Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Poprad sa pripravuje na letnú turistickú sezónuVytlačiť
 

Mesto Poprad sa intenzívne pripravuje na letnú turistickú sezónu. Tá by mala byť v znamení viacerých noviniek. “Pracujeme na tom, aby sme do začiatku turistickej sezóny čo najviac obohatili ponuku pre návštevníkov nášho mesta. Najvýraznejšou novinkou by mal byť turistický vláčik, ďalšie budú pribúdať postupne tak, aby sme čo najlepšie predstavili Poprad a jeho zaujímavosti,” uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Ideu prevádzkovať v Poprade turistický vláčik prinieslo už pred rokom OZ Pre mesto. „Chceme, aby návštevníci nášho mesta objavili nielen Aquacity, ale aj centrum Popradu, Spišskej Soboty či Veľkej. Poprad má veľa nádherných zákutí a verím, že aj s pomocou vláčika ich turistom pomôžeme objaviť,“ informoval poslanec MsZ a predseda OZ Pre mesto Ondrej Kavka. V snahe zoznámiť sa detailnejšie so skúsenosťami z prevádzkovania turistického vláčika navštívil primátor Popradu Jozef Švagerko spolu s O. Kavkom Terchovú, kde turistický vláčik prevádzkuje tamojšie Združenie turizmu Terchová. Keďže jestvuje viacero možností prevádzkovania turistického vláčika, samospráva sa rozhodne až po ich dôkladnom zvážení. Vláčik by mal spojiť centrum mesta s Aquacity, so Spišskou Sobotou, Veľkou a ďalšími časťami mesta a ich atrakciami.

Ďalšie novinky pre návštevníkov Popradu pripravila Mestská informačná kancelária mesta Poprad(MIK). Tá vybudovala webstránku VISITPOPRAD.SK s ambíciou ponúknuť nielen turistom ale aj obyvateľom mesta Poprad a širšieho regiónu tipy na výlety v okolí a voľnočasové možnosti, informácie o možnostiach ubytovania, gastro-služieb a dopravy. Dôležitou súčasťou webovej prezentácie je kalendár podujatí, ktorý má ambíciu stať sa najkomplexnejšou databázou tohto druhu pre Poprad a okolie. Novinkou v ponuke MIK POPRAD je aj predaj poštových známok a poštová služba - poštová schránka sa nachádza priamo v kancelárii.

Zaujímavosťou v súvislosti s predajom potravinových darčekov je línia MADE IN POPRAD. Ide o výrobky vyrábané priamo v Poprade, ktoré sa budú predávať pod samostatným logom – pôjde o kávu, čaj, pivo a liehoviny. „Uvítame, ak nám v budúcnosti do tejto línie pribudnú aj ďalšie značky. Produkty majú exkluzívne darčekové balenie a môžu byť nielen suvenírom pre cudzincov prichádzajúcich k nám, ale aj vývozným artiklom reprezentujúcim naše mesto, keď sa naši obyvatelia vyberú niekam na návštevu. Tieto produkty plánujeme prezentovať aj na podujatiach ako je Made in Slovakia, Viva Italia, Vianočný jarmok a ďalších,“ uviedla riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková.

Návštevníkov mesta určite poteší aj rozšírená ponuka nových suvenírov – vizitky Wandercard, nové typy magnetiek, vonné sviečky, odznaky. V rámci vytvárania motívov na suveníry spolupracuje MIK s viacerými profesionálnymi a amatérskymi umelcami. „Nadviazali sme aj spoluprácu so ZUŠ na Štefánikovej ulici a ZUŠ na Letnej ulici. Žiaci výtvarného odboru pre nás maľujú motívy mesta Poprad, ktoré budú použité v novej sérii darčekových predmetov – na pohľadniciach, magnetkách, hrnčekoch, možno i tričkách,“ doplnila Pitoňáková.

 


 
 

Začala sa prestavba areálu futbalového štadióna vo VeľkejVytlačiť
 

Futbalový štadión mesta Poprad vo Veľkej vstúpil do druhej etapy svojej rekonštrukcie. Mesto Poprad odovzdalo zhotoviteľovi stavenisko v utorok 5.5.2015. V rámci rekonštrukcie areálu budú zrealizované nasledujúce práce:

1.rekonštrukcia hlavného ihriska s prírodným trávnikom - pri prestavbe ihriska sa upraví hracia plocha (zmena rozmeru ihriska na 105 x 66 m), dôjde k posunutiu čiar ihriska a osadeniu určených športových zariadení (vybavenie ihriska).

2.tréningové ihrisko s umelým trávnikom - pri prestavbe ihriska sa upraví pôvodná tréningová plocha a vybuduje sa ihrisko s drenážnym systémom. Na ploche bude položený umelý trávnik III. generácie. (Čiarovanie na futbal 100 x 58 m a čiarovanie na malý futbal 40 x 20 m)

3.umelé osvetlenie tréningového ihriska - je navrhnuté podľa výpočtu osvetlenia, v súlade STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie športovísk a STN EN 12464-1 (360074). Navrhnutá intenzita osvetlenia futbalového ihriska je Es = 250 lx.

4.prístupové komunikácie, chodníky a výsadba - vybudujú sa nové prístupové komunikácie, chodníky, budú osadené lavičky, odpadkové koše a vysadené nové dreviny.

5.občerstvenie divákov – vybuduje sa objekt bufetu a pokladne.

6.svetelná tabuľa otočná - pri prestavbe ihriska sa vybuduje nová svetelná tabuľa s otočnou konštrukciou.

7.oplotenie areálu - pri prestavbe ihriska sa nahradí existujúce areálové oplotenie novým.Dĺžka rámového oplotenia s výpňou bude 641 m.

8.prípojky sietí - pre objekt bufetu a pokladne sa vybuduje nová vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka.

Cena celého diela vrátane DPH predstavuje sumu 854 509,75.- eur. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na dodávku diela sa stala spoločnosť SPORTECH CZ, S.E. , ktorá by mala v zmysle zmluvy o dielo ukončiť rekonštrukciu do 75 dní od odovzdania stavby. „Futbal je v Poprade veľmi populárny a som presvedčený, že areál bude po rekonštrukcii maximálne vyťažený. Dúfam, že zhotoviteľ odvedie kvalitnú prácu a naši malí i veľkí futbalisti získajú ďalší dôstojný športový stánok,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna bola ukončená v roku 2014 a stála spolu 616 100 eur, vrátane DPH. Komplexnou prestavbou vtedy prešiel hlavný objekt futbalového štadióna. V priestoroch dvojpodlažného objektu bolo vybudované plne funkčné zázemie pre futbalistov. Na prízemí boli vybudované dve šatne so samostatným sociálnym zariadením, šatne rozhodcov a trénerov, miestnosť lekára, miestnosť delegáta, kancelária vedenia klubu,  sociálne zariadenia pre personál a verejnosť, kotolňa, sušiareň s práčovňou, dielňa, skladové a technologické priestory. Štyri nové šatne vznikli na poschodí, kde nechýbajú ani miestnosti trénerov a klubová miestnosť so samostatným sociálnym zariadením. Inštalovaná bola nová technológia kotolne, kompletná  vzduchotechnika, vykurovanie, meranie a regulácia, rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie. Obnovou prešla tiež tribúna, ktorá má kapacitu 417 osôb.


 
 

Popradčania majú aj vďaka nemu krajší úsmevVytlačiť
 

Popradčan MUDr. Gabriel Ondrušek st. oslávil v nedeľu 10.5.2015 úctyhodné 90. narodeniny. K jubileu mu zablahoželal primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý ocenil jeho prínos pre rozvoj stomatológie v meste i regióne.

„Ako primár a okresný stomatológ pre okres Poprad ste sa zásadnou mierou zaslúžili o zvýšenie prevencie v oblasti stomatológie. Vašou zásluhou sa zvýšil počet detských a dorastových zubných ambulancií, ktoré vznikali aj v základných školách, prevencia nechýbala ani v škôlkach. Z tohto kvalitného základu ťažíme prakticky dodnes, pretože Poprad má výrazne väčší počet zubných ambulancií, ako mnohé iné okresné mestá Slovenska,“ vyzdvihol primátor. Vďaka kvalitnejšej starostlivosti o chrup môžu mať Popradčania doteraz krajšie úsmevy.

Oslávenec, ktorého na slávnostnom prijatí sprevádzala aj manželka Darina, bol dojatý a poctený. Zaspomínal: „Je to symbolické, že som bol na mestskom úrade, na ktorého mieste som pred 60 rokmi začal v Poprade ošetrovať deti a bola tu prvá školská ambulancia. Postupne sa vo vtedajšom veľkom Popradskom okrese rodili ďalšie, až ich bolo dokonca 57, najviac v priemere na Slovensku. Mal som a mám veľmi rád deti, preto ma tešilo, že mohli mať zdravé zuby. Keby sa neošetrili, ako by vyzerali ako dospelí?!“. Jubilant sa stomatológii venoval až do roku 2000. 

text a foto: Noviny Poprad


 
 

Vznikol odbor urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v PopradeVytlačiť
 

Mestský úrad v Poprade má od 1.5.2015 novú organizačnú zložku - ide o odbor urbanizmu a priestorového plánovania(OUPP). Ten vznikol rozdelením pôvodného odboru výstavby na dva odbory – odbor urbanizmu a priestorového plánovania a odbor výstavby. Odbor urbanizmu a priestorového plánovania predstavuje strategicko – plánovací odbor, ktorého vedením bola dočasne poverená Ing. Edita Molnárová. Tá je zároveň dočasne poverená aj vedením oddelenia územného plánovania a oddelenia investičného rozvoja, ktoré sú spolu s oddelením dopravy súčasťou OUPP. Vedúcou oddelenia dopravy je Ing. Gabriela Záremská.

Odbor výstavby zostáva v novom definovaní výkonným odborom, do ktorého štruktúry sú zaradené oddelenia stavebného poriadku a životného prostredia. Vedením odboru je dočasne poverený Ing. Martin Pitoňák, ktorý zároveň dočasne vedie aj oddelenie stavebného poriadku. Vedúcim oddelenia životného prostredia je Ing. Marek Bystrý.

„Rozdelenie odboru výstavby na dva odbory je prirodzeným dôsledkom toho, že vedenie mesta si ako jednu zo svojich priorít stanovilo práve dôkladnú prípravu koncepčného rozvoja mesta. Všetky organizačné zmeny sme vykryli bez potreby prijímania nových zamestnancov,“ uviedol prednosta MsÚ v Poprade Ing. Róbert Bujalka.  


 
 

Skateboardisti v Poprade pomôžu pripraviť návrh nového skateparkuVytlačiť
 

 

Fanúšikovia skateboardingu v Poprade pomôžu samospráve s prípravou návrhu budúceho skateparku. Dohodli sa na tom počas stretnutia na pôde MsÚ v Poprade v stredu 13.5. 2015.  Stretnutie zvolala samospráva s cieľom vypočuť si čo najviac pripomienok a podnetov od tých, ktorí majú záujem podieľať sa na budúcej podobe tohto športoviska. „Išlo o to, aby sme si povedali aj so skateboardistami, čo vlastne chceme zrealizovať. Skatepark bol riešený už v minulosti a riešili sa aj rôzne lokality pre jeho výstavbu. Nastal čas na to, aby sme sa pohli ďalej. Chceli sme sa stretnúť s mladými ľuďmi a som rád, že prišli v hojnom počte,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Samospráva navrhla ako najvhodnejšiu lokalitu pre výstavbu skateparku vlastný pozemok, ktorý sa nachádza neďaleko cyklistického chodníka v blízkosti budúceho športoviska ACTIVE ZONE pri ceste 1/18. „Mesto bude hľadať rôzne možnosti, ako financovať tento projekt. Chceme ten objekt oplotiť a zabezpečiť, zvažujeme aj vyberanie vstupného. Dôležité bude, aby investícia bola prospešná a objekt sa využíval. Nebude to len pre skaterov, ale aj pre bikerov a in-linerov. Som rád, že lídrom prípravného tímu bude poslanec Milan Baran, ktorý sa touto otázkou zaoberal aj v minulosti a je v stavebnej oblasti aj odborníkom,“ doplnil primátor. Vedenie mesta vníma tento projekt ako ďalší z krokov na rozšírenie ponuky športovísk pre aktívne trávenie voľného času v Poprade. „Je načase niečo postaviť, pretože dvadsať rokov sa o to mnohí ľudia snažili a vždy to dopadlo zle. Veríme, že sa dočkáme, aby mala mládež kde tráviť čas a nerobila neporiadok inde. Pred 15 rokmi existoval klub, ktorý zastrešoval asi 200 ľudí. Park bol vtedy prisľúbený, ale dopadlo to zle a klub sa rozpadol,“ povedal člen popradskej komunity skaterov Dušan Jarošík. „Park by mal mať „jazditeľné“ prekážky, nemusí byť obrovský. Hlavne, aby sa tam dalo jazdiť, pretože pri MAX-e sme to skateparkom ani nazvať nemohli,“ doplnil Jarošík. Mladí ľudia vyzdvihli prístup samosprávy a na spoločnom stretnutí vyjadrili presvedčenie, že skatepark sa podarí postaviť. „Sám neverím vlastným očiam, bol som za tých dvadsať rokov dosť skeptický. Verím, že sa to niekam posunie. Zo strany mesta je záujem, a tak som začal veriť. Ak by sa vyberalo vstupné, dali by sa z neho využiť finančné prostriedky na rôzne spätné investície. Problém by to pre mňa osobne nebol. Funguje to takto v Košiciach a je to tam čisté. Momentálne cestujeme do iných miest a aj do Poľska. Verím, že sa skatepark v Poprade naozaj postaví. Budeme sa oň starať ako o naše dieťa. Ak sme už čakali toľko rokov, určite to vydržíme aj teraz. Ak by tu bol skatepark, myslím, že by nebol problém založiť nový klub skaterov a prípadne organizovať súťaže,“ doplnil Daniel Turcer z Popradu. Mladí ľudia majú aktuálne dva týždne na to, aby sústredili svoje pripomienky, podnety a požiadavky týkajúce sa projektu budúceho skateparku. „Dohodli sme sa s chlapcami, že 28. mája, t. j. vo štvrtok o 15. hodine sa stretneme na pôde mestského úradu s vybranou skupinou a „učešeme“ celý návrh, ako by mal skatepark reálne vyzerať,“ uzavrel poslanec MsZ v Poprade Milan Baran.

Pôvodný skatepark, ktorý vybudoval investor obchodného centra v lokalite Dlhé hony v roku 2006, bol odstránený v roku 2014 kvôli výstavbe ďalších obchodných prevádzok. Samospráva začala ešte v tom istom roku hľadať lokalitu pre výstavbu nového skateparku. Ako najvhodnejší priestor s vlastným pozemkom bol vybratý areál ZŠ na Tajovského ulici. Po vypracovaní projektovej  dokumentácie  bolo  všetko  pripravené na začatie  verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Po petícii od obyvateľov bytových domov z okolia areálu však vedenie mesta rozhodlo od realizácie skateparku na tomto mieste upustiť. V roku 2015 schválilo MsZ prostriedky na vypracovanie štúdie skateparku na novom mieste.

 


 
 
Položky 296-300 z 1091

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 5.12.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 7.12.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 8.12.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 9.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od .....12.2016:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od .....12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka