Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Bezplatná mediačná poradňa pre PopradčanovVytlačiť
 

Mesto Poprad a mediátori Mediačného centra Poprad zapísaní v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR podpísali dňa 06.októbra 2015 Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca, podpora a šírenie povedomia o možnosti riešenia konfliktných situácii pomocou mediácie. V súlade s textom memoranda sa obe strany dohodli na zriadení mediačnej poradne, v ktorej budú mediátori k dispozícii obyvateľom mesta Poprad každý prvý štvrtok v mesiaci, vždy v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch MsÚ v Poprade. Prvá mediačná poradňa bola otvorená už 5.novembra 2015. „Cieľom našej vzájomnej spolupráce je zabezpečiť lepší prístup k spravodlivosti  prostredníctvom alternatívnej možnosti riešenia sporov, t.j. formou mediácie a zabezpečiť efektívnejšiu vymožiteľnosť práva pre obyvateľov mesta Poprad. Mediátori pomôžu sporiacim sa stranám reflektovať súčasný stav a poukázať na právne následky ich rozhodnutí. Mediácia nie je zameraná na minulosť, ale pomáha riešiť súčasný stav so zameraním na zachovanie budúcich dobrých vzťahov. Naši mediátori sa spolu s mestom Poprad ako otvorenou a zodpovednou samosprávou budú zároveň snažiť zabezpečovať primárnu prevenciu v oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických javov v školskom prostredí realizovaním prevenčných programov školskej a rovesníckej mediácie,“ uviedla Dagmar Tragalová, riaditeľka Mediačného centra Poprad. Zo vzájomnej spolupráce samosprávy a mediátorov by mali profitovať v prvom rade samotní obyvatelia mesta. „Na mediácii je dôležité, že dokáže súperenie zmeniť na spoluprácu, že dokáže zlepšiť komunikáciu medzi obomi stranami a zlepšiť vzájomné vzťahy. Aj preto verím, že tak ako sa osvedčila bezplatná právna poradňa, ktorú zabezpečujú mestskí právnici pre Popradčanov každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00, tak si svojich klientov nájde aj bezplatná mediačná poradňa,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Mesto Poprad a Mediačné centrum Poprad budú o svojich spoločných aktivitách informovať prostredníctvom svojich webových portálov.

Spory, ktoré možno riešiť mediáciou:

- susedské spory (obťažovanie hlukom, prachom, dymom, odpadmi, zvieratami),

- konflikty občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami či obecným úradom,

- rodinnoprávne spory (úprava vzájomných rodičovských práv, výživne, bezpodielové spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia),

- obchodné záväzkové spory (vzťahy medzi podnikateľmi),

- environmentálne konflikty,

- spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov,

- spory vzniknuté v školskom prostredí (spojené so šikanovaním, záškoláctvom, ohováraním, konflikt učiteľ – rodič, učiteľ žiak a pod.).


 
 

Testovací psí pisoár na JUH-uVytlačiť
 

Psy v Poprade majú svoj prvý verejný pisoár. Popradská samospráva pripravila 3-mesačnú testovaciu prevádzku zariadenia, o ktorého umiestnení rozhodla verejnosť prostredníctvom ankety na webovom sídle mesta. V čase od 10. do 15.novembra v nej vyjadrilo svoj názor 106 osôb, ktoré svoje hlasy rozdelili takto: 

Starý JUH - 35 hlasov

JUH III - 27

Centrum - 16

Západ - 16

Veľká - 6

Spišská Sobota - 5

Matejovce - 1

 

 

Na základe výsledkov ankety bol testovací pisoár inštalovaný vo víťaznej lokalite.

„Psí pisoár má jednoduchú konštrukciu a vhodným umiestnením dokáže ochrániť detské ihriská a ostatnú občiansku vybavenosť či zeleň od psieho značkovania. V prípade, že sa toto zariadenie osvedčí a stretne s pozitívnou odozvou, je samospráva pripravená inštalovať ho aj na ďalšie miesta v meste,“ uviedol prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka.

Psie toalety sú súčasťou komplexnej koncepcie chovu psov v meste Mesto Poprad. V rámci nej už samospráva prevzala do svojej správy útulok pre túlavé psy a vyhlásila tiež dobrovoľnú finančnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku. Prostredníctvom vyškolených pracovníkov mestskej polície mesto tiež zriadilo aj odchytovú službu.  V zmysle rôznych cieľových skupín (napr. školy) je realizovaný vzdelávací program zameraný najmä na problematiku zberu psích exkrementov a ich dopadu na človeka a životné prostredie. V jeseni začali tiež pravidelné stretnutia v útulku, na ktorých má verejnosť možnosť venovať sa nielen venčeniu psíkov z útulku ale pod odborným dohľadom aj ich výcviku. Koncepciu chovu psov v meste samospráva spracovala v spolupráci s odborníkmi, občianskymi združeniami a kynologickými klubmi pôsobiacimi na území Popradu.

 


 
 

Samospráva vychádza v ústrety obyvateľom pri jesenných brigádachVytlačiť
 

Mesto Poprad prichádza s ponukou pre spoločenstvá bytových domov, ktoré v tomto čase organizujú brigády na vyčistenie okolia bytových domov. Samospráva si túto aktivitu pri zveľaďovaní prostredia veľmi cení a preto týmto aktívnym obyvateľom mesta ponúka bezplatný odvoz vyhrabaného lístia a trávy. „Keďže mesto spravuje niekoľko tisíc metrov štvorcových zelene a pri takom rozsahu nie je možné zabezpečiť okamžité vyčistenie a vyhrabanie všetkých plôch, každú pomoc zo strany obyvateľov, ktorým záleží na vzhľade mesta privítame. Pre spoločenstvá a bytové domy, ktoré si zorganizujú takéto brigády, vieme zabezpečiť odvoz vyhrabanej trávy a lístia,“ uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. „Odpad je najlepšie uložiť do vriec a následne potom nahlásiť telefonicky na číslach 052/7167 258, 7167 254, 7167 263 alebo mailom alebo osobne na MsÚ, odbor výstavby, oddelenie životného prostredia. Po nahlásení bude takto zhromaždený odpad odvezený bezplatne,“ doplnila Polaštiková. Padajúcemu lístiu venuje samospráva pozornosť už od polovice októbra, odkedy bolo prostredníctvom malých obecných služieb (MOS) vyhrabaných a odvezených viac ako 40 ton lístia. Čistili sa cintoríny Veľká, Sp. Sobota, Matejovce a Stráže, ďalej Námestie sv. Egídia, Sobotské námestie, Velické námestie a v meste Poprad ulice J. Curie, Alžbetina, Murgašova, D. Tatarku, 1. mája, Hviezdoslavova, Mnoheľova, Nábrežie J.Pavla II., Zvarov park, okolie Domu kultúry, Slovenského odboja, časť Huszovej ulice a veľká kruhová križovatka. Popri hrabaní lístia sa súbežne zametajú aj chodníky. Keďže lístie padá priebežne, pracovníci MOS sú operatívne nasadzovaní postupne v rôznych častiach mesta. 


 
 

Popradskí škôlkari opäť na ľadeVytlačiť
 

Deti z popradských materských škôl sú opäť na ľade. Populárny prípravný výcvik v korčuľovaní pre materské školy mesta Poprad pripravila samospráva v súlade s koncepciou rozvoja športu v meste Poprad, ktorej jedným z cieľov je podpora športovania najmladšej vekovej kategórie. S výukou korčuľovania u najmenších detí začali v Poprade už pred dvomi rokmi. O tento výcvik, ktorý prebieha na Zimnom štadióne mesta Poprad a v zimných mesiacoch aj na ľadovej ploche pri Aréne Poprad, je od začiatku veľký záujem. „V minulom školskom roku sa do projektu zapojilo 9 materských škôl a výcvik absolvovalo 241 detí,“ informoval Jozef Pavlík z Odd. školstva, mládež a športu MsÚ v Poprade. Skúsení tréneri Eugen Nahalka a Pavol Majchrovič začali nový školský rok na ľade 14.septembra výcvikom detí z materských škôl na Vagonárskej a Podtatranskej ulici. Do projektu sa v tomto roku zapojilo opäť 9 materských škôl. Mesto Poprad v spolupráci s HK Poprad na základe prihlášok predpokladá, že kurz absolvuje približne rovnaký počet detí ako vlani.


 
 

POPRADSKÉ VIANOCE 2015 s bohatšou vianočnou výzdobou i programomVytlačiť
 

Mesto Poprad pripravilo na obdobie Vianoc 33 dní vianočných programov, v ktorých vystúpi takmer 550 účinkujúcich.

„Naše mesto ako centrum cestovného ruchu ponúkne už tradične nielen zážitok z nádhernej vianočnej výzdoby, ale aj z programov, ktoré prinesú tú správnu vianočnú atmosféru nielen do centra mesta, ale aj do jeho jednotlivých častí. Ponuka programov je žánrovo veľmi pestrá, a to svoje si v nej určite nájdu malí i veľkí Popradčania a návštevníci nášho mesta,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

POPRADSKÉ VIANOCE 2015 začnú tradične 1. adventným koncertom z veže Kostola sv. Egídia v nedeľu 29. novembra o 18:00 hod. Najznámejšie koledy si budú môcť Popradčania vypočuť 2. decembra na koncerte NAJKRAJŠIE VIANOCE – so sólistami Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu LÚČNICA a s Jánom Babjakom.

Príchod Mikuláša 4. decembra o 17:00 hod. rozsvieti vianočnú výzdobu - Mikulášovi budú tento rok pomáhať rozsvecovať bohatšiu vianočnú výzdobu obľúbené postavičky z troch známych rozprávok, chýbať nebude pyromuzikálny ohňostroj. Mikuláš príde v tomto roku na nové miesto vo východnej časti námestia. Veľkých i malých divákov určite poteší aj veľkoplošná obrazovka. Pri odchode z námestia bude na všetky deti čakať sladké prekvapenie a možnosť odfotografovať sa s Mikulášom, čertom a anjelom.

V deň príchodu Mikuláša zároveň otvorí dvere ďalšia novinka - ADVENTNÉ MESTEČKO. V drevených stánkoch pri zvonici bude k dispozícii predovšetkým vianočné občerstvenie. ADVENTNÉ MESTEČKO bude otvorené denne až do 6. januára 2016.

Všetky deti sa určite budú tešiť z premiérového VEĽKÉHO FESTIVALU MASKOTOV A ROZPRÁVKOVÝCH POSTAVIČIEK. Ten sa uskutoční v tradičnom čase – v nedeľu 6. decembra o 10:00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade.

V ten istý deň začne o 13:00 hod. svoju púť MIKULÁŠ, ktorý spolu so svojimi pomocníkmi navštívi jednotlivé prímestské časti Popradu.

Skvelé hudobné predstavenie čaká na návštevníkov koncertu FOLKLÓR verzus JAZZ, v ktorom sa predstavia vynikajúci folkloristi a džezoví hudobníci so známou speváčkou Andreou Zimányovou.

XIII. Tradičný vianočný jarmok sa môže pochváliť novinkou – pre veľký záujem začne už v piatok 11. decembra a potrvá do nedele 13. decembra. V bohatom sprievodnom kultúrnom programe vystúpia o. i. STARMANIA, FS ŠARIŠAN, DFS MAGURÁČIK, JADRANKA, MARTIN JAKUBEC, TRAKY a chýbať nebudú ani tradičné rozprávky v Kine Tatran.

V prvý deň jarmoku odštartuje súťaž popradských ZŠ o najkrajší vianočný stromček. Do súťaže sa môže prihlásiť každá základná škola /vrátane základných umeleckých škôl/ pôsobiaca na území mesta Poprad. Zdobenie stromčekov sa uskutoční priamo na Námestí sv. Egídia pod dozorom pedagogického pracovníka v  prvý deň konania XIII. Tradičného vianočného jarmoku. Hlasovať sa bude na sociálnych sieťach a na webovom sídle mesta Poprad. Ceny pre najlepších venujú podnikatelia z centra mesta z OZ Pre mesto. Najkrajší stromček bude súčasťou výzdoby MsÚ. 

Ďalšia novinka v tohtoročnom programe je súčasťou vianočných koncertov OTVOR SVOJE SRDCE v popradských kostoloch. VIANOCE MAĽOVANÉ PIESKOM je názov unikátneho umeleckého stvárnenia príbehu Božieho narodenia v obrazoch maľovaných v piesku, ktoré budú vznikať priamo pred očami návštevníkov.

Novinkou budú tiež bezplatné prehliadky Kostola sv. Egídia s výkladom. Viac informácií o prehliadkach poskytne Mestská informačná kancelária mesta Poprad.

Detské folklórne súbory z regiónu predstavia vianočné zvyky a tradície.

Vianoce na ľade – bezplatné korčuľovanie na Zimnom štadióne mesta Poprad bude 25. a 31. 12. 2015.

Chýbať nebudú ani ďalšie tradičné podujatia:

POSOLSTVO VIANOC - koncert veľčianskych cirkevných spevokolov a žiakov Základnej školy s materskou školou v Poprade – Veľkej, PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV A VIANOČNÝCH KAPROV Z FONTÁNY, MALÁ DETSKÁ BURZA HRAČIEK A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH, ŠTEDROVEČERNÝ VEŽOVÝ KONCERT, ŽIVÝ BETlEHEM, VIANOCE A TÚLAVÉ PSÍKY, PREDSILVESTROVSKÁ DETSKÁ SHOW S  UJOM ĽUBOM.

Dňa 3. januára 2016 o 18:00 hod. sa môžu Popradčania tešiť na darček k 70. výročiu spojenia Popradu – na operetu Hrnčiarsky bál od Gejzu Dusíka v podaní Štátnej opery a baletu z Banskej Bystrice. Vstupenky na toto podujatie v Aréne Poprad v symbolickej cene 1,-Euro si môžu obyvatelia zakúpiť v Mestskej informačnej kancelárii mesta Poprad.

Program POPRADSKÝCH VIANOC 2015 ukončia dva bezplatné vianočné koncerty. V Poprade – Matejovciach to bude koncert MALÁ VIANOČNÁ HUDBA v podaní sláčikového kvarteta a v centre Popradu NOVOROČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT Marcely Laiferovej v Kostole sv. Egídia.

Program POPRADSKÉ VIANOCE 2015 bude distribuovaný do všetkých domácností v Poprade spolu s mimoriadnym vydaním týždenníka NOVINY POPRAD, ktorý prinesie zaujímavé čítanie aj o 70. výročí spojenia Popradu.

Vianočné nákupy, ako aj návštevy centra mesta, budú pre vodičov motorových vozidiel aj v znamení bezplatného parkovania na mestských parkoviskách v správe SMK Poprad od 15. 12. 2015 do 6. januára 2016.

Podujatia pripravilo mesto Poprad. Tri podujatia sa konajú s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a OOCR Región Vysoké Tatry.


 
 
Položky 221-225 z 1124

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

ďalšie dni

Piatok 24.2.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 25.2. - 28.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka