Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Kooperačná rada UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Kooperačná rada je platforma pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov na území udržateľného mestského rozvoja Poprad - Svit - Kežmarok v programovom období 2021 - 2027. Je stálym kolektívnym, komunikačným a koordinačným orgánom, ako aj nástrojom územnej spolupráce na území udržateľného mestského rozvoja Poprad - Svit - Kežmarok. Predstavuje inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovanej územnej stratégie.

Základným dokumentom, ktorým sa bude Kooperačná rada riadiť, bude Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“.

Základné dokumenty Kooperačnej rady UMR "Poprad-Svit-Kežmarok"

Konsolidované znenie Štatútu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“ (v znení Dodatku č. 1)

Dodatok č.1 k Štatútu Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Štatút Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Zasadnutia Kooperačnej rady UMR "Poprad-Svit-Kežmarok"

Rok 2021

2. zasadnutie Kooperačnej rady UMR "Poprad-Svit-Kežmarok"

Zápisnica z 2. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Uznesenia z 2. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Prezenčná listina z 2. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Materiál na 2. zasadnutie Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok"

Pozvánka na 2. zasadnutie Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

1. zasadnutie Kooperačnej rady UMR "Poprad-Svit-Kežmarok"

Zápisnica z 1. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Uznesenia z 1. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Prezenčná listina z 1. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Materiál na 1. zasadnutie Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok"

Pozvánka na 1. zasadnutie Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Rok 2020

2. zasadnutie Kooperačnej rady UMR "Poprad-Svit-Kežmarok"

Zápisnica z 2. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Uznesenia z 2. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Prezenčná listina z 2. zasadnutia Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Pozvánka na 2. zasadnutie Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Ustanovujúce zasadnutie Kooperačnej rady UMR "Poprad-Svit-Kežmarok"

Zápisnica z ustanovujúceho rokovania Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Uznesenia z ustanovujúceho rokovania Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Prezenčná listina z ustanovujúceho rokovania Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

Pozvánka na ustanovujúce rokovanie Kooperačnej rady UMR „Poprad-Svit-Kežmarok“

 

 

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.