Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

História vzniku Mestskej polície Poprad

Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad uznesením č. 1/1991 k 01.02.1991 zriadilo Mestskú políciu Poprad. Za prvého náčelníka bol vymenovaný Ing. Štefan Kolcún, ktorého úlohou bolo rozbehnúť činnosť mestskej polície v súlade s § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia svoj poriadkový útvar, obecnú políciu. Prvotný plánovaný počet bol 20 príslušníkov, ktorý sa postupne napĺňal. Sídlom Mestskej polície Poprad v čase jej zriadenia bola budova bývalého Mestského úradu v Poprade na ulici Mnoheľovej. Spočiatku svoju činnosť vykonávali príslušníci mestskej polície v jednosmennej prevádzke počas dennej služby, neskôr sa prešlo na dvojsmennú prevádzku.

Mestská polícia fungovala na základe štatútu schváleného Mestským zastupiteľstvom v Poprade bez toho, aby bola prijatá ďalšia legislatíva. Základy fungovania, úlohy, oprávnenia a kompetencie ako aj technické prostriedky stanovil zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Oporu na priame pôsobenie mala mestská polícia aj v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

V roku 1992 sa zrealizovala nepretržitá 24 hodinová prevádzka, čo si vyžadovalo pôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku, ako aj činnosť novo zriadeného pultu centrálnej ochrany. Tieto zmeny vyústili do sprevádzkovania stálej služby, kde mohla verejnosť službukonajúcim policajtom oznamovať svoje podnety telefonicky na čísle 159. V tom istom roku sa mestská polícia presťahovala do budovy Mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade, kde sídli aj v súčasnosti. V roku 2001 bol zriadený Mestský kamerový systém, ktorý sa postupne rozrastal až na dnešných 53 kamier.

Postupne sa zvyšoval počet pracovných miest mestskej polície na 30. V súčasnosti má Mestská polícia Poprad schválený a naplnený počet pracovných miest 43, kde z celkového počtu je 1 civilná zamestnankyňa zabezpečujúca administratívnu a ekonomickú činnosť mestskej polície a 1 operátor zabezpečujúci obsluhu Mestského kamerového systému v rámci projektu chránenej dielne.

Chronologický prehľad náčelníkov Mestskej polície Poprad:

1991 - 2003         Ing. Štefan KOLCÚN

2003  -2015         Ing. Jaroslav MARUŠIN

2016 - 2018         Mgr. Štefan ŠIPULA

od 13.12.2018    JUDr. Marián GARDOŠ

Galéria

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.