky s Levočskou ul. vrátane parkoviska, na ktorom bude „odpalisko“ pyrotechniky.

Z dôvodu úplnej uzávierky bude v rovnakom čase uvedená do pohotovostného režimu cestná svetelná signalizácia (Levočská – Štefánikova – J. Curie). Uzávierka ovplyvní aj vedenie liniek MHD Poprad, pričom spoj č. 39 na linke č. 1 s odchodom z autobusovej stanice o 17:30 hod. smerom na JUH III, prechádzajúci cez zastávky Dom kultúry, Sl. sporiteľňa a Levočská ul. bude vedený k nemocnici cez Francisciho ulicu.

Mikulášskym darčekom pre všetkých Popradčanov bude v tento deň v čase od 15:00 do 24:00 hod bezplatná MHD. Vzhľadom na uzávierky ciest a očakávanú vysokú návštevnosť podujatia predstavuje MHD jednoduchšiu alternatívu dopravy na podujatie.

Mikuláš spolu s anjelom a čertom navštívia cez víkend 6. decembra deti už tradične aj v jednotlivých častiach mesta. PUTUJÚCI MIKULÁŠ bude mať tieto zastávky: Kvetnica (13:00), Veľká (14:00), Spišská Sobota (15:00), Matejovce (16:00), Stráže pod Tatrami (17:00).

 


 
 

PRIMÁTORSKÁ VIANOČNÁ KVAPKA KRVI 2015Vytlačiť
 


 
 

Pomocná ruka pre bezdomovcovVytlačiť
 

Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici rozšírilo s príchodom jesene svoje ubytovacie kapacity o vojenský stan v areáli zariadenia. Nízkoprahové bývanie v stane ponúkne samospráva ľuďom žijúcim na ulici ako alternatívu k zariadeniu s celoročným poskytovaním sociálnych služieb s prísnejším prevádzkovým režimom, ktorý je častým dôvodom ich odmietania. Vo vojenskom stane je k dispozícii podľa potreby 10 -12 lôžok. Prioritou je však zaplnenie kapacít celoročne prevádzkovanej nocľahárne, v ktorej je momentálne 34 klientov. V samotnej nocľahárni je aktuálne 1 voľné lôžko pričom v prípade potreby je možné rozšíriť jej ubytovaciu kapacitu o ďalších 10 núdzových lôžok.

"Chceli by sme sa obrátiť na verejnosť, ktorá medzi bezdomovcami môže poznať niektorých ľudí, aby nám ich pomohla presvedčiť prijať ponúkanú pomoc vo forme sociálnych služieb zo strany mesta. Veľmi by nám to pomohlo, pretože určite prijmú takúto radu skôr od známeho človeka ako od nás - akokoľvek by sme sa snažili" uviedla Petra Závacká zo sociálne odboru MsÚ v Poprade.

Okrem bezplatného prenocovania môžu bezdomovci využívať všetky sociálne služby, ktoré poskytuje zariadenie, a to služby strediska osobnej hygieny, služby práčovne, výdajne šatstva, jedného teplého jedla denne – desiatová polievka s chlebom. Klienti majú možnosť tiež využiť sociálne poradenstvo vychádzajúce z konkrétnej sociálnej situácie, intervenciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (vybavenie dokladov, pomoc v hmotnej núdzi, umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, zapojenie sa do aktivačných prác organizovaných mestom a pod.), zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít, ako aj voľnočasových aktivít, ktoré sa organizujú priamo v zariadení. Mesto Poprad v zariadení vytvorilo tiež podmienky pre OZ Korene, ktoré zabezpečuje distribúciu časopisov Notabene predajcom, ktorí tak majú možnosť zvýšiť si príjem.

Mesto Poprad prostredníctvom sociálnych pracovníkov počas celého roka priamo v teréne vyhľadáva ľudí, ktorí sú bez strechy nad hlavou a ponúka možnosti využitia širokého spektra sociálnych služieb mesta Poprad. Samospráva však nemá dosah na ľudí, ktorí sa aj napriek tomu slobodne rozhodnú a dobrovoľne uprednostnia "život na ulici".

 


 
 
Položky 216-220 z 1096

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 24.1.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 25.1.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 26.1.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.1.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.1.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 29.1.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Pondelok 30.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka