Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť nájomcu o prevod vlastníctva bytu

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Popis

  • k Žiadosti nájomcu o prevod vlastníctva bytu je potrebné doložiť 2x čestné prehlásenie nájomcu, fotokópiu rozhodnutia o pridelení bytu a potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky na nájomnom
  • Žiadosť o prevod vlastníctva bytu musí byť podpísaná nájomcom/žiadateľom, podpis nie je potrebné úradne overovať

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.