Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačové správy - archív

Aktuality

Chcú oživiť zabudnuté banícke tradície a banské dielaVytlačiť
 

V Kvetnici sa uskutočnilo valné zhromaždenie Baníckeho cechu horného Spiša, prostredníctvom ktorého mesto Poprad a mestá a obce v regióne spoločne vstúpia medzi významné banské mestá a obce Slovenska.

Jedenásť ustanovujúcich členov VZ si verejným hlasovaním zvolilo za predsedu Slavomíra Kyseľu a do výboru predsedníctva Viliama Hosu a Petra Rotha. Za mesto Poprad sa na zhromaždení zúčastnil 1. viceprimátor Igor Wzoš. Členstvo v cechu budú schvaľovať poslanci popradského mestského zastupiteľstva. S. Kyseľa vyzdvihol: „Pre poslancov a vedenie mesta Poprad, ako aj pre banícke okolie Popradu je to výzva, aby svojím členstvom v Baníckom cechu horného Spiša podporili úsilie tohto občianskeho združenia o reprezentáciu nášho regiónu a tiež pomohli v pripravených projektoch na obnovu starých baníckych tradícií a stratených a zabudnutých banských diel.“ Dodal, že cech má pripravený podklad na vypracovanie projektu na výstavbu banského gápľa nad šachtou Strieborná, plán výstavby banského a geologického náučného chodníka, plán na archeologický prieskum vyhľadania zaniknutej banskej osady Stríž, ako aj ďalších zaniknutých baníckych osád v okolí Popradu.

OZ Banícky cech horného Spiša si vytýčil programové ciele, ktoré chce napĺňať s plným úsilím a nasadením. Svojou prospešnou činnosťou bude slúžiť nielen pre základné a stredné školy, ale všetkým občanom Popradu a celého regiónu.

text a foto: (mar)


 
 

Mestský úrad navštívili ORLÍCI, DRÁČIKOVIA, KAMZÍCI a SOVIČKYVytlačiť
 

Mestský úrad v Poprade navštívili žiaci štyroch tried Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. ORLÍCI, DRÁČIKOVIA, KAMZÍCI a SOVIČKY absolvovali exkurziu v priestoroch mestského úradu, počas ktorej ich sprevádzal 1.viceprimátor Igor Wzoš. Spolu 68 detí druhého ročníka si prehliadlo obradnú sieň, režimové pracovisko mestskej polície, pozreli si aj kanceláriu primátora mesta Jozefa Švagerka. „Prišli sme hlavne preto, že na vyučovaní sa snažíme viesť deti k tomu, aby poznali svoje mesto, aby vedeli ako funguje, aby vedeli trošku o jeho histórii. Chceli sme, aby to zažili na vlastnej koži a mali zážitok, pretože sem sa nedostanú každý deň,“ informovala triedna učiteľka ORLÍKOV Lucia Žoldová. Zážitkov si deti odniesli viac ako dosť – zaujali ich insígnie primátora mesta, v priestoroch mestskej polície si vyskúšali rôzne súčasti výstroja, v obradnej sieni si dokonca najodvážnejšia dvojica vyskúšala pocity snúbencov pri sobáši. Na záver exkurzie deti poďakovali pesničkou a urobili si spoločnú fotografiu.

  

  


 
 

Rušný víkend popradských mestských policajtovVytlačiť
 

Mestskí policajti zasahovali pri bitke pred diskotékou

Dňa 24. 04. 2016 v čase o 03:00 hod. zasahovali dve hliadky Mestskej polície Poprad na parkovisku pred barom Surprise v Poprade, kde došlo k vzájomným útokom medzi dvomi skupinami osôb.

Vzájomné napádanie medzi dvomi skupinami návštevníkov zariadenia začalo už vo vchode, odkiaľ sa osoby presunuli na parkovisko, kde pokračovali vo vzájomných útokoch. Okrem pästí a kopancov prišla k slovu aj zbraň. „Jeden z mužov vytiahol z batožinového priestoru svojho vozidla plynovú pištoľ, ktorou mieril na ďalšieho účastníka konfliktu a štyri krát stlačil spúšť – no bez výstrelu. Napokon vystrelil len jeden krát do vzduchu. S uvedenou zbraňou však následne jeden z páchateľov udrel ďalšieho poškodeného do oblasti hlavy, čím mu spôsobil tržnú ranu na hlave, ktoré si vyžiadali aj lekárske ošetrenie s predpokladanou dobou liečenia 10 dní,“ informoval náčelník popradskej mestskej polície Štefan Šipula.

Po príchode hliadok sa jedna z podozrivých osôb dala na útek, no aj vďaka súčinnosti s hliadkou ODI OR PZ v Poprade bola zadržaná na Levočskej ulici.

