Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Návštevníci mesta hodnotili jeho prednosti i nedostatky Vytlačiť
 

Mestská informačná kancelária (MIK) mesta Poprad vyhodnotila dotazníkový prieskum, ktorý zrealizovala počas letnej turistickej sezóny. „Chceli sme dať turistom možnosť vyjadriť svoj názor na Poprad a blízky región. Pripravili sme preto dotazníky, ktoré mali možnosť vyplniť počas svojej návštevy MIK. Túto príležitosť využilo 47 návštevníkov mesta,“ informovala riaditeľka MIK Poprad Lucia Pitoňáková. Najviac respondentov bolo vo veku 25 – 34 rokov, nasledovala kategória 15 – 24 rokov, tretiu najpočetnejšiu skupinu tvorili osoby vo veku 35 – 44 rokov. Takmer polovica účastníkov prieskumu bola zo Slovenska, druhú najpočetnejšiu skupinu predstavovali návštevníci z Česka, nasledovali hostia z Nemecka, Francúzska, Švédska, Lotyšska a Holandska.

Najpotešujúcejším zistením vyplývajúcim z výsledkov prieskumu je fakt, že viac ako 90 % návštevníkov sa plánuje do Popradu vrátiť. Za silnú stránku Popradu považujú výhľad na Vysoké Tatry a ich bezprostrednú blízkosť, pozitívne bola hodnotená tiež malá vzdialenosť od Slovenského raja. Okrem krás samotného mesta a blízkosti Tatier bolo ako tretia najsilnejšia stránka Popradu hodnotené Aquacity Poprad. Podľa účastníkov dotazníkového prieskumu žijú v Poprade milí ľudia; mesto má svoju osobitú atmosféru; je čisté, pekné, upravené. Respondentom sa páčili podujatia organizované mestom Poprad, vrátane stánkov na námestí. Pozitívne hodnotenie si vyslúžila aj budova železničnej stanice. Niektorým hosťom sa páčila dostupnosť Popradu ako cieľovej destinácie - po ceste, železničnou dopravou aj letecky; pozitívne hodnotili aj turistický vláčik, ktorý premával v Poprade počas letnej sezóny; ihrisko pre deti na námestí; nákupné možnosti; služby Mestskej informačnej kancelárie.

Takmer tretina respondentov dotazníkového prieskumu uviedla, že nie je nič, čo by ich v Poprade nepríjemne prekvapilo prípadne neuviedli žiadnu odpoveď. Ďalších respondentov negatívne zaskočil počet asociálov na stanici a na námestí. Veľmi negatívne bola hodnotená tiež chýbajúca úschovňa batožín na železničnej stanici. Niektorí návštevníci poukázali na potrebu lepšieho značenia zo železničnej a autobusovej stanice do centra mesta. Medzi negatívami boli uvedené aj špinavé lavičky na stanici, ceny služieb, nevyužitý potenciál v podobe prázdneho námestia v Spišskej Sobote. Časť respondentov by uvítala predĺženie prevádzkovej doby obchodov a kaviarní v centre mesta, chýbal im „život“ na Námestí sv. Egídia po 16:00 h. V centre Popradu chýbali návštevníkom neplatené verejné toalety a viac zdrojov pitnej vody, ocenili by širšie pokrytie linkami MHD a viac spojení do Vysokých Tatier - autobusovou alebo vlakovou dopravou. Turisti by privítali tiež možnosť výstupu na vežu Kostola sv. Egídia, viac parkov, návštevník zo Švédska by uvítal v Poprade viac cyklistických chodníkov.

Informácie získané v dotazníkovom prieskume by mali poslúžiť na ďalšie skvalitnenie a rozšírenie služieb v cestovnom ruchu. „Spätná väzba od turistov je mimoriadne dôležitá. Urobíme všetko pre to, aby sme nedostatky, na ktoré máme dosah, odstránili. Zároveň je to výzva pre ostatných, ktorých sa to týka, aby rovnako priložili ruku k dielu. Len tak budú spokojné obe strany – návštevníci i mesto so svojimi obyvateľmi,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.

Služby Mestskej informačnej kancelárie mesta Poprad využilo v mesiacoch júl a august tohto roka spolu 10 130 návštevníkov, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2014 nárast o 100%. 


 
 

Kvetinové záhony sa pripravujú na zimuVytlačiť
 

Z kvetinových záhonov na území mesta Poprad postupne mizne kvetinová výzdoba. Odstraňovanie letničiek je už tradičnou prípravou verejnej zelene na zimu. „Po vybratí letničiek zo záhonov bude nasledovať výsadba cibuľovín. V 20 lokalitách mesta by tak na jar mali rozkvitnúť tulipány, ktoré sú už tradičnou kvetinovou výzdobou nášho mesta v jarných mesiacoch,“ informovala Daniela Polaštíková z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade. Samospráva realizuje kvetinovú výzdobu na verejnej zeleni nielen v centre mesta ale aj v jeho jednotlivých častiach. Ročne vysadí cca 22 000 cibúľ.  

 


 
 

Bežecký sviatok v PopradeVytlačiť
 

1.9.2015 sa uskutočnil prvý ročník Podtatranského polmaratónu a Primátorskej desiatky so štartom v Poprade. Súčasťou bolo aj tretie kolo Slovak Nordic Walking Tour. Pozrite si fotografie Mareka Vaščuru. 

 

 


 
 

Sokoliari začali vytláčať havrany z intravilánu mestaVytlačiť
 

Mesto Poprad začalo v septembri s pomocou sokoliarsky cvičených dravcov vytláčať mnohopočetnú havraniu populáciu mimo intravilánu mesta. Ide o opakovanú snahu samosprávy, ktorá sa snaží takýmto spôsobom regulovať výskyt havranov. Výskyt tohto operenca v Poprade predstavuje jednu z najväčších populácií na území Slovenska. Najmä v čase hniezdenia sú parkové plochy s vysokými stromami a mobiliár neúnosne znečisťované havraním trusom, čo obmedzuje ich využitie na rekreačné účely. Z tohto dôvodu sa samospráva rozhodla pristúpiť k biologickej ochrane územia zameranej na havrany s možnosťou odlovu . Obdobie od augusta do 20. januára nasledujúceho roka je v súlade s platnou poľovníckou legislatívou obdobím lovu havranov čiernych. “V meste Poprad, územie ktorého je nepoľovnou plochou, sa táto aktivita realizuje na základe výnimky Okresného úradu Poprad, Pozemkového a lesného odboru. V čase ochrany - hájenia - nie je možné havrany  loviť, avšak lietanie s dravcami v parkoch a podobné kroky sú preventívnym opatrením proti zahniezdeniu havranov, nakoľko cítia možné ohrozenie zo strany predátorov,” uviedol Marek Bystrý z MsÚ v Poprade. 

Samospráva v Poprade sa snaží vysporiadať s havranmi dlhé roky rôznymi spôsobmi, jedným z použitých riešení bolo aj prekrytie hlavných komunikačných línií v Parku hrdinov pri železničnej stanici.

K udomácneniu havranov v meste výrazným spôsobom pomohli aj otvorené kontajnery, ktoré im umožňujú bezproblémový zdroj obživy.

na snímke: Ľubomír Engler so samičkou kaňúra okrúhlochvostého

 


 
 

V Poprade – Veľkej otvorili zrekonštruovaný areál futbalového štadiónaVytlačiť
 

Poprad má ďalší moderný futbalový stánok. Primátor Popradu Jozef Švagerko odovzdal v nedeľu 20.9.2015 futbalistom do užívania zrekonštruovaný areál futbalového štadióna v Poprade – Veľkej.„Som rád, že naše mesto získalo touto rekonštrukciou moderný futbalový stánok s kvalitnými tréningovými plochami. Futbal je v Poprade čoraz populárnejší a preto dúfam, že zrekonštruovaný areál bude maximálne vyťažený malými i veľkými futbalistami,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. "Máme radosť, pretože u nás trénuje 550 detí. V Poprade je futbalová eufória a našou filozofiou je, aby sme poskytli priestor všetkým deťom, ktoré chcú hrať futbal. Prioritou klubu je uvoľniť tento štadión výlučne pre mládež," uviedol prezident FK Poprad Roman Dvorčák. 

Mesto Poprad odovzdalo zhotoviteľovi stavenisko v utorok 5.5.2015. V rámci rekonštrukcie areálu boli zrealizované nasledujúce práce:

1.rekonštrukcia hlavného ihriska s prírodným trávnikom - pri prestavbe ihriska sa upravila hracia plocha (zmena rozmeru ihriska na 105 x 66 m), došlo k posunutiu čiar ihriska a osadeniu určených športových zariadení (vybavenie ihriska).

2.tréningové ihrisko s umelým trávnikom - pri prestavbe ihriska bola upravená pôvodná tréningová plocha a vybudovalo sa ihrisko s drenážnym systémom. Na ploche bol položený umelý trávnik III. generácie. (Čiarovanie na futbal 100 x 58 m a čiarovanie na malý futbal 40 x 20 m)

3.umelé osvetlenie tréningového ihriska - bolo navrhnuté podľa výpočtu osvetlenia, v súlade STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie športovísk a STN EN 12464-1 (360074). Navrhnutá intenzita osvetlenia futbalového ihriska je Es = 250 lx.

4.nové prístupové komunikácie, chodníky, výsadba drevín, inštalácia mobiliáru - lavičky, odpadkové koše.

5.občerstvenie divákov – bol vybudovaný objekt bufetu a pokladne

6.svetelná tabuľa otočná - pri prestavbe ihriska bola inštalovaná nová svetelná tabuľa s otočnou konštrukciou.

7.oplotenie areálu - pri prestavbe ihriska bolo existujúce areálové oplotenie nahradené novým. Dĺžka oplotenia 641 m - rámové oplotenie s výplňou.

8.prípojky sietí - pre objekt bufetu a pokladne boli vybudované príslušné siete - nová vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka.

Práce realizoval úspešný uchádzač z verejného obstarávania na dodávku diela - spoločnosť SPORTECH CZ, S.E. . Vysúťažená cena celého diela vrátane DPH predstavovala pôvodne sumu 854 509,75.- eur. Tá bola neskôr navýšená o sumu 4 855,99 Eur s DPH vzhľadom na požiadavku dodatočných prác zo strany objednávateľa.

Prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna bola ukončená v roku 2014 a stála spolu 616 100 eur, vrátane DPH. Komplexnou prestavbou vtedy prešiel hlavný objekt futbalového štadióna. V priestoroch dvojpodlažného objektu bolo vybudované plne funkčné zázemie pre futbalistov. Na prízemí boli vybudované dve šatne so samostatným sociálnym zariadením, šatne rozhodcov a trénerov, miestnosť lekára, miestnosť delegáta, kancelária vedenia klubu,  sociálne zariadenia pre personál a verejnosť, kotolňa, sušiareň s práčovňou, dielňa, skladové a technologické priestory. Štyri nové šatne vznikli na poschodí, kde nechýbajú ani miestnosti trénerov a klubová miestnosť so samostatným sociálnym zariadením. Inštalovaná bola nová technológia kotolne, kompletná  vzduchotechnika, vykurovanie, meranie a regulácia, rozvody vody, kanalizácie a elektrickej energie. Obnovou prešla tiež tribúna, ktorá má kapacitu 417 osôb.

fotogaléria:

 

 


 
 
Položky 306-310 z 1166

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka