Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

POĎAKOVANIE za pomoc ľudom bez domovaVytlačiť
 

Vianočné sviatky strávilo v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade spolu 35 osôb. Rovnaký počet zasadol aj za štedrovečerný stôl, na ktorom na ktorom už po 13-ty krát nechýbali oblátky s medom, kapustnica, vyprážaná ryba, zemiakový šalát, koláče, chlieb, vianočka či ovocie. Tradičnú vianočnú kapustnicu podával primátor Popradu Jozef Švagerko s manželkou. Pod vianočným stromčekom čakali na ľudí bez domova darčeky v podobe hygienických potrieb, potravín či oblečenia. „Dať to všetko dohromady nie je jednoduché, ale naozaj musím vyzdvihnúť všetkých sponzorov, ktorí akýmkoľvek spôsobom – či už kapustnicou, oblečením alebo potravinami prispeli k tomu, že sme ľuďom bez domova mohli vianočné sviatky spríjemniť takýmto spôsobom,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ v Poprade Etela Lučivjanská.

Mesto Poprad zabezpečilo „Vianoce v nocľahárni“ prostredníctvom sponzorov a ľudí, ktorým touto cestou vyjadruje poďakovanie:

FEGA FROST s. r. o. Kežmarok

Kaufland Poprad,

Reštaurácia Zimný štadión Poprad,

Perkins Poprad,

Denné centrum Veľká,

Everland s r. o. Poprad,

Kvety Victor Poprad,

Baliarne obchodu Poprad,

Sintra spol. s r. o. Poprad,

Podtatranská hydina , MVDr. Konkoľová Hana,

Tatrakon spol. s r. o. Poprad,

Územný spolok SČK Poprad,

OZ Korene Poprad.

Poďakovanie patrí aj pánovi Františkovi z Popradu.

  


 
 

KINO TATRAN premietne dokumentárne filmy o meste PopradVytlačiť
 

Kino Tatran pripravilo na štvrtok 4.februára 2016 premietanie starších dokumentárnych filmov o meste Poprad. Bezplatné premietanie filmov režiséra a popradského rodáka Ján Simkaniča bude prebiehať v čase od 17:00 do 20:00. Diváci sa môžu tešiť na zábery z popradskej minulosti, ktoré sú už uchované len na filmových pásoch a pre mnohých môžu byť zaujímavou príležitosťou na lepšie spoznanie histórie nášho mesta.  


 
 

Novoročný príhovor primátora mesta PopradVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

skončil sa rok 2015, ktorý bol prvým rokom môjho pôsobenia na poste primátora mesta Poprad. Spoločne sme vykročili na cestu ďalšieho rozvoja nášho prosperujúceho mesta. Vždy, keď sa začína niečo nové, treba sa rozlúčiť s minulosťou - stavať na základoch všetkého úspešného, čo priniesla a zároveň sa zbaviť toho, čo už prežilo alebo bolo nedostatočné.

Do prvého roka som vstupoval s odhodlaním, nadšením i veľkou zodpovednosťou. Už vo svojom volebnom programe som avizoval zmeny, ktoré mesto Poprad potrebovalo. Verím, že občania privítali predovšetkým otvorenejšiu samosprávu, transparentné spravovanie verejných vecí, načrtnutie vízií a nových zámerov na nasledujúce roky až desaťročia. Odzrkadlia sa hlavne v spracovaní dôležitých dokumentov mesta – nového územného plánu, do čoho ste sa zapojili aj vy – občania podávaním mnohých pripomienok a podnetov, a Plánu rozvoja mesta na ďalšie roky.

Každý primátor má svoje priority a ciele, ktoré chce realizovať v prospech mesta a jeho občanov. Nové vedenie mesta sa muselo v prvom rade oboznámiť s reálnym stavom a možnosťami mesta a stanoviť ciele, ktoré sú pre obyvateľov Popradu najpotrebnejšie. Prvý rok by som preto charakterizoval ako štartovací a prípravný. Mesto v uplynulom roku pracovalo na mnohých projektových zámeroch a má ich pripravených približne 70, ktoré chce v budúcnosti realizovať z vlastných zdrojov aj cez eurofondy.

Budeme sa snažiť, aby sme dokázali naše smelé projekty naplniť tak, ako sme to urobili v predchádzajúcom roku. Medzi najrozsiahlejšie investičné akcie v roku 2015 patrilo vybudovanie tréningového ihriska s umelou trávou a osvetlením na Futbalovom štadióne mesta Poprad, rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice, odstránenie azylového bývania na Ulici Boženy Němcovej, ktoré súvisí s ďalšou etapou výstavby Národného tréningového centra SFZ, zrekonštruovanie bytového domu Xenón a ďalšie. V oblasti komunikácie a služieb pre občanov, vo sfére školstva, prezentácie mesta a cestovného ruchu, podpory športu a kultúry, ako aj partnerstva a spolupráce sme zrealizovali množstvo noviniek. Spomeniem aspoň niektoré – stretnutia s občanmi v jednotlivých častiach mesta Hovor s mestom, sprístupnenie digitalizovaného územného plánu mesta, zriadenie bezplatnej mediačnej poradne, vytvorenie novej koncepcie chovu psov a prevzatie psieho útulku do správy mesta, vypracovanie nového Komunitného plánu mesta Poprad na roky 2015-2020, rozšírenie možností starostlivosti o seniorov, zavedenie turistického vyhliadkového vláčika, podpora novozriadenej leteckej linky Poprad – Varšava, obnovenie cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Zakopané, Memorandum o vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 – spolupráca Popradu s Levočou, Kežmarkom, Spišskou Novou Vsou a Starou Ľubovňou, spoluorganizácia Národného stretnutia mládeže P15, medzinárodného tenisového turnaja kategórie ATP – Poprad – Tatry Challenger Tour, organizácia Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky a ďalšie.

V roku 2016 chceme realizovať viac ako 50 investičných aktivít, ktoré sme zahrnuli do vecnej náplne kapitálových výdavkov. Mestské zastupiteľstvo ich bude schvaľovať na svojom januárovom rokovaní.

Verím, že sa nám podarí okrem rekonštrukcie mnohých úsekov mestských ciest a chodníkov, vybudovania parkovísk a rekonštrukcií viacerých škôl, zabezpečiť aj dobudovanie parkoviska NTC, nájsť najlepšie riešenie pre využitie nedostavaných alebo chátrajúcich objektov a plôch v centre a západnej časti mesta a ďalšie.

Keď hodnotím predchádzajúci rok, jednoznačne by som ho nazval ako jeden z najnáročnejších a namáhavých. Bola to pre mňa nová skúsenosť na poste primátora. Každopádne robil som všetko s najväčším úsilím a zanietením vo váš prospech, v prospech rozvoja celého mesta. Verím, že v novom roku 2016 a v ďalších rokoch, sa nám spoločne podarí naplniť úlohy, ktoré sme si predsavzali. Myslím si, že Poprad je ambiciózne a dynamické mesto a tak tomu bude aj do budúcna.

Do nového roka 2016 vám, vážení Popradčania, prajem hlavne to, čo sa nedá kúpiť – zdravie, lásku, šťastie, porozumenie a pokoj v rodinách. Ostatné materiálne veci sa stále dajú robiť lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie, ale nie sú najdôležitejšie. Zároveň sa Vám chcem poďakovať za spoluprácu a podnety, ktorými ste prispievali k rozvoju nášho spoločného mesta.

Šťastný a úspešný rok 2016!

                                                                                                    Jozef Švagerko,

                                                                                               primátor mesta Poprad

 


 
 

Popradčanov je menejVytlačiť
 

Počet obyvateľov mesta Poprad k 31.12.2015 dosiahol číslo 50 968.Oproti roku 2014 ide o pokles o 315 obyvateľov.

„Celkovo sa k trvalému pobytu v Poprade prihlásilo 621 ľudí, narodilo sa 497 detí, čo spolu predstavuje prírastok 1118. Odhlásilo sa 1014 obyvateľov, z toho 123 do cudziny, zomrelo 419 občanov Popradu, čo je spolu úbytok 1433 ľudí,“ informovala vedúca referátu evidencie obyvateľstva MsÚ Eva Ihnačáková. Už v prvých januárových dňoch sa však k trvalému pobytu v Poprade začalo prihlasovať viac občanov a počet obyvateľov mesta sa k 12.1.2016 zvýšil na 51 022.

„Ten pokles je o čosi menší ako v minulom roku, ale napriek tomu to nie je dobrý stav. Tento trend je však celoslovenský a v Poprade už trvá viac ako 12 rokov. Dôležité je, že sa o tejto vážnej téme začína konečne hovoriť a hľadajú sa riešenia. Základným predpokladom na to, aby mesto rástlo, je dostatok bytov a dostatok práce. V prípade práce sme na tom v Poprade na slovenské pomery ešte relatívne dobre, v prípade bývania však nemáme dostatok voľných nájomných bytov, nie je dostatok území pre potreby individuálnej bytovej výstavby. Keďže trend, kedy sa ľudia sťahovali z miest na vidiek sa aj v západnej Európe už obracia a ľudia sa vracajú za komfortom a službami, ktoré im ponúkajú mestá, musíme byť na to pripravení. Našou úlohou je nájsť územia, kde sa bude dať stavať a zabezpečiť dostatok nájomných bytov,“ uviedol 1.viceprimátor Igor Wzoš.

Z pohľadu vekovej štruktúry majú najväčší podiel občania v produktívnom veku od 18 do dôchodkového veku, ktorých je takmer 32 tisíc. Občanov nad 65 rokov bolo ku koncu minulého roka takmer 7 tisíc a počet starších obyvateľov stúpa. V roku 2016 by sa mala v Poprade dožiť jedna občianky stovky, traja sú nad sto rokov a 15 bude mať 95 rokov. Detí do 6 rokov je spolu takmer 3 tisíc, od 6 do 15 rokov vyše 4 tisíc a od 15 do 18 rokov takmer 1500. Celkovo prevažujú ženy, ktorých je o 2012 viac.

Najviac občanov býva v centre mesta a na sídliskách – vyše 38 tisíc, nasleduje Veľká so 4633 občanmi, Matejovce 2862, Spišská Sobota 2833, Stráže 592 a Kvetnica 201. Počet ľudí bez domova evidovaných v meste Poprad dosiahol 1842 osôb. 


 
 

Návštevnosť mestskej informačnej kancelárie stúpaVytlačiť
 

Mestská informačná kancelária(MIK) mesta Poprad vybavila v roku 2015 spolu 33 331 osôb. Okrem osobného vybavenia (27897) pomáhali pracovníci MIK aj mailovou (1872) a telefonickou komunikáciou (3582). Najviac emailov bolo zaznamenaných pred letnou turistickou sezónou, kedy si návštevníci plánujú dovolenku - konkrétne v mesiaci apríl (231). Telefonická komunikácia zaznamenala svoj vrchol podobne ako mailová v mesiaci apríl (407).

„Návštevnosť MIK Poprad v roku 2015 bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššia. Dominantné mesiace boli júl (5007 návštevníkov) a august (5111 návštevníkov), kde sme zaznamenali nárast o viac ako 100 %. Aj tento údaj svedčí o tom, že návštevníci mesta, ale aj domáci klienti si zvykli na nové umiestnenie kancelárie na Námestí sv. Egídia a jej služby využívajú vo veľkej miere,“ uviedla riaditeľka MIK Poprad Lucia Pitoňáková.

Klientelu MIK tvorili najmä Slováci (60%), Česi (13%), Poliaci (7%), Nemci (5%) a Angličania(4%). Medzi exotických návštevníkov informačnej kancelárie môžeme určite zaradiť turistov z Japonska, Nového Zélandu, Mexika, Indie, Singapuru ale aj z Južnej Kórei či Hongkongu. Počet týchto návštevníkov bol väčšinou do 20 osôb za rok, avšak medzi veľké prekvapenie patria hostia z Austrálie, ktorých prišlo viac ako 140. Veľmi zaujímavý je aj počet turistov zo Saudskej Arábie (30).

V roku 2015 zaviedla MIK Poprad viacero noviniek, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom. Od 1.júla 2015 začala požičiavať šliapacie retro autíčka, ktoré boli využité 184 krát a tešia sa veľkému záujmu turistov i domácich obyvateľov. Od leta ponúka MIK aj poštovú službu a do konca roka sa predalo viac ako 1600 poštových známok. Od začiatku novembra môžu návštevníci absolvovať tiež prehliadku kostolov na Námestí sv. Egídia s výkladom - túto možnosť využilo 150 klientov. S veľkým záujmom sa stretli aj suveníry s motívmi z mesta Poprad, ktoré autorsky pripravili žiaci základných umeleckých škôl v Poprade. MIK Poprad ponúka aj úschovňu batožiny, ktorá bola v roku 2015 využitá 91 krát.

MIK Poprad bola v nových priestoroch na Námestí sv. Egídia otvorená 13.6.2014 – do konca roka 2014 využilo jej služby spolu 13 076 návštevníkov. 

text a foto: Noviny Poprad  


 
 
Položky 296-300 z 1212

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

ďalšie dni

Sobota 19.8.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Nedeľa 20.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 21.8.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 22.8.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.8.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.8.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 25.8.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 26.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka