Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Pracovníci MOS vyzbierali v okolí hypermarketov za dva dni 1880 kg odpadu Vytlačiť
 

Pracovníci malých obecných služieb sa začiatkom týždňa venovali upratovaniu verejného priestranstva v okolí hypermarketov v západnej časti mesta. V priebehu dvoch dní vyzbierali 120 vriec odpadu. Spolu s likvidáciou čiernych skládok odstránili z okolia hypermarketov a zo zelene mimoúrovňovej križovatky dohromady 1880 kg odpadu!

V súčasnosti má mesto Poprad k dispozícii 53 pracovníkov MOS, ktorí pracujú v teréne, čo je o 20  menej ako v rokoch 2014 a 2015. Pracovníci MOS sa v súčasnosti venujú zbieraniu odpadkov v okrajových častiach mesta, čisteniu kontajnerových stanovíšť, v uplynulom období sa podľa podmienok venovali aj dohrabávaniu lístia.


 
 

Svetový deň sprievodcov v PopradeVytlačiť
 

Mestská informačná kancelária mesta Poprad pozýva pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov na jedinečné bezplatné prehliadky Kostola sv. Egídia a Námestia sv. Egídia so sprievodcom.

Prehliadky v Poprade sa uskutočnia v sobotu 20. februára 2016 o 12:00, 13:00 a 14:00 hod. Zraz účastníkov je v MIK Poprad.

Podujatie je súčasťou aktivít, ktoré už od roku 2004 pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov koordinuje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, člen Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Cieľom už 13.ročníka podujatia, ktoré je naplánované na sobotu 20.februára, je širokej laickej verejnosti priblížiť históriu i súčasnosť našich miest prostredníctvom výkladu kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu a prezentovať tak ich prácu a významný príspevok ku kvalitnej prezentácii našich miest pre domácich a zahraničných návštevníkov. Počas uplynulých 12 ročníkov dokázali podujatia priblížiť počas bezplatných prehliadok atraktivity slovenských miest pre viac ako 20000 záujemcov.


 
 

QR kód zjednoduší nahlasovanie porúch verejného osvetleniaVytlačiť
 

Správca verejného osvetlenia v meste Poprad – spoločnosť Siemens – ponúka jednoduchšiu možnosť nahlasovania porúch verejného osvetlenia. Ide o využitie QR kódu - dvojrozmerného čiarového kódu, ktorým je označený každý stĺp verejného osvetlenia. „Po nasnímaní tohto QR kódu smartfónom bude užívateľ automaticky navedený do aplikácie, v ktorej sa objaví mapka s lokalizovaným stĺpom verejného osvetlenia a na užívateľovi je už iba upresnenie problému – množstvo nefunkčných svietidiel a podobne, vďaka čomu bude môcť poruchová služba rýchlejšie a promptnejšie reagovať,“ informoval Richard Procik, technický riaditeľ divízie verejného osvetlenia v spoločnosti Siemens.

Využitie QR kódu je podľa Procika súčasťou stratégie SMART CITY a umožňuje niekoľko ďalších funkcionalít. „Napríklad spolupracujúce záchranné zložky môžu vstúpiť do databáz správcu verejného osvetlenia a podľa čísla na stĺpe verejného osvetlenia vedia presnejšie definovať miesto, kde sa incident stal. Vhodné je to napríklad aj pre turistov alebo návštevníkov mesta, ktorí dokážu vďaka tejto možnosti jednoducho lokalizovať svoju polohu,“ doplnil Procik.

Pri využití aplikácie a následne webovej stránky optimalizovanej pre mobilné zariadenia je potrebné povoliť lokalizáciu GPS a zariadenie ponúkne užívateľovi mapku so stĺpmi verejného osvetlenia v okolí a  možnosť označiť presnejšie nefunkčné osvetlenie.

Ďalšie možnosti nahlasovania porúch verejného osvetlenia:

TELEFONICKY: 24 - hodinový dispečing na čísle 052/7897651

WEB: prostredníctvom ON LINE formulára dostupného na stránke www.poprad.sk alebo na stránke správcu verejného osvetlenia

MOBILNÁ APLIKÁCIA: CITYMONITOR


 
 

Nové parkovisko pri bytovom dome Erbium sa stavať nebudeVytlačiť
 

Mestu Poprad bola dňa 22.12.2015 podaná petícia rodičov detí navštevujúcich Materskú školu pri ZŠ na Ul. Mládeže 2349/5 v Poprade, v ktorej žiadali mesto o zrušenie zámeru vybudovať parkovisko pri bytovom dome ERBIUM na sídlisku JUH I v Poprade. Parkovacie plochy mali byť situované na pozemkoch vo vlastníctve mesta, v priestore medzi obytnými domami ERBIUM, SELÉN a CÉR, polyfunkčným objektom na Ul. Ludvíka Svobodu súp. č. 4992 a súp. č. 2689 a pozdĺž oplotenia areálu MŠ Mládeže. Argumentovali tým, že parkovisko je plánované pred oknami tried a spální, čo spôsobí rušenie vyučovania a poobedňajšieho spánku detí. Ďalej poukazovali na to, že detí budú počas pobytu na detskom ihrisku vystavené výfukovým plynom z áut. Na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Poprad zaslalo podávateľke petície výzvu na odstránenie nedostatkov petície. Dňa 19.01.2016 boli jej nedostatky odstránené. Mesto Poprad v súvislosti s vybavovaním petície prekontrolovalo podpisové hárky priložené k petícii. Ich kontrolou bolo zistené, že petícia obsahovala 7 podpisových hárkov, na ktorých sa nachádzalo spolu 101 podpisov. Z tohto počtu neboli vzaté do úvahy 4 podpisy.

Pri vybavovaní petície sa prihliadalo aj na podnety občanov mesta, odporúčanie Komisie výstavby a majetku pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad a výsledky rokovaní. Na základe doterajších zistení bolo skonštatované, že nie je v záujme mesta situovať parkovisko do lokality, kde by svojim umiestnením mohlo spôsobiť zníženie kvality života občanov a rovnako aj detí navštevujúcich materskú školu. Nakoľko snahou mesta je predovšetkým utvárať zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, rovnako tak zabezpečiť pohodlie a kvalitu bývania svojich občanov, mesto ustúpilo od realizácie parkoviska vo vyššie uvedenom priestore a bude hľadať náhradné riešenia.  


 
 

Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane chcú spoluprácu v novej podobeVytlačiť
 

Po víkendovom stretnutí slovenského a poľského prezidenta v našich veľhorách, sa nedali zahanbiť ani predstavitelia miest Zakopané, Vysoké Tatry a Poprad. Témou pondelkového pracovného stretnutia v Poprade bolo zintenzívnenie vzájomnej spolupráce.

Primátor Zakopaného Leszek Dorula zdôraznil, že mestá na oboch stranách Tatier spája nielen toto horstvo, ale tiež folklór, tradície, zimné športy, v mnohom aj kuchyňa, ale v posledných rokoch sa do popredia dostáva i budovanie cyklotrás: „Trojstranná spolupráca je vítaná. Očakávame spoločné podujatia pre všetkých obyvateľov a budeme načúvať ich iniciatívam.“ Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš zašiel do minulosti, kedy sa v roku 2003 začali stavať základy spolupráce všetkých troch miest. Po rokoch ju však treba oživiť a prehodnotiť. Dodal: „Najreálnejšie vidím spoluprácu v oblasti infraštruktúry, mládeže, školstva, športu, kultúry, ktorú by sme vedeli realizovať v krátkom časovom horizonte s napojením na čerpanie eurofondov.“ Mesto V. Tatry spracovalo už 7 spoločných cezhraničných projektov miest V. Tatry a Zakopané, 5 bolo zrealizovaných a týkali sa predovšetkým cyklotrás. Tie plánujú, takisto, ako aj mesto Poprad, ďalej rozširovať. Dobrým príklad z minulosti je Tatranská lyžiarska liga, ktorá funguje doteraz. Mestá očakávajú, že k zdarným aktivitám sa môže zaradiť Podtatranský polmaratón, ktorý minulého roku zaznamenal pod Tatrami výborný ohlas. Jeho súčasťou by mala byť opäť aj súťaž O NAJŠPORTOVEJŠIU RODINU, v ktorej by mohli mať už tento rok zastúpenie všetky tri mestá. Samosprávy sa dohodli tiež na intenzívnejšej výmene informácií o kultúrnom a spoločenskom dianí ako dobrom základe pre budúcu vzájomnú účasť na najväčších akciách jednotlivých miest.

Iniciatívu novej podoby vzájomných vzťahov v súčasnosti vyvinulo hlavne mesto Poprad. Primátor Jozef Švagerko zhrnul, že do jedného mesiaca chcú zmapovať terajší stav spolupráce a za každé mesto určia 2 zástupcov do spoločnej komisie. „Vieme povedať, čo majú jednotlivé mestá naplánované v súčasnosti a kde sú spojnice, v ktorých by sme dokázali rozvíjať medzinárodnú spoluprácu.“ 


 
 
Položky 231-235 z 1158

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00ďalšie dni

Nedeľa 26.3.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Pondelok 27.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 29.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 30.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 31.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka