Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Poprad sa zapojí do HODINY ZEMEVytlačiť
 

Mesto Poprad sa aj v tomto roku zapojí do projektu HODINA ZEME. V sobotu 28.marca 2014 tak v čase medzi 20.30 a 21.30 hod vypne verejné osvetlenie na hneď niekoľkých miestach. „Pôjde o mimoúrovňovú križovatku štátnej cesty I/18 s Teplickou ulicou, zhasneme tiež nasvietenie kostolov a kultúrnych pamiatok v centre mesta, v Spišskej Sobote a v Strážach. Na Námestí sv. Egídia v tomto čase navyše znížime svietivosť verejného osvetlenia približne o dve tretiny,“ uviedol Emil Kostelničák z MsÚ v Poprade.

HODINA ZEME je symbolickým gestom, ktorým mesto Poprad rovnako ako ďalšie mestá, obce, domácnosti a firmy na celom svete dávajú najavo, že im záleží na trvalo udržateľnom živote na našej planéte. Ide zároveň o originálnu formu, ako upozorniť na klimatické zmeny a svetelné znečistenie na našej planéte. 


 
 

Deň narcisov Vytlačiť
 

Vážení Popradčania,

v piatok 27.3.2015 sa môžete zapojiť do verejno – prospešnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov, ktorá sa koná už po 19–ty krát. Každý, kto si pripne v tento deň žltý narcis na svoj odev, vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôžete sústrediť finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Ďalšie podrobnosti o tejto verejno – prospešnej zbierke nájdete na stránke www.dennarcisov.sk 


 
 

1.apríl - zahrajte si hru PAC -MAN v uliciach PopraduVytlačiť
 

Zahrajte si v uliciach Popradu legendárnu hru PAC – MAN. Spoločnosť Google ju sprístupnila v Googlemaps 1.apríla a vy tak máte jedinečnú možnosť zažiť ulice mesta aj z iného pohľadu. Veľa zábavy!

 

https://www.google.sk/maps/@49.0623934,20.2941864,15z?hl=sk

 

zdroj: maps.google.com  


 
 

Strážske námestie bezpečnejšie pre chodcovVytlačiť
 

Strážske námestie je pre chodcov bezpečnejšie. Prispelo k tomu dobudovanie chodníka s priechodom pre chodcov a jeho nasvietením, vybudovanie deliaceho pásu pri autobusovej zastávke, premiestnenie prístrešku zastávky MHD a realizácia samotnej nástupnej plochy, úprava schodiska a vjazdu pri požiarnej zbrojnici zámkovou dlažbou. Samospráva investovala do týchto prác 49 tisíc eur. „Prioritou tejto investície bolo zvýšenie bezpečnosti. Sme radi, že sme dodržali to, čo sme Strážanom sľúbili. Vyšli sme v ústrety aj mamičkám, ktoré požiadali o doplnenie o rampu pre kočiare, ktorá je tak už súčasťou novovybudovaných schodov,“ informoval primátor Popradu Anton Danko. „Na Strážskom námestí sme zároveň dobudovali aj 6 parkovacích miest zo zámkovej dlažby, ktoré by mali poslúžiť najmä návštevníkom radnice a kostola. V tomto prípade predstavovala investícia sumu 12,5 tisíc eur,“ uviedla Kristína Horáková z odboru výstavby MsÚ v Poprade.

 


 
 

Mesto Poprad opäť zverejnilo zoznam daňových dlžníkov Vytlačiť
 

Mesto Poprad zverejnilo na svojom webovom sídle opäť zoznam daňových dlžníkov podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Mesto ako správca dane zverejnilo daňových dlžníkov, u ktorých eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a nedoplatky na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31.12.2014. V zozname daňových dlžníkov sú uvedené fyzické osoby, vrátane fyzických osôb - podnikateľov u ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnické osoby, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur.

„V zozname dlžníkov bolo celkovo zverejnených 1 151 fyzických a právnických osôb, u ktorých sú evidované nedoplatky v celkovej výške 556.723,93 eur. Na celkovej výške zverejnených nedoplatkov sa fyzické osoby podieľajú čiastkou 504.338,81 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 36.243,44 eur, právnické osoby sa podieľajú sumou 52.385,12 eur, čo predstavuje oproti roku 2013 pokles o 35.362,38 eur,“ uviedla Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v Poprade.

Zverejnených daňových dlžníkov správca dane eviduje predovšetkým na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to vo výške 429.312,73 eur, čo predstavuje 77,11% z celkovej sumy zverejnených nedoplatkov. Nedoplatky vo výške 100.955,40 eur sa týkajú daňových dlžníkov, ktorí sú evidovaní na meste Poprad, bez presnej adresy trvalého bydliska a ktorým správca dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je povinný poplatok každoročne vyrubovať, aj keď rozhodnutie nie je možné doručiť a poplatok ostáva každoročne nezaplatený.

Nárast zverejnených nedoplatkov na miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2013 predstavuje čiastku 22.339,51 eur. Mesto Poprad vynaložilo v roku 2014 celkovo výdavky na vývoz komunálneho odpadu vo výške 1.700.279,06 eur, pričom výber poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014 predstavoval čiastku 1.496.117,20 eur. Rozdiel vo výške 204.161,86 eur uhrádzalo mesto z iných vlastných zdrojov, teda neprenáša na svojich obyvateľov všetky náklady na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi aj napriek skutočnosti, že mu to zákon umožňuje.

Zverejnené nedoplatky na dani z nehnuteľností u právnických osôb a fyzických osôb sú celkovo vo výške 97.506,74 eur, čo predstavuje 17,51% podiel z celkovej sumy zverejnených nedoplatkov. Jedná sa najmä o staršie nedoplatky, ktoré sú vo veľkej miere vymáhané v exekučnom konaní.

Ďalej sú to nedoplatky na dani za psa vo výške 12.730,77 eur, na dani za ubytovanie vo výške 5.861,28 eur a nedoplatky na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 7.273,88 eur.

V porovnaní so zverejneným zoznamom daňových dlžníkov za predchádzajúci rok dochádza k zvýšeniu ich počtu celkovo o 67 osôb, pričom nárast bol zaznamenaný len u fyzických osôb.


 
 
Položky 236-240 z 1006

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Sobota 23.7.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 24.7.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.7.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 28.7.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.7.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.7.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka