Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Životné situácie

Názov Typ
Čestné prehlásenie nájomcu bytu - kupujúceho Správa majetku, byty a nebytové priestory
Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu Správa majetku, byty a nebytové priestory
Čestné vyhlásenie Správa majetku, byty a nebytové priestory
Daň z nehnuteľností Dane a poplatky
Daň za nevýherné hracie prístroje Dane a poplatky
Daň za predajné automaty Dane a poplatky
Daň za psa - vznik Dane a poplatky
Daň za psa - zánik Dane a poplatky
Daň za ubytovanie Dane a poplatky
Daň za užívanie verejného priestranstva Dane a poplatky
Čestné prehlásenie nájomcu bytu - kupujúceho

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Čestné vyhlásenie

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Daň z nehnuteľností

Typ: Dane a poplatky

Daň za predajné automaty

Typ: Dane a poplatky

Daň za psa - vznik

Typ: Dane a poplatky

Daň za psa - zánik

Typ: Dane a poplatky

Daň za ubytovanie

Typ: Dane a poplatky

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.