Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Zamestnanci mestského úradu

PREDNOSTA

Ing. Oľga Netočná prednosta@msupoprad.sk +421 52 7167 203

SEKRETARIÁTY A KANCELÁRIA 1. KONTAKTU

Ing. Lenka Miľovčíková primator@poprad.sk +421 52 7167 202
Bc. Andrea Kramár andrea.kramar@msupoprad.sk +421 52 7167 202
Ing. Barbora Puskajlerová barbora.puskajlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 210
Mgr. Vladimíra Figlárová vladimira.figlarova@msupoprad.sk +421 52 7167 215
Martina Labajová martina.labajova@msupoprad.sk +421 52 7167 203
Lucia Javorská lucia.javorska@msupoprad.sk +421 52 7167 247
Tímea Plavcová imea.plavcova@msupoprad.sk +421 52 7167 247
Ivana Zaťurová ivana.zaturova@msupoprad.sk +421 52 7167 247
Bc. Barbara Klaudia Greňová barbara.grenova@msupoprad.sk +421 52 7167 247
Michaela Olevičová michaela.olevicova@msupoprad.sk +421 52 7167 247

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Zita Kozlerová zita.kozlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 272
Ing. Milan Tomáš milan.tomas@msupoprad.sk +421 52 7167 264
Ing. Mária Sabolová maria.sabolova@msupoprad.sk +421 52 7167 264

ODBOR ORGANIZAČNÝ

Ing. René Šoltés rene.soltes@msupoprad.sk +421 52 7167 282

Oddelenie vnútornej správy

Ing. Katarína Cirbus katarina.cirbus@msupoprad.sk +421 52 7167 219

Podateľňa a registratúra

Eva Hudačková eva.hudackova@msupoprad.sk +421 52 7167 245
Janka Zajacová janka.zajacova@msupoprad.sk +421 52 7167 245
Mgr. Mária Kmečová maria.kmecova@msupoprad.sk +421 52 7167 245

Matrika a evidencia obyvateľstva

Silvia Hurajtová silvia.hurajtova@msupoprad.sk +421 52 7167 209
Jana Holodová jana.holodova@msupoprad.sk +421 52 7167 243
Mgr. Mária Ščurková maria.scurkova@msupoprad.sk +421 52 7167 242
Ing. Eva Ihnačáková eva.ihnacakova@msupoprad.sk +421 52 7167 205
Ing. Dana Keresztényová dana.keresztenyova@msupoprad.sk +421 52 7167 206
PhDr. Barbora Brijová barbora.brijova@msupoprad.sk +421 52 7167 211

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura martin.vascura@msupoprad.sk +421 52 7167 271

Administratíva

Mgr. Daniela Meltzerová daniela.meltzerova@msupoprad.sk +421 52 7167 257
Anna Švagerková anna.svagerkova@msupoprad.sk +421 52 7167 219
Martina Stučková martina.stuckova@msupoprad.sk +421 52 7167 257

Údržba

Andrej Borkovský --- ---
Gabriel Jucha --- ---
Ján Kundráč --- ---
Ĺudovít Nagy --- ---
Vladimír Hanečák --- ---
Zuzana Laskovičová --- ---
Gabriela Bizubová --- ---
Slavomíra Gájová --- ---
KvetoslavaGildeinová --- ---
Ľuboš Olevič --- ---
Mária Kokoruďová --- ---
Monika Havlíčková --- ---
Rudolf Kroščen --- ---
Helena Toporecová --- ---
Nina Polovková --- ---
Gejza Šavel --- ---
Drahomíra Leščáková --- ---
Lýdia Zemanová --- ---
Ján Pitoňák --- ---
Michal Šebek --- ---
Adam Joppa --- ---
Stanislav Tomajka --- ---
František Kalla --- ---
Božena Kroščenová --- ---

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Iveta Borňáková iveta.bornakova@msupoprad.sk +421 52 7167 292

Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Ing. Miroslava Schindlerová miroslava.schindlerova@msupoprad.sk +421 52 7167 331
Adriana Balážová adriana.balazova@msupoprad.sk +421 52 7167 297
Vlasta Božoňová vlasta.bozonova@msupoprad.sk +421 52 7167 246
Ing. Daniela Dluhošová daniela.dluhosova@msupoprad.sk +421 52 7167 246
Anna Focková anna.fockova@msupoprad.sk +421 52 7167 244
Beáta Sekeráková beata.sekerakova@msupoprad.sk +421 52 7167 293
Ing. Ivana Jurišová ivana.jurisova@msupoprad.sk +421 52 7167 281
Lucia Poľanovská lucia.polanovska@msupoprad.sk +421 52 7167 297
Ing. Anna Pichnarčíková anna.pichnarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 281
Lenka Mokošová lenka.mokosova@msupoprad.sk +421 52 7167 244
Peter Pemčák peter.pemcak@msupoprad.sk +421 52 7167 293

Správa priemyselného parku

Peter Zavatzký peter.zavatzky@msupoprad.sk +421 52 7167 270
Ján Petruľa --- ---

Správa mestského útulku

Peter Greňa peter.grena@msupoprad.sk ---
Lenka Michaláková --- ---
Michal Zaťura --- ---

ODBOR SOCIÁLNY

Mgr. Petra Závacká petra.zavacka@msupoprad.sk +421 52 7160 373

Oddelenie rodiny a marginalizovaných skupín

Mgr. Gabriela Lompartová gabriela.lompartova@msupoprad.sk +421 52 7160 380
Mgr. Mária Hyblerová maria.hyblerova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Mgr. Adriána Jakubcová adriana.jakubcova@msupoprad.sk +421 52 7160 375
Ing. Marcela Michalková marcela.michalkova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Ing. Erika Mižigárová erika.mizigarova@msupoprad.sk +421 52 7160 369
Mgr. Lýdia Pištová lydia.pistova@msupoprad.sk +421 52 7160 375
Mgr. Ľudmila Lahetová ludmila.lahetova@msupoprad.sk +421 52 7160 378
Mgr. Lucia Lučivjanská lucia.lucivjanska@msupoprad.sk +421 52 7160 380

ZSS Nocľaháreň

Mgr. Milan Vrana --- ---
František Kučkovský --- ---
Róbert Machovič --- ---
Mgr. Ľubomír Mišurda --- ---
Darina Hlaváčová --- ---
Tomáš Šimčák --- ---

Detské jasle

Ing. Alena Palgutová alena.palgutova@msupoprad.sk +421 52 7730 968
Mária Hvilová --- ---
Erika Kopačová --- ---
Kvetoslava Košárová --- ---
Jana Slebodníková --- ---
Bc. Miriam Zacharová --- ---
Eva Kovaľová --- ---
Mária Labisová --- ---

Oddelenie seniorov a ŤZPO

Mgr. Renáta Kostková renata.kostkova@msupoprad.sk +421 52 7160 370
Mgr. Etela Lučivjanská etela.lucivjanska@msupoprad.sk +421 52 7160 374
Mgr. Margita Droppová margita.droppova@msupoprad.sk +421 52 7160 379
Igor Hreus --- ---
Mgr. Dagmar Kofroňová dagmar.kofronova@msupoprad.sk +421 52 7160 371
Daniela Majzelová --- ---
Mgr. Lucia Malecká lucia.malecka@msupoprad.sk +421 52 7880 362
Mgr. Mária Maličká maria.malicka@msupoprad.sk +421 52 7880 361
Bc. Ružena Reľovská ruzena.relovska@msupoprad.sk +421 52 7160 372
PhDr. Daniela Slivková daniela.slivkova@msupoprad.sk +421 52 7160 337
Mgr. Silvia Surík --- ---
Rastislav Juhás --- ---

Terénna komunitná sociálna práca

Mgr. Július Ovšonka julius.ovsonka@msupoprad.sk +421 52 7880 363
Mgr. Ján Neupauer --- ---
Mgr. Zuzana Pechová --- ---
Viera Mižigárová --- ---
Peter Židek --- ---

ODBOR VÝSTAVBY

Ing. Kristína Horáková kristina.horakova@msupoprad.sk +421 52 7167 276

Oddelenie stavebného poriadku

Ing. Hana Paračková hana.parackova@msupoprad.sk +421 52 7167 269
Ing. Martin Pitoňák martin.pitonak@msupoprad.sk +421 52 7167 269
Bc. Michaela Vojtková michaela.vojtkova@msupoprad.sk +421 52 7167 285
Ing. Helena Chylová helena.chylova@msupoprad.sk +421 52 7167 295
Bibiána Bartošová bibiana.bartosova@msupoprad.sk +421 52 7167 284
Ing. Anna Gradzillová anna.gradzillova@msupoprad.sk +421 52 7167 267
Ing. Katarína Tóthová katarina.tothova@msupoprad.sk +421 52 7167 285
Martina Orjabincová martina.orjabincova@msupoprad.sk +421 52 7167 256
Ing. František Fecko frantisek.fecko@msupoprad.sk +421 52 7167 267

Oddelenie investícií mesta

Ing. Monika Rontová monika.rontova@msupoprad.sk +421 52 7167 279
Ing. Barbora Hoghová barbora.hoghova@msupoprad.sk +421 52 7167 261
Ing. Marián Rusnák marian.rusnak@msupoprad.sk +421 52 7167 262
Ing. Dagmar Kriššáková dagmar.krissakova@msupoprad.sk +421 52 7167 262
Ing. Katarína Greisigerová katarina.greisigerova@msupoprad.sk +421 52 7167 261
Antónia Sabová antonia.sabova@msupoprad.sk +421 52 7167 286
Ing. Monika Schmidtová monika.schmidtova@msupoprad.sk +421 52 7167 286

Oddelenie životného prostredia

Ing. Zuzana Čakyová zuzana.cakyova@msupoprad.sk +421 52 7167 258
Ing. Anastázia Červáková anastazia.cervakova@msupoprad.sk +421 52 7167 258
Mgr. Marián Bobák marian.bobak@msupoprad.sk +421 52 7167 254
Ing. Ján Rusnačko jan.rusnacko@msupoprad.sk +421 52 7167 263

Oddelenie územného plánu a dopravy

Ing. Arch. Tibor Schmidt tibor.schmidt@msupoprad.sk +421 52 7167 274
Ing. Arch. Jarmila Vojtaššáková jarmila.vojtassakova@msupoprad.sk +421 52 7167 274
Ing. Branislav Daniel branislav.daniel@msupoprad.sk +421 52 7167 294

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Adriana Sedláková adriana.sedlakova@msupoprad.sk +421 52 7167 226

Oddelenie financií a rozpočtu

Mgr. et Mgr. Marián Soliar marian.soliar@msupoprad.sk +421 52 7167 212
Alica Blašková alica.blaskova@msupoprad.sk +421 52 7167 268
Ing. Martina Bednarčíková martina.bednarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 227
Anna Budzáková anna.budzakova@msupoprad.sk +421 52 7167 237
Alena Grajciarová alena.grajciarova@msupoprad.sk +421 52 7167 227
Marcela Páleniková marcela.palenikova@msupoprad.sk +421 52 7167 228
Iveta Baluchová iveta.baluchova@msupoprad.sk +421 52 7167 228
Ing. Slávka Kremnická slavka.kremnicka@msupoprad.sk +421 52 7167 229
Ing Milada Grúbelová milada.grubelova@msupoprad.sk +421 52 7167 237
Bc. Daša Fabianova dasa.fabianova@msupoprad.sk +421 52 7167 230
Mgr. Iveta Budajová iveta.budajova@msupoprad.sk +421 52 7167 230
Alena Pajpachová alena.pajpachova@msupoprad.sk +421 52 7167 233
Henrieta Pisarčíková henrieta.pisarcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 230
Johana Štefaňáková johana.stefanakova@msupoprad.sk +421 52 7167 233
Bc. Bibiana Horákova bibiana.horakova@msupoprad.sk +421 52 7167 268
Mgr. Andrea Lukáčová andrea.lukacova@msupoprad.sk +421 52 7167 212

