Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Lávky cez rieku Poprad sa budú meniť za nové

18.06.2021

"Šesť nových lávok pre peších"

Lávky cez rieku Poprad sa budú meniť za nové

Správa mestských komunikácií (SMK) každoročne monitoruje stav mostov, lávok pre peších a vykonáva ich údržbu. Pri obhliadkach sa im nepozdával stav šiestich lávok cez rieku Poprad od Alžbetinej ulice po Športovú ulicu pri AquaCity. 

„Dali sme urobiť certifikovanej spoločnosti, ktorá sa týmto zaoberá, diagnostiku lávok pre peších, konkrétne ide o dve lávky na ulici 1. Mája, lávka na ulici Mnoheľova, Alžbetina, pod mostom ŽSR na Štefánikovej ulici a lávka na Športovej ulici pri AquaCity. Diagnostika ukázala, že tieto lávky sú vo veľmi zlom stave a je potrebná ich výmena,“ vysvetlil riaditeľ SMK Peter Fabian.

Oceľová konštrukcia, základové a statické parametre poukázali na pokročilé štádium korózie. Zvýšenie únosnosti predmetných lávok v takomto zlom technickom stave je neekonomické a preto je namiesto ich úprav potrebné nahradiť každú lávku novou konštrukciou. „Požiadali sme o úpravu rozpočtu a tieto lávky sme začlenili do prípravy projektovej dokumentácie na ich rekonštrukciu. Lávky majú niekoľko desaťročí a ich technický stav bol vyhodnotený ako havarijný,“ uviedla vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková. Mesto momentálne pripravuje podklady pre výber projektanta v zmysle verejného obstarávania a následne ho zazmluvní aj na výmenu lávok. S výmenou by sa malo začať tento rok.

Galéria

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.