Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Mesto Poprad

Kultúrne podujatia
Športové podujatia

Výberové konanie - odborný referent pre energetikuVytlačiť
 

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: odborný referent pre energetiku

Miesto práce: Mestský úrad Poprad

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • ukončené úplné stredné resp. vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 • prax v oblasti energetiky výhodou
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • organizačné a komunikačné schopnosti
 • flexibilnosť, samostatnosť, technické myslenie
 • práca s PC
 • vodičský preukaz sk. B

Požadované doklady k prihláške:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Platové podmienky:

V súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 21. septembra 2018 do 14,00 hod.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením

„NEOTVÁRAŤ - výberové konanie – „energetik“ na adresu:

Mestský úrad Poprad

oddelenie personálneho manažmentu a miezd

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

058 01 Poprad

Kontakt:

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Spišiak, 052/7167 291

e-mail: stanislav.spisiak@msupoprad.sk

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované podmienky.


 
 

Voľné pracovné miesta

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

Mobilné ľadové plochy

Prevádzkový čas ľadovej plochy pri Aréne Poprad od 6.12.2018
každý deň od 10:00 -20:00 hod.
Ľadová plocha pri Aréne bude každý týždeň v utorok, stredu a piatok do 11:30 pre verejnosť uzatvorená. V tomto čase je vyhradená pre materské školy.

REGIÓN VYSOKÉ TATRY


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka