Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Letný režim parkovania na vybraných parkoviskách v centre PopraduVytlačiť
 

Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade pristupuje pred letnou turistickou sezónou k zmene režimu na vybraných spoplatnených parkoviskách. Deje sa tak v zmysle schváleného VZN.

„V čase od 16.júna do 15.septembra tak budú tri parkoviská v blízkosti námestia s bezobslužným parkovacím systémom (Námestie sv. Egídia, J.Curie - OTP Bank, D.Tatarku) spoplatnené v skrátenom režime. V dňoch pondelok – štvrtok budú spoplatnené v čase 8:00 – 14:00 (pôvodne do 16:00), v piatok bude parkovanie na týchto parkoviskách bezplatné po celý deň(pôvodne spoplatnené 8:00 – 16:00),“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian.

Centrum Popradu je v čase letnej turistickej sezóny dejiskom mnohých kultúrno – spoločenských podujatí a úprava parkovacieho režimu je ústretovým krokom k domácim i zahraničným návštevníkom.

Na ostatných parkoviskách bude parkovanie v pôvodnom režime. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke www.smkpp.sk. Parkovanie v meste Poprad je spoplatnené podľa jednotlivých zón. Parkoviská, ktorých sa týka zmena, sú priamo v centre mesta resp. v jeho blízkosti a patria do 1.zóny spoplatnenej sumou 0,20 €/15 minút.


 
 

Bez nehody do školy, bez nehody domov!Vytlačiť
 

Mesto Poprad získalo dotáciu vo výške 5 308 € od Ministerstva školstva, mládeže a športu SR za projekt Bez nehody do školy, bez nehody domov! Dotácia je určená na zabezpečenie praktického výcviku žiakov základných škôl z Popradu a z okolia na detskom dopravnom ihrisku.

Výchova a vzdelávanie detí v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a praktický výcvik žiakov základných škôl na detskom dopravnom ihrisku je dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania na základných školách, predovšetkým na 1. stupni. „Na detskom dopravnom ihrisku na Komenského ulici v Poprade sa praktický výcvik žiakov 1. - 4. ročníka realizuje od jesene 2007 a aj v tomto roku ho umožní skvalitniť získaná dotácia.

Mesto využije dotáciu na nákup nových bicyklov, na nákup náhradných dielov a súčiastok pre bicykle a kolobežky. Tie využíva každoročne počas výcviku od marca do novembra do tri tisíc žiakov. Aj z toho dôvodu potrebujú všetky bicykle pravidelný servis a výmeny opotrebovaných či poškodených častí,“ uviedla Edita Pilárová z odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.

Všetky bicykle potrebujú pravidelný servis, mnohé z nich opravu či výmenu poškodených častí, napr. pedálov, stojanov, bŕzd, plášťov atď. V odbornej učebni dopravnej výchovy budú v prípade nepriaznivého počasia žiaci naďalej využívať aktualizovaný program PRÉMIUM, rôzne didaktické hry s dopravnou tematikou či rozprávky o dopravných značkách.

Detské dopravné ihrisko „neoddychuje“ ani v odpoludňajších hodinách. Vtedy ho využívajú žiaci zo školských klubov detí a každoročne toto ihrisko privíta i deti z materských škôl v rámci projektu Na ceste si pozor daj!


 
 

Mesto je vo veľmi dobrej finančnej kondíciiVytlačiť
 

Mesto Poprad hospodárilo za minulý rok veľmi dobre. Potvrdzuje to záverečný účet mesta, ktorý poslanci schválili minulý týždeň na rokovaní mestského zastupiteľstva. Vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka mesta Poprad Zita Kozlerová konštatovala, že mesto vykazuje k 31. decembru 2015 veľmi dobrú finančnú kondíciu.

„Vysoký prebytok bežného rozpočtu dosiahol vyše 4 milióny eur, schodok kapitálového rozpočtu vo výške takmer 2,5 mil. eur bol nižší ako bol predpokladaný, čiže celkové rozpočtové hospodárenie mesta bolo ukončené prebytkom vo výške viac ako 1,6 mil. eur, po zákonných úpravách skončilo hospodárenie mesta s prebytkom vo výške 1 413 tis. eur. Je to veľmi dobrý výsledok. Horšie je však, že mesto naplnilo rozvojové programy a investičné zámery len na necelých 67 percent. Možno konštatovať, že investičné zámery mesta pre rok 2015 boli príliš ambiciózne a mestu sa ich nepodarilo v plnom rozsahu naplniť,“ uviedla hlavná kontrolórka.

Primátor Popradu Jozef Švagerko chce ambicióznosť pretaviť do realizácie. Povedal: „Chcem, aby bol rozpočet ambiciózny, aby naše plány boli ambiciózne, ale zároveň čo najbližšie k realite. Čo sa týka kapitálových výdavkov, naplánovali sme si na tento rok vyše 4,2 mil. eur a sú pred nami veľké výzvy. Chceme ich investovať do mnohých investičných aktivít, do škôl, riešenia dopravy, rekonštrukcie verejného osvetlenia, kultúry, športu... Máme dobre nastavené hospodárenie, som presvedčený, že peniaze dokážeme efektívne a hospodárne využiť.“

Poslanci sa pozastavili aj nad značnou výškou nedoplatkov za takmer 900 tis. eur, na čom sa podieľajú nedoplatky za daň z nehnuteľnosti a daň za komunálny odpad. Neplatiči sú zo sociálne slabších vrstiev alebo ľudia bez domova, od ktorých sú pohľadávky ťažko vymožiteľné. Nejde len o problém Popradu, preto bude primátor J. Švagerko iniciovať prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska legislatívne zmeny, ktoré by narastaniu takýchto nedoplatkov zamedzili.

Vedúci ekonomického odboru Marián Matta zhodnotil: „Mestské zastupiteľstvo Záverečný účet mesta Poprad za rok 2015 schválilo. Celkové príjmy za minulý rok dosiahli viac ako 33,865 mil. eur, celkové výdavky 32,583 eur. Upravený výsledok hospodárenia bol v sume 1,413 mil. eur. Do rezervného fondu mesta prechádza suma takmer 905 tisíc eur a do mestského fondu rozvoja bývania takmer 144 tisíc eur.“ 


 
 

Popradskí študenti poslali odkaz do roku 2046Vytlačiť
 

  

Mesto Poprad uzavrelo v spolupráci so študentmi šiestich popradských stredných škôl projekt MOJE MESTO POPRAD. Jeho cieľom bolo spracovať vízie stredoškolákov o tom, ako by mal vyzerať Poprad o 30 rokov. Spracované boli jednotlivé oblasti ako doprava, priemysel, cestovný ruch, kultúra, zdravotníctvo a šport. Na projekt participovali študenti týchto popradských škôl:

Gymnázium Kukučínova,

Gymnázium Pavla Ušáka Olivu,

Stredná priemyselná škola,

Stredná odborná škola technická,

Stredná zdravotnícka škola,

Obchodná akadémia Poprad.

Mesto Poprad pripravilo toto podujatie pri príležitosti 70.výročia spojenia Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou do jedného mestského celku s názvom Poprad. Študenti pri svojich prácach komunikovali nielen so svojimi pedagógmi, ale využili aj príležitosť a medzi respondentmi sa objavili napríklad manažéri najväčších popradských podnikov. Vo víziách študentov sa objavili nové zdravotnícke zariadenia, cesty z recyklovaných materiálov, cesty vedúce popod mesto, parkovacie domy s ihriskami na strechách, archeopark či vedecko - zábavno-vzdelávacie centrum pre deti.

Práce boli vo štvrtok 23.6.2016 uzavreté a zapečatené do tubusu, ktorý bude uložený v Štátnom archíve v Spišskej Sobote. „Je na našich nasledovníkoch, ktorí to o 30 rokov otvoria, aby posúdili, do akej miery sa vízie mladých ľudí z roku 2016 o rozvoji nášho mesta dokázali naplniť. A možno tubus otvoria práve autori týchto prác, ktorí tak budú mať možnosť zabaviť sa svojim dnešným pohľadom alebo vážne zhodnotiť, v čom všetkom mali správny odhad,“ povedal primátor Popradu Jozef Švagerko.

Iniciátorom celého projektu bol publicista Mikuláš Argalács, ktorý od neho v priebehu trvania odstúpil.

Súčasťou projektu bol aj elektronický prieskum na vzorke 72 študentov, v ktorom sa zisťovali ich životné priority, ambície a plány do budúcnosti. Podľa výsledkov prieskumu chce polovica respondentov určite ostať žiť v Poprade aj naďalej, druhá polovica plánuje vycestovať do zahraničia. Ako najčastejší dôvod vycestovania bolo spomínané pracovné uplatnenie. Práve viac zaujímavých pracovných ponúk, lepšie športové a kultúrne vyžitie a podmienky na bývanie boli uvádzané ako najdôležitejšie dôvody, kvôli ktorým by mladí ľudia naopak boli ochotní v Poprade ostať žiť aj naďalej. Študentom v Poprade podľa prieskumu chýbajú pekné rodinné bytovky s veľkými bytmi, veľký mestský park a tiež zábavný park pre rodiny s deťmi.

Riešiteľské tímy:

Gymnázium Kukučínova:Martin Minarovič, Ondrej Jabrocký, Filip Vitkovský, Samuel Šarišský, Oliver Uhlár, Adam Alexaj, Matej Maličký.

Gymnázium Pavla Ušáka Olivu:Anabela Bujalková,Kristína Maličká, Lucia Reľovská, Nikola Šebestová.

Stredná priemyselná škola:Bronislava Cirjáková, Jozef Krupka, Peter Tomečko, Patrik Korsch, Patrik Havrilla, Marko Gonda.

Stredná odborná škola technická:František Saloušek, David Kučma, Milan Samiec, Paľo Uhlár, Samuel Korenko, Leo Línek.

Stredná zdravotnícka škola:Karolína Romaňáková, Dominika Adámková, Kristína Gerčáková, Júlia Kocunová, Terézia Kocunová, Nikola Nemergutová.

Obchodná akadémia Poprad: Terézia Mikurdová a kol.


 
 

Nominujte tých, ktorí si zaslúžia ocenenie! Vytlačiť
 

Nominačná uzávierka sa blíži. OBYVATELIA mesta Poprad a poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad môžu ešte do konca júna predkladať návrhy na udelenie Ceny mesta Poprad a udelenie čestného občianstva. Tieto návrhy je potrebné doručiť do kancelárie kontaktu s občanmi mestského úradu. „Chcel by som vyzvať Popradčanov, aby sa zapojili do nominovania výnimočných osobností nášho mesta. Aby sme spoločnými silami dokázali oceniť tých, ktorí si to zaslúžia za všetko, čo pre naše mesto a jeho obyvateľov robili a robia,“

Čestné občianstvo mesta Poprad možno udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cenu mesta Poprad možno udeliť za:
a)vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b)za činnosť osôb, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju mesta, jeho propagácii doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane l‘udských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Okrem týchto ocenení sa udeľuje aj Cena primátora mesta Poprad. Primátor ju udeľuje občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Uvedené ocenenia sa udeľujú spravidla každé dva roky na slávnostnom zasadnutí MsZ mesta Poprad.

Viac detailov o jednotlivých oceneniach nájdete v Štatúte mesta Poprad.


 
 
Položky 236-240 z 1232

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 15.12.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 16.12.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Nedeľa 17.12.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Pondelok 18.12.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad
Utorok 19.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.12.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.12. - 22.12.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka