Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Čestné prehlásenie nájomcu bytu - kupujúceho

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Popis

  • k Žiadosti nájomcu o prevod vlastníctva bytu je potrebné priložiť aj Čestné prehlásenie nájomcu – kupujúceho, v ktorom žiadateľ čestne prehlasuje, že má riadne uhradené nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním bytu vrátane vyúčtovania nedoplatkov za uplynulé obdobie, byt, ktorého je nájomcom trvalo užíva a neprenajal ho žiadnej inej osobe, hrubo neporušuje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu
  • v prípade uvedenia nepravdivých údajov môže byť zrušená Zmluva o prevode vlastníctva bytu z dôvodu toho, že bol predávajúci uvedený do omylu
  • čestné prehlásenie musí byť podpísané nájomcom, podpis nie je potrebné úradne overovať.

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.