Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena/ o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Popis

  • k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena/ o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu týkajúcu sa žiadosti vypracovanú na podklade katastrálnej mapy, fotokópiu právoplatného územného rozhodnutia s overenou projektovou dokumentáciou, stanoviská dotknutých orgánov
  • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena/ o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena musí byť podpísaná žiadateľom, podpis nie je potrebné úradne overovať

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Zákon o majetku obcí

Občiansky zákonník

Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Poprad

 

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.