Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Stanovisko mesta Poprad k medializovaným informáciám o odpredaji bytu A.Krotákovi Vytlačiť
 

Dňa 4.5.2017 boli v denníkoch Nový čas a Plus 1 deň uverejnené informácie o odpredaji nájomného bytu hokejistovi a poslancovi MsZ mesta Poprad Arne Krotákovi. Vzhľadom na spôsob spracovania poskytnutých informácií, uverejňujeme fakty v plnom znení:

Mestský nájomný byt bol Arne Krotákovi pridelený dňa 22.5.2006 a to na dobu neurčitú na základe odporúčania Komisie sociálnej a bytovej pri MsZ mesta Poprad a na základe uznesenia Mestskej rady v Poprade konanej dňa 18.5.2006. Pri prideľovaní bytu sa prihliadalo na osobitný zreteľ, nakoľko A. Kroták v tom čase reprezentoval mesto Poprad v ľadovom hokeji.

V roku 2016 požiadal A. Kroták o prevod vlastníctva bytu.

Mesto Poprad predalo byt A.Krotákovi v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona, môže vlastník domu previesť byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas. Keďže v danom prípade bol kupujúci nájomcom uvedeného bytu od 01.06.2006 a nájom bol uzatvorený na dobu neurčitú, podmienku prevodu splnil.

Podľa uvedeného zákona je vlastník domu povinný uzavrieť s nájomcom bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31.12.2016, zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti, pričom cenu bytu, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku je povinný vypočítať podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b. V opačnom prípade môže nájomca bytu podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. Na odkúpenie mal teda Kroták zákonný nárok.

Kúpna cena bytu a pozemku pod bytovým domom bola vypočítaná v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podrobný výpočet ceny bytu je uvedený na strane č. 3 zverejnenej zmluvy o prevode vlastníctva bytu č. 16-01-5631-3782/012, e.č.316/2016. Okrem uvedeného bolo mesto povinné poskytnúť zrážku 30% z ceny bytu podľa §18 ods.4 uvedeného zákona a podľa § 18b ods. 3 a VZN č. 3/1999 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov , čl. IV ods. 2b) ďalšiu zľavu 10% z ceny bytu, ak uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy. Uvedené zľavy aj s odkazmi na príslušné ustanovenia zákona sú podrobne uvedené na strane 4 v článku VII predmetnej zmluvy.

Pre kúpu bytu A. Krotákom boli splnené zákonom stanovené podmienky, a to že bol nájomcom bytu na dobu neurčitú a požiadal o odkúpenie bytu. Mesto bolo povinné za zákonom stanovených podmienok a za zákonom stanovenú cenu byt odpredať. Za rovnakých podmienok pri splnení zákonom stanovených podmienok a za zákonom stanovenú cenu bolo v predmetnom bytovom dome k dnešnému dňu odpredaných 30 bytov.

V prípade odkúpenia bytu A.Krotákom nevznikol konflikt záujmov, pretože zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorý o tomto pojednáva, sa nevzťahuje na nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú osobitné predpisy.

 


 
 

V Poprade začala kosba verejnej zeleneVytlačiť
 

Mesto Poprad začalo v utorok 9.mája 2017 s prvou kosbou trávnatých plôch v správe mesta. „Keďže trávy a buriny sú najrozšírenejšími a najväčšími alergénmi v mestskom prostredí, kosbou verejných priestranstiev sa snažíme eliminovať ich negatívny dopad na zdravie obyvateľov,“ uviedla Zuzana Čákyová z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Povinnosť zabezpečiť kosbu na svojich pozemkoch majú aj ostatní vlastníci trávnatých plôch na území mesta.

Verejná zeleň v správe mesta je rozdelená do dvoch zón. V prvej zóne sa nachádzajú predovšetkým námestia a parky v jednotlivých častiach mesta, ktoré sú kosené v pravidelných približne dvojtýždňových intervaloch. Prvá zóna, s ktorej kosbou sa začalo dnes, by mala byť v prípade priaznivého počasia pokosená do konca tohto týždňa. Začiatkom budúceho týždňa začne kosba druhej zóny, v ktorej sú všetky zostávajúce lokality. Druhá zóna bude v závislosti od počasia pokosená do 14 dní od jej začatia. Celkovo by mala byť kosená 3 - 4x ročne.

Kosenie plôch vykonáva pre mesto spoločnosť Brantner s. r. o. Poprad.


 
 

S oteplením začali v centre mesta pribúdať letné terasyVytlačiť
 

So stúpajúcimi teplotami začínajú na Námestí sv. Egídia v Poprade ako aj v ďalších lokalitách postupne pribúdať letné terasy. V súčasnosti eviduje mesto spolu 11 povolených terás, z toho najviac v samotnom centre. Ďalšie žiadosti očakáva samospráva s príchodom teplejších dní.  V minulom roku bolo povolených spolu 35 terás. Podmienky zriaďovania letných terás v Poprade upravuje všeobecne záväzné nariadenie č.5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. V zmysle tohto VZN je poplatok za záber verejného priestranstva stanovený na 0,35eura/m2/deň. Letné terasy musia spĺňať viacero požiadaviek, ktoré stanovuje VZN Č.5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Letná terasa musí byt‘ umiestnená tak, aby neobmedzovala premávku vozidiel záchranných služieb, neobmedzovala chodcov a ani zásobovanie, nemala by poškodzovať mestský mobiliár a ani verejnú zeleň. Prestrešenie je možné slnečníkmi alebo markízou z tkanej textílie, ktorá môže byt‘ pogumovaná, akákoľvek strešná konštrukcia s podpornými piliermi nie je prípustná. „Dôležitou podmienkou pri povoľovacom procese v súvislosti s výstavbou terasy sú uhradené záväzky z uplynulého obdobia. Mesto Poprad neumožní prenájom verejného priestranstva na umiestnenie terás subjektom, ktoré majú dlh voči mestu za nezaplatené zábery verejného priestranstva z uplynulého obdobia. V súčasnosti eviduje mesto 7 takýchto hriešnikov,“ uviedol Martin Pitoňák z odboru výstavby MsÚ v Poprade.


 
 

Agresívni podnapití mladí muži demolovali cudzí majetokVytlačiť
 

sch.JPG

Popradskí mestskí policajti majú za sebou dva zásahy, ktorých spoločným menovateľom boli alkohol a následná agresivita. Na ulici Popradskej brigády v Poprade sa dve osoby rozhodli vyskúšať pevnosť ukotvenia poštovej schránky a začali do nej kopať. Svoju mužnosť následne demonštrovali tým, že ju vytrhli z miesta kde bola upevnená, čím došlo k jej poškodeniu. Podozrivé osoby podľa oznamovateľa na linke 159 ušli smerom k podchodu pod železničným priecestím smerom na Kukučínovu ulicu. Hliadky MsP Poprad podozrivých mužov zadržali o 18.04 hod na Kukučínovej, pričom podozriví sa ku skutku priznali. Obaja  boli predvedení za účelom podania vysvetlenia. Dychovou skúškou bolo zistené u 21 ročného Kežmarčana 0,43 mg/l alkoholu a u 24 ročného muža zo Smižian 1,22 mg/l alkoholu v dychu. Vec je v riešení MsP Poprad.

Mestskí policajti počas hliadkovej činnosti zistili tiež ďalšieho hrdinu, ktorému sa zrejme nepáčili odkvapové rúry na zvod dažďovej vody umiestené na budove ČSOB na Štefánikovej ulici v Poprade. Podozrivý muž kopal do odkvapovej rúry dovtedy, kým ju nepoškodil. Po incidente sa podozrivý z miesta snažil ujsť. Pri úteku nereagoval na výzvy, ktoré mu dali mestskí policajti. Keďže bol navyše agresívny, policajti muža spacifikovali a predviedli za účelom zistenia totožnosti. Následne bola u podozrivého 24 ročného muža z Popradu vykonaná dychová skúška s výsledkom 1,12 mg/l alkoholu v dychu. Aj táto vec je v riešení MsP Poprad.


 
 

Cyklistický chodník s vymeneným oplotenímVytlačiť
 

DSC01306.jpg

Cyklistický chodník JUH VI – Kvetnica vedúci zo sídliska v bezprostrednej blízkosti priestorov poľnohospodárskeho družstva má nové oplotenie. Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade v súčinnosti s Poľnohospodárskym družstvom Spišské Bystré vymenila pôvodnú masívnu drevenú ohradu za nové oplotenie. „Tento krok bol nevyhnutný, pretože pôvodná ohrada už bola na konci svojej životnosti. Staré koly doslova zhnili a rozpadávajúce sa oplotenie mohlo ohroziť cyklistov. Nové koly sú z dreva, ktoré lepšie odoláva poveternostným podmienkam. Na tieto sme následne inštalovali elektrický ohradník pre dobytok,“ informoval Peter Fabian z SMK. Náklady na opravu oplotenia v dĺžke viac ako 3000 metrov predstavovali pre SMK sumu 6,5 tisíc eur.


 
 
Položky 31-35 z 1229

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 21.11.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 22.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 23.11.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Piatok 24.11. - 25.11.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 26.11. - 27.11.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 28.11.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka