Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Od 28.októbra obmedzenie parkovania dodávok a nákladných áut na sídliskách JUH I-VIVytlačiť
 

V piatok 28. októbra 2016 vstúpia do platnosti dopravné obmedzenia týkajúce sa parkovania dodávkových a nákladných automobilov na sídliskách JUH I-VI v Poprade. Samospráva sa k tomuto kroku odhodlala predovšetkým na základe požiadaviek záchranných zložiek na zlepšenie prístupnosti a prejazdnosti týchto sídlisk pri záchranných akciách ako aj pribúdajúcich sťažností obyvateľov poukazujúcich na fakt, že niektoré parkoviská v obytných zónach sa vo večerných hodinách menia na parkoviská firemných dodávkových automobilov. „Po opakovanom monitoringu bolo zistené, že na uvedených sídliskách parkuje každý večer 250 – 300 dodávkových a nákladných automobilov. Vďaka svojim parametrom, ktoré neraz presahujú rozmery štandardizovaných parkovacích miest, tak zaberajú viac ako jedno parkovacie miesto, čo v konečnom súčte predstavuje výrazný úbytok parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá,“ uviedol náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula.

Z tohto dôvodu sa samospráva rozhodla pre obmedzenie parkovania nákladných áut a dodávok na sídliskách JUH I – VI. Obmedzenie bude platiť od 28. októbra a v praxi bude znamenať ZÁKAZ STÁTIA pre vozidlá s dĺžkou nad 5,0 m v čase od 16:00 do 6:00. Toto obmedzenie sa nebude vzťahovať na vozidlá kategórie M.

Dopravné obmedzenia budú vytýčené dopravnými značkami osadenými na mestských a štátnych komunikáciách na vjazdoch do sídlisk. Dopravné značenie bolo schválené všetkými príslušnými orgánmi. Samospráva zároveň monitoruje situáciu aj v ostatných obytných zónach mesta, do ktorých by sa toto obmedzenie v prípade osvedčenia malo rovnako rozšíriť.

„Musíme si uvedomiť, že každoročne pribudnú v Poprade stovky nových áut. Situácia najmä na sídliskách, ktoré boli projektované v úplne iných časoch a najmä s inými požiadavkami na statickú dopravu, sa tak stáva stále zložitejšou a musíme ju riešiť, pretože v prípade komplikácií pri prejazdnosti záchranných zložiek na týchto sídliskách môže ísť doslova o život,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

„Budovanie parkovacích miest na úkor zelene nie je riešením. Tým je budovanie parkovacích domov. Mesto Poprad navyše disponuje víťazným projektom parkovacieho domu z vlastnej verejnej architektonickej súťaže, ktorý by mal byť základom pre rozšírenie tohto druhu infraštruktúry v našom meste,“ doplnil Ľuboslav Mlynarčík, vedúci odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade.

V súvislosti s pripravovanými dopravnými obmedzeniami pripravuje mesto Poprad informačnú kampaň prostredníctvom printových i elektronických médií a sociálnych sietí orientovanú na všetkých obyvateľov sídlisk JUH I -VI. „Mestská polícia bude v súvislosti so zmenou dopravného značenia na začiatku zhovievavá a bude upozorňovať vodičov na uskutočnené zmeny a vyžadovať ich dôsledné plnenie vodičmi motorových vozidiel, ktorých sa zmena dopravného značenia týka. „Veríme, že majitelia budú dodržiavať platné dopravné značenie a nebudeme musieť pristúpiť k ukladaniu blokových pokút. Tým, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie, môže byť príslušníkmi mestskej polície uložená bloková pokuta do výšky 50,-Eur,“informoval náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula.

 


 
 

Odzvonia hazardu v Poprade?!Vytlačiť
 

Poprad sa chce zaradiť medzi mestá, ktoré mienia riešiť problém s hazardnými hrami. „Teší ma, že sa chce hazard riešiť celoslovensky, lebo jeho rušenie v jednotlivých mestách je skôr dielčím riešením. Ak by sa zakázal v jednom meste, pôjdu hráči do druhého. Chcem byť iniciátorom toho, aby sa začalo hovoriť o hazarde i v Poprade. Viem, aký je príjem z hazardných hier v meste, ale nechceme stavať na tragédii ľudí. Verím, že dokážeme zabezpečiť fungovanie mesta bez toho, aby sa tu hazard prevádzkoval,“ zdôraznil primátor Jozef Švagerko a dodal, že mesto malo vlani príjem z hazardných hier 486 tisíc eur. Primátor má však zároveň obavu, aby sa hazard nepreniesol do iných sfér – na internet a do stávkových kancelárií.

Petíciu za zrušenie hazardu musí podpísať najmenej tridsať percent oprávnených voličov. Viceprimátor Popradu Pavol Gašper konštatoval: „Chcel by som ísť cestou zdravého rozumu a ten hovorí, že hazard nie je dobrý. Som zástancom toho, aby hazard nebol a všetky argumenty, ako napríklad finančné, z môjho pohľadu neobstoja. Nemyslím si, že organizátorom petície bude mesto, ale rozprával som sa s viacerými poslancami, ktorí zdieľajú rovnaký názor ako ja. Treba určite urobiť dobrú právnu analýzu, právny podklad a urobiť dobrú organizáciu samotnej petičnej akcie, aby sa nestalo to, čo so stratou petičných hárkov v inom prípade.“

zdroj: Noviny Poprad


 
 

Zdravo a chutne v školských jedálňachVytlačiť
 

O kvalite školského stravovania sa veľa hovorí a ani popradské školy to neberú na ľahkú váhu. V ZŠ s MŠ Francisciho pripravili pre deti už tradičný týždeň zdravej výživy, aby dokázali, že aj v školskej jedálni sa to dá zdravo a chutne.

Každý rok prichádza vedenie školskej jedálne v ZŠ s MŠ Francisciho s novou témou. Tentokrát si pani kuchárky posvietili na zeleninu. „Pridali sme sa tiež k týždňu pod názvom Hovorme o jedle, ktorý súvisí so Svetovým dňom zdravej výživy pripadajúci na 16. október. Ku každej téme sme mali vstup do školského rozhlasu, pričom sme propagovali zdravý životný štýl,“ uviedla vedúca školskej jedálne v ZŠ s MŠ Francisciho Zuzana Laburdová. „Chceme vytvoriť také podmienky, aby strava pre deti bola čo najlepšia. Dovážame len potraviny slovenského pôvodu a rovnako ako aj 423 slovenských škôl, sme sa aj my zapojili do projektu Ži zdravo. Je to celotýždňová aktivita, ktorá zahŕňa rozprávanie o zdravom jedle, výtvarnú i literárnu súťaž a tiež aj recyklovanie odpadu. Snažíme sa presvedčiť najmä rodičov, že strava u nás je zdravá a vyhovuje všetkým normám,“ doplnil riaditeľ ZŠ s MŠ Francisciho Miroslav Jagáč, ktorý na záver výnimočného týždňa pozval do kuchyne profesionálneho kuchára. Ten sa spoločne s kuchárkami podieľal na príprave piatkového menu. Podávala sa benátska polievka, bravčové plátky so zeleninou a orechami, ako príloha dusená ryža a zákuskom boli brokolicové muffiny. „Musím povedať, že tu je naozaj snaha variť zdravo a chutne. Držať sa normy je však pre mňa zaujímavé i zvláštne. Kreativita kuchárok by sa mala posunúť inde a norma ich k tomu nepustí,“ prezradil tajomník Tatranského klubu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a zároveň šéfkuchár Dušan Bidleň.

Hodnotiť kvalitu školského stravovania mal možnosť aj predseda rodičovského združenia školy Róbert Hiľovský. „Stravovanie v tejto školskej jedálni hodnotím pozitívne. Ohlasy rodičov sú tiež dobré. Školská jedáleň je dobre vybavená a deti sú spokojné,“ vyhlásil.

Mesto Poprad má so školským stravovaním veľké plány. Cieľom je zvýšiť jeho kvalitu. „Plánujeme v budúcom kalendárnom roku vytvoriť jednotný jedálny lístok. Cieľom je to, aby sme vedeli v reálnom čase porovnať kvalitu a učiť sa na tom. Chceme vzdelávať aj personál kuchyne. Školskú jedáleň navštevuje väčšina žiakov každej školy. Častokrát je to ich jediné teplé jedlo počas dňa a výživa je pre nich kľúčová, aby sa mohli zdravo vyvíjať a aj lepšie učiť,“ povedal prvý viceprimátor Popradu Igor Wzoš a na margo dodávateľov potravín do školských jedální dodal: „Mesto pomohlo nastaviť podmienky súťaže pre dodávateľov. Predmet zákaziek je veľmi prísny a dodávať dnes potraviny nemôže hocijaká garážová firma. Nastavili sme kritéria veľmi vysoko a ja očakávam, že kvalita potravín bude rásť.“

NOVINY POPRAD


 
 

V Poprade pribudne monitorovacia stanica SHMÚVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo prenájom pozemku na zriadenie stacionárnej monitorovacej stanice na monitoring kvality ovzdušia. Samospráva aj vzhľadom na snahu riešiť situáciu v časti mesta Veľká, v ktorej niektorí obyvatelia poukazujú zníženú kvalitu ovzdušia v okolí jestvujúcich priemyselných prevádzok, rozhodla o umiestnení meracej stanice na pozemku vo vlastníctve mesta práve vo Veľkej. „Teším sa, pretože my sme po ukončení mediácie v prípade SCHULE sľúbili, že pôjdeme do monitorovania ovzdušia. Táto stanica nám pomôže nielen vo vzťahu k SCHULE ale napríklad aj k železnici a ďalším podnikom. Aby sme dokázali veci vyhodnocovať a riešiť ďalej,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

O vyčlenenie a prenájom pozemku požiadalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra 1, 812/35 Bratislava. Kvalitu ovzdušia zisťuje a hodnotí ministerstvom poverená organizácia Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre tento účel využíva hlavne výsledky monitorovania zariadeniami staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO). Nakoľko táto sieť v súčasnosti nepokrýva celé územie SR, má SHMÚ v rámci Operačného programu pre kvalitu životného prostredia 2014-2020 príležitosť rozšíriť NMSKO o ďalšie monitorovacie stanice a Poprad by mal byť jednou z navrhovaných lokalít.


 
 

Mestskí policajti rozdávali reflexné prvkyVytlačiť
 

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov Mestská polícia Poprad zaradila medzi svoje preventívne akcie aj rozdávanie reflexných prvkov. V nedeľu 23.októbra tieto reflexné prvky mestskí policajti distribuovali pred kostolmi v Poprade na sídlisku Juh, vo Veľkej, Spišskej Sobote a v Matejovciach.

„Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Veríme, že náš dobrý úmysel zvýši povedomie chodcov a účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste,“ uviedol náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. Pre chodcov je aj veľmi nebezpečné vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na zastávkach MHD, spomedzi zaparkovaných áut a na neosvetlených miestach. Je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov na priechode a boli predvídaví. „Rizikovými skupinami hlavne v tomto období sú starší ľudia, ktorí sa často správajú nepredvídateľne, preto opatrnosti aj v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste,“ doplnil Šipula. Zároveň apelujeme na vodičov, aby boli ohľaduplní voči ostatným ľuďom na cestách.

Príslušníci Mestskej polície Poprad pripravujú na obdobie blížiacich sa sviatkov zvýšený výkon služby v okolí cintorínov so zámerom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť verejný poriadok.


 
 
Položky 251-255 z 1321

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Streda 21.2.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 22.2.
Styrax - L. Svobodu 3782 (pri Slovanete)
Ul. L. Svobodu 3782,
Poprad

052/773 22 78

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 23.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 24.2.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.2.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Pondelok 26.2.
Zlatý had
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 27.2.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 28.2.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka