Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Verejné obchodné súťaže

Obchodná verejná súťaž je jedným z osobitných spôsobov uzavierania obchodných zmlúv. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže vyhlási neurčitým osobám súťaž  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, a to tak, že urobí výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy. Podmienky súťaže na základe ktorých záujemcovia predkladajú vyhlasovateľovi návrhy na uzavretie zmluvy, musia spĺňať zákonom dané obligatórne náležitosti . Vyhlasovateľ môže akceptáciou niektorého z predložených návrhov bez ďalšieho spôsobiť vznik vlastnej zmluvy.   

Súvisiaca legislatíva

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.