Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Informácie o asistovanom sčítaní obyvateľstva 2021

28.04.2021

"Asistované sčítanie v našom meste začína 3. mája "

Informácie o asistovanom sčítaní obyvateľstva 2021

V elektronickom sčítavaní obyvateľstva mesto Poprad dosiahlo prvenstvo v kraji s najvyšším počtom ľudí, ktorí sa do sčítania zapojili. Od 3. mája bude na Slovensku spustené asistované sčítavanie obyvateľov. Trvať bude 6 týždňov. Termín asistovaného sčítania určil predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku.

Občania, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sami sčítať počas elektronického samosčítania obyvateľov sa sčítajú pomocou asistenta sčítania, a to:

-na kontaktnom mieste - kontaktné miesta so stacionárnymi asistentmi sčítania budú zriadené:

  • na Mestskom úrade Poprad
  • v Aréne Poprad
  • na pracoviskách Mestského úradu Poprad v mestských častiach Veľká, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Matejovce a na sídlisku Juh

-s pomocou mobilného asistenta, o ktorého musí občan telefonicky požiadať najskôr od prvého dňa asistovaného sčítania

  • na mestskom úrade na telefónnom čísle 052 7167 206

  • na call centre Štatistického úradu SR  02 20 92 49 19

Asistované sčítanie sa uskutoční od 3. 5. 2021 po dobu 6 týždňov. Termín môže byť prerušený v prípade zhoršenia epidemickej situácie.

 

Upozornenie:

  • zákonný zástupca je povinný sčítať svoje neplnoleté dieťa/deti s jeho/ich rodným číslom,
  • zákonný zástupca je povinný sčítať občana s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony,
  • povinnosť sčítať sa majú aj cudzinci, ktorí majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na území SR.

Na základe Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je povinnosťou každého občana s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky sčítať sa.

Pri nesplnení povinnosti sa občan dopustí správneho deliktu a môže mu byť uložená pokuta podľa §30 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona až do výšky 250 Eur.

POZOR!

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania. Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci.

NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021 k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať obec alebo políciu.

Všetky informácie nájdete na: https://www.scitanie.sk 

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.