Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Podlimitné zákazky

Rekonštrukcia MK a chodníkov v Poprade (Centrum mesta - ul. Alžbetina vrátane asanácie objektu č. 408/43 a ul. 1. mája)

Podlimitná zákazka:  Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade

Podlimitná zákazka:  Parkovisko pri cintoríne v  Poprade - Spišskej Sobote

Podlimitná zákazka: Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejného osvetlenia v Poprade – Spišskej Sobote ( ul. Pod bránou a ul. Slavkovská)

 • Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka)
 • Súťažné podklady: Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejného osvetlenia v Poprade – Spišskej Sobote ( ul. Pod bránou a ul. Slavkovská)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 04.02.2014 o 14:00 hod. (Zverejnené 16.01.2014)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritéria“  sa uskutoční dňa 17.02.2014 o 14:00 hod. (Zverejnené 10.02.2014)
 • Komisia na vyhodnotenie ponúk
 • V podlimitnej zákazke: Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejného osvetlenia v Poprade - Sp.Sobote ( ul. Pod bránou a ul. Slavkovská) bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
  2. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
  3. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
  4. Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice
  5. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
  6. C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
  7. kastell s.r.o., Nová 5, 984 01 Lučenec
  8. SLOV-VIA a.s., Nám.sv.Egídia 42/97, 058 01 Poprad
  9. Cestné stavby Liptovsky Mikuláš spol.s r.o., Ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona
  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Zverejnené dňa 27.02.2014)

Podlimitná zákazka: Novostavba: Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad

 • Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka)
 • Súťažné podklady: Novostavba: Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 31.01.2014 o 09:00 hod. (Zverejnené 15.01.2014)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritéria“  sa uskutoční dňa 12.02.2014 o 13:30 hod. (Zverejnené 10.02.2014)
 • Komisia na vyhodnotenie ponúk
 • V podlimitnej zákazke: „Novostavba: Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad “ bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. CHEMOSTAV, a.s., Hraničná  689/22, 058 01 Poprad
  2. DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
  3. CŠO - stav., s.r.o., Partizánska  4213/89, 058 01 Poprad*
  4. PKB invest, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
  5. Ivan Zelina DAN-ZEL, Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
  6. Š&L stav, s.r.o., Nám. M. Pajdušáka 4/269, 053 11 Smižany
  7. STEMP M&G s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad
  8. Ing. Milan Štupák - IVS, Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa
  9. ARPROG,  akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
  10. KRYPTON, s.r.o., Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad
  11. TIMOTHY, s.r.o, Reimannova 9, 080 01 Prešov
  12. RIASTAV, spol. s r.o., 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou
  13. Širila, a.s. Spišská Nová Ves, Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves

  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona
  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Zverejnené dňa 19.02.2014)

Podlimitná zákazka: Zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselného parku Poprad - Matejovce

 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 18.12.2013 o 14.00 hod. (Zverejnené 28.11.2013)
 • Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritéria“ sa uskutoční dňa 07.01.2014 o 09:30 hod. (Zverejnené 23.12.2013)
 • Komisia na otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk (Zverejnené 10.01.2014)
 • V podlimitnej zákazke: „Zabezpečenie strážnej služby v areáli Priemyselného parku v Poprade-Matejovciach“ bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o., Ľ.Štúra 70, 071 01 Michalovce
  2. BB Security s.r.o., Nad Laborcom 2, 071 01 Michalovce
  3. DKFB PLUS, s.r.o., Údernícka 14/A, 851 01 Bratislava
  4. DUG 1 s.r.o., Ul. Alexandra Markuša 567/22, 979 01 Rimavská Sobota
  5. MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, 040 12 Košice
  6. ASGuard security s.r.o., Ul. 1. mája, 031 01 Liptovský Mikuláš
  7. P.A.P. SERVICE spol. s r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov
  8. GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, 058 01 Poprad
  9. DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota
  10. Golden eyes 3D agency, s.r.o., Mestská záhrada 1909, 979 01 Rimavská Sobota

  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona
  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ( zverejnené dňa 15.01.2014)
   
 • Zverejnenie správy o zákazke podľa § 21 ods. 2 a 3  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tu.
  (Zverejnené 12.02.2014)

Verejná súťaž: Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad

 

 • Mesto Poprad oznamuje, že podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa 12.08.2013 o 14.00 hod. otvorí ponuky - časť "Ostatné" v predmetnej verejnej súťaži. (Zverejnené 09.08.2013)
   
 • Mesto Poprad oznamuje, že podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa 22.08.2013 o 10.00 hod. otvorí ponuky - časť "Kritéria" v predmetnej verejnej súťaži. (Zverejnené 14.08.2013)
   
 • Vo verejnej súťaži „Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad“ bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. CORA GEO, s.r.. Záborského 20/10089, 036 01 Martin

  Informácia sa zverejňuje na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Správa o zákazke podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tu. (Zverejnené 02.10.2013)

 

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.