Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Dokumenty na pripomienkovanie

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhom všeobecne záväzných nariadení  po dobu 10 dní od zverejnenia. Pripomienky je možné uplatniť  v písomnej  forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Poprade.

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.