Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Zamestnanci mestského úradu

PREDNOSTA

Ing. Róbert Bujalka

 

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA

Ján Ondrišík
Mgr. Ivana Piataková
Mgr. Lucia Kromka
Eva Doležalová
Andrea Kendrová


 

ÚtVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Zita Kozlerová
Ing. Milan Tomáš
Ing. Viera Palgutová
Ing. Mária Sabolová

 

Marketing a komunikácia

Mgr. Marián Galajda

 

KANCELÁRIA KONTAKTU S OBČANMI

Mgr. Júlia Watter Domaratzká
Mgr. Lucia Knežníková
Mgr. Emília Ferková
Mgr. Eva Zavacká
Alice Šimčáková  - ½ úväzok
Ján Michna  - ½ úväzok
Mgr. Eva Mihová - ½ úväzok

 

ODBOR SERVISNÝCH ČINNOSTÍ

Ing. Angela Františková

 

Správa registratúry a VO

Ing. Jana Petríková

 

Podateľňa

Eva Hudačková
Ľudmila Brutovská
Janka Zajacová
Mgr. Michaela Galliková

 

Verejné obstarávanie

Ing. Mária Jakubčová
Mgr. Alena Uhrinová

 

Oddelenie interných služieb

Ing. Dagmar Nemčoková
 

Údržba

Andrej Borkovský
Gabriel Jucha
Bc. Peter Korkoš
Ján Kundráč 
Ĺudovít Nagy
Vladimír Hanečák
Zuzana Laskovičová
Peter Martinko 
Gabriela Bizubová
Slavomíra Gájová 
KvetoslavaGildeinová
Ľuboš Olevič
Daniel Šesták
Mária Kokoruďová - úv. 2 hod.
Monika Havlíčková
Rudolf Kroščen
Ľudmila Banášová
Emília Pánisová
Gejza Šavel
Patrik Matiščík

 

Administratíva

Mgr. Daniela Meltzerová
Anna Švagerková
Mária Glevaňáková

 

Kontaktné občianske centrá

Bc. Mária Kubičárová

 

Matrika

Silvia Hurajtová
Jana Holodová
Bc.Dagmar Janíčková 
 

Prvý kontakt

Lucia Javorská
Tímea Plavcová
Patrícia Ploščicová
Ivana Zaťurová

 

Evidencia obyvateľstva

Mgr. Mária Kmečová
Ing. Dana Keresztényová
PhDr. Barbora Brijová

 

Oddelenie informatiky

Mgr. Jaroslav Maitner
Peter Ridilla
Slavomír Soľár

 

Správa bezpečnosti a ochrany

Ing. Martin Vaščura - ½ úväzok
Viera Mašlonková

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ing. Iveta Borňáková

 

Správa bytov, nebytových priestorov a majetku mesta

Adriana Balážová
Vlasta Božoňová
Ing. Daniela Dluhošová
Anna Focková
Peter Pemčák
Beáta Sekeráková
Ing. Ivana Jurišová
Ing. Mária Kubalová
Lucia Poľanovská
Ing. Anna Pichnarčíková
Lenka Mokošová

 

Správa športových zariadení

Ing. Július Mihálik

 

Stredisko VÚH Aréna

Mgr. Lucia Štolcová
Bc. Miroslav Kalnaši
Stanislav Fedor
Milan Klinga
Andrej Lačný
Ivan Netík
Vincent Polomčák
Roman Sersen
Eva Petáková
Helena Korbová

Stredisko futbalový štadión

Peter Hanzuš
Ján Pitoňák
Michal Ružbaský
Michal Šebek
Anna Kuchtová

 

Stredisko zimný štadión

Ing. René Šoltés
Mgr. Daniel Nemčko
Michal Bizub
Ján Slivoš
Peter Gatt
Ján Gvušč
Jozef Husár
Anna Ivančáková
Marek Jakubec
Viliam Kostolník
Magdaléna Molnárová
Renáta Pacigová
Richard Rusnačik
Vladimír Szücs
Vladimír Štolc
Ján Vitko
Vladimír Kostolník
Matúš Vatecha

 

Správa priemyselného parku

Peter Zavatzký
Bc. Bibiana Horáková
Ján Petruľa

 

Správa mestského útulku

Peter Greňa
Lenka Michaláková
Michal Zaťura

 

ODBOR SOCIÁLNY

Mgr. Etela Lučivjanská

 

Oddelenie seniorov a ŤZPO

Mgr. Renáta Kostková
Mgr. Margita Droppová
Igor Hreus
Mgr. Dagmar Kofroňová
Daniela Majzelová
Lucia Malecká
Mgr. Mária Maličká
Bc. Ružena Reľovská
PhDr. Daniela Slivková
Mgr. Silvia Surík
Rastislav Juhás
 

Oddelenie rodiny a neprispôsobivých občanov

Mgr. Petra Závacká
Mgr. Mária Hyblerová
Mgr. Adriána Jakubcová
Mgr. Gabriela Lompartová
Ing. Marcela Michalková
Ing. Erika Mižigárová
Mgr. Lýdia Pištová
Mgr. Michaela Ugrayová

 

ZSS Nocľaháreň

Mgr. Milan Vrana
Karol Gábor
František Kučkovský
Róbert Machovič
Mgr. Ľubomír Mišurda
Darina Hlaváčová

 

Terénna komunitná soc. práca

Mgr. Július Ovšonka
 

ODBOR VÝSTAVBY

Ing. Martin Pitoňák

 

Oddelenie stavebného poriadku

Bc. Michaela Vojtková
Ing. Helena Chylová
Bibiána Bartošová
Ing. Anna Gradzilová
Ing. Katarína Tóthová
Martina Orjabincová
Eva Šimonová
Bc. Filip Cehula

 

Oddelenie životného prostredia

Ing. Marek Báthory
Ing. Monika Schmidtová
Mgr. Katarína Polaštiková
Ing. Michaela Heldáková
Ing. Zuzana Čakyová

 

ODBOR URBANIZMU A PRIESTOROVÉHO PLÁNOVANIA

Ing. Arch. Ľuboslav Mlynarčík

 

Oddelenie územného plánovania

Ing. Arch. Tibor Schmidt
Ing. Arch. Jarmila Vojtaššáková
Ing. Emília Hudzíková

 

Oddelenie dopravy

Ing. Ľubomír Hán
Ing. Emília Gemzová
Ing. Jana Omastová
Mgr. Renáta Lecová

 

Oddelenie investičného rozvoja

Ing. Marián Rusnák
Ing. Katarína Greisigerová
Antónia Sabová
Ing. Miloš Lunter
Ing. Barbora Hoghová

 

ODBOR EKONOMICKÝ

Ing. Marián Matta

 

Oddelenie financií a rozpočtu

Ing. Drahomíra Polovková
Alica Blašková
Ing. Martina Bednarčíková
Anna Budzáková
Ing. Anna Čendulová
Alena Grajciarová
Marcela Páleniková
Ing. Iveta Václavíková
Ing. Lenka Jamnická

 

Oddelenie daní a poplatku

Ing. Anna Lešková
Mgr. Ľuboslava Duroňová
Ing. Helena Gerberyová
Mária Kurňavová
Martina Lapšanská
Mgr. Michal Radačovský, MBA.
Ľubica Skokanová
Bc. Slávka Varhoľová
Ing. Viktória Zemanová
Ing. Rastislav Kurian

 

Oddelenie ekon.zabezpečenia

Mgr. Iveta Budajová
Alena Pajpachová
Henrieta Pisarčíková
Johana Štefaňáková
 

Pokladnica

Anna Lainczová
Ing. Miroslava Budziňáková
Bc. Adriana Mervová

 

ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

PaedDr. Edita Pilárová
Ing. Beáta Černáková
Mgr. Gabriela Rekeneiová
PaedDr. Emil Turčan
Mgr. Mária Tomečková
Ing. Imrich Kiseľ - ½ úväzok
Mgr. Jozef Galajda - ½ úväzok
Mgr. Peter Procházka

 

Detské jasle

Ing. Alena Palgutová
Mária Hvilová
Erika Kopačová
Kvetoslava Košárová
Jana Slebodníková
Miriam Zacharová
Ružena Križovská
Mária Labisová

 

Oddelenie PMAM

Mgr. Stanislav Spišiak
Mária Danková
Anna Mišagová
Vilma Turzáková
Ing. Mária Antolíková

 

Oddelenie právne

JUDr. Anna Gaborčíková
JUDr. Natália Hudáková
Mgr. Anna Pitoňáková
Mgr. Simona Hamaliarová
Silvia Pejková

 

Oddelenie kultúry

Dana Liptáková
Mária Jalovičiarová
Eva Jarošová
Monika Kupčíková
Bc. Valér Ondrušek
Eduard Payerchin
Vladimír Zajac
Jarmila Pavlíková
Ľubomíra Salanciová
 

Strategický rozvojový manažment

Mgr. Marta Kurpašová
Ing. Jozef Durbák
PhDr. Andrej Zreľak
Mgr. Daniela Ferková
Ing. Tomáš Klein

 


 

Voľné pracovné miesta

Dnes má službu:

Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

ďalšie dni

Nedeľa 30.4.
Ekolekáreň, OC FORUM
Námestie sv. Egídia 3290/124

0910 888 091

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka