Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Spôsob úhrady

Úhrada poplatku

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. sa za materiálne náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na :

  • obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,
  • vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,
  • obstaranie obalu, a to najmä obálok,
  • odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

Úhrada týchto nákladov je súčtom preukázateľných materiálnych nákladov.

Žiadateľ uhradí poplatok povinnej osobe vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti :

  • v hotovosti do pokladne Mestského úradu na prízemí č. dverí A007, v pracovnom čase od 8.00 h do 12.00 a od 13.00 h do 15.00 v pracovných dňoch, alebo poštovou poukážkou ( ten, kto žiadosť o poskytnutie informácie vybavoval na nej vyznačí meno toho, kto uhrádza poplatok, výšku poplatku, čoho sa poplatok týka, oddelenie, ktoré žiadosť vybavovalo).

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.