Oddelenie daní a poplatku

Mgr. Ľuboslava Duroňová luboslava.duronova@msupoprad.sk +421 52 7167 223
Ing. Anna Lešková anna.leskova@msupoprad.sk +421 52 7167 235
Ing. Helena Gerberyová helena.gerberyova@msupoprad.sk +421 52 7167 240
Mária Kurňavová maria.kurnavova@msupoprad.sk +421 52 7167 224
Martina Lapšanská martina.lapsanska@msupoprad.sk +421 52 7167 235
Ľubica Skokanová lubica.skokanova@msupoprad.sk +421 52 7167 225
Bc. Slávka Varhoľová slavka.varholova@msupoprad.sk

+421 52 7167 231

Ing. Rastislav Kurian rastislav.kurian@msupoprad.sk +421 52 7167 240
Ing. Iveta Václavíková iveta.vaclavikova@msupoprad.sk +421 52 7167 225
Ing. Zuzana Bajtoš Miškovská zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk +421 52 7167 231
Ing. Monika Korenková monika.korenkova@msupoprad.sk +421 52 7167 224

Pokladnica

Anna Lainczová anna.lainczova@msupoprad.sk +421 52 7167 299
Ing. Miroslava Budziňáková miroslava.budzinakova@msupoprad.sk +421 52 7167 299
Lucia Čenščáková lucia.censcakova@msupoprad.sk +421 52 7167 299

ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

PaedDr. Edita Pilarová edita.pilarova@msupoprad.sk +421 52 7167 220

Oddelenie školstva, školský úrad

Ing. Beáta Černáková beata.cernakova@msupoprad.sk +421 52 7167 239
Mgr. Gabriela Rekeneiová gabriela.rekeneiova@msupoprad.sk +421 52 7167 239
PaedDr. Emil Turčan emil.turcan@msupoprad.sk +421 52 7160 239
Mgr. Mária Tomečková maria.tomeckova@msupoprad.sk +421 52 7167 238
Ing. Imrich Kiseľ imrich.kisel@msupoprad.sk +421 52 7167 239

Referát mládeže a športu

PhDr. Jozef Pavlík jozef.pavlik@msupoprad.sk +421 52 7167 234
Mgr. Peter Procházka peter.procházka@msupoprad.sk +421 52 7167 234

ODBOR PREZENTÁCIE KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU

Mgr. Ivana Piataková ivana.piatakova@msupoprad.sk +421 52 7167 298

Marketing a komunikácia

Bc. Jarmila Hlaváčová jarmila.hlavacova@msupoprad.sk +421 52 7167 250

Oddelenie kultúry

Dana Liptáková

dana.liptakova@msupoprad.sk +421 52 7722 255
Mária Jalovičiarová maria.jaloviciarova@msupoprad.sk +421 52 7722 255
Ľubomíra Salanciová lubomira.salanciova@msupoprad.sk +421 52 7883 557
Bc. Valér Ondrušek --- ---
Eduard Payerchin --- ---
Vladimír Zajac --- ---
Monika Kupčíková --- ---
Mária Annabelle Pettersonová --- ---
Ctibor Bališ --- ---

Prezentácia mesta

Tomáš Klein tomas.klein@msupoprad.sk +421 52 7167 280
Barbora Hrošková barbora.hroskova@msupoprad.sk +421 52 7167 250

Cestovný ruch

Mgr. Zuzana Compelová zuzana.compelova@msupoprad.sk +421 52 7167 280

Referát právny

JUDr. Anna Gaborčíková anna.gaborcikova@msupoprad.sk +421 52 7167 222
JUDr. Natália Hudáková natalia.hudakova@msupoprad.sk +421 52 7167 249
Mgr. Anna Kellerová anna.kellerova@msupoprad.sk +421 52 7167 265
Mgr. Simona Hamaliarová simona.hamaliarova@msupoprad.sk +421 52 7167 249
Silvia Pejková silvia.pejkova@msupoprad.sk +421 52 7167 221

