Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície vyplývajú zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov:

 • Základné povinnosti príslušníkov mestskej polície
 • Všeobecné oprávnenia príslušníkov mestskej polície
 • Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
 • Oprávnenie požadovať vysvetlenie
 • Oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania
 • Oprávnenie otvoriť byt
 • Oprávnenie odňať vec
 • Oprávnenie zastavovať vozidlá
 • Použitie donucovacích prostriedkov príslušníkmi mestskej polície
 • Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obušku
 • Použitie pút
 • Použitie služobného psa
 • Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla
 • Povinnosti príslušníka mestskej polície po použití donucovacích prostriedkov
 • Osobitné obmedzenia
 • Podmienky nosenia a použitia zbrane príslušníkom mestskej polície

Súvisiaca legislatíva

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.