Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Program rozvoja mesta bude odrážať budúce potreby mesta i regiónuVytlačiť
 

Tvorba rozvojovej stratégie mesta je jedným z podstatných krokov samosprávy výrazne ovplyvňujúcich budúci rozvoj mesta a s ním spojenú kvalitu života obyvateľov. Mesto Poprad ako zodpovedná samospráva pristupuje k tomu kroku veľmi zodpovedne a i preto sa rozhodlo tvorbu Programu rozvoja mesta Poprad (PRO) zobrať do svojich vlastných rúk a v spolupráci s odborníkmi z viacerých oblastí pripravuje Program rozvoja mesta pre roky 2016-2022.

„Ak chceme rásť a byť významným centrom, tak potom musí PRO odrážať budúce potreby mesta a regiónu ako aj potreby jeho obyvateľov vo všetkých oblastiach života. Základným predpokladom je dobré formulovanie vízie na obdobie minimálne 25 – 30 rokov. S touto víziou sa musíme všetci stotožniť a musí vznikať v prostredí verejnej diskusie,“ uviedol viceprimátor Igor Wzoš. Program rozvoja mesta je kľúčovým rozvojovým dokumentom mesta, ktorý definuje rozvojovú stratégiu na najbližších 7 rokov s výhľadom do roku 2040. Slúži na definovanie vízie a stratégie rozvoja mesta, ako i na manažment k nemu potrebných zdrojov. “Odhodlanie mesta Poprad mať tvorbu PRO vo vlastných rukách je významným pozitívnym signálom, že mesto chce svoj rozvoj stavať na znalosti lokálnych potenciálov a miestnych špecifík a ich kapitalizáciou naštartovať rozvoj územia v udržateľnom režime. Jedným z takýchto potenciálov sú i samotní obyvatelia mesta Poprad, preto stratégia rozvoja mesta  musí v čo najväčšej miere  reflektovať na požiadavky obyvateľov. Z tohto dôvodu, jedným zo základných princípov tvorby PRO je  participácia verejnosti, či už vo forme účasti na verejných diskusiách a verejnom prerokovaní, alebo zapojenia sa do prieskumu,” uviedol Vladimír Ondrejička, odborný konzultant zo SPECTRA - Centra excelencie EÚ pri STU v Bratislave.

Program rozvoja mesta Poprad definuje základné priority, na ktorých mesto stavia svoj ďalší rozvoj a v spolupráci s verejnosťou, ako i ostatnými dotknutými skupinami definuje opatrenia a aktivity vedúce k naplneniu stanovených cieľov a priorít. Základnými princípmi, ktoré mesto Poprad pri tvorbe rozvojovej stratégie rešpektuje sú:

- participácia stakeholderov,

- využitie lokálnych potenciálov,

- partnerstvo,

- integrovaný prístup

- otvorená komunikácia.

Proces tvorby Programu rozvoja mesta Poprad je riadený a koordinovaný prostredníctvom pracovnej skupiny ako poradného orgánu primátora mesta, ktorá je zložená zo zástupcov mesta, mestského zastupiteľstva a odborníkov. Tento prístup k tvorbe rozvojového dokumentu mesta je inovatívny a prináša aj ďalšie novinky, ktoré sú v podmienkach slovenských samospráv ojedinelé. Ide predovšetkým o nasledujúce skutočnosti:

1.Tvorcom strategického rozvojového dokumentu je samotné mesto Poprad.

2. Partnerstvo s odbornou verejnosťou, ktorá je podporou mesta pri tvorbe dokumentu.

3. Prepojenie stratégie rozvoja mesta Poprad na ostatné strategické rozvojové dokumenty ako je územný plán a ďalšie - pre dosiahnutie synergie v rozvoji mesta.

4. Participácia ako základný princíp tvorby stratégie. Mesto Poprad rešpektuje významnú úlohu stakeholderov pri definovaný budúceho rozvoja mesta a to hlavne prostredníctvom verejných diskusií v jednotlivých mestských častiach, dotazníkového prieskumu ako aj verejným prerokovaním s verejnosťou.

5. Integrácia nových oblastí s významným vplyvom na kvalitu života obyvateľov mesta do rozvojovej stratégie mesta. Ide napríklad o oblasť ekosystémových služieb, adaptability územia na klimatickú zmenu a urbánnej bezpečnosti a pocitu bezpečia v území.

Program rozvoja mesta Poprad by mal byť schválený do konca roka 2015.


 
 

Poprad odmení darcov krviVytlačiť
 

Darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily a majú trvalý pobyt v Poprade, dostanú od samosprávy zaujímavé benefity. Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad rozhodli o tom, že darcovia krvi spĺňajúci vyššie uvedené podmienky si budú môcť vybrať medzi bezplatným parkovaním alebo bezplatnou návštevou kultúrnych podujatí. "Cieľom mesta je ponúknuť darcom krvi dôstojné a hodnotné benefity v rámci portfólia mesta -  buď parkovanie na parkoviskách bez rampového systému v správe SMK alebo bezplatnú návštevu 10 kultúrnych podujatí organizovaných mestom," uviedol prednosta Mestského úradu Róbert Bujalka.

Darcovia krvi, ktorí majú záujem o bezplatné parkovanie na parkoviskách bez rampového systému, môžu o vydanie parkovacej karty požiadať priamo v sídle Správy mestských komunikácií Poprad v zmysle schváleného VZN.

V prípade záujmu o návštevu kultúrnych podujatí organizovaných mestom sa darcovia musia zaregistrovať v Mestskej informačnej kancelárii Poprad.

