Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto zorganizovalo tábor pre deti zo sociálne slabších rodínVytlačiť
 

Mesto Poprad urobilo radosť 40 deťom z rodín v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Začiatkom júla pre ne už po 17.-ty krát zorganizovalo tradičný osemdňový letný tábor v Tatranskej Lomnici. Tábor, ktorý je plne hradený z rozpočtu mesta, absolvujú deti vo veku od 6 do 14 rokov. Súčasťou bohatého programu pre deti sú rôzne tvorivé dielne, vlastná olympiáda, hry, celodenné výlety, jarmok či karneval. „Mesto Poprad nezabúda na tých, ktorí sa dostali často nie vlastnou vinou do ťažkej finančnej, či sociálnej situácie. Ide o rodiny mnohopočetné, neúplné, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, prípadne, ktoré sa starajú o dieťa, ktoré im bolo zverené do starostlivosti. A práve týmto rodinám takto podávame pomocnú ruku,“ informovala Etela Lučivjanská zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade. Celkové náklady mesta na tento tábor predstavujú sumu 8000 €. Prázdninový tábor pre deti zo sociálne slabších rodín navštívil aj primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý deťom venoval školské a hygienické potreby, hračky a samozrejme nechýbali ani sladkosti. „Tento tábor je darčekom mesta pre deti z rodín v sociálnej alebo hmotnej núdzi. Cieľom je urobiť radosť deťom i ich rodinám, ktoré by si inak takéto zmysluplné spestrenie leta s novými kamarátmi nemohli dovoliť,“ doplnil popradský primátor. Deti mu ako originálne poďakovanie na oplátku venovali vlastnoručne vyrobenú knihu.

Mesto Poprad sa rodinám a deťom venuje počas celého roka. Poskytuje im sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, poskytuje jednorazové dávky, pravidelne pre deti z rodín v sociálnej alebo hmotnej núdzi zabezpečuje tiež vianočné darčeky. Mesto Poprad touto cestou ďakuje sponzorom, ktorí detský letný tábor podporili vecnými darmi: Tatry mountain resorts, a.s., TOL, s.r.o. Poprad, Kaufland SR v.o.s. Liptovský Mikuláš, Tatrafilter, Lekáreň Viktória, Cukráreň J&R Matejovce.


 
 

Predstavitelia spišských miest podpísali memorandumVytlačiť
 

V rámci jubilejného 60. ročníka Spišského trhu, ktorý je najväčším spoločensko-kultúrnym podujatím v regióne Spiša, sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie predstaviteľov spišských miest (Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča). Na stretnutí bolo podpísané Memorandum k vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 regionálne partnerstvo pre súdržnosť.

Memorandum k vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 – regionálne partnerstvo pre súdržnosť vychádza zo Stratégie Európa 2020 prijatej vrcholnými orgánmi Európskej únie, ktorá vyzýva k uplatňovaniu zásad partnerstva vedúceho k dosiahnutiu strategických priorít – inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Iniciatíva Tatry – Spiš 2020 je otvorenou platformou pre spoluprácu ďalších sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na území dotknutých okresov, ako aj na území susedných slovenských regiónov. 


 
 

Česť pamiatke záchranárov!Vytlačiť
 

Minulý piatok 17. júla sa zapíše čiernymi písmenami do kroniky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Pri páde vrtuľníka VZZS ATE Agusta A109 K2 v oblasti Prielomu Hornádu v Slovenskom raji zahynuli štyria členovia posádky – pilot, lekár, letecký záchranár a záchranár Horskej záchrannej služby.

Pilot Ľubomír Majerčák mal 44 rokov a za svoju kariéru nalietal vyše 1800 letových hodín. Išlo o skúseného pilota, ktorý lietal 24 rokov a pre spoločnosť ATE lietal od roku 2009. 34-ročný záchranár Martin Svitana pracoval v ATE 17 rokov – najprv ako letecký mechanik a neskôr záchranár. 45-ročný lekár leteckých záchranárov Marek Rigda lietal v záchranárskom vrtuľníku 13 rokov. Na palube bol v čase nehody aj 37-ročný záchranár HZS, náčelník horských záchranárov Slovenský raj Dušan Leskovjanský. „Počas svojej dlhoročnej praxe pomohli stovkám zranených, ktorí boli v núdzi a zachránili niekoľko desiatok životov. Minulý piatok počas záchrannej akcie, žiaľ, vyhasli tie ich. Za ich obetavú prácu a plné nasadenie im patrí veľké uznanie a česť ich pamiatke,“ uviedla Zuzana Turočeková zo spoločnosti Air Transport Europe. Vedenie spoločnosti ATE a jej zamestnanci vyjadrujú najhlbšiu sústrasť zasiahnutým rodinám a ich priateľom. Úprimnú sústrasť vyjadril i primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý si váži, že nasadzovali svoje vlastné životy pri záchrane iných. Dvoch zo záchranárov poznal i osobne. Mesto si ich uctilo aj vyvesením čiernej zástavy na budove MsÚ. Posledná rozlúčka so všetkými štyrmi zosnulými záchranármi, ktorí zahynuli pri páde vrtuľníka v Slovenskom raji, bola vo štvrtok 23. júla 2015 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.

Kondolenčná kniha bola vystavená aj vo vestibule MsÚ v Poprade na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. 


 
 

Mesto, firmy a univerzita chcú nový študijný odborVytlačiť
 

Zástupcovia mesta Poprad, Univerzity Mateja Bela a troch zamestnávateľov v regióne - spoločností Whirlpool SLOVAKIA spol. s r.o., CHEMOSVIT, a.s. a PASELL SLOVAKIA s.r.o. podpísali v utorok 9.6.2015 memorandum o spolupráci. Jeho hlavným cieľom je vzájomná podpora pri rozvoji vysokoškolského vzdelávania v okrese Poprad v študijných odboroch priemyselné inžinierstvo a manažment. Memorandum podpísali 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš, rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský, riaditeľ spoločnosti WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Michal Major, predseda predstavenstva firmy CHEMOSVIT, a.s. Jaroslav Mervat a technický riaditeľ PASELL Slovakia s.r.o. Salvatore Amitrano.

    „Tých výsledkov a cieľov tohto memoranda je viac, ale tým hlavným je silná podpora v prospech akreditácie študijného programu priemyselné inžinierstvo. Je veľké plus pokiaľ počas tých povinných náležitostí pri procese akreditácie priložíte aj takéto memorandum, ktoré je váhou podpisov pomerne silné a deklaruje to, že jednoznačne nejde o tuctový študijný program, ale je tu reálna snaha prepojiť teóriu s praxou tak, aby absolventi tohto študijného programu boli v budúcnosti žiadaní na trhu práce a mali 100%-nú uplatniteľnosť,“ informoval rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský.

Žiadosť o akreditáciu podporenú podpísaným memorandom chce univerzita zaslať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu v priebehu najbližších mesiacov. Prví študenti by následne mohli v tomto odbore študovať od školského roku 2016/2017. Každoročne by sa mal počet absolventov pohybovať do 50.

Mesto Poprad vníma podpis memoranda a vytvorenie nového študijného odboru ako prvý krok na ceste k zriadeniu samostatnej fakulty, čo by znamenalo nielen možnosť čerpať štrukturálne fondy na novú technológiu či vybavenie. „Ja osobne si od toho sľubujem aj to, že mladí ľudia nebudú odchádzať z mesta, ostanú tu a možno sem prídu aj ďalší a pomôžu tomuto mestu rásť,“ vysvetlil 1.viceprimátor Igor Wzoš.

Podpis memoranda a následný vznik nového študijného odboru vychádzajúceho z potrieb reálnych firiem pôsobiacich v regióne by mal výrazným spôsobom zlepšiť situáciu s nedostatkom kvalifikovaných a prakticky pripravených študentov v regióne. „Potrebujeme investovať dosť nemalé prostriedky finančné i časové na to, aby sme si tých ľudí vychovali a práve takýto študijný odbor, možno aj samostatná fakulta, dáva možnosť na užšiu spoluprácu medzi podnikmi a vysokou školou. Väčšina absolventov, ktorí v súčasnosti prichádzajú na pohovory, majú síce krásne diplomy, ktoré ešte nezapadli prachom, ale nevedia nič. Väčsina z nich je slabo jazykovo vybavená, technické myslenie a nové technológie sú niekde úplne mimo reality, málokto z nich bol na nejakom veľtrhu a nevedia čo sa reálne v tých podnikoch deje. Na druhej strane, ak im dáme možnosť participovať priamo na vývoji produktu, na optimalizácii výrobných procesov, tak vtedy sa oni dokážu rozvíjať, dokážu rásť a vtedy prinesú tú pridanú hodnotu,“ vysvetlil Michal Major, riaditeľ WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Potrebu mladých odborníkov podčiarkol aj predseda predstavenstva spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. Jaroslav Mervart:„Viem si predstaviť aj spoločné projekty na riešenie niektorých výziev či už v oblasti vývoja, výskumu, produktivity práce a podobne. Navyše, v našej skupine je intenzívna generačná výmena, pomerne veľký počet pracovníkov – tzv. silné ročníky – budeme musieť vo veľmi krátkom čase nahradiť,“ uzavrel Mervart. 


 
 

Počas letnej údržby venuje SMK pozornosť cestám, lávkam i námestiuVytlačiť
 

Pracovníci Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade využívajú letné mesiace na nevyhnutnú údržbu mestských ciest a chodníkov. „Našich pracovníkov je možné počas leta stretnúť na viacerých miestach. Opravujeme chodníky, schody, lávky, jednoducho všetko to, čo si vyžaduje aktuálna situácia. Snažíme sa postupovať systematicky tak, aby sme dokázali prioritne opraviť tie miesta, ktoré sú využívané chodcami či motoristami čo najviac,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Na hlavnom pešom ťahu zo železničnej stanice do centra mesta takto začala rekonštrukcia lávky cez rieku Poprad, na ktorej budú pôvodné skorodované plechy nahradené pevnejšou konštrukciou s novými oceľovými platňami. Viacero opráv zrealizovali pracovníci SMK aj na Námestí sv. Egídia – opravené boli schody pri zvonici ako aj na viacerých miestach rozpadnuté palisády. Tie sa dočkali výmeny aj v okolí dospelých stromov na Mnoheľovej ulici. Z ďalších činností je potrebné spomenúť lokálne opravy ciest, kosbu krajníc mestských komunikácií, striekanie vodorovného dopravného značenia, priebežné čistenie kanalizačných šácht. V jednom prípade pristúpila SMK k reklamácii už hotového diela – na cyklochodníku v smere na Kvetnicu došlo na jednom mieste k čiastočnému sieťovému rozpadu, čo zhotoviteľ opraví v rámci záručnej doby diela.

Najväčšou opravou miestnej komunikácie v roku 2015 je rekonštrukcia MK Hviezdoslavova v hodnote 318 074,42 Eur, ktorú bude realizovať spoločnosť STRABAG. 


 
 
Položky 221-225 z 1050

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Streda 28.9.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 29.9.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 30.9.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 1.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 2.10.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 3.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 4.10.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 5.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka