Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Aktuality - archív

Aktuality

Blíži sa začiatok školského roka Vytlačiť
 

S blížiacim sa koncom letných prázdnin popradská mestská polícia apeluje na rodičov, aby nepodcenili prípravu detí na bezpečnú cestu do školy. V prvých dňoch a týždňoch veľa rodičov sprevádza svojich prváčikov na ceste do školy, ale skôr či neskôr sa budú deti vydávať na túto cestu sami. Už teraz počas prázdnin by preto mali rodičia naučiť dieťa chodiť do školy najbezpečnejšou trasou - aj za predpokladu, že najbezpečnejšia cesta nemusí byť aj najkratšia. „Je potrebné si uvedomiť, že dieťa nedokáže dopredu predvídať a odhadnúť situáciu v cestnej premávke, nakoľko pre svoj malý telesný vzrast nemá taký zorný uhoľ pohľadu, ako dospelá osoba a preto nevie odhadnúť rýchlosť blížiaceho sa vozidla. Aj preto je potrebné zvoliť takú trasu, aby cez cestu prechádzalo čo najmenej,“ vysvetlil náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. „Veľmi dôležité je naučiť deti, aby sa pozreli na každú stranu minimálne dva razy alebo aj viackrát a to podľa potreby, učiť ich aby cez cestu prechádzali iba v tom prípade, že nejdú žiadne vozidlá a to v oboch smeroch. Dieťa by nemalo vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných vozidiel, nakoľko tieto mu znemožňujú výhľad na cestu. Malo by platiť, že dieťa by malo ísť samé do školy až vtedy, keď je schopné bezpečne absolvovať zvolenú trasu,“ doplnil Šipula.

Rodičia by na bezpečnosť detí mali myslieť už počas prázdnin, kedy pripravujú dieťa do školy a už pri nákupe oblečenia mu vyberali skôr pestrofarebnejšie oblečenie. Pri kúpe školskej tašky by mali dbať na to, aby táto obsahovala niekoľko reflexných prvkov, ktoré zvýšia bezpečnosť ich dieťaťa, tým že bude dobre viditeľné.

Mestská polícia sa bude počas školského roka intenzívne venovať dopravnej výchove, ktorá pomáha zlepšiť dopravnú gramotnosť detí a tým predchádzať tragédiám na cestách. „V súvislosti so začiatkom školského roka budú príslušníci mestskej polície v súčinnosti s príslušníkmi OR PZ Poprad vykonávať zvýšený dohľad v okolí priechodov pre chodcov v blízkosti školských zariadení na teritóriu mesta a v Matejovciach budú dohľad vykonávať aj príslušníci občianskej hliadky,“ uzavrel Šipula.


 
 

MsZ schválilo rekonštrukcie telocviční i dotáciu pre Podtatranské múzeumVytlačiť
 

Program 4.riadneho zasadnutia MsZ mesta Poprad, ktoré bolo prerušené dňa 24.augusta 2017, pokračoval v stredu 30.augusta 2017. Poslanci sa zhodli na skrátenom programe, v ktorom schválili tieto body:

MsZ mesta Poprad schválilo návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do samosprávnych krajov.

MsZ mesta Poprad schválilo úpravy a korekciu plôch v ÚPN mesta Poprad.

MsZ mesta Poprad schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na projekt s názvom „Rekonštrukcia budovy DHZ Spišská Sobota“

MsZ mesta Poprad schválilo návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dostavby , rekonštrukcie alebo výstavby telocviční na rok 2017. Výzvu, v rámci ktorej môže mesto získať pre jednu školu až 150 000 € na kapitálové výdavky so spoluúčasťou najmenej 10% z poskytnutých finančných prostriedkov, chce mesto využiť na rekonštrukcie telocviční v týchto školách:

ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad - nová palubovka,obloženie,osvetlenie,rekonštrukcia náraďovne a sociálnych zariadení;

Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad - rekonštrukcia elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy);

ZŠ s MŠ Tajovského ul., Poprad – rekonštrukcia telocvične, palubovky (opravenie poškodených miest, maľovanie stien a náradia vo výškach).

MsZ mesta Poprad schválilo Návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2017.  K zmenám a presunom došlo v programovom rozpočte na rok 2017 na úseku Interné služby, Odpadové hospodárstvo, Doprava a komunikácie, Verejné osvetlenie, Vzdelávanie, Šport a Prostredie pre život. Zmeny sa týkajú riešenia parkovania, rekonštrukcie komunikácií, doplnenia verejného osvetlenia, rekonštrukcie telocvične Francisciho, vyčlenenia prostriedkov na výkup pozemkov v lokalite JUH IV pre prípravu územia na výstavbu bytových domov.

MsZ mesta Poprad schválilo dotáciu z rozpočtu mesta Poprad vo výške 50 000,-€ pre Podtatranské múzeum. Poskytnutie dotácie na zhotovenie výstavného mobiliára novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ potvrdzuje veľký záujem mesta na podpore cestovného ruchu a vedomom rozvíjaní a podpore tohto odvetvia.

 


 
 

Primátor Popradu predstúpil pred poslancov, zatiaľ neodstupuje Vytlačiť
 

V Poprade pokračovalo v stredu 30.augusta 4.riadne zasadnutie MsZ, ktoré začalo 24.augusta 2017 a následne bolo prerušené. Pred poslancov predstúpil primátor Popradu, ktorý sa vyjadril k udalostiam zo 16.augusta 2017, kedy bolo pri cestnej kontrole zistené, že šoféroval pod vplyvom alkoholu. „Bolo to z mojej strany ľudské zlyhanie, vinu beriem na seba a budem niesť všetky následky, ja sa za zákony skrývať nebudem. Prijmem všetky rozhodnutia. Nateraz ale neodstupujem. Ja takto mesto nenechám. Vynaložiť peniaze na predčasné voľby v tomto období, toto ja nedopustím. Keď som zvažoval všetky morálne, ľudské aspekty, toto nie je cesta, bol by som zbabelý. To by bolo, ako by som ušiel z boja,“ uviedol Jozef Švagerko na zasadnutí MsZ mesta Poprad.

Predseda poslaneckého Klubu nezávislých poslancov Štefan Pčola adresoval primátorovi opätovnú výzvu na odstúpenie. Zároveň vyhlásil, že Klub nezávislých poslancov nebude schvaľovať finančné, majetkové a strategické zámery mesta do doby, kedy bude jasne, zreteľne a jednoznačne formulované vyjadrenie primátora mesta Jozefa Švagerka o zotrvaní resp. odstúpení z funkcie primátora mesta.

Podľa poslanca Vladimíra Lajčáka existuje elegantné riešenie vzniknutej situácie. „Primátor sa vzdá funkcie, aby sme urobili všetky formálne kroky a požiadali o čo najrýchlejšie vypísanie nových volieb primátora,“ uviedol Lajčák.

Postoj časti poslancov, ktorí informovali o tom, že v zastupiteľstve nebudú hlasovať za strategické a rozvojové dokumenty, odmietol viceprimátor Igor Wzoš. „Vaše konanie mi príde ako vydieranie a občanov ste si vzali za rukojemníkov,“ uviedol.

S návrhom nezávislých poslancov blokovať zásadné rozhodovanie MsZ sa nestotožnil ani odstupujúci viceprimátor Pavol Gašper. „Zlyhanie primátora, čo sa týka dychovej skúšky, bolo morálnym prešľapom. To, či odstúpi alebo nie, je na jeho rozhodnutí. Potrebujeme ísť ale ďalej. Je možnosť blokovať akékoľvek majetkové, strategické a finančné rozhodnutia mesta, ale pýtam sa dokedy? Načo sme boli volení občanmi? Z tohto pohľadu na tom, kto je primátorom mesta, nezáleží až tak. Ako poslanci sme boli zvolení preto, aby sme rozhodovali, aby sme riadili toto mesto. Chcem aby sme prestali s politikárčením, lebo toto, čo sa tu deje na úrovni poslancov, sú smiešne veci naproti tomu, o čom potrebuje naše mesto,“ povedal Gašper, ktorý navrhol vznik klubu združujúceho poslancov so záujmom ďalej riešiť problémy Popradu.

Prítomní poslanci sa napokon zhodli na skrátenom programe, v ktorom schválili najzásadnejšie body - návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do samosprávnych krajov, úpravy a korekciu plôch v ÚPN mesta Poprad, žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na projekt s názvom „Rekonštrukcia budovy DHZ Spišská Sobota“, návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov formou dostavby , rekonštrukcie alebo výstavby telocviční na rok 2017, návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2017 a dotáciu z rozpočtu mesta Poprad vo výške 50 000,-€ pre Podtatranské múzeum. Tieto body podporili všetci prítomní poslanci, vrátane Klubu nezávislých poslancov. „V tejto chvíli je to v takej morálnej rovine. Budeme každú tú jednotlivú časť posudzovať. V prvom rade máme na mysli to, aby mesto fungovalo a napredovalo ďalej. Na druhej strane je pravdou ako sme povedali, že otázka prvej hlavy mesta je pre nás veľmi dôležitá,“ uzavrel poslanec Štefan Pčola.


 
 

Zimmermann​​ a​​ Puklová​​ ovládli ​​Podtatranský​ ​polmaratónVytlačiť
 

beh8.jpg

Už​​ po tretíkrát​​ sa ​​1.​​septembra​​ 2017 ​​v​​ Poprade ​​konalo ​​finále ​​série ​​Tatry ​​v ​​pohybe ​​Prestige​​Tour 2017.​​ Do​​ súťaží​​ v ​​rámci​​ Podtatranského ​​polmaratónu ​​sa ​​zapojilo ​​viac ​​ako ​​700 ​​športových ​​nadšencov všetkých​ ​vekových ​​kategórií. Počas ​​celého ​​sviatočného​ ​dňa ​​vládla ​​na ​​Námestí​​ sv. ​​Egídia ​​výborná​ ​atmosféra ​​a ​​slnečné​ ​počasie. Presne​ ​o ​​11 ​​hodine​ ​vyštartovali​​ spoločne ​​bežci​​ z​​centra​​ Popradu ​​na ​​trasu​​ Podtatranského ​​polmaratónu​​ a​​ na Primátorskú ​​desiatku.​​Polmaratónska ​​trať​​ prechádzala ​​cyklochodníkom ​​do​​ Svitu​​ s​​ prebehom​​ cez​​ futbalový štadión ​​a​​cestou​​ späť​​ viedla ​​ulicami​​ Spišskej​​ Teplice.​​ Medzi​​ mužmi ​​bol ​​najrýchlejší ​​Marián ​​ZIMMERMANN(1:14:52)​​ pred​​ Rostislavom​​ PUKLOM​​(1:17:35) ​​a ​​Pavlom​ ŠIMKOM​​(1:17:43). ​​Patrícia ​​PUKLOVÁ​​(1:27:19)​​ s veľkým ​​náskokom ​​zvíťazila ​​medzi ​​ženami.​ ​Druhá​​ dobehla​ ​Zuzana ​​GEJDOŠOVÁ​​(1:36:29)​​ a ​​tretia ​​Mária SENDECKÁ​​(1:42:51). ​​Trať ​​Primátorskej​​ desiatky​ ​sa ​​na ​​cyklochodníku​​ oddelila​ ​od ​​polmaratónu​ ​smerom​​ do Spišskej​ ​Teplice.​​Túto ​​trať​ ​najrýchlejšie ​​odbehol​ ​Pavol​​OROLIN​​(0:34:30) ​​pred ​​Jozefom​ ​DUBAŠÁKOM(0:36:00) ​​a ​​Štefanom ​​BACHRATÝM​​(0:36:49). ​​Ženský​​ stupeň​​ víťazov​ ​obsadili ​​Romana​​ KOMARŇANSKÁ(0:39:13),​​Kristína ​​ŠPITKOVÁ​​(0:43:47) ​​a​​ Barbora​​ LUČIVJANSKÁ​​(0:46:14).Týmto ​​podujatím​ ​bol ​​zároveň​ ​zostavený​​ aj ​​rebríček ​​Tatry ​​v​​ pohybe​ ​Prestige ​​Tour ​​2017. ​​Bežeckým ​​kráľom Tatier​ ​sa ​​stal​​ opäť ​​Marián ​​ZIMMERMANN.​​ Druhý ​​v​ ​rebríčku ​​skončil ​​Pavol ​​OROLÍN ​​a ​​tretí ​​Tomáš​ ​REPKA. Bežecká​ ​kráľovná ​​Tatier ​​sa ​​stala ​​Patrícia​​PUKLOVÁ.​ ​Minuloročná ​​víťazka ​​Zuzana ​​GEJDOŠOVÁ​ ​skončila druhá ​​pred ​​treťou​ ​Danicou​​ BOŽOVOU. ​​Celkovo​​ sa ​​do ​​rebríčka ​​zapísalo​ ​viac ​​ako​ ​1100 ​​pretekárov. Päť ​minút ​​po ​​hlavnom ​​štarte​​ v​​ Poprade​​ súťažili ​​mladší ​​pretekári​​ na​​ mini-polmaratónskej​​ trati​​ v​​ dĺžke​​ 2,1 kilometra, ​​na ​​ktorej ​​si​​ vybehali​ ​víťazstvo ​​Pavol ​​BREJČÁK​​ a ​​Ľuboslava​ ​PAPCUNOVÁ.​​ Zároveň​​ so ​​štartom ​​v Poprade​​ sa ​​zo​ ​Svitu​ ​vydali​ ​na ​​10km ​​trať ​​do ​​Popradu​ ​priaznivci ​​Nordic ​​walkingu. ​​Milou ​​súťažou​​ bol​​ aj​ ​Beh budúcich ​​prvákov ​​na​ ​300 ​​metrovej ​​trati​​ po​ ​námestí. Do​ ​tretieho ​​ročníka ​​súťaže ​​Mama,​​tato,​​športujte ​​s ​​nami ​​sa ​​tento ​​rok ​​zapojilo ​​13 ​​rodín ​​a ​​tentoraz​ ​súťažili ​​aj štvorčlenné​​ rodiny​​ a​ ​jedna​​päťčlenná ​​rodina​ ​- ​​Habasovci.​ ​Práve​​ Habasovci​ ​predstavili ​​Popradu​​ svoje​​ trojičky Ninku,​ ​Nelku ​​a ​​Nikolasa​​(všetci​​7​​r.)​ ​a ​​stali ​​sa ​​tak ​​historicky ​​prvou ​​rodinou,​ ​ktorá​​ súťažila ​​v ​​takto​​ sympatickom zložení.​​ Rodinnú​​ súťaž​ ​vyhrali​ ​Králikovci,​​ ktorí​​ zvíťazili ​​vo ​​všetkých ​​troch ​​ročníkoch​​ tejto ​​milej​​sprievodnej akcie.​​ Druhú​​ priečku​​ si ​​pripísali ​​Mičkovci​ ​a ​​tretie ​​skončili ​​mama ​​a ​​dcéry​ ​Leščinské.​​Výbornú ​​atmosféru ​​vytvorili aj ​​obyvatelia ​​mesta​​ Svit ​​a ​​Spišskej​​Teplice, ​​kde ​​sa ​​pretekári​ ​mohli ​​občerstviť​​ a ​​pokračovať ​​po ​​trati ​​týmto súmestím. Aj​ ​vďaka ​​desiatkam​​ dobrovoľníkov ​​z ​​Popradu,​​Svitu,​​ Spišskej​​Teplice, ​​Tatranskej ​​Lomnice, ​​Gánoviec,​​ Novej Lesnej,​ ​Kežmarku​ ​a ​​Štrby, ​​spolupráce​​ Mestskej​ ​polície ​​vo ​​Svite, ​​Mestskej​ ​polície​ ​v ​​Poprade ​​a ​​Okresnému riaditeľstvu​ ​policajného ​​zboru​​ v ​​Poprade ​​prebehli ​​preteky ​​bez ​​problémov.​​ Výborne​​ fungovala​​ aj ​​spolupráca organizátorov ​​so ​​zástupcami ​​a ​​pracovníkmi ​​mesta​​ Poprad,​​ Svit​​ a ​​obce​ ​Spišská​ ​Teplica.


 
 

Pri BD Erbium bude oficiálne parkovisko s verejným osvetlenímVytlačiť
 

er1.jpg  er5.jpg

MsZ mesta Poprad schválilo finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Parkovisko ERBIUM II v Poprade“ vo výške 30 000 €. „Je tam plocha, ktoré je už dnes využívaná ako parkovisko. Ide o to, aby sme to skultivovali a celé to malo parametre oficiálnej parkovacej plochy aj s prístupovou komunikáciou,“ uviedol vedúci odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade Ľuboslav Mlynarčík. Rozsahom tejto akcie je spracovanie projektovej dokumentácie za účelom vybudovania parkovacích státí a úpravy súvisiaceho vjazdu na parkovaciu plochu z prístupovej komunikácie. Súčasťou je aj projekt oporného múru a verejného osvetlenia. Z hľadiska potrieb spracovania projektovej dokumentácie bude potrebný geologický prieskum a geodetické zameranie územia. Následne príde na rad inžinierska činnosť za účelom získania územného a stavebného povolenia. Parkovisko bude vybudované na mestských pozemkoch.Pôvodný zámer vybudovať nové parkovisko v blízkosti MŠ bol zrušený rozhodnutím MsZ na základe petície občanov. Komisia výstavby a majetku následne odporučila legalizáciu jestvujúceho parkoviska.

Pôvodný zámer vybudovať nové parkovisko v blízkosti MŠ bol zrušený rozhodnutím MsZ na základe petície občanov. Komisia výstavby a majetku následne odporučila legalizáciu jestvujúceho parkoviska.


 
 
Položky 41-45 z 1322

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Utorok 20.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 21.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Štvrtok 22.3.
Lekáreň Nemocnice Poprad a.s.
Banícka 803/28,
Poprad

052/712 52 62

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 23.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 24.3.
Adus, Mnoheľova 2
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 25.3.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 26.3.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Utorok 27.3.
Avena - pri hoteli Tatra
Karpatská 3273/11,
Poprad

052/788 17 52

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka