Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Životné situácie - Správa majetku, byty a nebytové priestory

Názov Typ
Žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vlastníckeho práva Správa majetku, byty a nebytové priestory
Žiadosť o vyjadrenie k prenájmu/ odpredaju pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu Správa majetku, byty a nebytové priestory
Žiadosť o zámenu nehnuteľnosti Správa majetku, byty a nebytové priestory
Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu Správa majetku, byty a nebytové priestory
Čestné vyhlásenie Správa majetku, byty a nebytové priestory
Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu Správa majetku, byty a nebytové priestory
Žiadosť o pridelenie bytu Správa majetku, byty a nebytové priestory
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Správa majetku, byty a nebytové priestory
Žiadosť o jednorazové poskytnutie priestorov vo vlastníctve mesta Poprad Správa majetku, byty a nebytové priestory
Žiadosť o jednorazový prenájom nebytových priestorov Domu kultúry v Poprade Správa majetku, byty a nebytové priestory
Žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vlastníckeho práva

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Žiadosť o zámenu nehnuteľnosti

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Čestné vyhlásenie

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Žiadosť o pridelenie bytu

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.