Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Výzvy na predkladanie ponúk

Prečerpávacia nádrž - kruhový objazd ul. Štefánikova

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

Výkaz výmer

Návrh zmluvy

Projektová dokumentácia

Modernizácia odbornej učebne – stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

Výkaz výmer

Návrh zmluvy

Projektová dokumentácia

Výzva na predloženie ponúk - modernizácia odbornej učebne ZŠ a MŚ v meste - stavebná práca

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Výzva na predloženie ponuky

Návrh na plnenie kritéria

Návrh zmluvy

Výkaz výmer

Technický popis

Výzva na predkladanie ponúk predmetu zákazky Výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku za bytovým domom Novohrad na sídlisku Západ v meste Poprad

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 4 - Ihrisko Novohrad - foto skutkového stavu

Príloha č. 5 - Situácia

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Modernizácia odbornej učebne - stavebná práca

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

Technická miestnosť rozpočet

Výkaz preklených stien

Návrh zmluvy o dielo

Modernizácia odbornej učebne - stavebná práca - zrušená

Oznámenie o zrušení prieskumu trhu

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

Výkaz výmer

Výzva na predkladanie ponúk predmetu zákazky Wifi pre teba

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Opis zákazky

Návrh zmluvy na dodanie tovaru

Príloha č. 1 zmluvy - Test splnenia technických parametrov 

Príloha č. 2 zmluvy - Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity

Výzva na predkladanie ponúk predmetu zákazky Výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku za bytovým domom Novohrad na sídlisku Západ v meste Poprad

Výzva na predkladanie ponúk zv

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Výkaz výmer

Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 4 Skutkový stav ihriska - foto

Príloha č. 5 Situácia

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.