Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Mesto schválilo zámer ďalšieho rozvoja športového areáluVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom mimoriadne zvolanom zasadnutí dňa 25.marca 2015 odsúhlasili zámer mesta vstúpiť do spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom a Aquaparkom Poprad, s. r. o., ktorého výsledkom bude zmluva o ďalšom rozvoji a výstavbe športového areálu.

Na základe návrhu zmluvy by sa SFZ mal zaviazať k výstavbe tréningového ihriska a krytého celoročne vyhrievaného tréningového ihriska; AQUAPARK by mal vypracovať všetku projektovú dokumentáciu k plánovaným stavbám (pre všetky zmluvné strany) a sám zrealizovať výstavbu fitness centra, energocentra na vykurovanie trávnikov a objektov v areáli NTC, ktoré budú súčasťou krytej tréningovej haly, Wembley way pubu a zabezpečiť asanáciu prevádzky „Kopačka“. Mesto Poprad by malo zabezpečiť výstavbu „Kardio parku“ pre obyvateľov mesta a parkovacích plôch vedľa NTC.

„Máme za to, že ak sa takéto centrum vybuduje, bude to prospešné pre všetkých. Spoločnosť Aquapark to celé bude stáť približne 3,6 mil. eur, SFZ by to malo stáť min. 7,5 až 8 mil. eur a od mesta Poprad chceme len dve veci. Aby nám pridelilo pozemky, na ktorých môžeme naše investície realizovať, aby sa postaralo o kardiopark a spolupodieľalo sa na parkovacích miestach,“ informoval o plánoch riaditeľ Aquacity Poprad Richard Pichonský.

„Ako poslanec hovorím, že zámer je vynikajúci, mestu pomôže a budem zaň hlasovať, ale predložená zmluva je zlá a pre mesto krajne nevýhodná,“ uviedol poslanec Vladimír Lajčák. Podľa jeho slov existujú 4 okruhy problémov, ktoré je pri zmluve potrebné doriešiť – jej nevýhodnosť z pohľadu mesta, ktoré príde podľa nej o pozemky pod ihriskom a o tenisové kurty, vzťah medzi domácim FK Poprad a NTC, štvrtým problémom je podľa poslanca zákonný rámec možných zámen. „Mám pocit, že vzťah medzi NTC a FK sme si doriešili. Navštívil ma primátor mesta s prezidentom klubu a dohodli sme sa na podmienkach, za ktorých bude môcť FK fungovať v areáli počas tréningov. Chceme garantovať čo najlepšie vzťahy s mestom,“ uviedol počas prezentácie projektu prezident SFZ Ján Kováčik.

Poslanci samotný zámer dobudovania športového areálu privítali. „Tento projekt nám môžu závidieť široko ďaleko. Bolo by smutné, keby sme pohoreli na detailoch, ktoré sú v zmluve nejasné,“ uviedol v rozprave Ondrej Kavka. „Vítam tento zámer, pretože je logickým pokračovaním prvej etapy. Začala sa druhá etapa, ktorá ešte nie je úplne dokončená. Bol som vždy za to, že tento areál má zmysel vtedy, ak poskytne dostatočné tréningové zázemie. Proces je dlhodobý a je potrebné ho rozširovať,“ povedal poslanec Milan Baran. Čas do najbližšieho zastupiteľstva využijú všetky strany na to, aby pripravili taký návrh, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným. „Bude čas na to, aby sme niektoré veci doladili. Sám nepodpíšem vec, ktorá by bola proti mestu. Chceme to pripraviť čo najlepšie, aby sme sa už na aprílovom zastupiteľstve dokázali baviť o konkrétnych veciach,“ uzavrel diskusiu primátor mesta Jozef Švagerko.

 


 
 

Letecká linka Poprad - Londýn od 29.3. so zmenami Vytlačiť
 

Od nedele 29.3.2015 mení letecký dopravca zabezpečujúci spojenie POPRAD – LONDÝN/Luton letový poriadok. Lietadlá do Londýna budú z Popradu odlietať vždy v pondelok, v stredu, v piatok a v nedeľu o 11:10h. Prílety z Londýna budú v tých istých dňoch o 10:40h.

Viac informácií hľadajte na www.airport-poprad.sk

Z dôvodu zmeny letového poriadku zabezpečí MHD od 01.04.2015 prepravu cestujúcich na Letisko Poprad – Tatry v nových časoch. Spoje linky č.1 budú premávať v  dňoch PON, STR, PIA a NED s odchodom z autobusovej stanice v Poprade o 9:25 hod, z letiska budú prepravu na autobusovú stanicu zabezpečovať linky č.1 a 2 s odchodom o 11:11 hod.

 

Dovoz cestujúcich na Letisko Poprad - Tatry:

Linka č.1 spoj č. 45 - odchod z AS - 9:25 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 9:35 hod.

- príchod na AS - 9:45 hod.

Premávať na letisko bude v dňoch pondelok, streda, piatok a nedeľa.

 

Odvoz cestujúcich z Letiska Poprad – Tatry:

Linka č. 1 spoj č. 43 - odchod z AS - 11:01 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 11:11 hod.

- príchod na AS - 11:21 hod.

Linka č. 1 spoj č. 43 bude premávať na letisko v nedeľu.

 

Linka č. 2 spoj č. 28 - odchod z AS - 11:01 hod.

- odchod z Letiska Poprad - Tatry 11:11 hod.

- príchod na AS - 11:21 hod.

Linka č. 2 spoj č. 28 bude premávať v dňoch pondelok, streda, a piatok.  

 


 
 

Pokladnica MsÚ v zmodernizovaných priestorochVytlačiť
 

 Mesto Poprad sprístupnilo zmodernizované a rozšírené pracovisko pokladnice MsÚ v Poprade v budove na Nábreží Jána Pavla II. . Pokladnica, ktorá umožňuje platbu v hotovosti aj bezhotovostne - prostredníctvom POS terminálov - sídli na prízemí bloku A, v kancelárii č.d. 007. Príprava nových priestorov trvala tri týždne. Sťahovanie sa uskutočnilo počas víkendu tak, aby nebolo potrebné prevádzku pokladnice prerušiť. Takmer všetky stavebné práce a úpravy zrealizovala samospráva vo vlastnej réžii, vstavaný nábytok bol zabezpečený dodávateľsky na základe prieskumu trhu. Pokladnica má k dispozícii spolu 4 pracoviská. Na troch z nich je možné platiť hotovosťou i bezhotovostne, jedno pracovisko je určené len na hotovostné platby. „Zámerom modernizácie bolo zvýšiť rýchlosť vybavovania stránok a zabezpečiť zodpovedajúci komfort pre klientov predovšetkým v období zvýšeného náporu na toto pracovisko – teda v čase úhrad daní a poplatkov vyrúbených mestom,“ informoval vedúci organizačného odboru MsÚ v Poprade Emil Kostelničák. S rovnakým cieľom bude jeden bezhotovostný terminál na úhradu daní a poplatkov inštalovaný aj na pracovisko Kancelárie prvého kontaktu MsÚ nachádzajúce sa vo vestibule.

V najbližších dňoch bude samospráva distribuovať rozhodnutia na zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Občania, ktorí sa rozhodnú pre platbu v pokladnici MsÚ, by v záujme rýchleho vybavenia mali predložiť doručené rozhodnutie s vyznačeným čiarovým kódom, ktorý umožňuje rýchle a presné spracovanie platieb.

  

 

Pokladnica Mestského úradu v Poprade je otvorená v pracovných dňoch nasledovne:

- pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.,

- streda v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.,

- piatok v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod..


 
 

Dohodli sa na mediácii!Vytlačiť
 

Dlhotrvajúci spor medzi obyvateľmi časti mesta Veľká, ktorí poukazujú na negatívne vplyvy na životné prostredie zo strany prevádzky spoločnosti Schüle Slovakia, s. r. o., sa bude z iniciatívy samosprávy riešiť mediáciou. Dohodli sa na tom predstavitelia oboch sporiacich sa strán na svojom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 10.4.2015 na pôde MsÚ v Poprade. „Uzavreli sme dohodu o mediácii a na najbližších 5 stretnutiach budeme hľadať spoločné riešenie, ako náš spor riešiť, ako nájsť vzájomne riešenia a ako si pomôcť,“ uviedol Vladimír Omasta,“ jeden z konateľov spoločnosti Schüle Slovakia s.r.o. . „Som rád, že sme uzavreli dohodu o mediácii a dúfam, že to bude prínosom do budúcnosti,“ povedal po podpise mediačnej dohody Ján Vaľko z OZ Popradčania pre zdravé životné prostredie. „Nasledovať bude prvé mediačné stretnutie, na ktorom si obe sporové strany predložia svoje požiadavky a budú diskutovať o tých veciach, na ktorých by sa mohli zhodnúť. Bude to formou brainstormingu a pomocou burzy nápadov sa vytvoria rôzne návrhy, z ktorých sa vyselektujú tie, na ktorých sa zhodnú obe strany. Potom sa postupne na jednotlivých stretnutiach rozoberie problematika hluku, problematika ovzdušia a ďalšie veci, ktoré trápia OZ alebo spoločnosť Schüle Slovakia. Na záver dôjde k podpísanáiu dohody,“ informovala mediátorka Dagmar Tragalová. Dohodu o mediácii privítal aj primátor Popradu Jozef Švagerko. „Pred voľbami som sľúbil, že sa budeme snažiť tento problém riešiť a toto je cesta, ktorú sme si zvolili. Je dôležité stretnúť sa za okrúhlym stolom a hľadať riešenie pre túto lokalitu. Dúfam, že tento problém sa bude riešiť rozumne, s chladnou hlavou a bez emócií,“ uviedol na prvom spoločnom stretnutí oboch strán primátor Popradu.

 

pozri aj  Samospráva chce pomôcť riešiť spor mediáciou


 
 

Do popradských materských škôl zapísali rodičia 549 detíVytlačiť
 

V termíne od 15.februára do 15.marca 2015 sa uskutočnil zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. „Rodičia zapísali spolu 549 detí. Keďže niektorí rodičia z obavy o miesto zapísali deti hneď do niekoľkých škôlok naraz /rekord predstavuje zapísanie jedného dieťaťa do piatich škôlok/, skutočný počet zapísaných detí je 497,“ uviedla Edita Pilárová, vedúca oddelenia školstva MsÚ v Poprade. Na konci aktuálneho školského roka odíde z materských škôl 466 predškolákov, predpokladá sa zároveň približne 61 žiadostí o odklad nástupu do základnej školy. „Vzhľadom na silný populačný ročník a počet odkladov tak budú do našich škôlok prednostne prijímané deti z Popradu narodené do konca decembra 2012. Reálny stav však ukáže až september 2015 podľa počtu detí, ktoré do škôlok skutočne nastúpia,“ doplnila Pilárová. Rozhodnutia o prijatí detí do MŠ môžu rodičia očakávať do 30.apríla. Deti, ktoré do 31.12. nedovŕšia tretí rok, budú prijaté do MŠ len v prípade voľných kapacít. Keďže v kalendárnom roku 2012 sa narodilo 505 detí, ročník bol v porovnaní s inými rokmi populačne silný. Pre porovnanie rok predtým sa narodilo 466 detí. Populačne najslabším ročníkom za 15 ročné sledované obdobie je rok 2014, kedy sa narodilo len 416 detí. 


 
 
Položky 231-235 z 1006

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 25.7.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 28.7.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.7.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.7.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.7.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 1.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka