Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Svetový deň sprievodcov v PopradeVytlačiť
 

Mestská informačná kancelária mesta Poprad pozýva pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov na jedinečné bezplatné prehliadky Kostola sv. Egídia a Námestia sv. Egídia so sprievodcom.

Prehliadky v Poprade sa uskutočnia v sobotu 20. februára 2016 o 12:00, 13:00 a 14:00 hod. Zraz účastníkov je v MIK Poprad.

Podujatie je súčasťou aktivít, ktoré už od roku 2004 pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov koordinuje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, člen Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Cieľom už 13.ročníka podujatia, ktoré je naplánované na sobotu 20.februára, je širokej laickej verejnosti priblížiť históriu i súčasnosť našich miest prostredníctvom výkladu kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu a prezentovať tak ich prácu a významný príspevok ku kvalitnej prezentácii našich miest pre domácich a zahraničných návštevníkov. Počas uplynulých 12 ročníkov dokázali podujatia priblížiť počas bezplatných prehliadok atraktivity slovenských miest pre viac ako 20000 záujemcov.


 
 

QR kód zjednoduší nahlasovanie porúch verejného osvetleniaVytlačiť
 

Správca verejného osvetlenia v meste Poprad – spoločnosť Siemens – ponúka jednoduchšiu možnosť nahlasovania porúch verejného osvetlenia. Ide o využitie QR kódu - dvojrozmerného čiarového kódu, ktorým je označený každý stĺp verejného osvetlenia. „Po nasnímaní tohto QR kódu smartfónom bude užívateľ automaticky navedený do aplikácie, v ktorej sa objaví mapka s lokalizovaným stĺpom verejného osvetlenia a na užívateľovi je už iba upresnenie problému – množstvo nefunkčných svietidiel a podobne, vďaka čomu bude môcť poruchová služba rýchlejšie a promptnejšie reagovať,“ informoval Richard Procik, technický riaditeľ divízie verejného osvetlenia v spoločnosti Siemens.

Využitie QR kódu je podľa Procika súčasťou stratégie SMART CITY a umožňuje niekoľko ďalších funkcionalít. „Napríklad spolupracujúce záchranné zložky môžu vstúpiť do databáz správcu verejného osvetlenia a podľa čísla na stĺpe verejného osvetlenia vedia presnejšie definovať miesto, kde sa incident stal. Vhodné je to napríklad aj pre turistov alebo návštevníkov mesta, ktorí dokážu vďaka tejto možnosti jednoducho lokalizovať svoju polohu,“ doplnil Procik.

Pri využití aplikácie a následne webovej stránky optimalizovanej pre mobilné zariadenia je potrebné povoliť lokalizáciu GPS a zariadenie ponúkne užívateľovi mapku so stĺpmi verejného osvetlenia v okolí a  možnosť označiť presnejšie nefunkčné osvetlenie.

Ďalšie možnosti nahlasovania porúch verejného osvetlenia:

TELEFONICKY: 24 - hodinový dispečing na čísle 052/7897651

WEB: prostredníctvom ON LINE formulára dostupného na stránke www.poprad.sk alebo na stránke správcu verejného osvetlenia

MOBILNÁ APLIKÁCIA: CITYMONITOR


 
 

Nové parkovisko pri bytovom dome Erbium sa stavať nebudeVytlačiť
 

Mestu Poprad bola dňa 22.12.2015 podaná petícia rodičov detí navštevujúcich Materskú školu pri ZŠ na Ul. Mládeže 2349/5 v Poprade, v ktorej žiadali mesto o zrušenie zámeru vybudovať parkovisko pri bytovom dome ERBIUM na sídlisku JUH I v Poprade. Parkovacie plochy mali byť situované na pozemkoch vo vlastníctve mesta, v priestore medzi obytnými domami ERBIUM, SELÉN a CÉR, polyfunkčným objektom na Ul. Ludvíka Svobodu súp. č. 4992 a súp. č. 2689 a pozdĺž oplotenia areálu MŠ Mládeže. Argumentovali tým, že parkovisko je plánované pred oknami tried a spální, čo spôsobí rušenie vyučovania a poobedňajšieho spánku detí. Ďalej poukazovali na to, že detí budú počas pobytu na detskom ihrisku vystavené výfukovým plynom z áut. Na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Poprad zaslalo podávateľke petície výzvu na odstránenie nedostatkov petície. Dňa 19.01.2016 boli jej nedostatky odstránené. Mesto Poprad v súvislosti s vybavovaním petície prekontrolovalo podpisové hárky priložené k petícii. Ich kontrolou bolo zistené, že petícia obsahovala 7 podpisových hárkov, na ktorých sa nachádzalo spolu 101 podpisov. Z tohto počtu neboli vzaté do úvahy 4 podpisy.

Pri vybavovaní petície sa prihliadalo aj na podnety občanov mesta, odporúčanie Komisie výstavby a majetku pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad a výsledky rokovaní. Na základe doterajších zistení bolo skonštatované, že nie je v záujme mesta situovať parkovisko do lokality, kde by svojim umiestnením mohlo spôsobiť zníženie kvality života občanov a rovnako aj detí navštevujúcich materskú školu. Nakoľko snahou mesta je predovšetkým utvárať zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta, rovnako tak zabezpečiť pohodlie a kvalitu bývania svojich občanov, mesto ustúpilo od realizácie parkoviska vo vyššie uvedenom priestore a bude hľadať náhradné riešenia.  


 
 

Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane chcú spoluprácu v novej podobeVytlačiť
 

Po víkendovom stretnutí slovenského a poľského prezidenta v našich veľhorách, sa nedali zahanbiť ani predstavitelia miest Zakopané, Vysoké Tatry a Poprad. Témou pondelkového pracovného stretnutia v Poprade bolo zintenzívnenie vzájomnej spolupráce.

Primátor Zakopaného Leszek Dorula zdôraznil, že mestá na oboch stranách Tatier spája nielen toto horstvo, ale tiež folklór, tradície, zimné športy, v mnohom aj kuchyňa, ale v posledných rokoch sa do popredia dostáva i budovanie cyklotrás: „Trojstranná spolupráca je vítaná. Očakávame spoločné podujatia pre všetkých obyvateľov a budeme načúvať ich iniciatívam.“ Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš zašiel do minulosti, kedy sa v roku 2003 začali stavať základy spolupráce všetkých troch miest. Po rokoch ju však treba oživiť a prehodnotiť. Dodal: „Najreálnejšie vidím spoluprácu v oblasti infraštruktúry, mládeže, školstva, športu, kultúry, ktorú by sme vedeli realizovať v krátkom časovom horizonte s napojením na čerpanie eurofondov.“ Mesto V. Tatry spracovalo už 7 spoločných cezhraničných projektov miest V. Tatry a Zakopané, 5 bolo zrealizovaných a týkali sa predovšetkým cyklotrás. Tie plánujú, takisto, ako aj mesto Poprad, ďalej rozširovať. Dobrým príklad z minulosti je Tatranská lyžiarska liga, ktorá funguje doteraz. Mestá očakávajú, že k zdarným aktivitám sa môže zaradiť Podtatranský polmaratón, ktorý minulého roku zaznamenal pod Tatrami výborný ohlas. Jeho súčasťou by mala byť opäť aj súťaž O NAJŠPORTOVEJŠIU RODINU, v ktorej by mohli mať už tento rok zastúpenie všetky tri mestá. Samosprávy sa dohodli tiež na intenzívnejšej výmene informácií o kultúrnom a spoločenskom dianí ako dobrom základe pre budúcu vzájomnú účasť na najväčších akciách jednotlivých miest.

Iniciatívu novej podoby vzájomných vzťahov v súčasnosti vyvinulo hlavne mesto Poprad. Primátor Jozef Švagerko zhrnul, že do jedného mesiaca chcú zmapovať terajší stav spolupráce a za každé mesto určia 2 zástupcov do spoločnej komisie. „Vieme povedať, čo majú jednotlivé mestá naplánované v súčasnosti a kde sú spojnice, v ktorých by sme dokázali rozvíjať medzinárodnú spoluprácu.“ 


 
 

Mestskí policajti predviedli 12 mladistvých pod vplyvom alkoholuVytlačiť
 

Dňa 26.02.2016 v čase od 22:00 do 01:00 hod. sa uskutočnila na teritóriu mesta Poprad preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane  pred zneužívaním alkoholických nápojov ako aj pátrania po hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Počas akcie bolo na Mestskú políciu v Poprade predvedených celkom 12 mladistvých osôb pod vplyvom alkoholických nápojov, kde najvyššie požitie alkoholických nápojov bolo zistené u osoby a to 0,75 mg/l (cca 1,5 promile alkoholu v krvi). Medzi predvedenými osobami bolo aj jedno dievča vo veku 16 rokov, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov 0,43 mg/l (cca 0,9promile alkoholu v krvi). Po zistení totožnosti a zdokumentovaní protiprávnych konaní boli osoby odovzdané rodičom. Vec bude ďalej riešená orgánmi obce v správnom konaní za účasti pracovníkov sociálnej kurately príslušných ÚPSVaR.

Aj vzhľadom k zisteným okolnostiam Mestská polícia v Poprade bude aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno – bezpečnostných akciách. 

                                                                                                  Štefan Šipula

                                                                                           náčelník MsP Poprad

 


 
 
Položky 306-310 z 1232

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Sobota 16.12.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Nedeľa 17.12.
Corrib
Levočská 26/A,
058 01 Poprad
Pondelok 18.12.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad
Utorok 19.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 20.12.
Benu - Teplická cesta
Teplická cesta 4359/3 (Tesco),
Poprad

0917 194 759

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 21.12. - 22.12.
Limba - Západ
Podtatranská 5,
Poprad

052/772 26 57

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 23.12.
Schneider - Suchoňova
Suchoňova 3527/4,
05801 Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka