Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

POPRADSKÉ VIANOCE 2015Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vianoce.jpg vianoce.jpg (1 MB)

 
 

POPRADSKÉ VIANOCE 2015 Vytlačiť
 

Na sviatočné dni pripravilo mesto Poprad pre svojich obyvateľov ako aj návštevníkov mesta sériu tradičných podujatí, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Na Štedrý deň – vo štvrtok 24.decembra poteší návštevníkov Námestia sv. Egídia VEŽOVÝ KONCERT, ktorý Popradské dychové kvinteto zahrá z veže Kostola sv. Egídia o 23.30hod.

 

V piatok 25.decembra o 15:00 si môžu Popradčania užiť VIANOCE NA ĽADE – v tomto prípade bude pre korčuliarov otvorený Zimný štadión mesta Poprad. V ten istý deň je o 16:30 hod v Kostole sv. Štefana v Poprade – Matejovciach pripravená VIANOČNÁ AKADÉMIA a večer o 18:00 hod v centre Popradu tradičný ŽIVÝ BETLEHEM.

 

V sobotu 26.decembra o 18:00 hod sa uskutoční VIANOČNÝ KONCERT v Kostole sv. Egídia – vianočné koledy a piesne zaspieva Petra Humeňanská s Ľudovou hudbou PREŠOVČAN.

 

V pondelok 28.decembra v čase od 14:00 do 17:00 budú mať Vianoce aj psíky v popradskom útulku. Podujatie VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY bude v tomto roku obohatené aj o ukážky kynológie partnerských OZ.

 

V stredu 30.decembra o 16:00 sa v koncertnej sále ZUŠ môžu deti tešiť na PREDSILVESTROVSKÚ DETSKÚ SHOW S UJOM ĽUBOM.

Vo štvrtok 31.decembra o 15:00 si môžu Popradčania opäť užiť VIANOCE NA ĽADE na Zimnom štadióne mesta Poprad. 

V nedeľu 3.januára o 18:00 bude Aréna Poprad hostiť operetu HRNČIARSKY BÁL v podaní Štátnej opery Banská Bystrica. Podujatie venovalo mesto Poprad svojim obyvateľom pri príležitosti 70.výročia spojenia Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou.

Sviatočné obdobie uzavrú dva koncerty.

V stredu 6.januára o 16:00 hod bude v Kostole sv. Štefana v Poprade – Matejovciach VIANOČNÝ KONCERT/MALÁ VIANOČNÁ HUDBA 2016 v podaní sláčikového kvarteta Ad gloriam Dei.

V ten istý deň – v stredu 6.januára o 18:00 hod môžu Popradčania navštíviť NOVOROČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT v Kostole sv. Egídia, na ktorom sa predstaví Marcela Laiferová v klavírnom sprievode P. Kvassaya.  

PROGRAM ĎALŠÍCH PODUJATÍ V MESTE A V REGIÓNE NÁJDETE TU.

 


 
 

Mesto vyhlásilo dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc útulku pre psovVytlačiť
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad schválili vyhlásenie dobrovoľnej finančnej zbierky na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.Snahou mesta pri zabezpečovaní prevádzky útulku je neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb a zlepšovanie životných podmienok prichýlených psov. Viac finančných prostriedkov dá mestu priestor na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb – od poskytovania kvalitnejšieho krmiva, kvalitnejšej starostlivosti až po možné investície do opráv a rekonštrukcie priestorov útulku. Vyzbierané finančné prostriedky nebudú použité na úhradu nákladov na mzdy pracovníkov útulku.

číslo účtu: 000000-5078065878/0900

IBAN: SK1309000000005078065878

BIC: GIBASKBX

Mesto Poprad prevzalo útulok pre psov do svojej správy dňa 1. 9. 2015, dovtedy bolo prevádzkovanie útulku zabezpečované na základe zmluvy s externým prevádzkovateľom.

Okamžite po prevzatí útulku pristúpilo mesto k realizácii nevyhnutných opráv a k zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných útulkom.

Do 14. 10. 2015 sa zrealizovalo:

- oprava kovaní, dvierok a mreží na kotercoch,

- zabezpečenie kovových skríň pre bezpečné uloženie krmiva,

- vybratie a odvoz mulčovacej kôry a štiepky,

- vysypanie a spevnenie makadamu,

- položenie trávnika vo výbehu pre šteňatá,

- 1. etapa deratizácie,

- sfunkčnenie umývadiel, WC,

- dokúpenie a namontovanie elektrických radiátorov a elektrických prietokových

ohrievačov vody,

- vymaľovanie kancelárie a jej vybavenie nábytkom,

- vybavenie priestorov lekárničkou, hasiacimi prístrojmi,

- zabezpečenie pitnej vody pre zamestnancov,

- prestrešenie výbehov v kotercoch.

 

 


 
 

Bezplatná mediačná poradňa pre PopradčanovVytlačiť
 

Mesto Poprad a mediátori Mediačného centra Poprad zapísaní v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR podpísali dňa 06.októbra 2015 Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca, podpora a šírenie povedomia o možnosti riešenia konfliktných situácii pomocou mediácie. V súlade s textom memoranda sa obe strany dohodli na zriadení mediačnej poradne, v ktorej budú mediátori k dispozícii obyvateľom mesta Poprad každý prvý štvrtok v mesiaci, vždy v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch MsÚ v Poprade. Prvá mediačná poradňa bola otvorená už 5.novembra 2015. „Cieľom našej vzájomnej spolupráce je zabezpečiť lepší prístup k spravodlivosti  prostredníctvom alternatívnej možnosti riešenia sporov, t.j. formou mediácie a zabezpečiť efektívnejšiu vymožiteľnosť práva pre obyvateľov mesta Poprad. Mediátori pomôžu sporiacim sa stranám reflektovať súčasný stav a poukázať na právne následky ich rozhodnutí. Mediácia nie je zameraná na minulosť, ale pomáha riešiť súčasný stav so zameraním na zachovanie budúcich dobrých vzťahov. Naši mediátori sa spolu s mestom Poprad ako otvorenou a zodpovednou samosprávou budú zároveň snažiť zabezpečovať primárnu prevenciu v oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických javov v školskom prostredí realizovaním prevenčných programov školskej a rovesníckej mediácie,“ uviedla Dagmar Tragalová, riaditeľka Mediačného centra Poprad. Zo vzájomnej spolupráce samosprávy a mediátorov by mali profitovať v prvom rade samotní obyvatelia mesta. „Na mediácii je dôležité, že dokáže súperenie zmeniť na spoluprácu, že dokáže zlepšiť komunikáciu medzi obomi stranami a zlepšiť vzájomné vzťahy. Aj preto verím, že tak ako sa osvedčila bezplatná právna poradňa, ktorú zabezpečujú mestskí právnici pre Popradčanov každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00, tak si svojich klientov nájde aj bezplatná mediačná poradňa,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Mesto Poprad a Mediačné centrum Poprad budú o svojich spoločných aktivitách informovať prostredníctvom svojich webových portálov.

Spory, ktoré možno riešiť mediáciou:

- susedské spory (obťažovanie hlukom, prachom, dymom, odpadmi, zvieratami),

- konflikty občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami či obecným úradom,

- rodinnoprávne spory (úprava vzájomných rodičovských práv, výživne, bezpodielové spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia),

- obchodné záväzkové spory (vzťahy medzi podnikateľmi),

- environmentálne konflikty,

- spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov,

- spory vzniknuté v školskom prostredí (spojené so šikanovaním, záškoláctvom, ohováraním, konflikt učiteľ – rodič, učiteľ žiak a pod.).


 
 

Testovací psí pisoár na JUH-uVytlačiť
 

Psy v Poprade majú svoj prvý verejný pisoár. Popradská samospráva pripravila 3-mesačnú testovaciu prevádzku zariadenia, o ktorého umiestnení rozhodla verejnosť prostredníctvom ankety na webovom sídle mesta. V čase od 10. do 15.novembra v nej vyjadrilo svoj názor 106 osôb, ktoré svoje hlasy rozdelili takto: 

Starý JUH - 35 hlasov

JUH III - 27

Centrum - 16

Západ - 16

Veľká - 6

Spišská Sobota - 5

Matejovce - 1

 

 

Na základe výsledkov ankety bol testovací pisoár inštalovaný vo víťaznej lokalite.

„Psí pisoár má jednoduchú konštrukciu a vhodným umiestnením dokáže ochrániť detské ihriská a ostatnú občiansku vybavenosť či zeleň od psieho značkovania. V prípade, že sa toto zariadenie osvedčí a stretne s pozitívnou odozvou, je samospráva pripravená inštalovať ho aj na ďalšie miesta v meste,“ uviedol prednosta MsÚ v Poprade Róbert Bujalka.

Psie toalety sú súčasťou komplexnej koncepcie chovu psov v meste Mesto Poprad. V rámci nej už samospráva prevzala do svojej správy útulok pre túlavé psy a vyhlásila tiež dobrovoľnú finančnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku. Prostredníctvom vyškolených pracovníkov mestskej polície mesto tiež zriadilo aj odchytovú službu.  V zmysle rôznych cieľových skupín (napr. školy) je realizovaný vzdelávací program zameraný najmä na problematiku zberu psích exkrementov a ich dopadu na človeka a životné prostredie. V jeseni začali tiež pravidelné stretnutia v útulku, na ktorých má verejnosť možnosť venovať sa nielen venčeniu psíkov z útulku ale pod odborným dohľadom aj ich výcviku. Koncepciu chovu psov v meste samospráva spracovala v spolupráci s odborníkmi, občianskymi združeniami a kynologickými klubmi pôsobiacimi na území Popradu.

 


 
 
Položky 306-310 z 1212

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 22.8.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 23.8.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 24.8.
Adus-centrum, Námestie sv.Egídia
Nám. sv. Egídia 49,
Poprad

052/772 28 74

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 25.8.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 26.8.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 27.8.
Benu - Moyzesova
Moyzesova ul. 3 (Juh,
Kaufland),
Poprad

0905 821 914

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 28.8.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 29.8.
Lekáreň na autobusovej stanici
Wolkerova 466,
058 01 Poprad

052/482 2360

Pondelok - Piatok
7:30 - 16:00Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka