Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Petície

Predmet petície Dátum doručenia Výsledok vybavenia Dátum vybavenia Dátum zverejnenia
Petícia za zachovanie kuchyne, výdajne jedál a  jedálne  pre  seniorov  na   ul.  Komenského  3454/12  v  Poprade 08.06.2021 prešetrená - neopodstatnená 07.07.2021 09.07.2021
Petícia občanov proti plánovanej výstavbe parku pre psov v obytnom súbore Grúň, Šrobarova 2678 Poprad, na jestvujúcej ploche ihriska a trávnika. 23.03.2020 prešetrená - opodstatnená 14.04.2020 16.04.2020
Petícia proti rozširovaniu zástavby rodinných domov a bytových jednotiek v lokalite oproti bývalému kameňolomu na Kvetnici 14.10.2019 neopodstatnená 06.12.2019 09.12.2019
Petícia za rekonštrukciu ulice Riečnej v Poprade – Spišskej Sobote 25.03.2019 nevyhodnotená 23.05.2019 28.05.2019
Petícia za komplexné vyriešenie záplavovej a povodňovej situácie 29.01.2019 prešetrená - opodstatnená 26.03.2019 01.04.2019
Petícia proti zrušeniu zastávky „Vagonárska – Budovateľská“ v Poprade - Spišskej Sobote 16.01.2019 prešetrená - opodstatnená 28.02.2019 05.03.2019
Petícia za zavedenie MHD linky č. 4 a č. 2 na sídlisku Továrenská štvrť, Poprad - Matejovce 08.10.2018 prešetrená - neopodstatnená 26.11.2018 28.11.2018
Petícia obyvateľov ulice SNP, mestská časť Poprad – Veľká proti umiestneniu, výstavbe a prevádzke stavby „Rodinný dom pre seniorov – komunitné bývanie“ na pozemkoch parc. č. 769,770,771, k.ú. Veľká 17.09.2018 nevyhodnotená 29.10.2018 02.11.2018
Petícia za schválenie zámeru výstavby Basketbalovej tréningovej haly v Poprade v lokalite JUH III. 19.07.2018 nevyhodnotená 26.09.2018 02.10.2018
Petícia proti výstavbe „Polyfunkčného apartmánového domu EDEN Poprad“ na parc. č. 418/9, 418/8, 418/4, 418/5, 424/2, 423/3, 423/1, 416/1 v k. ú. Poprad 16.07.2018 prešetrená - neopodstatnená 16.08.2018 17.08.2018
Petícia občanov mesta Poprad proti výstavbe Polyfunkčného objektu na Ul. Boženy Nemcovej v Poprade na parc. č. 328/1, 327/1, 328/2, 327/2, k.ú. Spišská Sobota 26.04.2018 prešetrená - neopodstatnená 18.06.2018 19.06.2018
Petícia za umiestnenie bezpečnostných kamier v časti Továrenská štvrť – ochrana majetku a občanov 26.03.2018 prešetrená - opodstatnená 03.05.2018 04.05.2018
Petícia proti odpredaju časti pozemku parc. č. KN-C 1124/1 v katastrálnom území Veľká 04.04.2017 prešetrená - opodstatnená 15.06.2017 19.06.2017
Petícia proti výstavbe parkovacieho domu na Rastislavovej ulici v Poprade 23.09.2016 prešetrená - opodstatnená 11.11.2016 21.11.2016
Petícia proti ďalšej výstavbe skladových a priemyselných hál pri sídlisku na Ul. Allendeho v Poprade – Matejovciach 06.07.2016 prešetrená - neopodstatnená 14.09.2016 20.09.2016
Petícia proti rozšíreniu územia výstavby rodinných domov a III. Mestského okruhu mesta – severnej časti, za obytnou časťou „Walltech“. 22.06.2016 prešetrená - neopodstatnená 18.08.2016 22.08.2016
Petícia za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad a navrátenie pavilónu v areáli Materskej školy pri ZŠ Tajovského 3015/20 v Poprade 15.01.2016 neopodstatnená 15.03.2016 16.03.2016
Žiadosť obyvateľov bytového domu Lomnica na Ul. Dominika Tatarku 323 v Poprade o zrušenie a premiestnenie dvoch stanovíšť kontajnerov na odpad 29.01.2016 neopodstatnená 10.03.2016 16.03.2016
Petícia proti vybudovaniu parkoviska pozdĺž oplotenia areálu materskej školy 22.12.2015 prešetrená – opodstatnená 23.02.2016 29.02.2016
Petícia za vybudovanie parkovacích miest v blízkosti bytového domu Tálium 11.12.2015 prešetrená – neopodstatnená 26.01.2016 02.02.2016
Petícia obyvateľov bytového domu Lomnica na Ul. Dominika Tatarku 323, vchody č. 6, 8, 10 a 12 obsahujúca 7 požiadaviek 13.10.2015 prešetrená, v
časti požiadaviek č. 2, 3, 7  opodstatnená a v časti požiadaviek č. 1, 4, 5, 6 neopodstatnená
12.01.2016 18.01.2016
Zmena dopravného značenia na Lidickej ulici v Poprade - Matejovciach, spočívajúca v zobojsmernení cestnej premávky 02.09.2015 opodstatnená 16.11.2015 26.11.2015

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.