Voči trom osobám bolo povereným príslušníkom PZ vznesené obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom výtržníctva a prečinom ublíženia na zdraví spáchaných formou spolupáchateľstva a osoby boli umiestnené do CPZ na Obvodnom oddelení PZ v Poprade.

 

Mestskí policajti kontrolovali prevádzky i popíjajúcich mladistvých

Mestská polícia Poprad vykonala v nočnej dobe zo soboty na nedeľu kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Policajti skontrolovali spolu 7 popradských prevádzok. „V dvoch prípadoch sme zistili, že personál podával alkohol mladistvým osobám, za čo boli uložené personálu blokové pokuty. V kontrolovaných zariadeniach popradskí mestskí policajti ďalej vykonali 8 dychových skúšok u mladistvých. Alkohol v krvi bol nameraný 4 osobám, z toho najviac mal podľa dychovej skúšky 17-ročný Popradčan, ktorému prístroj nameral 0,57mg/l alkoholu (1,10 promile)," informoval náčelník MsP v Poprade Štefan Šipula. Vec bude ďalej riešená v správnom konaní za účasti pracovníkov sociálnej kurately ÚPSVaR. Počas akcie policajti zistili v troch prípadoch aj porušenie VZN č. 16/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad, kde boli 3 osobám uložené pokuty po 30 €.

Mestská polícia Poprad bude v podobných preventívnych aktivitách naďalej pokračovať.


 
 

NAJ PEDAGÓG 2016Vytlačiť
 

  

 

 

Mesto Poprad vyhlásilo výsledky druhého ročníka ankety NAJ PEDAGÓG 2016. V rámci nej pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo najaktívnejších a  najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl pôsobiacich na území mesta. Pôsobnosť ankety NAJ PEDAGÓG sa rozhodla samospráva v porovnaní s minulým rokom rozšíriť aj o súkromné materské a základné školy, novinkou je aj zapojenie stredných škôl.

Školy mohli po internom hlasovaní alebo výbere s možnosťou zapojenia pedagógov, žiakov o rodičov nominovať do ankety NAJ PEDAGÓG 2016 pedagogických zamestnancov v týchto kategóriách:

1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedagogický zamestnanec – do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci bez ohľadu na vek (teda aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, zavádzajú do edukačného procesu inovatívne metódy, využívajú netradičné metódy a  formy práce, publikujú, pracujú v metodických združeniach a predmetových komisiách, aktívne pracujú v rôznych spoločenských organizáciách.

2. Učiteľ s  mimoriadnymi výsledkami – do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagógovia, ktorí vo svojej pedagogickej praxi dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v projektoch, v reprezentácii školy, mesta, kraja či republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategórie mohli byť navrhnutí pedagogickí zamestnanci podľa dĺžky pedagogickej praxe - takí, ktorí pracujú v školstve, alebo  sú už na dôchodku, alebo sú v preddôchodkovom veku, ktorí svoj aktívny pedagogický život zasvätili práci s deťmi v  škole aj mimo školy. Nemuseli dosiahnuť mimoriadny úspech, ale sú z  pohľadu žiakov, vedenia školy i rodičov skvelými učiteľmi.

Odborná porota pod vedením 1.viceprimátora Igora Wzoša rozhodla, že z nominovaných boli na ocenenie vybratí títo pedagógovia.

 

Kategória: Akčný – tvorivý učiteľ

1. Mgr. Gabriela Šablaturová – učiteľka predprimárneho vzdelávania zo Základnej školy

s materskou školou na Tajovského ulici v Poprade s 10-ročnou pedagogickou praxou. Tvorivá pani učiteľka, ktorá zavádza do edukačného procesu inovatívne metódy a netradičné formy práce, zostavuje žiakom pracovné listy, pripravuje žiakov na súťaže z matematiky, vedie záujmový útvar v anglickom jazyku, robí otvorené hodiny pre kolegov aj rodičov detí, nominovaná bola do celoslovenskej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa „Zlatý Amos“ a prebojovala sa v tejto súťaži medzi štyroch najobľúbenejších učiteľov na Slovensku.

2. Ing. Milan Hanzeli – učiteľ odborných strojárskych predmetov zo Strednej priemyselnej školy v Poprade s 23-ročnou pedagogickou praxou. Pán učiteľ je inovátorom predmetov so zameraním na vyučovanie AutoCadu. Neustále modernizuje učebné plány a zavádza vyučovanie rôznych verzií programu AutoCad, programovania CNC strojov a projektovania v 3Dprogramoch SurfCam a SolidEdge. Od roku 2011 je vedúcim predmetovej komisie mechatroniky a v spolupráci s Tatramatom Poprad a Stiebel Eltron Holzminden zabezpečuje stáže študentov školy v tejto nemeckej firme, od roku 2015 v spolupráci s Tatramatom zabezpečuje riešenie ročníkových prác a projektov s nadväznosťou na súčasné potreby tohto zamestnávateľa s predpokladom postupného prechodu na duálne vzdelávanie.

 

Kategória: Učiteľ s mimoriadnymi výsledkami

1. RNDr. Dáša Škodyová – učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov (aprobácia fyzika – chémia) zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade so 16-ročnou praxou. Zodpovedná pani učiteľka preferujúca projektové a zážitkové vzdelávanie. Je koordinátorkou projektovej činnosti v škole a autorkou úspešných medzinárodných projektov v programe SOCRATES, COMENIUS, LEONARDO a ERASMUS+, úspešná bola aj v environmentálnych projektoch a v projektoch Konta Orange. Žiakom sa venuje aj mimo vyučovania, viedla ich v stredoškolskej odbornej činnosti, vedie záujmový útvar Putovanie za vedou, v rámci ktorého pripravuje pre žiakov exkurzie po Slovensku a aj do Cernu, do Turína, Paríža či Budapešti. Je tiež lektorkou v programoch Školské kurikulum, jeho tvorba a implementácia, Finančná gramotnosť a Inovatívne metódy vo vyučovaní.

2. Bc. Jozef Solus – učiteľ tanca zo Základnej umeleckej školy v Poprade na Štefánikovej ulici má 20-ročnú pedagogickú prax. Svoju prácu robí zo srdca a s plným nasadením, vždy je tam, kde je potrebný kreatívny nápad, ochota a pomoc. Inicioval založenie tanečného klubu Fortuna a podieľal sa na jeho prvých úspechoch. V roku 2004 založil Tanečné štúdio Super a od roku 2005 vyučuje tanec v základnej umeleckej škole. Medzi jeho najvýraznejšie pedagogické úspechy patria viacnásobné tituly majstrov a vicemajstrov Slovenska v kategóriách juniorov a mládeže v štandardných tancoch, v desiatich tancoch, v latinsko-amerických tancoch, v súťaži tanečných družstiev a v súťaži plesových choreografií, ktoré sú jeho doménou. Je úspešným organizátorom školských podujatí, víkendových tanečných worshopov, letných táborov a významných súťaží s celoslovenskou i medzinárodnou účasťou – Majstrovstiev Slovenska v 10 tancoch, Majstrovstiev Slovenska v latinsko-amerických tancoch a niekoľkokrát zorganizoval súťaže v tancoch o Slovenský pohár a o Pohár primátora mesta Poprad.

 

Kategória: Zaslúžilý pedagóg

1. Mgr. Drahomíra Gavurová – riaditeľka Centra voľného času v Poprade, pedagóg s 37-ročnou praxou. Po prvých rokoch pedagogickej praxe pani učiteľku matematiky a chémie viac zaujala mimoškolská práca s deťmi – hlavne letné tábory a záujmová činnosť. Tento koníček po čase prevážil a miesto práce za katedrou sa pani učiteľka začala naplno venovať záujmovej činnosti detí v Dome pionierov a mládeže, neskôr v centre voľného času. Ako riaditeľka centra voľného času úspešne zvládla presťahovanie Centra na sídlisko Juh, zmodernizovala jeho exteriér aj interiér, zabezpečila vybavenie herní modernou didaktickou technikou, nábytkom, novými spoločenskými hrami a športovými pomôckami, náčiním a náradím. Ťažisko riadiacej práce však zamerala na prácu s deťmi mimo vyučovania – záujmové útvary, mestské tábory, pobytové tábory, športové, vedomostné i umelecké súťaže, výcvik detí na dopravnom ihrisku, rôzne podujatia zábavné podujatia - to všetko pre tisíce detí v meste je už neoddeliteľnou náplňou činnosti Centra voľného času v Poprade pod vedením pani riaditeľky.

2. RNDr. Michal Brejčák – najskôr stredoškolský profesor chémie a biológie na Gymnáziu v Poprade, neskôr riaditeľ a potom zástupca riaditeľa Strednej priemyselnej školy v Poprade so 46-ročnou pedagogickou praxou. Vzácna osobnosť pedagogickej obce, autor viacerých pedagogických čítaní ocenených v celoštátnych kolách – dva razy 1. cenou + zlatou medailou J. A. Komenského, tri razy 2. cenou, spoluautor a recenzent učebníc, kníh a metodických príručiek z chémie, lektor metodických orgánov v oblasti vzdelávania učiteľov, dlhoročný riadiaci pracovník v školstve. V prvom rade ale vynikajúci pedagóg, ktorý v žiakoch zapaľoval túžby po neustálom vzdelávaní, vzor pri plnení si povinností, skromný, ľudský, s pevnými morálnymi postojmi.

 


 
 

V útulku vymenili psie búdy na konci životnostiVytlačiť
 

   

  

  

Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy v Poprade pokračuje v nevyhnutných opravách zariadenia. Najnovšie bolo vymenených 18 búd v kotercoch za nové, zateplené prístrešky.

„Nové búdy už boli naozaj nevyhnutné, pretože väčšina z pôvodných búd  bola na konci svojej životnosti. Spolu s búdami sme do jednotlivých kotercov doplnili aj drevené rošty, vďaka ktorým sa zníži riziko zranenia psov a taktiež sa bude v útulku lepšie udržiavať čistota. Búdy ale aj drevené rošty sú dôležité hlavne z pohľadu prevádzky v zimných podmienkach,“ informovala Viktória Páperaková z mestského útulku. V útulku sa nachádza spolu 28 kotercov, z toho jeden slúži pre potreby mestskej polície a dva na karanténu pre novoprijatých psov. Nové psie búdy vyrobili pracovníci Odboru servisných činností MsÚ v Poprade, ktorí z materiálu v hodnote 951,22 €.-Eur zhotovili okrem búd aj drevené rošty do kotercov.

Od 1.septembra, kedy mesto prevzalo útulok pod svoju správu, sa v zariadení postupne podarilo opraviť poškodené koterce, spevniť plochy pred kotercami a sprístupniť výbeh pre šteňatá. „Od momentu prevzatia útulku sa v zariadení prestriedalo 150 psov, adoptovaných bolo 75, z toho v tomto roku 45 .  Záujem o adopcie ale aj dočasné opatery u ľudí stúpol a nás to veľmi teší. V súčasnosti sa v útulku nachádza 25 psov prevažne väčšej veľkosti, v dočasných opaterách v Poprade a okolí sa nachádza ďalších 12 psov. Sú to šteniatka alebo malé, krátkosrsté psy, ktoré by pobyt vo vonkajšom koterci nezvládli“ doplnila Páperaková.  

Mestský útulok okrem svojej prioritnej činnosti organizuje pravidelne akcie pre širokú verejnosť, ktorých cieľom je predstaviť štvornohých obyvateľov útulku, nájsť im nový domov a pútavou formou predviesť verejnosti možnosti výcviku a ďalšej socializácie psíkov. Spolu s kynologickými klubmi pôsobiacimi na území mesta Poprad organizuje tiež výchovno – vzdelávacie programy pre deti. Mestský útulok spolupracuje s dobrovoľníkmi, pravidelnými návštevníkmi sú okrem rodín s deťmi aj seniori, ktorí si prichádzajú spestriť voľný čas prechádzkami s psíkmi z útulku.

Psy v popradskom útulku sú postupne pravidelne cvičené tak, aby každý záujemca o adopciu mohol získať psíka so základnou poslušnosťou. Pri adopcii psíka z útulku ponúka mesto Poprad novému majiteľovi na 1 rok oslobodenie od platenia dane za psa.

S ponukou psíkov z popradského útulku, ktorí hľadajú nový domov, sa verejnosť môže zoznámiť prostredníctvom novej webovej stránky utulok.poprad.sk a tiež prostredníctvom facebookovej stránky útulku.

Dobre fungujúci útulok je základným pilierom pre ďalšie aktivity samosprávy v súvislosti s navrhnutou koncepciou chovu psov v meste. V Poprade je v súčasnosti evidovaných 2 393 psov.


 
 
Položky 41-45 z 1006

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

ďalšie dni

Nedeľa 24.7.
Zlatý had - Juh 3 (Slnečnica)
Novomeského 3918/19,
Poprad

052/773 10 26

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Pondelok 25.7.
Tília - Poliklinika
Banícka 28,
Poprad

052/468 52 00

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Utorok 26.7.
Adus - Poliklinika Adus, pri železničnej stanici
Mnoheľova 2,
Poprad

052/428 31 34

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Streda 27.7.
Dr. Max - obchodné centrum MAX
Dlhé hony 4587/1,
Poprad

052/478 10 33

Pondelok - Nedeľa
09:00 - 21:00

Štvrtok 28.7.
Cyprián - Juh 3 (oproti kostolu sv.Cyrila a Metoda)
Ul. L. Svobodu 2589/74,
Poprad

052/773 22 40

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Piatok 29.7.
Včela - oproti nemocnici
Tatranské nám. 1

052/772 36 67

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Sobota 30.7.
Primula - pri obch.stredisku Výkrik, sídlisko Juh 1
Dostojevského 21,
Poprad

052/773 23 47

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Nedeľa 31.7.
Victoria - pri autobusovej stanici
Drevárska 453/1

052/772 14 77

Pondelok - Piatok
18:00 - 22:00

Sobota - Nedeľa, Sviatky
8:00 - 22:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

webygroup

Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka