Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Novoročný príhovor primátora mesta PopradVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

skončil sa rok 2015, ktorý bol prvým rokom môjho pôsobenia na poste primátora mesta Poprad. Spoločne sme vykročili na cestu ďalšieho rozvoja nášho prosperujúceho mesta. Vždy, keď sa začína niečo nové, treba sa rozlúčiť s minulosťou - stavať na základoch všetkého úspešného, čo priniesla a zároveň sa zbaviť toho, čo už prežilo alebo bolo nedostatočné.

Do prvého roka som vstupoval s odhodlaním, nadšením i veľkou zodpovednosťou. Už vo svojom volebnom programe som avizoval zmeny, ktoré mesto Poprad potrebovalo. Verím, že občania privítali predovšetkým otvorenejšiu samosprávu, transparentné spravovanie verejných vecí, načrtnutie vízií a nových zámerov na nasledujúce roky až desaťročia. Odzrkadlia sa hlavne v spracovaní dôležitých dokumentov mesta – nového územného plánu, do čoho ste sa zapojili aj vy – občania podávaním mnohých pripomienok a podnetov, a Plánu rozvoja mesta na ďalšie roky.

Každý primátor má svoje priority a ciele, ktoré chce realizovať v prospech mesta a jeho občanov. Nové vedenie mesta sa muselo v prvom rade oboznámiť s reálnym stavom a možnosťami mesta a stanoviť ciele, ktoré sú pre obyvateľov Popradu najpotrebnejšie. Prvý rok by som preto charakterizoval ako štartovací a prípravný. Mesto v uplynulom roku pracovalo na mnohých projektových zámeroch a má ich pripravených približne 70, ktoré chce v budúcnosti realizovať z vlastných zdrojov aj cez eurofondy.

Budeme sa snažiť, aby sme dokázali naše smelé projekty naplniť tak, ako sme to urobili v predchádzajúcom roku. Medzi najrozsiahlejšie investičné akcie v roku 2015 patrilo vybudovanie tréningového ihriska s umelou trávou a osvetlením na Futbalovom štadióne mesta Poprad, rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice, odstránenie azylového bývania na Ulici Boženy Němcovej, ktoré súvisí s ďalšou etapou výstavby Národného tréningového centra SFZ, zrekonštruovanie bytového domu Xenón a ďalšie. V oblasti komunikácie a služieb pre občanov, vo sfére školstva, prezentácie mesta a cestovného ruchu, podpory športu a kultúry, ako aj partnerstva a spolupráce sme zrealizovali množstvo noviniek. Spomeniem aspoň niektoré – stretnutia s občanmi v jednotlivých častiach mesta Hovor s mestom, sprístupnenie digitalizovaného územného plánu mesta, zriadenie bezplatnej mediačnej poradne, vytvorenie novej koncepcie chovu psov a prevzatie psieho útulku do správy mesta, vypracovanie nového Komunitného plánu mesta Poprad na roky 2015-2020, rozšírenie možností starostlivosti o seniorov, zavedenie turistického vyhliadkového vláčika, podpora novozriadenej leteckej linky Poprad – Varšava, obnovenie cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Zakopané, Memorandum o vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 – spolupráca Popradu s Levočou, Kežmarkom, Spišskou Novou Vsou a Starou Ľubovňou, spoluorganizácia Národného stretnutia mládeže P15, medzinárodného tenisového turnaja kategórie ATP – Poprad – Tatry Challenger Tour, organizácia Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky a ďalšie.

V roku 2016 chceme realizovať viac ako 50 investičných aktivít, ktoré sme zahrnuli do vecnej náplne kapitálových výdavkov. Mestské zastupiteľstvo ich bude schvaľovať na svojom januárovom rokovaní.

Verím, že sa nám podarí okrem rekonštrukcie mnohých úsekov mestských ciest a chodníkov, vybudovania parkovísk a rekonštrukcií viacerých škôl, zabezpečiť aj dobudovanie parkoviska NTC, nájsť najlepšie riešenie pre využitie nedostavaných alebo chátrajúcich objektov a plôch v centre a západnej časti mesta a ďalšie.

Keď hodnotím predchádzajúci rok, jednoznačne by som ho nazval ako jeden z najnáročnejších a namáhavých. Bola to pre mňa nová skúsenosť na poste primátora. Každopádne robil som všetko s najväčším úsilím a zanietením vo váš prospech, v prospech rozvoja celého mesta. Verím, že v novom roku 2016 a v ďalších rokoch, sa nám spoločne podarí naplniť úlohy, ktoré sme si predsavzali. Myslím si, že Poprad je ambiciózne a dynamické mesto a tak tomu bude aj do budúcna.

Do nového roka 2016 vám, vážení Popradčania, prajem hlavne to, čo sa nedá kúpiť – zdravie, lásku, šťastie, porozumenie a pokoj v rodinách. Ostatné materiálne veci sa stále dajú robiť lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie, ale nie sú najdôležitejšie. Zároveň sa Vám chcem poďakovať za spoluprácu a podnety, ktorými ste prispievali k rozvoju nášho spoločného mesta.

Šťastný a úspešný rok 2016!

                                                                                                    Jozef Švagerko,

                                                                                               primátor mesta Poprad

 


 
 

Popradčanov je menejVytlačiť
 

Počet obyvateľov mesta Poprad k 31.12.2015 dosiahol číslo 50 968.Oproti roku 2014 ide o pokles o 315 obyvateľov.

„Celkovo sa k trvalému pobytu v Poprade prihlásilo 621 ľudí, narodilo sa 497 detí, čo spolu predstavuje prírastok 1118. Odhlásilo sa 1014 obyvateľov, z toho 123 do cudziny, zomrelo 419 občanov Popradu, čo je spolu úbytok 1433 ľudí,“ informovala vedúca referátu evidencie obyvateľstva MsÚ Eva Ihnačáková. Už v prvých januárových dňoch sa však k trvalému pobytu v Poprade začalo prihlasovať viac občanov a počet obyvateľov mesta sa k 12.1.2016 zvýšil na 51 022.

„Ten pokles je o čosi menší ako v minulom roku, ale napriek tomu to nie je dobrý stav. Tento trend je však celoslovenský a v Poprade už trvá viac ako 12 rokov. Dôležité je, že sa o tejto vážnej téme začína konečne hovoriť a hľadajú sa riešenia. Základným predpokladom na to, aby mesto rástlo, je dostatok bytov a dostatok práce. V prípade práce sme na tom v Poprade na slovenské pomery ešte relatívne dobre, v prípade bývania však nemáme dostatok voľných nájomných bytov, nie je dostatok území pre potreby individuálnej bytovej výstavby. Keďže trend, kedy sa ľudia sťahovali z miest na vidiek sa aj v západnej Európe už obracia a ľudia sa vracajú za komfortom a službami, ktoré im ponúkajú mestá, musíme byť na to pripravení. Našou úlohou je nájsť územia, kde sa bude dať stavať a zabezpečiť dostatok nájomných bytov,“ uviedol 1.viceprimátor Igor Wzoš.

Z pohľadu vekovej štruktúry majú najväčší podiel občania v produktívnom veku od 18 do dôchodkového veku, ktorých je takmer 32 tisíc. Občanov nad 65 rokov bolo ku koncu minulého roka takmer 7 tisíc a počet starších obyvateľov stúpa. V roku 2016 by sa mala v Poprade dožiť jedna občianky stovky, traja sú nad sto rokov a 15 bude mať 95 rokov. Detí do 6 rokov je spolu takmer 3 tisíc, od 6 do 15 rokov vyše 4 tisíc a od 15 do 18 rokov takmer 1500. Celkovo prevažujú ženy, ktorých je o 2012 viac.

Najviac občanov býva v centre mesta a na sídliskách – vyše 38 tisíc, nasleduje Veľká so 4633 občanmi, Matejovce 2862, Spišská Sobota 2833, Stráže 592 a Kvetnica 201. Počet ľudí bez domova evidovaných v meste Poprad dosiahol 1842 osôb. 


 
 

Návštevnosť mestskej informačnej kancelárie stúpaVytlačiť
 

Mestská informačná kancelária(MIK) mesta Poprad vybavila v roku 2015 spolu 33 331 osôb. Okrem osobného vybavenia (27897) pomáhali pracovníci MIK aj mailovou (1872) a telefonickou komunikáciou (3582). Najviac emailov bolo zaznamenaných pred letnou turistickou sezónou, kedy si návštevníci plánujú dovolenku - konkrétne v mesiaci apríl (231). Telefonická komunikácia zaznamenala svoj vrchol podobne ako mailová v mesiaci apríl (407).

„Návštevnosť MIK Poprad v roku 2015 bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššia. Dominantné mesiace boli júl (5007 návštevníkov) a august (5111 návštevníkov), kde sme zaznamenali nárast o viac ako 100 %. Aj tento údaj svedčí o tom, že návštevníci mesta, ale aj domáci klienti si zvykli na nové umiestnenie kancelárie na Námestí sv. Egídia a jej služby využívajú vo veľkej miere,“ uviedla riaditeľka MIK Poprad Lucia Pitoňáková.

Klientelu MIK tvorili najmä Slováci (60%), Česi (13%), Poliaci (7%), Nemci (5%) a Angličania(4%). Medzi exotických návštevníkov informačnej kancelárie môžeme určite zaradiť turistov z Japonska, Nového Zélandu, Mexika, Indie, Singapuru ale aj z Južnej Kórei či Hongkongu. Počet týchto návštevníkov bol väčšinou do 20 osôb za rok, avšak medzi veľké prekvapenie patria hostia z Austrálie, ktorých prišlo viac ako 140. Veľmi zaujímavý je aj počet turistov zo Saudskej Arábie (30).

V roku 2015 zaviedla MIK Poprad viacero noviniek, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom. Od 1.júla 2015 začala požičiavať šliapacie retro autíčka, ktoré boli využité 184 krát a tešia sa veľkému záujmu turistov i domácich obyvateľov. Od leta ponúka MIK aj poštovú službu a do konca roka sa predalo viac ako 1600 poštových známok. Od začiatku novembra môžu návštevníci absolvovať tiež prehliadku kostolov na Námestí sv. Egídia s výkladom - túto možnosť využilo 150 klientov. S veľkým záujmom sa stretli aj suveníry s motívmi z mesta Poprad, ktoré autorsky pripravili žiaci základných umeleckých škôl v Poprade. MIK Poprad ponúka aj úschovňu batožiny, ktorá bola v roku 2015 využitá 91 krát.

MIK Poprad bola v nových priestoroch na Námestí sv. Egídia otvorená 13.6.2014 – do konca roka 2014 využilo jej služby spolu 13 076 návštevníkov. 

text a foto: Noviny Poprad  


 
 

Popradským letiskom prešlo najviac cestujúcich za posledných 15 rokovVytlačiť
 

Letisko Poprad - Tatry sa rozlúčilo s minulým rokom veľmi úspešne. Podľa údajov tejto akciovej spoločnosti, popradským letiskom prešlo v roku 2015 najviac cestujúcich za posledných 15 rokov. Služby letiska pod Tatrami využilo v uplynulom roku viac ako 85 tisíc cestujúcich, čo je približne o 54 tisíc viac ako v roku 2014 a takmer o 60 tisíc viac ako v roku 2013.

Letecké spoločnosti lietajúce z popradského letiska v minulom roku prevádzkovali celoročnú pravidelnú linku Londýn-Poprad-Londýn, sezónne pravidelné linky Riga-Poprad-Riga a Riga-Varšava-Poprad-Varšava-Riga a charterové lety Moskva, Kyjev, Dnepropetrovsk a Burgas a Antalya.

"Zimná sezóna 2015/16 má na popradskom letisku úplne iný charakter ako v minulosti. Charterové lety z Ukrajiny a Ruska, ktoré v minulých rokoch ako jediné zabezpečovali leteckú dopravu turistov do nášho regiónu počas krátkeho obdobia tzv. zlatého týždňa nahradili v minulom roku čiastočne a v tomto už úplne pravidelné lety počas celej zimnej sezóny. Ako odpoveď na trvalý pokles počtu charterových letov z Ruska a Ukrajiny v minulých rokoch, ktorý je zrejme spôsobený ekonomickou a politickou situáciou v týchto krajinách, pripravilo popradské letisko spolu so svojimi partnermi sezónnu pravidelnú linku Riga-Poprad-Riga. Na rozdiel od minulého roku, keď bola prevádzkovaná raz týždenne v sobotu, pribudol k sobotnému letu ďalší let v utorok, ktorý má medzipristátie vo Varšave. Vďaka tomu má Poprad dvakrát týždenne spojenie s Rigou a raz s Varšavou. Letový poriadok je prispôsobený potrebám turistov smerujúcim do nášho regiónu nielen z Rigy a Varšavy ale, vzhľadom na nadväzujúce lety z Rigy, aj z ďalších miest ako sú Talin, Helsinky, Moskva, Petrohrad a iné," zhrnula riaditeľka akciovej spoločnosti Letisko Poprad - Tatry Ivana Herkeľová.

Ďalšie informácie k tejto téme nájdete v aktuálnom vydaní týždenníka Noviny Poprad.

Letový poriadok letiska Poprad - Tatry

 

zdroj: Noviny Poprad

 


 
 

Najčastejšími menami boli u dievčat Nina, u chlapcov FilipVytlačiť
 

Podľa údajov Matričného úradu v Poprade sa v popradskej nemocnici v minulom roku narodilo 1239 detí, z toho 654 dievčat a 585 chlapcov. Je to o tri deti viac ako v roku 2014. Z novorodeniatok bolo 13 párov dvojičiek, z nich párov chlapec-dievča bolo 6, chlapci 4 a dievčatá 3. Trvalý pobyt v Poprade mali 3 páry dvojčiat. Trojčatá sa nenarodili žiadne. 

V pôsobnosti matričného obvodu Poprad, ktorý tvoria mesto Poprad a obce Gánovce a Spišská Teplica, rodičia dávali bábätkám rozmanité mená, ale predsa len niektoré boli častejšie. Kým v roku 2014 obsadzovali prvé tri miesta Ema, Sofia a Timea, tohto roku sa úplne vymenili. Matrikárka Silvia Hurajtová uviedla: „Najčastejším dievčenským menom za rok 2015 bola Nina. Takto pomenovali 24 dievčatiek. Nasledovala Laura – 19, Sofia a Kristína 18 a ďalej Alexandra, Ema, Timea, Viktória a Karolína.“ Aj u chlapcov sa desaťmiestna tabuľka najobľúbenejších mien premiešala. V roku 2014 ju viedol Sebastián, Adam a Filip. V roku 2015 sa na prvé miesto prebojoval Filip. Toto meno dali rodičia 25 chlapcom. Za ním nasledoval Matúš – 22, Jakub 21, potom Peter, s rovnakým počtom novorodeniatok Lukáš a Samuel, Tomáš, Martin a Tobias, Adam a Ján. Matrikárka dodala: „Zaznamenali sme aj netradičné mená ako boli u dievčat Cynthia, Cataleya, Jadranka, Nensi, Kylie, Kayla či Megan a u chlapcov Áron, Eneko Peru, Nathan, Noel, Wilson, Wieslaw...“. V rámci Slovenska si posledné roky držia prvé priečky najobľúbenejších mien stále Ema, Sofia, Nina a u chlapcov Jakub, Adam a Michal. Rodičia neraz popustia uzdu fantázii a dajú svojim ratolestiam exotické mená, ktoré nie sú na Slovensku bežné. Tak dostali niektoré dievčatká mená ako Boglárka, Virág, Chimamanda alebo Anouk a chlapci Bendegúz, Rock, Bálint a dokonca Rolex.

Mohlo by sa zdať, že rodičia si nezvyčajné mená vymyslia, ale nie je to tak. Matrikárky si meno musia overiť prinajmenšom na internete, aby mohlo byť pravopisne správne zapísané. Ak neobvyklé meno v zozname alebo na internete nenájdu, musia rodičia hodnoverne dokázať, že existuje a má pôvod v nejakej inej krajine. „Napríklad pri mene Eneko Peru doniesli rodičia potvrdenie zo španielskeho zastupiteľského úradu,“ podotkla S. Hurajtová.

zdroj: Noviny Poprad


 
 
Položky 251-255 z 1165

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 24.4.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 25.4.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 26.4.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 27.4.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 28.4.
Dr.Max - Námestie sv.Egídia
Námestie svätého Egídia 16/37,
058 01 Poprad

052/285 85 89

Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Sobota - Nedeľa
zatvorené

Sobota 29.4.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka