Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane chcú spoluprácu v novej podobeVytlačiť
 

Po víkendovom stretnutí slovenského a poľského prezidenta v našich veľhorách, sa nedali zahanbiť ani predstavitelia miest Zakopané, Vysoké Tatry a Poprad. Témou pondelkového pracovného stretnutia v Poprade bolo zintenzívnenie vzájomnej spolupráce.

Primátor Zakopaného Leszek Dorula zdôraznil, že mestá na oboch stranách Tatier spája nielen toto horstvo, ale tiež folklór, tradície, zimné športy, v mnohom aj kuchyňa, ale v posledných rokoch sa do popredia dostáva i budovanie cyklotrás: „Trojstranná spolupráca je vítaná. Očakávame spoločné podujatia pre všetkých obyvateľov a budeme načúvať ich iniciatívam.“ Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš zašiel do minulosti, kedy sa v roku 2003 začali stavať základy spolupráce všetkých troch miest. Po rokoch ju však treba oživiť a prehodnotiť. Dodal: „Najreálnejšie vidím spoluprácu v oblasti infraštruktúry, mládeže, školstva, športu, kultúry, ktorú by sme vedeli realizovať v krátkom časovom horizonte s napojením na čerpanie eurofondov.“ Mesto V. Tatry spracovalo už 7 spoločných cezhraničných projektov miest V. Tatry a Zakopané, 5 bolo zrealizovaných a týkali sa predovšetkým cyklotrás. Tie plánujú, takisto, ako aj mesto Poprad, ďalej rozširovať. Dobrým príklad z minulosti je Tatranská lyžiarska liga, ktorá funguje doteraz. Mestá očakávajú, že k zdarným aktivitám sa môže zaradiť Podtatranský polmaratón, ktorý minulého roku zaznamenal pod Tatrami výborný ohlas. Jeho súčasťou by mala byť opäť aj súťaž O NAJŠPORTOVEJŠIU RODINU, v ktorej by mohli mať už tento rok zastúpenie všetky tri mestá. Samosprávy sa dohodli tiež na intenzívnejšej výmene informácií o kultúrnom a spoločenskom dianí ako dobrom základe pre budúcu vzájomnú účasť na najväčších akciách jednotlivých miest.

Iniciatívu novej podoby vzájomných vzťahov v súčasnosti vyvinulo hlavne mesto Poprad. Primátor Jozef Švagerko zhrnul, že do jedného mesiaca chcú zmapovať terajší stav spolupráce a za každé mesto určia 2 zástupcov do spoločnej komisie. „Vieme povedať, čo majú jednotlivé mestá naplánované v súčasnosti a kde sú spojnice, v ktorých by sme dokázali rozvíjať medzinárodnú spoluprácu.“ 


 
 

Mestskí policajti predviedli 12 mladistvých pod vplyvom alkoholuVytlačiť
 

Dňa 26.02.2016 v čase od 22:00 do 01:00 hod. sa uskutočnila na teritóriu mesta Poprad preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane  pred zneužívaním alkoholických nápojov ako aj pátrania po hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Počas akcie bolo na Mestskú políciu v Poprade predvedených celkom 12 mladistvých osôb pod vplyvom alkoholických nápojov, kde najvyššie požitie alkoholických nápojov bolo zistené u osoby a to 0,75 mg/l (cca 1,5 promile alkoholu v krvi). Medzi predvedenými osobami bolo aj jedno dievča vo veku 16 rokov, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov 0,43 mg/l (cca 0,9promile alkoholu v krvi). Po zistení totožnosti a zdokumentovaní protiprávnych konaní boli osoby odovzdané rodičom. Vec bude ďalej riešená orgánmi obce v správnom konaní za účasti pracovníkov sociálnej kurately príslušných ÚPSVaR.

Aj vzhľadom k zisteným okolnostiam Mestská polícia v Poprade bude aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno – bezpečnostných akciách. 

                                                                                                  Štefan Šipula

                                                                                           náčelník MsP Poprad

 


 
 

Správa mestských komunikácií začala s čistením ulíc od posypuVytlačiť
 

V sobotu 27.2.2016 začala Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade s postupným čistením chodníkov a ciest od inertného posypového materiálu. S čistením sa začalo aj napriek tomu, že predpokladaný dátum ukončenia zimnej údržby je stanovený až na 15.marca 2016, pričom presný dátum ukončenia stanoví riaditeľ organizácie až vzhľadom na klimatické podmienky.

„Do ulíc už postupne nasadzujeme traktory so zametacími metlami, ktoré využívajú najmä vlhké počasie a zníženú prašnosť na čistenie od zimného posypu. Po mechanizmoch príde na rad ručné dočistenie a odvoz vyzametaného materiálu,“ informoval riaditeľ SMK Peter Fabian. Každoročne takto z ulíc mesta SMK odvezie desiatky ton materiálu. Ten sa však už vzhľadom na znečistenie zeminou a ďalším odpadom nedá opätovne použiť a bude vyvezený na skládku.  


 
 

Požiar na Levočskej ulici Vytlačiť
 

       

V areáli Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia(ZSSOBP) na Levočskej ulici začal v stredu 2.marca 2016 popoludní horieť uzavretý objekt bývalých sociálnych bytov III.kategórie. Oheň sa v unimobunkách rozšíril veľmi rýchlo a vplyvom silného vetra začal poškodzovať vedľa stojacu nocľaháreň(ZSSOBP). „Hrozilo rozšírenie požiaru na ďalšie blízke objekty, mali sme tu plynovú kotolňu, objekty pod napätím, dosť komplikovaný začiatok požiaru. Keďže budovu už nebolo možné zachrániť orientovali sme sa na evakuáciu obyvateľov vedľajšej budovy a ochladzovanie objektu,“ informoval veliteľ zásahu hasičov Marián Lopúch.
Vzhľadom na vážnosť danej udalosti bola mestom o 16.-tej hodine vyhlásená mimoriadna situácia. Z objektu boli evakuovaní všetci jeho obyvatelia. „Mesto Poprad zabezpečilo núdzové ubytovanie pre všetkých ľudí pôvodne ubytovaných v nocľahárni na Levočskej ulici. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom im bude zabezpečená strava. Po definitívnom uhasení požiaru v areáli a po posúdení stavu objektu nocľahárne rozhodneme o ďalšom postupe“, uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Video zo zásahu si môžete pozrieť TU.  

* aktualizované 4.3.2016*

Polícia v Poprade dňa 02.03.2016 večer zadržala osobu, ktorá je podozrivá z podpálenie neobývaného objektu na Levočskej ulici. Ide o Popradčana vo veku 49 rokov. Podozrivý muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia a sú s ním vykonávané potrebné procesné úkony.

Bezdomovci sa vrátili do nocľahárne

Dnes t.j. v piatok 4.3.2016 o 18:00 zasadal krízový štáb mesta Poprad.Oddelenie správy majetku MsÚ v Poprade informovalo, že ubytovacia časť Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia je po požiari vedľajšej budovy zo statického hľadiska po posúdení statikom bezpečná.Bola vykonaná revízia elektroinštalácií, na základe ktorej bolo konštatované, že je možné opätovné pripojenie k distribučnej sieti.Na základe uvedených skutočností primátor mesta Poprad Jozef Švagerko rozhodol o ukončení evakuácie a návrate 35 občanov z núdzového ubytovania späť do ubytovacej časti objektu nocľahárne.  

ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Po splnení úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie vykonaných v súlade s §3b zákona NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva a z dôvodu ukončenia záchranných prác odvolal primátor mesta Jozef Švagerko v zmysle §15 ods. 1 písm.j) zákona NR SR číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva mimoriadnu situáciu na území mesta Poprad dňa 8.3.2016 k 12:00 hod. 


 
 

Mesto otvorilo INFOPOINT na železničnej staniciVytlačiť
 

Mesto Poprad zriadilo na železničnej stanici Poprad – Tatry celoročné informačné centrum. Po dobrých skúsenostiach z uplynulého roka, kedy bolo informačné centrum (Infopoint) mesta Poprad na železničnej stanici zriadené premiérovo počas letných mesiacov júl a august, tak bude mať cestujúci možnosť získať informácie o meste a regióne celoročne.

„Je to krok smerom k cestujúcej verejnosti a návštevníkom nášho mesta. Chceme, aby už na železničnej stanici dostali všetky nevyhnutné informácie o tom, čo všetko u nás môžu vidieť, zažiť, kam by mohli smerovať ich cesty,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko.

Informácie o meste a regióne bude cestujúcej verejnosti poskytovať jazykovo vybavený personál. Činnosť informačného centra na železničnej stanici zastrešuje Mestská informačná kancelária mesta(MIK) Poprad. Otváracie hodiny infocentra na stanici  budú denne od 9:00 do 17:00.

Železničná stanica Poprad -Tatry je dôležitým dopravným uzlom na trati Bratislava – Košice s napojením na Tatranskú elektrickú železnicu. Počas letných mesiacov prejdú stanicou tisícky cestujúcich denne.

Zriadenie informačného centra je výsledkom korektnej spolupráce medzi mestom Poprad a Železničnou spoločnosťou Slovensko. 


 
 
Položky 261-265 z 1184

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Piatok 26.5.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 27.5.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 28.5.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Pondelok 29.5.
Dr.Max - Máj, Trhovisko
1.Mája 30,
058 01 Poprad

052/285 85 86

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 30.5.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka