Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Územný plán

Územný plán mesta Poprad, úplné znenie k 30.04.2019.

Textová časť

Grafická časť

Výkresy 2  Komplexný urbanistický návrh (1 : 10 000), 3  Výkres dopravy (1 : 10 000), 5  Výkres regulatívov (1 : 5 000) sú záväzné.

Interaktívnu mapu s grafickou časťou územného plánu k 01.04.2017 nájdete na odkaze webgis.poprad.sk (otvorí sa v novom okne).

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.