Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Ostatné školské zariadenia

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

J. Curie  3760/2
058 01 Poprad
Riaditeľka : Mgr. Pitoňáková Zuzana 
Telefón: 052/7764944

E-mail: cpppappoprad@stonline.sk
Internet: www.cpppappoprad.sk

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Partizánska 2, 058 01  Poprad
Riaditeľka: Mgr. Andrea Bilšáková
tel: 052/7729223
mobil: 0911 467 611
Internet: www.cspppoprad.sk
email: cspppoprad@gmail.com

Centrum voľného času Poprad

Ulica mládeže 2688/13
058 01 Poprad
Riaditeľka: Mgr. Ingrid Lindemanová
Telefón: 052/7722012
mobil: 0911 978 018
E-mail: cvcpoprad@gmail.com
Internet: www.cvc-poprad.sk

Stredisko služieb škole

Brokoffova  ulica 595/30
058 01 Poprad
Riaditeľ : Ing. Peter Maščeník
Telefón: 052/7731620
E-mail: ssskole@orangemail.sk
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok: egov.poprad.sk

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.