Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Veľkoobjemový odpad

Veľkoobjemového odpadu (skrine, okná a pod.) sa môžu občania mesta celoročne zbavovať v zberných centrách na Ul. L. Svobodu (pri garážach pri železničnej trati) a na Hraničnej, v čase jarného a jesenného upratovania prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov pristavovaných na obvyklých miestach v jednotlivých mestských častiach. V zbernom centre sa môžu občania bezplatne zbavovať aj elektroodpadu, akumulátorov a chemikálií v originálnych obaloch. O termínoch a lokalitách pristavovania veľkoobjemových kontajnerov v čase jarného a jesenného upratovania sú občania v časovom predstihu informovaní prostredníctvom miestnych médií. Zberné centrum, jarné a jesenné upratovanie nie je určené pre podnikateľské subjekty.

OTVÁRACIA DOBA ZBERNÝCH DVOROV      
na Ul. Ludvíka Svobodu a na Hraničnej ul. 4942 v Poprade
Platné od 1.7.2016

Január

Pondelok až Piatok     7:00 - 17:00 hod.
Sobota                        10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

Júl

Pondelok až Piatok    7:00 - 19:00 hod.
Sobota                       10:00 - 15:00 hod.   
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Február

Pondelok až Piatok     7:00 - 17:00 hod.
Sobota                        10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

August

Pondelok až Piatok    7:00 - 19:00 hod.
Sobota                       10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Marec

Pondelok až Piatok     7:00 - 17:00 hod.
Sobota                        10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                            z a t v o r e n é

September

Pondelok až Piatok    7:00 - 18:00 hod.
Sobota                       10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Apríl

Pondelok až Piatok     7:00 - 18:00 hod.
Sobota                        10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

Október

Pondelok až Piatok   7:00 - 17:00 hod.
Sobota                      10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

Máj

Pondelok až Piatok     7:00 - 18:00 hod.
Sobota                        10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

November

Pondelok až Piatok   7:00 - 17:00 hod.
Sobota                      10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

Jún

Pondelok až Piatok     7:00 - 18:00 hod.
Sobota                        10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

December

Pondelok až Piatok   7:00 - 17:00 hod.
Sobota                      10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

 

ODOBERANÉ DRUHY ODPADOV

Objemný odpad

starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC misy

Drobný stavebný odpad

z prestavby bytov a rodinných domov, kde sa nevyžaduje stavebné povolenie – omietka, obkladačky, dlažba zvyšky muriva a pod.   

Nebezpečný odpad

autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky

Elektroodpad

televízory, rádia, monitory, počítače, chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky, motorové brúsky, píly, vŕtačky, spotrebná elektronika a pod. Tento druh odpadu na základe zmluvy s firmou Brantner Poprad, s.r.o. môžu odovzdávať okrem občanov aj právnické a fyzické osoby okresu Poprad.    

Biologický rozložiteľný odpad

čerstvo pokosená tráva a lístie (nie konáre) výlučne od občanov mesta Poprad. Tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene lístie a oddelene tráva    

Separované zložky komunálneho odpadu

  • PAPIER – od 1.9.2010 naša spoločnosť obnovila V Ý K U P papiera a kartónu od občanov aj podnikateľov.
  • PLASTY – PET fľaše, fólia – čistá
  • SKLO

Informácie o aktuálnych výkupných cenách na tel. čísle: 052 / 773 06 17

V Zbernom dvore NIE JE možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

  • komunálny odpad
  • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
  • nebezpečný stavebný odpad (azbestovú strešnú krytinu, tzv. eternit), azbestové rúry 
  • výkopovú zeminu

    

 Zdroj: brantnerpoprad.sk

 


 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka