Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Zoznam kontaktných osôb

Zuzana Bajtoš Miškovská
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 235

Adriana Balážová
Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Email: adriana.balazova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 297

Monika Balážová
Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta

Email: monika.balazova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 788 3557

Bibiana Bartošová
Oddelenie stavebného poriadku

Email: bibiana.bartosova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 284

Marián Bobák
Oddelenie životného prostredia

Email: marian.bobak@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 263

Vlasta Božoňová
Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Email: vlasta.bozonova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 246

Iveta Budajová
Oddelenie rozpočtu a ekonomického zabezpečenia mesta

Email: iveta.budajova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 229

Miroslava Budziňáková
Oddelenie daní, poplatkov a pokladne

Email: miroslava.budzinakova@msupoprad.sk
Telefón: +421 52 7167 299

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.