Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Kontakty-dane

MIESTNE DANE A MIESTNE POPLATKY

PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATELIA

Ing. Anna Lešková

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za rozvoj
 • daň za psa                              

tel: 052/7167 235
e-mail: anna.leskova@msupoprad.sk

Ing. Zuzana Bajtoš Miškovská

 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň za psa
 • daň za ubytovanie

tel: 052/7167 235
e-mail: zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk

Martina Lapšanská

 • predajné automaty
 • nevýherné hracie prístroje
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za psa
 • poplatok za rozvoj 

tel: 052/7167 235
e-mail: martina.lapsanska@msupoprad.sk

Mgr. Ľuboslava Duroňová

 • daň za užívanie verejného priestranstva

tel: 052/7167 223
luboslava.duronova@msupoprad.sk

FYZICKÉ OSOBY

Ing. Iveta Václavíková - priezviská začínajúce od A, B, C, D po DOL

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň za psa

tel.: 052/7167 231
e-mail: iveta.vaclavikova@msupoprad.sk

Bc. Slávka Varhoľová - priezviská začínajúce od DOM, DZ, E, F, G, H po HRIČ

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň za psa

tel: 052/7167 231
e-mail: slavka.varholova@msupoprad.sk

Bc. Simona Petríková - priezviská začínajúce od HRID, CH, I, J, K po KOSTO

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň za psa

tel: 052/7167 224
e-mail: simona.petrikova@msupoprad.sk

Ing. Helena Gerberyová - priezviská začínajúce od KOSTP, L, M po MARTI

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň za psa

tel: 052/7167 224
e-mail: helena.gerberyova@msupoprad.sk


Ing. Rastislav Kurian - priezviská začínajúce od MARTJ, N, O, P po POH

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň za psa

tel: 052/7167 225  
e-mail: rastislav.kurian@msupoprad.sk

Ing. Eva Valková - priezviská začínajúce od POCH, R, Q, S po ŠIM

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň za psa

tel: 052/7167 225
e-mail: eva.valkova@msupoprad.sk

Ing. Monika Korenková - priezviská začínajúce od ŠIN, T, U, V, W, X, Y, Ž

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • daň za psa

tel: 052/7167 225
e-mail: monika.korenkova@msupoprad.sk

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.