Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Zoznam VZN

Názov VZN Súbor Stav
VZN č. 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov

stiahnuť (1,50 MB) Platné znenie
VZN č. 7/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad v znení Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 8/2012

stiahnuť (1,49 MB) Zrušené, neplatné
VZN č. 6/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 18/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 6/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 2/2017

stiahnuť (1,77 MB) Zrušené, neplatné
VZN č. 5/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

stiahnuť (12,55 MB) Zrušené, neplatné
VZN č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Poprad

stiahnuť (1,99 MB) Zrušené, neplatné
VZN č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 8/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017

stiahnuť (1,47 MB) Zrušené, neplatné
VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Poprad

stiahnuť (428,04 kB) Platné znenie
VZN č. 01/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

stiahnuť (862,09 kB) Platné znenie
VZN č. 10/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad

stiahnuť (2,06 MB) Platné znenie
VZN č. 10/2020

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 15/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad

stiahnuť (443,23 kB) Platné znenie
VZN č. 3/2017

Stav: Platné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších predpisov

stiahnuť (1,50 MB)

VZN č. 7/2017

Stav: Zrušené, neplatné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad v znení Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 8/2012

stiahnuť (1,49 MB)

VZN č. 6/2017

Stav: Zrušené, neplatné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 18/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 6/2016, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 2/2017

stiahnuť (1,77 MB)

VZN č. 5/2017

Stav: Zrušené, neplatné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

stiahnuť (12,55 MB)

VZN č. 1/2017

Stav: Zrušené, neplatné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Poprad

stiahnuť (1,99 MB)

VZN č. 1/2018

Stav: Zrušené, neplatné

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v znení Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 8/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017

stiahnuť (1,47 MB)

VZN č. 1/2019

Stav: Platné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Poprad

stiahnuť (428,04 kB)

VZN č. 01/2020

Stav: Platné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

stiahnuť (862,09 kB)

VZN č. 10/2019

Stav: Platné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 10/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad

stiahnuť (2,06 MB)

VZN č. 10/2020

Stav: Platné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 15/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad

stiahnuť (443,23 kB)

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.