Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Miestna občianska poriadková služba

Mesto Poprad realizuje projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá pracuje pod garanciou popradskej mestskej polície. Ukazujú sa priaznivé výsledky a projekt, ktorý sa v meste Poprad realizuje v mestskej časti Matejovce, potvrdzuje svoje opodstatnenie. 

V Matejovciach funguje samotný okrsok mestskej polície, kde sa venuje  pozornosť tejto marginalizovanej skupine obyvateľstva a je tam zvýšený výkon hliadkovej služby príslušníkmi mestskej polície, okrem ktorých tam pôsobia aj členovia MOPS.

Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby  patrí ochrana verejného poriadku, ochrana životného prostredia, ktorá spočíva hlavne v nahlasovaní čiernych skládok a pod. Ich činnosť však nekončí iba pri ochrane verejného poriadku, ale sú nápomocní aj napr. pri nastoľovaní poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone práce plynárov, elektrikárov, zdravotníckej služby, aby nedochádzalo počas vykonávania ich činnosti k ich napádaniu resp. ohrozeniu.

V rámci projektu bolo zamestnaných 6 osôb, ktoré svoju činnosť vykonávajú v koordinácii a pod dohľadom mestských policajtov. Všetci pracovníci boli preškolení vo vymedzenom rozsahu hlavne z oblasti trestného práva, zákona o priestupkoch a o cestnej premávke, aby ju vedeli primerane riadiť, hlavne počas sprevádzania detí do školy.

Príslušníci MOPS sú vybavení reflexnou vestou s označením „Miestna občianska poriadková služba“, na ktorej majú pripnutý preukaz člena MOPS s fotografiou. Okrem toho sú vybavení baterkou a zastavovacím terčom pre riadenie cestnej premávky. Pracujú vo dvojiciach v čase od 06. do 14. hod. , od 12. do 20.hod a tretia dvojica od 14. do 22. hod., ale v prípade potreby sú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku po 22. hod.

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.