Kancelárie kontaktu s občanmi mestských častí

Mgr. Júlia Watter Domaratzká julia.watterova@msupoprad.sk +421 52 7896 573
Mgr. Lucia Knežníková lucia.kneznikova@msupoprad.sk +421 52 7167 216
Mgr. Emília Ferková emilia.ferkova@msupoprad.sk +421 52 7731 267
Alice Šimčáková alice.simcakova@msupoprad.sk +421 52 7721 963
Mgr. Eva Mihová eva.mihova@msupoprad.sk +421 52 7731 267
Mgr. Miriam Leščinská miriam.lescinska@msupoprad.sk +421 52 7780 193

Ing. Dagmar Nemčoková

dagmar.nemcokova@msupoprad.sk

+421 52 7780 193

Strategický rozvojový manažment

Ing. Jozef Durbák jozef.durbak@msupoprad.sk +421 52 7167 214
Mgr. Daniela Ferková daniela.ferkova@msupoprad.sk +421 52 7167 217

Referát verejného obstarávania

Mgr. Alena Uhrinová alena.uhrinova@msupoprad.sk +421 52 7167 259
Mgr. Michaela Galliková michaela.gallikova@msupoprad.sk +421 52 7167 245

Oddelenie PMAM

Mgr. Stanislav Spišiak stanislav.spisiak@msupoprad.sk +421 52 7167 291
Anna Mišagová anna.misagova@msupoprad.sk +421 52 7167 252
Vilma Turzáková vilma.turzakova@msupoprad.sk +421 52 7167 252
Martina Dominiková martina.dominikova@msupoprad.sk +421 52 7167 241
Mgr. Martina Rennerová martina.rennerova@msupoprad.sk +421 52 7167 241
Bc. Radoslava Pacigová radoslava.pacigova@msupoprad.sk +421 52 7167 252

Oddelenie informatiky

Mgr. Jaroslav Maitner jaroslav.maitner@msupoprad.sk +421 52 7167 277
Peter Ridilla peter.ridilla@msupoprad.sk +421 52 7167 278
Slavomír Soľár slavomir.solar@msupoprad.sk +421 52 7167 290

Zimný štadión

Ing. Jaroslav Marušin jaroslav.marusin@msupoprad.sk +421 52 7721 405
Mgr. Michal Radačovský michal.radacovsky@msupoprad.sk +421 52 7721 405
Ján Slivoš --- ---
Peter Gatt --- ---
Ján Gvušč --- ---
Jozef Husár --- ---
Anna Ivančáková --- ---
Marek Jakubec --- ---
Viliam Kostolník --- ---
Magdaléna Molnárová --- ---
Renáta Pacigová --- ---
Richard Rusnačik --- ---
Vladimír Szücs --- ---
Jaroslav Duda --- ---
Ján Vitko --- ---
Vladimír Kostolník --- ---
Matúš Vatecha --- ---
Bc. Zuzana Ganzová --- ---

Futbalový štadión

Ing. Július Mihálik julius.mihalik@msupoprad.sk +421 52 4468 433
Peter Handzuš --- ---
Michal Ružbaský --- ---
Anna Kuchtová --- ---

VÚH ARÉNA Poprad

Ing. Ladislav Gromovský ladislav.gromovsky@msupoprad.sk +421 52 7849 511
Bc. Miroslav Kalnaši miroslav.kalnasi@msupoprad.sk +421 52 7849 511
Stanislav Fedor --- ---
Peter Ivančák --- ---
Vincent Polomčák --- ---
Andrea Majerská --- ---
Helena Korbová --- ---
Štefan Dziak --- ---
Jaroslav Suržin --- ---
Martin Vnuk --- ---
Milan Rusnák --- ---
Peter Mědílek --- ---

 


 

Uvítali by ste trasu cyklistického chodníka:

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka