Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

Predstavitelia spišských miest podpísali memorandumVytlačiť
 

V rámci jubilejného 60. ročníka Spišského trhu, ktorý je najväčším spoločensko-kultúrnym podujatím v regióne Spiša, sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie predstaviteľov spišských miest (Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča). Na stretnutí bolo podpísané Memorandum k vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 regionálne partnerstvo pre súdržnosť.

Memorandum k vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 – regionálne partnerstvo pre súdržnosť vychádza zo Stratégie Európa 2020 prijatej vrcholnými orgánmi Európskej únie, ktorá vyzýva k uplatňovaniu zásad partnerstva vedúceho k dosiahnutiu strategických priorít – inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Iniciatíva Tatry – Spiš 2020 je otvorenou platformou pre spoluprácu ďalších sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na území dotknutých okresov, ako aj na území susedných slovenských regiónov. 


 
 

Česť pamiatke záchranárov!Vytlačiť
 

Minulý piatok 17. júla sa zapíše čiernymi písmenami do kroniky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Pri páde vrtuľníka VZZS ATE Agusta A109 K2 v oblasti Prielomu Hornádu v Slovenskom raji zahynuli štyria členovia posádky – pilot, lekár, letecký záchranár a záchranár Horskej záchrannej služby.

Pilot Ľubomír Majerčák mal 44 rokov a za svoju kariéru nalietal vyše 1800 letových hodín. Išlo o skúseného pilota, ktorý lietal 24 rokov a pre spoločnosť ATE lietal od roku 2009. 34-ročný záchranár Martin Svitana pracoval v ATE 17 rokov – najprv ako letecký mechanik a neskôr záchranár. 45-ročný lekár leteckých záchranárov Marek Rigda lietal v záchranárskom vrtuľníku 13 rokov. Na palube bol v čase nehody aj 37-ročný záchranár HZS, náčelník horských záchranárov Slovenský raj Dušan Leskovjanský. „Počas svojej dlhoročnej praxe pomohli stovkám zranených, ktorí boli v núdzi a zachránili niekoľko desiatok životov. Minulý piatok počas záchrannej akcie, žiaľ, vyhasli tie ich. Za ich obetavú prácu a plné nasadenie im patrí veľké uznanie a česť ich pamiatke,“ uviedla Zuzana Turočeková zo spoločnosti Air Transport Europe. Vedenie spoločnosti ATE a jej zamestnanci vyjadrujú najhlbšiu sústrasť zasiahnutým rodinám a ich priateľom. Úprimnú sústrasť vyjadril i primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý si váži, že nasadzovali svoje vlastné životy pri záchrane iných. Dvoch zo záchranárov poznal i osobne. Mesto si ich uctilo aj vyvesením čiernej zástavy na budove MsÚ. Posledná rozlúčka so všetkými štyrmi zosnulými záchranármi, ktorí zahynuli pri páde vrtuľníka v Slovenskom raji, bola vo štvrtok 23. júla 2015 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.

Kondolenčná kniha bola vystavená aj vo vestibule MsÚ v Poprade na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. 


 
 

Mesto, firmy a univerzita chcú nový študijný odborVytlačiť
 

Zástupcovia mesta Poprad, Univerzity Mateja Bela a troch zamestnávateľov v regióne - spoločností Whirlpool SLOVAKIA spol. s r.o., CHEMOSVIT, a.s. a PASELL SLOVAKIA s.r.o. podpísali v utorok 9.6.2015 memorandum o spolupráci. Jeho hlavným cieľom je vzájomná podpora pri rozvoji vysokoškolského vzdelávania v okrese Poprad v študijných odboroch priemyselné inžinierstvo a manažment. Memorandum podpísali 1.viceprimátor Popradu Igor Wzoš, rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský, riaditeľ spoločnosti WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Michal Major, predseda predstavenstva firmy CHEMOSVIT, a.s. Jaroslav Mervat a technický riaditeľ PASELL Slovakia s.r.o. Salvatore Amitrano.

    „Tých výsledkov a cieľov tohto memoranda je viac, ale tým hlavným je silná podpora v prospech akreditácie študijného programu priemyselné inžinierstvo. Je veľké plus pokiaľ počas tých povinných náležitostí pri procese akreditácie priložíte aj takéto memorandum, ktoré je váhou podpisov pomerne silné a deklaruje to, že jednoznačne nejde o tuctový študijný program, ale je tu reálna snaha prepojiť teóriu s praxou tak, aby absolventi tohto študijného programu boli v budúcnosti žiadaní na trhu práce a mali 100%-nú uplatniteľnosť,“ informoval rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský.

Žiadosť o akreditáciu podporenú podpísaným memorandom chce univerzita zaslať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu v priebehu najbližších mesiacov. Prví študenti by následne mohli v tomto odbore študovať od školského roku 2016/2017. Každoročne by sa mal počet absolventov pohybovať do 50.

Mesto Poprad vníma podpis memoranda a vytvorenie nového študijného odboru ako prvý krok na ceste k zriadeniu samostatnej fakulty, čo by znamenalo nielen možnosť čerpať štrukturálne fondy na novú technológiu či vybavenie. „Ja osobne si od toho sľubujem aj to, že mladí ľudia nebudú odchádzať z mesta, ostanú tu a možno sem prídu aj ďalší a pomôžu tomuto mestu rásť,“ vysvetlil 1.viceprimátor Igor Wzoš.

Podpis memoranda a následný vznik nového študijného odboru vychádzajúceho z potrieb reálnych firiem pôsobiacich v regióne by mal výrazným spôsobom zlepšiť situáciu s nedostatkom kvalifikovaných a prakticky pripravených študentov v regióne. „Potrebujeme investovať dosť nemalé prostriedky finančné i časové na to, aby sme si tých ľudí vychovali a práve takýto študijný odbor, možno aj samostatná fakulta, dáva možnosť na užšiu spoluprácu medzi podnikmi a vysokou školou. Väčšina absolventov, ktorí v súčasnosti prichádzajú na pohovory, majú síce krásne diplomy, ktoré ešte nezapadli prachom, ale nevedia nič. Väčsina z nich je slabo jazykovo vybavená, technické myslenie a nové technológie sú niekde úplne mimo reality, málokto z nich bol na nejakom veľtrhu a nevedia čo sa reálne v tých podnikoch deje. Na druhej strane, ak im dáme možnosť participovať priamo na vývoji produktu, na optimalizácii výrobných procesov, tak vtedy sa oni dokážu rozvíjať, dokážu rásť a vtedy prinesú tú pridanú hodnotu,“ vysvetlil Michal Major, riaditeľ WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. Potrebu mladých odborníkov podčiarkol aj predseda predstavenstva spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. Jaroslav Mervart:„Viem si predstaviť aj spoločné projekty na riešenie niektorých výziev či už v oblasti vývoja, výskumu, produktivity práce a podobne. Navyše, v našej skupine je intenzívna generačná výmena, pomerne veľký počet pracovníkov – tzv. silné ročníky – budeme musieť vo veľmi krátkom čase nahradiť,“ uzavrel Mervart. 


 
 

Počas letnej údržby venuje SMK pozornosť cestám, lávkam i námestiuVytlačiť
 

Pracovníci Správy mestských komunikácií(SMK) v Poprade využívajú letné mesiace na nevyhnutnú údržbu mestských ciest a chodníkov. „Našich pracovníkov je možné počas leta stretnúť na viacerých miestach. Opravujeme chodníky, schody, lávky, jednoducho všetko to, čo si vyžaduje aktuálna situácia. Snažíme sa postupovať systematicky tak, aby sme dokázali prioritne opraviť tie miesta, ktoré sú využívané chodcami či motoristami čo najviac,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Na hlavnom pešom ťahu zo železničnej stanice do centra mesta takto začala rekonštrukcia lávky cez rieku Poprad, na ktorej budú pôvodné skorodované plechy nahradené pevnejšou konštrukciou s novými oceľovými platňami. Viacero opráv zrealizovali pracovníci SMK aj na Námestí sv. Egídia – opravené boli schody pri zvonici ako aj na viacerých miestach rozpadnuté palisády. Tie sa dočkali výmeny aj v okolí dospelých stromov na Mnoheľovej ulici. Z ďalších činností je potrebné spomenúť lokálne opravy ciest, kosbu krajníc mestských komunikácií, striekanie vodorovného dopravného značenia, priebežné čistenie kanalizačných šácht. V jednom prípade pristúpila SMK k reklamácii už hotového diela – na cyklochodníku v smere na Kvetnicu došlo na jednom mieste k čiastočnému sieťovému rozpadu, čo zhotoviteľ opraví v rámci záručnej doby diela.

Najväčšou opravou miestnej komunikácie v roku 2015 je rekonštrukcia MK Hviezdoslavova v hodnote 318 074,42 Eur, ktorú bude realizovať spoločnosť STRABAG. 


 
 

Kvetnica odkrýva svoju bohatú banskú minulosťVytlačiť
 

 

 

Opakované poškodzovanie miestnej komunikácie prívalovými vodami a hrozba prevalenia hrádze zo sutiny, ktorá zadržiavala vodu v starom banskom diele boli dôvodom, prečo mesto Poprad požiadalo Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi o inšpekčnú prehliadku a zabezpečenie starého banského diela v Poprade – Kvetnici. Starú štôlňu Strieborná a jamu nachádzajúcu sa v údolí tzv. Filického chodníka prehliadol obvodný banský inšpektor a vydal záväzné stanovisko pre Rudné bane š.p., aby toto banské dielo sanoval a zabezpečil vchod a odtok banských vôd tak, aby nepoškodzovali miestnu komunikáciu.

Vďaka tomuto postupu sa následne podarilo urobiť nový portál z dreva, ktorý pripomína historický vchod do bane. Samotný vstup do bane je zamrežovaný a zberný odtokový rigol vyčistený tak, aby bol odtok banských vôd usmernený bez poškodzovania komunikácie.

„V prvom rade sme potrebovali vyriešiť a zabezpečiť spodnú vodu. Preto sme požiadali Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi o pomoc. Myšlienka bola postavená tiež na tom, že tu máme historické banské dielo, ktorými bola Kvetnica v minulosti známa. Aby sme si mohli pripomenúť, čo tu bolo v 12. a 13. storočí, že sa tu ťažila medená ruda, striebro a dokonca aj zlato. Radi by sme to mladým generáciám ukázali. Toto banské dielo je ukážkou toho, ako vyzeral vstupný portál v minulosti, ako sa tam vstupovalo. Do budúcnosti by sme chceli na povrchu bane vybudovať aj gápeľ, teda zariadenie na vyberanie rudy z bane,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko. V súčasnosti je vstup do bane pre verejnosť zatvorený, samospráva by však v budúcnosti chcela časť bane v zmysle zákonných možností sprístupniť – záležať bude predovšetkým od investičných finančných prostriedkov potrebných na toto sprístupnenie.

Významnú iniciatívu pri riešení situácie s baňou Strieborná vyvinul nadšenec mineralógie, geológie a zároveň člen Baníckeho cechu Rudňany Slavomír Kyseľa. „Mojím cieľom je touto aktivitou pozdvihnúť Kvetnicu na piedestál medzi banské mestá a obce, aby jej význam nezanikol. Povolenie na ťažbu v bani na Kvetnici dal poľský kráľ v roku 1562, ktorý mal vtedy obce a mestá na Spiši v zálohu. Ťažilo sa tu však iba dva roky, keďže v tom čase neexistovalo zariadenie, ktoré by stíhalo vyťahovať rudu aj vodu a tak baňu zalialo,“ uviedol Kyseľa. 


 
 
Položky 296-300 z 1124

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

ďalšie dni

Piatok 24.2.
PRIMA Lekáreň
Huszova 4994/6,
Poprad

052/789 56 60

Pondelok - Nedeľa
7:00 - 19:00

Sobota 25.2. - 28.2.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 1.3.
Medovka - Poliklinika Alexandra
Tatranské námestie 4914/8,
Poprad

052/285 12 25

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 2.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 3.3.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:
Pri Aréne od 6.12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka