Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality - archív

Aktuality

AUREL VILIAM SCHERFEL - osobnosť, na ktorú nemožno zabudnúťVytlačiť
 

Aurel Viliam Scherfel patrí medzi najvýznamnejšie historické osobnosti mesta Poprad. Pri príležitosti 180.výročia jeho narodenia a 120.výročia úmrtia pripravil Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad, Podtatranským múzeom, Štátnym archívom v Spišskej Sobote a ZŠ s MŠ v Poprade -Veľkej sériu podujatí a aktivít. Jednou z nich bola aj vedomostná súťaž o Aurelovi V. Scherfelovi na webovom sídle mesta Poprad. Každý, kto na adresu sutaz@poprad.sk poslal do nedele 26.4.2015 správne odpovede na minimálne 8 z 9 otázok, bol zaradený do žrebovania o novú publikáciu „Aurel Viliam Scherfel – osobnosť na ktorú nemožno zabudnúť“. Z tých, ktorí túto podmienku splnili, sme vyžrebovali týchto výhercov: Stanislava Repková, Jarmila Koláriková, Mária Gáliková. Blahoželáme!  

Správne odpovede vo vedomostnej súťaži o A.V. Scherfelovi sú zvýraznené.

1.Aurel Viliam Scherfel prežil celý život – s výnimkou zahraničných štúdií - vo Veľkej. Svoju životnú lásku - Augustínu Lýdiu Krompecherovú - stretol neďaleko. Kde?

a) vo Veľkej

b) v Matejovciach

c) v Strážach

 

2.Aurel Viliam Scherfel sa po otcovej smrti musel postarať o otcovu lekáreň vo Veľkej. Ako sa volala?

a) Zlatý orol

b) Veličianka

c) Pelikán

 

3.Aurel Scherfel bol členom Spolku spišských lekárov a lekárnikov. Pri príležitosti 100-výročia založenia spolku mu na jeho rodnom dome odhalili pamätnú tabuľu, na ktorej však bol uvedený zlý dátum jeho narodenia. Aký je ten správny?

a) 23.4.1835

b) 23.5.1835

c) 23.3.1835

 

4.Aurel Viliam Scherfel bol starostom Veľkej. V ktorých rokoch?

a) 1848 -1850

b) 1868 – 1870

c) 1858 – 1860

 

5.V duchu pamiatky na svojho jediného syna daroval Aurel Villiam Scherfel na dobročinné účely svoj dom na Letnej ulici. Mala v ňom byť zriadená:

a) detská škôlka

b) obecná knižnica

c) obecná škola

 

6.Aurel Scherfel venoval veľkú časť svojho života výskumu flóry Vysokých Tatier a Spiša. Na túto tému napísal viacero kníh. Napríklad dielo Záznam rastlinných nálezísk (1884). Rukopis na 277 stranách ručného papiera vlastní dodnes:

a) Podtatranské múzeum v Poprade

b) Štátna vedecká knižnica v Košiciach

c) Galéria Scherfelov dom vo Veľkej

 

7.Scherfel sa venoval aj výskumu minerálnych vôd. Za svoje vedecké analýzy minerálnych vôd zo Spiša a Šariša získal uznanie doma i v zahraničí. Skúmal aj vody známeho Herlianskeho gejzíru?

a) áno

b) nie

 

8.Aurel Scherfel sa výraznou mieru zaslúžil o vznik Tatranskému múzea vo Veľkej, ktoré sústreďovalo historické, etnografické, archeologické i numizmatické exponáty. Na jeho zriadenie venoval sumu:

a) 3500 zlatých

b) 4450 zlatých

c) 10 000 zlatých

 

9.Život i dielo Aurela Viliama Scherfela nám dodnes pripomína stála expozícia v dome, v ktorom žil a pôsobil. Ako sa volá ulica, na ktorej sa nachádza?

a) Scherfelova

b) Velické námestie

c) Juraja Tranovského

 


 
 

Poslanci schválili prostriedky na asanáciu objektov azylového bývaniaVytlačiť
 

Poslanci popradského mestského zastupiteľstva schválili finančné prostriedky vo výške 110 000.-Eur na asanáciu objektov objektov bývalého azylového bývania. „Jedná sa o objekty na Levočskej ulici. Vlastne to je starý drevený barak a takisto v Spišskej Sobote pri tréningovom športovom ihrisku. Sú to dve poschodové unimobunky, kde bolo predtým azylové bývanie. Tieto objekty je nevyhnutné zbúrať, pretože začínajú sa tam zdržiavať rôzne indivíduá a ak by sa tam niečo stalo, mesto by muselo znášať následky," uviedol Emil Kostelničák, vedúci organizačného odboru MsÚ v Poprade.

Asanácia objektov bývalého azylového bývania v Spišskej Sobote je nevyhnutná pre pokračovanie výstavby Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu. Bývalí nájomníci azylového bývania z oboch lokalít našli už koncom uplynulého roka strechu nad hlavou v novopostavených sociálnych bytoch nižšieho štandardu na Levočskej ulici. 


 
 

Stretnutie záchranných a bezpečnostných zložiek s vedením mesta PopradVytlačiť
 

Zástupcovia jednotlivých záchranných a bezpečnostných zložiek na území Popradu sa v stredu 29.4.2015 stretli s vedením mesta Poprad. Venovali sa témam bezpečnosti a ochrany životov, zdravia a majetku občanov. „Hľadáme spoločné cesty riešenia problémov z hľadiska bezpečnosti a ochrany našich obyvateľov tak, aby sa im kvalitnejšie a bezpečnejšie žilo v našom meste,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Okrem prejazdnosti sídlisk v prípade mimoriadnych situácií, zásahov v prípade záplav, ktoré na jar často vznikajú, sa zaoberali i spoluprácou všetkých policajných a záchranárskych zložiek. Viceprimátor Pavol Gašper podčiarkol, že bezpečnosť občanov je dôležitejšia než komfort pri parkovaní. Rýchle a jednoduché riešenie neexistuje. Dodal: „Nejakú minimálnu krátku dobu budeme musieť strpieť súčasný stav. V každom prípade sme požiadali všetky záchranné zložky, ktorých sa to týka, v prvom rade hasičov a takisto políciu, aby pri tvorbe súčasného územného plánu – jeho pripomienkovaní, vzniesli požiadavky, aké majú na bezpečnosť a dostupnosť bezpečnostných zložiek.“ Za najrizikovejší z hľadiska bezpečnosti považuje Juh 5 a 6 – od cesty na Ul. L. Svobodu na vzdialenejšie Juhy. V tejto lokalite odhadom býva viac ľudí než napr. vo Veľkej a z oboch spomínaných sídlisk sa dá dostať von jedinou cestou, čo je z hľadiska bezpečnosti veľmi rizikový bod. Riaditeľ OR HAZZ v Poprade Ondrej Šproch uviedol, že majú vytypované krízové miesta a v spolupráci s mestom, štátnou a mestskou políciou budú hľadať taký spôsob, ktorý bude prijateľný pre občanov a vyhovujúci aj pre ich bezpečnosť.

Ďalšie podrobnosti k tejto téme si môžete prečítať v aktuálnom vydaní týždenníka Noviny Poprad. 


 
 

Popradčania si pripomenuli 70.výročie ukončenia II.svetovej vojnyVytlačiť
 

Deň víťazstva nad fašizmom si pripomenulo aj mesto Poprad. Zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), predstavitelia okresu a mesta, ako aj politických strán a verejnosti položili 7. mája vence k obom pamätníkom v parku pri železničnej stanici. V piatok 8. mája sa primátor Jozef Švagerko s viceprimátorom Igorom Wzošom a mladými z popradského Mládežníckeho parlamentu pripojili k výzve prezidenta SR Andreja Kisku, aby ani jeden hrob padlého vojaka nezostal opustený. Zapálili sviečky na pomníkoch takmer 60 padlých na veľčianskom cintoríne. V rovnakom čase si prišli uctiť pamiatku vojnových obetí i členovia občianskeho združenia Kalinka z Popradu v sprievode pravoslávneho kňaza. Primátor J. Švagerko považoval za česť položiť kvety a zapáliť kahance na hroboch tých, ktorí zaplatili za naše oslobodenie najvyššou cenou – svojím životom. Povedal: „Stále hovorím, kto nepozná svoju minulosť, nezaslúži si budúcnosť. Som ročník, ktorý nezažil vojnu a som rád, že žijem v mieri. Treba sa z toho obdobia poučiť a nezabúdať, aby sa hrôzy vojny nikdy nezopakovali.“ Primátor doplnil, že najmä mladým je potrebné tragické historické udalosti 2. svetovej vojny, od konca ktorej uplynulo už 70 rokov, stále pripomínať. Predseda mládežníckeho parlamentu Jakub Dančo dodal: „Rozhodli sme sa aktívne si pripomenúť udalosti, aby ani mladí ľudia, ktorí vojnu nepoznali, nezabudli, že v nej zomrelo mnoho ľudí.“ 

Viac informácií o pietnych pomienkach prinesie aktuálne vydanie týždenníka Noviny Poprad

  

 

Foto: Noviny Poprad, M.Galajda


 
 

Stretnutie k novému skateparku v mesteVytlačiť
 

Mesto Poprad pozýva fanúšikov skateboardingu na stretnutie venované príprave realizácie nového SKATEPARKU. Stretnutie za účasti primátora mesta J. Švagerka sa uskutoční v malej zasadačke MsÚ 13.5.2015 o 15:00 hod. Každý, kto má záujem svojimi pripomienkami podieľať sa na budúcej podobe tohto športoviska, je vítaný.  


 
 
Položky 306-310 z 1091

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Pondelok 5.12.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 6.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Streda 7.12.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Štvrtok 8.12.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 9.12.
Dr.Max - Dlhé hony 4587/1
Dlhé hony 4587/1 (obchodné centrum MAX),
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy na Námestí sv. Egídia a pri Aréne Poprad:

Na námestí od .....12.2016:
pondelok - piatok od 15:00 - 19:00 hod
sobota od 10:00 - 19:00 hod
nedeľa od 10:00 - 19:00 hod
počas prázdnin od 10:00 do 19:00 hod
(vstup na ľadovú plochu je povolený deťom do výšky 140 cm)

Pri Aréne od .....12.2016:
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka