Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Verejné obstarávanie

Mesto Poprad je verejným obstarávateľom v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
V súlade s týmto zákonom a princípom transparentnosti si plní všetky zverejňovacie povinnosti.

Odkazy na informácie o verejnom obstarávaní mesta :

Všetky podlimitné a nadlimitné verejné zákazky mesta nájdete v profile mesta na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5858

Na zadávanie zákaziek mesto využíva informačný systém Eranet. Všetky tam zverejnené zákazky mesta spolu s kompletnou dokumentáciou nájdete na:

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders

Mesto na zadávanie zákaziek používa aj Elektronický kontraktačný systém (EKS). Všetky zákazky zadávané nielen mestom v EKS nájdete tu:

https://eo.eks.sk/Prehlady/ZakazkyVerejnost

Keďže EKS je anonymný systém, aktuálne zákazky mesta si nemožno vyfiltrovať. Môžete si však pozrieť prehľad minulých zákaziek mesta zadávaných prostredníctvom tohto systému tu:

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/DetailZmluvneVztahy/2025

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.