Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Pocta Aurelovi Viliamovi ScherfeloviVytlačiť
 

Dňa 23.4.2015 uplynulo 180 rokov od narodenia a 120 rokov od úmrtia jednej z najvýraznejších osobností histórie mesta Poprad - lekárnika, chemika a botanika Aurela Viliama Scherfela. Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad, Podtatranským múzeom, Štátnym archívom v Spišskej Sobote a ZŠ s MŠ v Poprade -Veľkej pripravili pri tejto príležitosti sériu podujatí a aktivít. Jednou z nich bola spomienková slávnosť pri hrobe A.V.Scherfela v Poprade - Veľkej. Následne bola v Scherfelovom dome uvedená do života publikácia „Aurel Viliam Scherfel – osobnosť na ktorú nemožno zabudnúť“. 

foto: Noviny Poprad


 
 

Mesto vytvorí pravidlá pre umiestňovanie reklamných staviebVytlačiť
 

Mesto Poprad pristúpilo k inventarizácii bilbordov v meste. Zistilo, že sa na jeho území nachádza vyše dvesto veľkých reklamných plôch. Postupne identifikuje majiteľov bilbordov, vlastníkov pozemkov, na ktorých stoja a na akú dobu sú prenajaté resp. či nejde o nelegálne stavby. Do 30. júna 2015 musia byť všetky bilbordy legalizované, inak má samospráva právo dať ich odstrániť na náklady majiteľa. Viceprimátor mesta Pavol Gašper povedal: „K inventarizácii došlo preto, že novela stavebného zákona ukladá majiteľom veľkých bilbordov povinnosť požiadať o stavebné povolenie bez ohľadu na to, či stoja na súkromných, mestských či iných pozemkoch. Menšie síce tejto povinnosti nepodliehajú, ale majú tiež určitý spôsob regulácie. Zmena stavebného zákona bola vyvolaná tlakom verejnosti a samospráv. Aj na území nášho mesta sú niektoré lokality, kde reklamné plochy nie sú vhodne umiestnené. Samospráva tak dostala možnosť regulovať miesta a množstvo bilbordov a ďalších reklamných stavieb.“ Viceprimátor podotkol, že radnica nechce mesto vyčistiť od akýchkoľvek bilbordov, čo by nebolo ani účelné napr. v miestach obchodných centier alebo v prípade orientačných tabúľ, ktoré takisto patria medzi reklamné stavby. Ale má ambíciu dobre nastaviť pravidlá pre ich umiestňovanie. V súčasnosti vydáva stavebné povolenia na bilbordy na jeden rok. V priebehu tohto roka plánuje ako súčasť územného plánu pripraviť metodiku pre umiestňovanie bilbordov a ďalších reklamných stavieb. Tá sa stane súčasťou nového územného plánu, ktorého pripomienkovanie sa v týchto dňoch už začalo. „Budú stanovené jasné pravidlá pre majiteľov pozemkov, bilbordov aj pre úradníkov tak, aby boli prijateľné pre všetkých. V prvom rade sledujeme dopravnú bezpečnosť, ako aj technickú bezpečnosť samotných reklamných zariadení, aby svojou konštrukciou a polohou nepredstavovali nejaké riziko. Samozrejme, zaváži takisto estetika a funkčnosť. Pri tvorbe pravidiel budeme brať do úvahy pripomienky verejnosti, obchodníkov a majiteľov bilbordov,“ zhrnul P. Gašper. Na pomoc si prizvali aj odborníkov. Rokovali s Asociáciou vonkajšej reklamy, ktorá zámer mesta s uznaním kvitovala a považuje spôsob, akým Poprad postupuje za dobrý. „Sme presvedčení, že mesto Poprad sa v tejto veci stane príkladom spolupráce aj pre ostatné samosprávy. Naším spoločným cieľom je vytvorenie „pasportov“ pre jestvujúce plochy a vytvorenie korektných pravidiel do budúcnosti. Hlavným cieľom je odstránenie čiernych reklamných stavieb, ktoré v meste v posledných rokoch vyrástli. Sme presvedčení, že vo jedného až dvoch rokov, keďže je to zdĺhavý administratívny proces, obyvatelia Popradu uvidia reálne kroky, ktoré znížia reklamný smog v meste. V neposlednom rade bude veľkým prínosom pre mesto Poprad aj finančné odbremenenie, pretože mesto nebude musieť znášať náklady spojené s odstránením stavieb a sprievodnou administratívou,“ uviedol Ivan Akimov z BigMedie, člena Asociácie vonkajšej reklamy. Samospráva bude rokovať i s odborníkmi z oblasti dopravy a dopravnou políciou. Po prijatí pravidiel budú musieť byť všetky bilbordy v súlade s územným plánom, inak budú odstránené. (mar)

Noviny Poprad


 
 

Poprad sa pripravuje na letnú turistickú sezónuVytlačiť
 

Mesto Poprad sa intenzívne pripravuje na letnú turistickú sezónu. Tá by mala byť v znamení viacerých noviniek. “Pracujeme na tom, aby sme do začiatku turistickej sezóny čo najviac obohatili ponuku pre návštevníkov nášho mesta. Najvýraznejšou novinkou by mal byť turistický vláčik, ďalšie budú pribúdať postupne tak, aby sme čo najlepšie predstavili Poprad a jeho zaujímavosti,” uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Ideu prevádzkovať v Poprade turistický vláčik prinieslo už pred rokom OZ Pre mesto. „Chceme, aby návštevníci nášho mesta objavili nielen Aquacity, ale aj centrum Popradu, Spišskej Soboty či Veľkej. Poprad má veľa nádherných zákutí a verím, že aj s pomocou vláčika ich turistom pomôžeme objaviť,“ informoval poslanec MsZ a predseda OZ Pre mesto Ondrej Kavka. V snahe zoznámiť sa detailnejšie so skúsenosťami z prevádzkovania turistického vláčika navštívil primátor Popradu Jozef Švagerko spolu s O. Kavkom Terchovú, kde turistický vláčik prevádzkuje tamojšie Združenie turizmu Terchová. Keďže jestvuje viacero možností prevádzkovania turistického vláčika, samospráva sa rozhodne až po ich dôkladnom zvážení. Vláčik by mal spojiť centrum mesta s Aquacity, so Spišskou Sobotou, Veľkou a ďalšími časťami mesta a ich atrakciami.

Ďalšie novinky pre návštevníkov Popradu pripravila Mestská informačná kancelária mesta Poprad(MIK). Tá vybudovala webstránku VISITPOPRAD.SK s ambíciou ponúknuť nielen turistom ale aj obyvateľom mesta Poprad a širšieho regiónu tipy na výlety v okolí a voľnočasové možnosti, informácie o možnostiach ubytovania, gastro-služieb a dopravy. Dôležitou súčasťou webovej prezentácie je kalendár podujatí, ktorý má ambíciu stať sa najkomplexnejšou databázou tohto druhu pre Poprad a okolie. Novinkou v ponuke MIK POPRAD je aj predaj poštových známok a poštová služba - poštová schránka sa nachádza priamo v kancelárii.

Zaujímavosťou v súvislosti s predajom potravinových darčekov je línia MADE IN POPRAD. Ide o výrobky vyrábané priamo v Poprade, ktoré sa budú predávať pod samostatným logom – pôjde o kávu, čaj, pivo a liehoviny. „Uvítame, ak nám v budúcnosti do tejto línie pribudnú aj ďalšie značky. Produkty majú exkluzívne darčekové balenie a môžu byť nielen suvenírom pre cudzincov prichádzajúcich k nám, ale aj vývozným artiklom reprezentujúcim naše mesto, keď sa naši obyvatelia vyberú niekam na návštevu. Tieto produkty plánujeme prezentovať aj na podujatiach ako je Made in Slovakia, Viva Italia, Vianočný jarmok a ďalších,“ uviedla riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková.

Návštevníkov mesta určite poteší aj rozšírená ponuka nových suvenírov – vizitky Wandercard, nové typy magnetiek, vonné sviečky, odznaky. V rámci vytvárania motívov na suveníry spolupracuje MIK s viacerými profesionálnymi a amatérskymi umelcami. „Nadviazali sme aj spoluprácu so ZUŠ na Štefánikovej ulici a ZUŠ na Letnej ulici. Žiaci výtvarného odboru pre nás maľujú motívy mesta Poprad, ktoré budú použité v novej sérii darčekových predmetov – na pohľadniciach, magnetkách, hrnčekoch, možno i tričkách,“ doplnila Pitoňáková.

 


 
 

Začala sa prestavba areálu futbalového štadióna vo VeľkejVytlačiť
 

Futbalový štadión mesta Poprad vo Veľkej vstúpil do druhej etapy svojej rekonštrukcie. Mesto Poprad odovzdalo zhotoviteľovi stavenisko v utorok 5.5.2015. V rámci rekonštrukcie areálu budú zrealizované nasledujúce práce:

1.rekonštrukcia hlavného ihriska s prírodným trávnikom - pri prestavbe ihriska sa upraví hracia plocha (zmena rozmeru ihriska na 105 x 66 m), dôjde k posunutiu čiar ihriska a osadeniu určených športových zariadení (vybavenie ihriska).

2.tréningové ihrisko s umelým trávnikom - pri prestavbe ihriska sa upraví pôvodná tréningová plocha a vybuduje sa ihrisko s drenážnym systémom. Na ploche bude položený umelý trávnik III. generácie. (Čiarovanie na futbal 100 x 58 m a čiarovanie na malý futbal 40 x 20 m)

3.umelé osvetlenie tréningového ihriska - je navrhnuté podľa výpočtu osvetlenia, v súlade STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie športovísk a STN EN 12464-1 (360074). Navrhnutá intenzita osvetlenia futbalového ihriska je Es = 250 lx.

4.prístupové komunikácie, chodníky a výsadba - vybudujú sa nové prístupové komunikácie, chodníky, budú osadené lavičky, odpadkové koše a vysadené nové dreviny.

5.občerstvenie divákov – vybuduje sa objekt bufetu a pokladne.

6.svetelná tabuľa otočná - pri prestavbe ihriska sa vybuduje nová svetelná tabuľa s otočnou konštrukciou.

7.oplotenie areálu - pri prestavbe ihriska sa nahradí existujúce areálové oplotenie novým.Dĺžka rámového oplotenia s výpňou bude 641 m.

8.prípojky sietí - pre objekt bufetu a pokladne sa vybuduje nová vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka.

Cena celého diela vrátane DPH predstavuje sumu 854 509,75.- eur. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na dodávku diela sa stala spoločnosť SPORTECH CZ, S.E. , ktorá by mala v zmysle zmluvy o dielo ukončiť rekonštrukciu do 75 dní od odovzdania stavby. „Futbal je v Poprade veľmi populárny a som presvedčený, že areál bude po rekonštrukcii maximálne vyťažený. Dúfam, že zhotoviteľ odvedie kvalitnú prácu a naši malí i veľkí futbalisti získajú ďalší dôstojný športový stánok,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna bola ukončená v roku 2014 a stála spolu 616 100 eur, vrátane DPH. Komplexnou prestavbou vtedy prešiel hlavný objekt futbalového štadióna. V priestoroch dvojpodlažného objektu bolo vybudované plne funkčné zázemie pre futbalistov. Na prízemí boli vybudované dve šatne so samostatným sociálnym zariadením, šatne rozhodcov a trénerov, miestnosť lekára, miestnosť delegáta, kancelária vedenia klubu,  sociálne zariadenia pre personál a verejnosť, kotolňa, sušiareň s práčovňou, dielňa, skladové a technologické priestory. Štyri nové šatne vznikli na poschodí, kde nechýbajú ani miestnosti trénerov a klubová miestnosť so samostatným sociálnym zariadením. Inštalovaná bola nová technológia kotolne, kompletná  vzduchotechnika, vykurovanie, meranie a regulácia, rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie. Obnovou prešla tiež tribúna, ktorá má kapacitu 417 osôb.


 
 

Popradčania majú aj vďaka nemu krajší úsmevVytlačiť
 

Popradčan MUDr. Gabriel Ondrušek st. oslávil v nedeľu 10.5.2015 úctyhodné 90. narodeniny. K jubileu mu zablahoželal primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý ocenil jeho prínos pre rozvoj stomatológie v meste i regióne.

„Ako primár a okresný stomatológ pre okres Poprad ste sa zásadnou mierou zaslúžili o zvýšenie prevencie v oblasti stomatológie. Vašou zásluhou sa zvýšil počet detských a dorastových zubných ambulancií, ktoré vznikali aj v základných školách, prevencia nechýbala ani v škôlkach. Z tohto kvalitného základu ťažíme prakticky dodnes, pretože Poprad má výrazne väčší počet zubných ambulancií, ako mnohé iné okresné mestá Slovenska,“ vyzdvihol primátor. Vďaka kvalitnejšej starostlivosti o chrup môžu mať Popradčania doteraz krajšie úsmevy.

Oslávenec, ktorého na slávnostnom prijatí sprevádzala aj manželka Darina, bol dojatý a poctený. Zaspomínal: „Je to symbolické, že som bol na mestskom úrade, na ktorého mieste som pred 60 rokmi začal v Poprade ošetrovať deti a bola tu prvá školská ambulancia. Postupne sa vo vtedajšom veľkom Popradskom okrese rodili ďalšie, až ich bolo dokonca 57, najviac v priemere na Slovensku. Mal som a mám veľmi rád deti, preto ma tešilo, že mohli mať zdravé zuby. Keby sa neošetrili, ako by vyzerali ako dospelí?!“. Jubilant sa stomatológii venoval až do roku 2000. 

text a foto: Noviny Poprad


 
 
Položky 256-260 z 1053

Podporili by ste svojim podpisom petíciu proti hazardu a hazardným hrám v našom meste?
 
 
89

 
 
 
22

 
 
 
6

 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00ďalšie dni

Streda 26.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Štvrtok 27.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 28.10.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 29.10.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Nedeľa 30.10.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša - pri Tatrakone
Alžbetina 32,
Poprad

052/772 23 07

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 31.10.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka