Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Verejná zeleň

Údržba verejnej zelene, verejných priestranstiev a čistenie mesta je vykonávaná prostredníctvom spoločnosti Brantner Poprad s. r. o. na základe Zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb uzatvorenej v roku 2017.

Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev zahŕňa

 1. Úpravu a údržbu vzrastlej zelene stromov a krov
 2. Výruby suchých stromov a stromov na základe právoplatných rozhhodnutí
 3. Hrabanie lístia
 4. Zalievanie trávnatých plôch, kvetov a stromov
 5. Výsadbu kvetín a údržbu kvetinových záhonov
 6. Budovanie novej zelene
 7. Údržbu trávnatých plôch (prevzdušňovanie, hnojenie), ktoré sú zaradené do I.  zóny  kosenia
 8. Prevádzku a údržbu detských ihrísk
 9. Kosenie trávnatých plôch, ktoré sú rozdelené do troch zón kosenia. Kosenie začína v závislosti od poveternostných podmienok , väčšinou prvý májový týždeň.

Zóny kosenia v meste Poprad:

I. zóna kosenia
kosba sa vykonáva každých 7 až 10 dní

 • Námestie sv. Egídia
 • Mozaika – Ul. 1. mája
 • Ul. Štefánikova
 • Študentský park
 • Námestie  v časti mesta Spišská Sobota
 • Spišská Sobota  - dvor MsÚ
 • Námestie v časti mesta Veľká
 • Stráže – imakuláta
 • Ul. Hviezdoslavova – vnútroblok
 • Ul. D. Tatarku – vstupná brána bývalej Vagónky
 • Kruhový objazd – v centre mesta
 • Ul. 1. mája
 • Predstaničný park – I. etapa
 • Predstaničný park – II. etapa
 • Parčík – Cyrila a Metoda
 • Kruhový objazd – hotel Poprad

II. zóna kosenia
kosba 3 až 4 krát ročne

 • Mesto Centrum I, II
 • sídlisko Západ
 • sídlisko  JUH I
 • sídlisko JUH II
 • sídlisko JUH III
 • sídlisko JUH V
 • sídlisko JUH VI
 • plocha medzi JUH III a JUH V
 • časť mesta Veľká
 • časť mesta Spišská Sobota
 • časť mesta Matejovce
 • časť mesta Stráže
 • časť mesta Kvetnica

III. zóna kosenia
kosba prebieha podľa potreby

 •  patria sem plochy burinísk vo vlastníctve mesta

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.