Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Rok 2019

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 20,46 m2 , nachádzajúce sa na 3. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č.  KN-C 6/1, k. ú. Veľká. SP 1-2019

Úspešná

Zápis 1-2019

2. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 17,39 m2 nachádzajúce sa na 2. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č.  KN-C 6/1, k. ú. Veľká SP 2-2019

Úspešná

Zápis 2-2019

3. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 17,19 m2 , nachádzajúce sa na prízemí v budove, súp. č. 736, or. č. 39 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 916, k. ú. Poprad SP 3-2019

Úspešná

Zápis 3-2019

4. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2 v katastrálnom území Poprad. SP 4-2019

Úspešná

Zápis 4-2019

5. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 22,20 m2 nachádzajúce sa pod tribúnou CA,CB v objekte, súpisné číslo 890, or. č.46 na Štefánikovej ulici , k. ú. Spišská Sobota. SP 5-2019

Úspešná

Zápis 5-2019

6. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 20,40 m2 nachádzajúce sa pod tribúnou CA, CB v objekte, súpisné číslo 890, or. č.46 na Štefánikovej ulici , k. ú. Spišská Sobota. SP 6-2019

Úspešná

Zápis 6-2019

7. Predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad bytu č. 54 na 11. poschodí bytového domu v Poprade, na ulici Tajovského súpisné číslo 2609, orientačné číslo 21 so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. č. KN-C 3009/232 o výmere 382 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je dom postavený o veľkosti 4049/341861, t. j. 4,52 m2. SP 7-2019

Úspešná

Zápis 7-2019

8. Predaj nehnuteľností v k. ú. Poprad, objektov bývalých kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov o celkovej výmere 64 561 m2 za účelom vypracovania návrhu riešenia územia, prípravy územia a následnej realizácie uvedeného zámeru. SP 8-2019

Úspešná

Zápis 8 - 2019

9. Prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastávkových prístreškov na autobusových zastávkach a na inštaláciu reklamných zariadení – citylightov. SP 9-2019

Úspešná

Zápis 9 - 2019

10. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 585,31 m2, nachádzajúce sa na prízemí v budove, súp.č. 4243 postavenej na pozemku, parc. č. KN-C 1417/6, k. ú. Spišská Sobota. SP 10 - 2019

Úspešná

Zápis 10 - 2019

11. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 105,77 m2, nachádzajúce sa na prízemí v budove, súp.č. 99, or. č. 72 postavenej na pozemku, parc. č. KN-C 1892, k. ú. Poprad. SP 11 - 2019

Úspešná

Zápis 11-2019

12. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 44,82 m2 nachádzajúce sa na prízemí v budove súp. č. 1744  postavenej na pozemku, parc. č. KN-C 1120 k. ú. Spišská Sobota. SP 12 - 2019

Úspešná

Zápis 12-2019

13. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 18,77 m2 , nachádzajúce sa na 3. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č.  KN-C 6/1, k. ú. Veľká SP 13 - 2019

Neúspešná

Žiadne návrhy

14. Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia

SP 14 - 2019

Úspešná

Zápis 14 - 2019

15. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 18,77 m2 , nachádzajúce sa na 3. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č.  KN-C 6/1, k. ú. Veľká. SP 15 - 2019

Úspešná

Zápis 15 - 2019

 

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.