Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Podujatie CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI pomohlo aj v PopradeVytlačiť
 

V areáli Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa v Poprade – Veľkej mal v piatok 5.6.2015 zastávku 8.ročník charitatívneho podujatia CEZ SLOVENSKO NA BICYKLI, ktorého pelotón tvorili hendikepovaní športovci a osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Na úseku z Novej Lesnej do Popradu sa k pelotón pripojil aj slovenský prezident. „Vo mne to vyvolalo obrovský pocit úcty k týmto ľuďom, pretože som šliapal na bicykli a mal som pocit, že ich vyslovene brzdím. Majú za sebou stovky kilometrov a mnohí používajú len ruky. Napriek nepriazni osudu dokážu statočne bojovať. Klobúk dole. Snažím sa bicyklovať a rád som prijal túto výzvu. Sľubujem, že ak budem v lepšej kondícii, tak urobím aj jednu celú etapu. Najkrajšie na tom je, že takéto podujatie dokáže ľudí spájať a odozva je úžasná,“ uviedol prezident SR Andrej Kiska. Po príchode pelotónu do areálu školy odovzdali partneri podujatia zo spoločnosti Whirlpool dary – automatické práčky - pre 4 rodiny nachádzajúce sa v ťažkej sociálnej situácii. Piatym obdarovaným bolo mesto Poprad a jeho zariadenie sociálnych služieb. „Pomohli sme množstvu ľudí a jednotlivcom, rodinám a zariadeniam. Každý rok pomáhame stále viac ľuďom. Prvoradí sú títo hendikepovaní ľudia a som rád, že ich prišiel podporiť aj pán prezident. Tým pádom všetko klapalo ako hodinky a cez päťdesiat ľudí stíhalo všetko na čas. Prešli sme približne 420 km za päť dní. Základ pelotónu tvorilo asi štyridsať ľudí a k nim sa pridávali ďalší jednotlivci,“ uviedol Miroslav Buľovský, predseda OZ Parasport24, ktoré je hlavným organizátorom podujatia. Na bicykli podporil pelotón aj primátor Popradu Jozef Švagerko. „Obdivoval som tých handbikerov, ktorí šli dosť veľkou rýchlosťou, sú to úžasní ľudia. Je to krásna charitatívna akcia a aj ja za mesto Poprad ďakujem za dar. Ak tento pelotón príde do Popradu aj o rok, budeme sa snažiť pripraviť toto podujatie ešte lepšie. Pelotón som ešte v závere vyprevádzal až po hranicu Popradu, aby som sa uistil, že naše mesto opustili v bezpečí,“ doplnil primátor.

Originálne charitatívne podujatie podporilo mnoho osobností z médií i spoločenského a kultúrneho života. Nechýbali medzi nimi účastníkov Marián Lechan, Ján Mečiar, Samuel Migaľ, Přemysl Boublik, Zuzka Glabazňová, Lydka Chovancová, Martin Šmahel,Martin Harich, Marek Viedenský, Zuzka Vačková a ďalší.  


 
 

DO PRÁCE NA BICYKLI - zapojte sa do súťaže!Vytlačiť
 

Mesto Poprad sa po priaznivej odozve z minulého roka opäť zapojilo do celonárodnej cyklistickej súťaže „Do práce na bicykli“ . Zámerom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov k dochádzaniu do práce na bicykli namiesto motorového vozidla. Vyhlasovateľom súťaže a zároveň odborným garantom je národný cyklokoordinátor.

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú v období od 1. do 31. mája 2015 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webe www.dopracenabicykli.eu na podstránke mesta Poprad. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 5 dní. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4. Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie. Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Súťažiace tímy sa môžu prihlásiť do 27. 4. 2015 prostredníctvom formulára na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu s uvedením požadovaných údajov, termín uzávierky súťaže je 31. máj 2015. Štatút súťaže je zverejnený tu. Prihlasovanie uľahčia inštruktážne videá.

Po ukončení súťaže samospráva slávnostne vyhlási lokálnych víťazov počas podujatia VSE CITYRUN, ktoré sa uskutoční 10.júna 2015 v Poprade. Vyhlasovateľ súťaže zorganizuje aj slávnostné vyhodnotenie na celonárodnej úrovni.

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie na lokálnej a tri na národnej úrovni. Na lokálnej úrovni budú v prvej súťažnej kategórii súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov od 1. do 31. mája 2015. V druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2015. Treťou kategóriou bude takzvaná BONUSOVÁ KATEGÓRIA. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci z tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli. Na národnej úrovni budú vyhodnotené samosprávy, kde súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov/ prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy, ďalej samosprávy, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov/prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy/ a napokon spoločnosť, v ktorej sa zapojilo najviac tímov.

 


 
 

Mesto pripravilo anketu pre rodičov žiakov s poruchami učeniaVytlačiť
 

Mesto Poprad v nadväznosti na zvyšujúci sa počet žiadostí zo strany rodičov na vytvorenie samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVPP) pripravilo anketu, v ktorej sa dotknutí rodičia môžu vyjadriť, o akú formu vzdelávania ich detí majú záujem. V prebiehajúcom školskom roku je v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad 198 detí zo ŠVPP, z toho 137 s poruchami učenia. Keďže samospráva eviduje narastajúci počet žiakov s vývinovými poruchami učenia, má záujem vytvoriť pre túto skupinu žiakov čo najkvalitnejšie podmienky vo výchovno-vzdelávacom procese. „V súčasnosti sú títo žiaci v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad vzdelávaní formou integrácie/začlenenia v bežných triedach. V prípade záujmu sme však pripravení od nového školského roka zriadiť pre týchto žiakov aj špeciálne triedy. V snahe vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky pre vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia sa však obraciame na rodičov, aby vyjadrili svoj názor a pomohli pri riešení tejto situácie,“ informovala vedúca oddelenia školstva MsÚ v Poprade Edita Pilárová. V prípade záujmu rodičov je mesto pripravené využiť jestvujúce kapacitné možnosti a zriadiť takéto triedy v ZŠ s MŠ Jarná a Dostojevského a súčasne pokračovať so začleňovaním týchto detí aj v bežných triedach. Anketové lístky, ktoré samospráva distribuuje v jednotlivých školách, by mali rodičia vyplniť a odovzdať do 15.mája 2015.  


 
 

Pocta Aurelovi Viliamovi ScherfeloviVytlačiť
 

Dňa 23.4.2015 uplynulo 180 rokov od narodenia a 120 rokov od úmrtia jednej z najvýraznejších osobností histórie mesta Poprad - lekárnika, chemika a botanika Aurela Viliama Scherfela. Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad, Podtatranským múzeom, Štátnym archívom v Spišskej Sobote a ZŠ s MŠ v Poprade -Veľkej pripravili pri tejto príležitosti sériu podujatí a aktivít. Jednou z nich bola spomienková slávnosť pri hrobe A.V.Scherfela v Poprade - Veľkej. Následne bola v Scherfelovom dome uvedená do života publikácia „Aurel Viliam Scherfel – osobnosť na ktorú nemožno zabudnúť“. 

foto: Noviny Poprad


 
 

Mesto vytvorí pravidlá pre umiestňovanie reklamných staviebVytlačiť
 

Mesto Poprad pristúpilo k inventarizácii bilbordov v meste. Zistilo, že sa na jeho území nachádza vyše dvesto veľkých reklamných plôch. Postupne identifikuje majiteľov bilbordov, vlastníkov pozemkov, na ktorých stoja a na akú dobu sú prenajaté resp. či nejde o nelegálne stavby. Do 30. júna 2015 musia byť všetky bilbordy legalizované, inak má samospráva právo dať ich odstrániť na náklady majiteľa. Viceprimátor mesta Pavol Gašper povedal: „K inventarizácii došlo preto, že novela stavebného zákona ukladá majiteľom veľkých bilbordov povinnosť požiadať o stavebné povolenie bez ohľadu na to, či stoja na súkromných, mestských či iných pozemkoch. Menšie síce tejto povinnosti nepodliehajú, ale majú tiež určitý spôsob regulácie. Zmena stavebného zákona bola vyvolaná tlakom verejnosti a samospráv. Aj na území nášho mesta sú niektoré lokality, kde reklamné plochy nie sú vhodne umiestnené. Samospráva tak dostala možnosť regulovať miesta a množstvo bilbordov a ďalších reklamných stavieb.“ Viceprimátor podotkol, že radnica nechce mesto vyčistiť od akýchkoľvek bilbordov, čo by nebolo ani účelné napr. v miestach obchodných centier alebo v prípade orientačných tabúľ, ktoré takisto patria medzi reklamné stavby. Ale má ambíciu dobre nastaviť pravidlá pre ich umiestňovanie. V súčasnosti vydáva stavebné povolenia na bilbordy na jeden rok. V priebehu tohto roka plánuje ako súčasť územného plánu pripraviť metodiku pre umiestňovanie bilbordov a ďalších reklamných stavieb. Tá sa stane súčasťou nového územného plánu, ktorého pripomienkovanie sa v týchto dňoch už začalo. „Budú stanovené jasné pravidlá pre majiteľov pozemkov, bilbordov aj pre úradníkov tak, aby boli prijateľné pre všetkých. V prvom rade sledujeme dopravnú bezpečnosť, ako aj technickú bezpečnosť samotných reklamných zariadení, aby svojou konštrukciou a polohou nepredstavovali nejaké riziko. Samozrejme, zaváži takisto estetika a funkčnosť. Pri tvorbe pravidiel budeme brať do úvahy pripomienky verejnosti, obchodníkov a majiteľov bilbordov,“ zhrnul P. Gašper. Na pomoc si prizvali aj odborníkov. Rokovali s Asociáciou vonkajšej reklamy, ktorá zámer mesta s uznaním kvitovala a považuje spôsob, akým Poprad postupuje za dobrý. „Sme presvedčení, že mesto Poprad sa v tejto veci stane príkladom spolupráce aj pre ostatné samosprávy. Naším spoločným cieľom je vytvorenie „pasportov“ pre jestvujúce plochy a vytvorenie korektných pravidiel do budúcnosti. Hlavným cieľom je odstránenie čiernych reklamných stavieb, ktoré v meste v posledných rokoch vyrástli. Sme presvedčení, že vo jedného až dvoch rokov, keďže je to zdĺhavý administratívny proces, obyvatelia Popradu uvidia reálne kroky, ktoré znížia reklamný smog v meste. V neposlednom rade bude veľkým prínosom pre mesto Poprad aj finančné odbremenenie, pretože mesto nebude musieť znášať náklady spojené s odstránením stavieb a sprievodnou administratívou,“ uviedol Ivan Akimov z BigMedie, člena Asociácie vonkajšej reklamy. Samospráva bude rokovať i s odborníkmi z oblasti dopravy a dopravnou políciou. Po prijatí pravidiel budú musieť byť všetky bilbordy v súlade s územným plánom, inak budú odstránené. (mar)

Noviny Poprad


 
 
Položky 296-300 z 1096

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 24.1.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 25.1.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 26.1.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 27.1.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 28.1.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 29.1.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Pondelok 30.1.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 31.1.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka