Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Pozemkové úpravy k.ú. Veľká

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľká, lokalita Turnička

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Vel'ka, obec Poprad

Register pôvodného stavu pre projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľká lokalita Turnička

Pozvánka - Prerokovanie námietok proti návrhu VZFU v PPÚ Veľká

Vyjadrenie k návrhu VZFU k.ú. Veľká

Prerokovanie návrhu VZFU k.ú. Veľká

Pozvánka na pracovné stretnutie Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká za účelom zvolenia predsedu predstavenstva, 22.10.2019

Pozvánka na pracovné stretnutie Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká za účelom prerokovania návrhu Všobecných zásad funkčného usporiadania územia, 24.10.2019

Potvrdenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Veľká

Zápisnica z predstavenstva pozemkových úprav Veľká konanej dňa 17.09.2018 o 15:00 hod. v zasadačke Mestského úradu Poprad na 1. poschodí

Pozvánka na stretnutie predstavenstva 17.9.2018

Zápisnica z predstavenstva pozemkových úprav Veľká konanej dňa 02.05.2018 o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Poprad na 1. poschodí

Návrh rokovacieho poriadku ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká, konaného dňa 29.11.2017

Návrh rokovacieho poriadku zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Veľká, konaného dňa 07. 03. 2018

Návrh - Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká

Návrh - Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Veľká

Pozvánka na stretnutie predstavenstva 2.5.2018

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav 29.11.2017

Zvolanie zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav 7.3.2018

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.