Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Útvar hlavného kontrolóra

Kontakt

Adresa a kontaktné údaje:

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

058 42 Poprad


Kontaktné osoby

Mgr. et Mgr. Marián Soliar, LL. M

hlavný kontrolór

Telefón: +421 52 7167 272
E-mail: marian.soliar@msupoprad.sk
Číslo dverí: A210

Doplňujúce informácie

GPS: N 49.05550745 / E 20.29516252

Súvisiaci obsah

Prílohy

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 (488,31 kB)

Príloha č. 1 k Správe o kontrolnej činnosti za rok 2020 (202,71 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta POPRAD za rok 2019 (514,34 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2020 - schválený (142,16 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ jún 2020 (136,38 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ apríl 2020 (277,46 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2020 - návrh (426,85 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ február 2020 (133,85 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 (396,94 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2020 - schválený (141,00 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ december 2019 (184,79 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dlhodobému investičnému bankovému úveru a úveru zo ŠFRB (206,17 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu Mesta Poprad na roky 2020 - 2022 (392,85 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2020 - návrh (489,89 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ 31.10.2019 (144,79 kB)

MsZ september 2019 - správa o výsledkoch kontrol (252,60 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2019 (112,37 kB)

MsZ jún 2019 - správa o výsledkoch kontrol (270,87 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta POPRAD za rok 2018 (466,23 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2019 - návrh (433,51 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ 11.4.2019 (190,47 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ 28.2.2019 (190,85 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 (278,41 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2019 (195,70 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 (308,92 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ 12.12.2018 (537,09 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2019 - návrh (453,72 kB)

Správa o výsledkoch kontrol - doplnenie MsZ 18.10.2018 (172,60 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ 18.10.2018 (133,42 kB)

Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2018 (223,84 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ 30.8.2018 (260,04 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2018 (86,52 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Poprad za rok 2017 (586,81 kB)

Správa o výsledkoch kontrol MsZ 14.6.2018 (410,11 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2018 - návrh (85,56 kB)

Správa o výsledkoch kontrol - MsZ 19.4.2018 (260,01 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017 (211,86 kB)

Správa o výsledkoch kontrol - MsZ 15.2.2018 (187,62 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020 (291,44 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2018 (139,50 kB)

Správa o výsledkoch kontrol - MsZ 7.12.2017 (89,39 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2018 - návrh (142,24 kB)

Správa o výsledkoch kontrol - MsZ 26.10.2017 (249,74 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - október 2017 (227,38 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2017 (90,73 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - jún 2017 (338,21 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2017 - návrh (92,62 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - apríl 2017 (145,32 kB)

Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017 (45,89 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - február 2017 (164,77 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 (200,01 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017 (84,26 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - december 2016 (114,77 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2017 - návrh (139,38 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - október 2016 (111,65 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - august 2016 - oprava (40,18 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - august 2016 (174,52 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Poprad za rok 2015 (266,73 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - jún 2016 (194,94 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2016 (64,28 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2016 - návrh (72,62 kB)

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Poprad (125,75 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - apríl 2016 (117,30 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - február 2016 (169,06 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 (197,22 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018 (119,62 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2016 (86,91 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - december 2015 (145,37 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2016 - návrh (87,95 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - október 2015 (147,15 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - september 2015 (154,38 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2015 (81,49 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - jún 2015 (117,81 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2015 - návrh (58,22 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - apríl 2015 (183,54 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2015 - doplnenie (60,75 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2015 - doplnenie (18,06 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - február 2015 (185,20 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 (131,10 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2015 (84,96 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 (178,26 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - december 2014 (122,55 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - november 2014 (142,98 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2015 návrh (72,30 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - september 2014 (273,09 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - august 2014 (139,51 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta POPRAD za rok 2013 (401,48 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2014 (80,82 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - máj 2014 (219,81 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 (28,00 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - február 2014 (132,65 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 (278,07 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 - 2016 (189,75 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2014 (86,83 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - december 2013 (139,96 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 (44,48 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - november 2013 (174,71 kB)

Správa o vykonaných kontrolách august 2013 (190,35 kB)

Správa o vykonaných kontrolách jún 2013 (160,24 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2013 (82,87 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 (42,41 kB)

Stanovisko - záverečný účet 2012 (387,54 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - apríl 2013 (104,78 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - február 2013 (85,30 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 (139,38 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 (176,77 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - december 2012 (104,82 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - október 2012 (97,78 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - august 2012 (118,92 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2013 návrh (75,22 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - jún 2012 (61,89 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 2. polrok 2012 (28,61 kB)

Stanovisko - záverečný účet 2011 (195,85 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - apríl 2012 (49,11 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - február 2012 (52,60 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - 2. polrok 2011 (52,37 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. polrok 2012 (42,48 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 (102,62 kB)

Správa o výsledkoch kontrol - október 2011 (53,98 kB)

Správa o výsledkoch kontrol - august 2011 (56,50 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - jún 2011 (40,91 kB)

Stanovisko - záverečný účet 2010 (152,04 kB)

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 (29,27 kB)

Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011 návrh (29,31 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - Apríl 2011 (39,38 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 (81,90 kB)

Správa o výsledkoch kontrol za 2. polrok 2010 (68,50 kB)

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 - 2013 (97,43 kB)

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011 (39,85 kB)

Správa o výsledkoch kontrol - február 2011 (68,50 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - december 2010 (69,62 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - september 2010 (62,41 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - júl 2010 (52,43 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - máj 2010 (33,00 kB)

Správa o vykonaných kontrolách - marec 2010 (51,93 kB)

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009 (37,01 kB)

Správa o vykonaných kontrolách (28,89 kB)

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2010 (27,52 kB)

Pravidlá o kontrole (64,25 kB)

Stanovisko - záverečný účet 2009 (143,25 kB)

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2010 (29,94 kB)

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.