Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Primátor

Ing. Anton Danko

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom.

Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon. 

Kontaktné údaje

Kancelária primátora:
Bc. Andrea Kramár
Ing. Barbora Puskajlerová
 
Mestský úrad Poprad
Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3
058 42 Poprad
 
Tel.: +421 52 7167 200, +421 52 7167 201, +421 52 7167 202
Fax.: 052/7167 204
E-mail: primator@poprad.sk
Web: www.poprad.sk

Galéria

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.