Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Veľkoobjemový odpad

Veľkoobjemového odpadu (skrine, okná a pod.) sa môžu občania mesta celoročne zbavovať v zberných centrách na Ul. L. Svobodu (pri garážach pri železničnej trati) a na Hraničnej, v čase jarného a jesenného upratovania prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov pristavovaných na obvyklých miestach v jednotlivých mestských častiach. V zbernom centre sa môžu občania bezplatne zbavovať aj elektroodpadu, akumulátorov a chemikálií v originálnych obaloch. O termínoch a lokalitách pristavovania veľkoobjemových kontajnerov v čase jarného a jesenného upratovania sú občania v časovom predstihu informovaní prostredníctvom miestnych médií. Zberné centrum, jarné a jesenné upratovanie nie je určené pre podnikateľské subjekty.

OTVÁRACIA DOBA ZBERNÝCH DVOROV      
na Ul. Ludvíka Svobodu a na Hraničnej ul. 4942 v Poprade
Platné od 1.7.2016

Január

Pondelok až Piatok     7:00 - 17:00 hod.
Sobota                           10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

Júl

Pondelok až Piatok    7:00 - 19:00 hod.
Sobota                          10:00 - 15:00 hod.   
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Február

Pondelok až Piatok     7:00 - 17:00 hod.
Sobota                           10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

August

Pondelok až Piatok    7:00 - 19:00 hod.
Sobota                          10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Marec

Pondelok až Piatok     7:00 - 17:00 hod.
Sobota                           10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                            z a t v o r e n é

September

Pondelok až Piatok    7:00 - 18:00 hod.
Sobota                          10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Apríl

Pondelok až Piatok     7:00 - 18:00 hod.
Sobota                           10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

Október

Pondelok až Piatok   7:00 - 17:00 hod.
Sobota                         10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

Máj

Pondelok až Piatok     7:00 - 18:00 hod.
Sobota                           10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

November

Pondelok až Piatok   7:00 - 17:00 hod.
Sobota                         10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

Jún

Pondelok až Piatok     7:00 - 18:00 hod.
Sobota                           10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

December

Pondelok až Piatok   7:00 - 17:00 hod.
Sobota                         10:00 - 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

 

ODOBERANÉ DRUHY ODPADOV

Objemný odpad

starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC misy

Drobný stavebný odpad

z prestavby bytov a rodinných domov, kde sa nevyžaduje stavebné povolenie – omietka, obkladačky, dlažba zvyšky muriva a pod.   

Nebezpečný odpad

autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky

Elektroodpad

televízory, rádia, monitory, počítače, chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky, motorové brúsky, píly, vŕtačky, spotrebná elektronika a pod. Tento druh odpadu na základe zmluvy s firmou Brantner Poprad, s.r.o. môžu odovzdávať okrem občanov aj právnické a fyzické osoby okresu Poprad.    

Biologický rozložiteľný odpad

čerstvo pokosená tráva a lístie (nie konáre) výlučne od občanov mesta Poprad. Tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene lístie a oddelene tráva    

Separované zložky komunálneho odpadu

  • PAPIER – od 1.9.2010 naša spoločnosť obnovila V Ý K U P papiera a kartónu od občanov aj podnikateľov.
  • PLASTY – PET fľaše, fólia – čistá
  • SKLO

Informácie o aktuálnych výkupných cenách na tel. čísle: 052 / 773 06 17

V Zbernom dvore NIE JE možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

  • komunálny odpad
  • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
  • nebezpečný stavebný odpad (azbestovú strešnú krytinu, tzv. eternit), azbestové rúry 
  • výkopovú zeminu    

Zdroj: https://poprad.brantner.sk/

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.