V rokoch 1994–2015 bolo v Poprade evidovaných 29 držiteľov diamantovej Janského plakety a štyroch držiteľov Kňazovického medaily.

"Je to jeden z najlepších modelov oceňovania darcov krvi v rámci slovenských samospráv. Je nadštandardný a myslím si, že bude aj vzorom pre ďalšie mestá," povedal viceprimátor Igor Wzoš.

 


 
 

Informácie o meste dostanete na železničnej stanici aj na letiskuVytlačiť
 

 

Mesto Poprad zriadilo na železničnej stanici Poprad – Tatry sezónne informačné centrum. Pracovať začalo od 1.7.2015 a jeho úlohou je poskytovať informácie o meste a regióne prichádzajúcim turistom a cestujúcej verejnosti.

„Chceme návštevníkom nášho mesta už na železničnej stanici ponúknuť informácie o tom, čo všetok u nás môžu vidieť, o čo by sa mohli zaujímať, kam by mali smerovať ich cesty. Informačné centrum ponúka svoje služby počas letnej turistickej sezóny denne v čase od 8:00 do 16:00 hod s tým, že tie otváracie hodiny vieme v prípade potreby ešte prispôsobiť požiadavkám,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

V špičke počas letných mesiacov prejde železničnou stanicou denne 10 tisíc cestujúcich. Aj preto je o takéto informácie veľký záujem.

„Po takýchto informáciách je dopyt. Aj preto sme už pri výstavbe zákazníckeho centra prišli s myšlienkou takéhoto infocentra a som rád, že po desiatich rokoch sa nám v spolupráci s mestom táto vec podarila. Dúfam, že to bude v prospech našich zákazníkov. Očakávam, že najmä v špičkovej sezóne, teda v auguste, keď tu býva najviac zákazníkov, nám informačné centrum odľahčí našich pracovníkov, " uviedol Anton Šmotek, vedúci Centra predaja Poprad - Tatry Železničnej spoločnosti Slovensko.

Informácie o meste a regióne budú cestujúcej verejnosti poskytovať štyria jazykovo vybavení brigádnici z radov vysokoškolských študentov, ktorí boli zaškolení Cechom sprievodcov Tatry- Spiš. Brigádnici sa budú striedať v infocentre na železničnej stanici a takisto aj na letisku Poprad- Tatry počas príletov pravidelnej linky z Londýna. Oba informačné body zriadilo mesto od 1.7.2015. 


 
 

Najšportovejšou školou v Poprade ZŠ DostojevskéhoVytlačiť
 

Finálovými turnajmi Žiackej ligy mesta Poprad v minifutbale najmladších a v malom futbale mladších žiakov v polovici júna vyvrcholil seriál školských športových súťaží v meste Poprad. Počas celého šk. roka 2014/2015 sa konalo 34 školských športových súťaží a výsledky 29-tich z nich sa započítavali do súťaže o najšportovejšiu školu mesta. Tretíkrát po sebe s náskokom 52,5 bodu zvíťazila ZŠ s MŠ Dostojevského a podľa pravidiel súťaže  takto ako prvá škola v histórii súťaže získala putovný pohár natrvalo. "Rozhodujúcimi činiteľmi, ktoré ovplyvňujú výsledok v súťaži o najšportovejšiu školu sú počet žiakov na škole, počet talentovaných žiakov na šport, ale najmä kvalita a snaha učiteľov telesnej výchovy a podmienky pre telesnú výchovu a šport na škole. Z tohoto pohľadu bola ZŠ Dostojevského favoritom od začiatku šk. roku a zvíťazila zaslúžene. Mňa však teší, že aj malé školy a školy bez športových areálov sa zapájajú do súťaže o najšportovejšiu školu s veľkou bojovnosťou a zápalom a sú pre favoritov dôstojnými súpermi," uviedol Jozef Pavlík z oddelenia školstva,mládeže a športu MsÚ v Poprade. Poradie na ďalších miestach je veľmi tesné. Druhá v poradí ZŠ s MŠ Spišská Sobota získala len o pol bodu viac ako tretia ZŠ Komenského a piatu ZŠ Francisciho delili od štvrtej ZŠ Jarná len dva body. Poháre  a vecné ceny odovzdajú najlepším školám zástupcovia vedenia mesta 2. septembra pri príležitosti otvorenia nového šk. roka.


 
 

Materské školy si cez prázdniny deti podeliaVytlačiť
 

Počas letných prázdnin bude činnosť v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad zabezpečená nasledovne.

V mesiaci júl 2015 požiadali o umiestnenie rodičia 443 detí. Otvorené budú tieto MŠ:

1. MŠ, Podtatranská ulica 136/4

2. MŠ, Jarná ulica 3293/16

3. MŠ, Ulica mládeže 2349/5

4. MŠ, Ulica mládeže 2614/11

5. MŠ, Lidická ulica 3490/70.

 

V mesiaci august 2015 požiadali o umiestnenie rodičia 379 detí. Otvorené budú tieto MŠ:

1. MŠ, Dostojevského ulica 2267/27

2. MŠ, Ulica J. Tranovského 3497/7

3. MŠ, Vagonárska ulica 5121

4. MŠ, Záborského ulica 3248/13

5. MŠ, Letná ulica 3453/34.

 


 
 
Položky 231-235 z 1053

Podporili by ste svojim podpisom petíciu proti hazardu a hazardným hrám v našom meste?
 
 
60

 
 
 
13

 
 
 
4

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 24.10.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 25.10.
Benu - Tesco
Teplická cesta 4359/3,
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 26.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Štvrtok 27.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 28.10.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 29.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Nedeľa 30.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 31.10.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka