Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Bežecký sviatok v PopradeVytlačiť
 

1.9.2015 sa uskutočnil prvý ročník Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky so štartom v Poprade. Súčasťou bolo aj tretie kolo Slovak Nordic Walking Tour. Pozrite si fotografie Mareka Vaščuru. 

 

 


 
 

Sokoliari začali vytláčať havrany z intravilánu mestaVytlačiť
 

Mesto Poprad začalo v septembri s pomocou sokoliarsky cvičených dravcov vytláčať mnohopočetnú havraniu populáciu mimo intravilánu mesta. Ide o opakovanú snahu samosprávy, ktorá sa snaží takýmto spôsobom regulovať výskyt havranov. Výskyt tohto operenca v Poprade predstavuje jednu z najväčších populácií na území Slovenska. Najmä v čase hniezdenia sú parkové plochy s vysokými stromami a mobiliár neúnosne znečisťované havraním trusom, čo obmedzuje ich využitie na rekreačné účely. Z tohto dôvodu sa samospráva rozhodla pristúpiť k biologickej ochrane územia zameranej na havrany s možnosťou odlovu . Obdobie od augusta do 20. januára nasledujúceho roka je v súlade s platnou poľovníckou legislatívou obdobím lovu havranov čiernych. “V meste Poprad, územie ktorého je nepoľovnou plochou, sa táto aktivita realizuje na základe výnimky Okresného úradu Poprad, Pozemkového a lesného odboru. V čase ochrany - hájenia - nie je možné havrany  loviť, avšak lietanie s dravcami v parkoch a podobné kroky sú preventívnym opatrením proti zahniezdeniu havranov, nakoľko cítia možné ohrozenie zo strany predátorov,” uviedol Marek Bystrý z MsÚ v Poprade. 

Samospráva v Poprade sa snaží vysporiadať s havranmi dlhé roky rôznymi spôsobmi, jedným z použitých riešení bolo aj prekrytie hlavných komunikačných línií v Parku hrdinov pri železničnej stanici.

K udomácneniu havranov v meste výrazným spôsobom pomohli aj otvorené kontajnery, ktoré im umožňujú bezproblémový zdroj obživy.

na snímke: Ľubomír Engler so samičkou kaňúra okrúhlochvostého

 


 
 

V Poprade – Veľkej otvorili zrekonštruovaný areál futbalového štadiónaVytlačiť
 

Poprad má ďalší moderný futbalový stánok. Primátor Popradu Jozef Švagerko odovzdal v nedeľu 20.9.2015 futbalistom do užívania zrekonštruovaný areál futbalového štadióna v Poprade – Veľkej.„Som rád, že naše mesto získalo touto rekonštrukciou moderný futbalový stánok s kvalitnými tréningovými plochami. Futbal je v Poprade čoraz populárnejší a preto dúfam, že zrekonštruovaný areál bude maximálne vyťažený malými i veľkými futbalistami,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. "Máme radosť, pretože u nás trénuje 550 detí. V Poprade je futbalová eufória a našou filozofiou je, aby sme poskytli priestor všetkým deťom, ktoré chcú hrať futbal. Prioritou klubu je uvoľniť tento štadión výlučne pre mládež," uviedol prezident FK Poprad Roman Dvorčák. 

Mesto Poprad odovzdalo zhotoviteľovi stavenisko v utorok 5.5.2015. V rámci rekonštrukcie areálu boli zrealizované nasledujúce práce:

1.rekonštrukcia hlavného ihriska s prírodným trávnikom - pri prestavbe ihriska sa upravila hracia plocha (zmena rozmeru ihriska na 105 x 66 m), došlo k posunutiu čiar ihriska a osadeniu určených športových zariadení (vybavenie ihriska).

2.tréningové ihrisko s umelým trávnikom - pri prestavbe ihriska bola upravená pôvodná tréningová plocha a vybudovalo sa ihrisko s drenážnym systémom. Na ploche bol položený umelý trávnik III. generácie. (Čiarovanie na futbal 100 x 58 m a čiarovanie na malý futbal 40 x 20 m)

3.umelé osvetlenie tréningového ihriska - bolo navrhnuté podľa výpočtu osvetlenia, v súlade STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie športovísk a STN EN 12464-1 (360074). Navrhnutá intenzita osvetlenia futbalového ihriska je Es = 250 lx.

4.nové prístupové komunikácie, chodníky, výsadba drevín, inštalácia mobiliáru - lavičky, odpadkové koše.

5.občerstvenie divákov – bol vybudovaný objekt bufetu a pokladne

6.svetelná tabuľa otočná - pri prestavbe ihriska bola inštalovaná nová svetelná tabuľa s otočnou konštrukciou.

7.oplotenie areálu - pri prestavbe ihriska bolo existujúce areálové oplotenie nahradené novým. Dĺžka oplotenia 641 m - rámové oplotenie s výplňou.

8.prípojky sietí - pre objekt bufetu a pokladne boli vybudované príslušné siete - nová vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka.

Práce realizoval úspešný uchádzač z verejného obstarávania na dodávku diela - spoločnosť SPORTECH CZ, S.E. . Vysúťažená cena celého diela vrátane DPH predstavovala pôvodne sumu 854 509,75.- eur. Tá bola neskôr navýšená o sumu 4 855,99 Eur s DPH vzhľadom na požiadavku dodatočných prác zo strany objednávateľa.

Prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna bola ukončená v roku 2014 a stála spolu 616 100 eur, vrátane DPH. Komplexnou prestavbou vtedy prešiel hlavný objekt futbalového štadióna. V priestoroch dvojpodlažného objektu bolo vybudované plne funkčné zázemie pre futbalistov. Na prízemí boli vybudované dve šatne so samostatným sociálnym zariadením, šatne rozhodcov a trénerov, miestnosť lekára, miestnosť delegáta, kancelária vedenia klubu,  sociálne zariadenia pre personál a verejnosť, kotolňa, sušiareň s práčovňou, dielňa, skladové a technologické priestory. Štyri nové šatne vznikli na poschodí, kde nechýbajú ani miestnosti trénerov a klubová miestnosť so samostatným sociálnym zariadením. Inštalovaná bola nová technológia kotolne, kompletná  vzduchotechnika, vykurovanie, meranie a regulácia, rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie. Obnovou prešla tiež tribúna, ktorá má kapacitu 417 osôb.

fotogaléria:

 

 


 
 

BRITISH DAYS v PopradeVytlačiť
 

V snahe spropagovať výučbu anglického jazyka ako aj možnosti užšej spolupráce medzi Veľkou Britániou a regiónom východného Slovenska, začalo britské veľvyslanectvo tento týždeň sériu „British Days“ v Poprade a Prešove.
 
Britské dni v Poprade (30.9.) začali na Mestskom úrade o 9.00 hod. ráno príhovorom veľvyslanca Andyho Gartha o dôležitosti angličtiny v dnešnom svete. Angličtina je nielen jazykom biznisu, ale aj jazykom kultúry, zábavného priemyslu a internetu. Jej dôležitosť na globálnom trhu práce je nespochybniteľná a jej štúdium otvára nové možnosti. S prezentáciami sa študentom posledných ročníkov ZŠ a SŠ predstavia British Council, British International School Bratislava, Interstudy, Canterbury Christ Church University, a EF jazykove pobyty.
 
Pre zástupcov miestnych a regionálnych samospráv sme spolu s primátorom mesta Poprad Jozefom Švagerkom pripravili Seminár: Efektívna verejná správa, o čerpaní štrukturálnych a investičných fondov EÚ vo verejnej správe - /10.00 hod., Dom Kultúry, Štefánikova ul/. Cieľom spoločnej diskusie bude zistiť oblasti možnej spolupráce v obchode, vzdelávaní a kultúre. Británia môže so svojimi skúsenosťami regiónu pomôcť pri čerpaní európskych fondov, pri posilňovaní efektívnosti vo verejnej správe, ale aj v oblasti cestovného ruchu.  S prezentáciami vystúpia zástupcovia Sekcie Európskych programov Ministerstva vnútra SR, poradenskej spoločnosti Centire a spoločnosti Ernst and Young. 
 
Britský veľvyslanec navštívi v poobedných hodinách aj Spišskú Sobotu, kde si pre neho študenti miestnych skôl pripravili kultúrny program. Deti, ktoré uspeli v súťaži „Jazykový kvet“, sa predstavia ukážkami z anglickej drámy.  [Divadlo, námestie Spišská Sobota, od 15:45 hod.]
 
zdroj: British Embassy | Panska 16 | 811 01 Bratislava 


 
 

Mesto Poprad prevzalo psí útulok do svojej správyVytlačiť
 

Mesto Poprad od 1.septembra 2015 prevzalo do svojej správy útulok pre túlavé psy v lokalite Na letisko. Stalo sa tak v súvislosti s pripravenou komplexnou koncepciou chovu psov v meste. V tejto súvislosti bolo k 31.7.2015 ukončený prenájom útulku doterajšiemu nájomníkovi a od 1.septembra tak pracuje útulok pod priamym manažmentom mestského úradu. Po vykonanom audite stavu MsÚ okamžite pristúpil k realizácii nevyhnutných opráv a zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných útulkom, ktorý je určený výlučne na starostlivosť o túlavé psy. V blízkom časovom horizonte bude mať útulok vlastné webové sídlo a kontá na sociálnych sieťach. „Dobre fungujúci útulok je základným pilierom pre ďalšie aktivity samosprávy v súvislosti s navrhnutou koncepciou chovu psov mesta,“ uviedol prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka.  Odchytovú službu, ktorú do konca augusta 2015 zabezpečoval bývalý nájomník útulku, bude po novom zabezpečovať Mestská polícia mesta Poprad. Odchyt budú mať na starosti odborne spôsobilí príslušníci mestskej polície, ktorí budú na túto činnosť zodpovedajúco vybavení odchytovou tyčou, odchytovou sieťou a narkotizačnou zbraňou.

Prevzatie útulku pod manažment MsÚ a zabezpečenie odchytovej služby prostredníctvom mestskej polície sú konkrétnymi krokmi v zmysle koncepcie chovu psov v meste, ktorú samospráva spracovala v spolupráci s odborníkmi, občianskymi združeniami a klubmi pôsobiacimi na území Popradu.

Koncepcia je založená na čiastkových prvkoch:

  • na kvalitnom mestskom útulku,
  • v budovaní bezvôdzkových psích parkov,
  • v realizácii základných výcvikov smerujúcich k socializácii psov,
  • v permanentnej realizácii vzdelávacích aktivít zameranú na chovateľov psov a celú verejnosť,
  • v optimálnom nastavení pravidiel prijatých mestom (VZN).
     

Permanentnou aktivitou bude v tejto súvislosti vzdelávanie verejnosti. V zmysle rôznych cieľových skupín (napr. školy) bude realizovaný vzdelávací program zameraný najmä na problematiku zberu psích exkrementov a ich dopadu na človeka a životné prostredie. Prvé aktivity prebehli už v júni 2015, kedy mesto Poprad pripravilo spolu s kynologickými klubmi pôsobiacimi na území mesta sériu šiestich výchovnovzdelávacích vystúpení, počas ktorých skúsení tréneri predviedli nielen schopnosti svojich štvornohých zverencov, ale vysvetlili deťom tiež základy výchovy psíkov i samotných psovodov.

V meste Poprad je oficiálne zaevidovaných 2649 psov.


 
 
Položky 266-270 z 1124

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

ďalšie dni

Piatok 24.2.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 25.2. - 28.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka